Hi-Fi svět

Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích.

L

Nejnovější

Zrcadlo nejenom ČS internetu

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

Úvod

Kurňa, co to je? Český špicl a práskač? Takto nějak by se dal pojmenovat či charakterizovat stav nejenom ČS Hi-Fi elektro prostoru, kdy sprostý útok střídá útok ještě sprostější, aby mohl přijít další a další, a proč? proto, že je to české, kdo nemá na to aby byl jen trochu dobrý, hledá cestu jak toho lepšího pošpinit, poškodit, prostě jakkoliv mu ublížit.

 

Čský práskač aneb fízl

 

Udavačství = Češství?

Jak se opakovaně potvrzuje jsme stále více národ špiclů donašečů a práskačů. Tajní a STBáci minulých dob měli alespoň kapitalisticko-podnikatelského ducha, který ovlivňoval a definoval jejich morálku, dělali to alespoň pro peníze. Jak je patrné na Švejkovi, v takových případech se stačilo podívat dotyčnému na klopu a hned nám bylo jasno s kým máme tu čest, i slabomyslný Švejk si uměl spočítat co mu to vynese.

S příchodem "skutečné" demokracie po roce 1989 do českých zemí se konečně uvolnila i morální a politická svázanost národa, morálka se tak dostává do zcela svobodných dimenzí, udavači již nemusí udávat jen za peníze, ale i pro vlastní potěšení, přibývá i takových, že jim ani vlastní potěšení není dost, jsou stále nespokojení, jsou stále svým neúspěchem otrávení a ničeni, snaží se pak s okolím vyrovnat, ne svým povýšením na vyšší úroveň, ale snížením úrovně svého okolí na svou úroveň a nejlíp zašlapat ještě hlouběji. Pak jsme svědky, že nejenom na HighEnd Foru, nejenom Daněček na HQQF a mou maličkost utočí seč mu či seč jim síly stačí.

 

Daněček v akci

Daněček v akci

Daněček v akci

 

Šetření podnětu "spotřebitele"?

Podlost a křivost našich "kolegů" šla až tak daleko, že se vydávají za nespokojené spotřebitele zesilovačů HQQF té nejvyšší třídy, již slyší detaily výrobního štítku a prohlášení o shodě, prahnou tak po té nejvyšší věrnosti zvuku, přitom jde jen o sprosté a podlé podvodníky, kteří se propůjčí k čemukoliv a stěžují si  na něco co nikdy neviděli a neslyšeli, jsou jen sprostí udavači a práskači, důvodu však nemaje, musí si je vylhat.

Půjde-li to takto dál, budeme muset ke kontrole předkládat i krystalku, zda je dle EU předpisů a nařízení, EET již funguje, nyní se bude každá součástka dohledávat, kdo ji koupil a jak s ní naložil. A já coby přeživší další sprostý útok, stále sprostější ČS komunity, mohu čekat snad již jen koaliční bombardování zesilovačů HQQF.

 

Memento

Hi-Fi_sti bděte! Kdysi v "totalitě" mne práskali za to, že na zesilovači HQQF poslouchám Karla Kryla a dnes v rádoby "demokracii" mne práskají, že poslouchám Karla Kryla na zesilovači HQQF. Kdysi v "totalitě" Vás práskali jenom známí a těch bylo pár, dnes rádoby v "demokracii" Vás práskají známí i neznámí a těch je mnohem více.

Hi-Fi_sti bděte! Kdo je s Vámi na fórech, kdo Vás či Vaše známé kdy práskne pro to či ono, ne že by měl důvod upozornit na něco špatného, prostě jen tak ze zábavy, ze zlosti či závisti a nenávisti Vašeho úspěchu či jen vlastní spokojenosti, ne ke svému či společnému prospěchu, třeba lhát a vymýšlet si něco co vůbec není pravda jen aby to bylo k Vaší škodě, prostě po česku.


Ve světě je běžné, když si koupíte kozu, chce-li být na tom soused stejně, tak si ji koupí taky, u nás Vám ji soused otráví.V obou případech jste na tom stejně, jen ta česká cesta je pro souseda levnější a češstvější. 

Diskuze

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení uživatelů: 3 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Úvod

Na slovenetu  zjevně trpí nedostatkem nosných témat, téma Ostrého poslechového testu HQQF na Hi-Fi Voice pomalu vyprchalo, tak se hledá téma další, je pozoruhodné kam až může zoufalost zajít, poslouchají ultrazvuk.

 

Macura poslouchá ultrazvuk

Ultrazvuk

Na téma ultrazvuku jsem toho napsal více, pomněme jen články  Vnímáme infra a ultra zvuk? a  SACD, blíže vinylu? kde ČS komunita striktně popírala zvuky nad 20kHz a dnes by je chtěli poslouchat, jenže lidský sluch k tomu není uzpůsoben a nemůže takové zvuky slyšet.

Ultrazvuk je vnímatelný jako součást zvuků v akustickém pásmu, součást jeho barvy. Pokud by někdo slyšel nějaký zvuk při produkci ultrazvuku, což není vyloučeno, je to pak naprosto jistě zvuk vzniklý v akustickém pásmu vlivem značného intermodulačního zkreslení, které vyprodukuje zvuky v akustickém pásmu.

Je vidět, že účastníci testu mají dokonalé zesilovače, zvuk je pak krásně plný, bohatý na intermodulační produkty, které byly v jejich zesilovačích vytvořeny, tento test by se dal spíše použít na kontrolu špatnosti zesilovačů.

 

Les intermodulačních produktů

 

Mozková aktivita

Jen připomenu: japonský tým T. Ooahashiho, složen z deseti japonských univerzit a výzkumných ústavů (Oohashi, Tsutomu, Emi Nishina, Manabu Honda, Yoshiharu Yonekura, Yoshitaka Fuwamoto, Norie Kawai, Tadao Maekawa, Satoshi Nakamura, Hidenao Fukuyama a Hiroshi Shibasaki), pracoval na vývoji nových digitálních standardů "super audio compact disk" (SACD) a "digital versatile disk audio (DVD-audio), přičemž zkoumal vliv vyšších harmonických na lidské smysly, následně neurologové publikovali výsledky v Journal of Neurophysiology a na konferenci AES v roce 2000.

Měření mozkové aktivity

Digitalizace

CD formát vznikl v roce 1976, je to doba od kdy se postupně masívně signál digitálně zpracovával a to nejenom pro CD nosič, ale i pro nahrávky na Vinylu. Postupně bylo pásmo nad 20kHz potlačováno a po roce 1980 tam toho již moc nezbylo. Snažit se pak najít část signálu i na Vinylu nad 20kHz je trochu pošetilost, možný návrat této části signálu zpět do nahrávky přišel až s formátem SACD a DVDaudio.

 

 

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

 

Úvod

V minulosti byla napsána řada článků týkající se zvuku nejenom zesilovače HQQF Topologie Federmann:  

Testy sice pokračovaly, ale nemělo větší význam o nich dále informovat, neboť nepřinášely žádné významnější či nové informace.

 

Prázdniny 2016

Na prázdniny 2016 bylo nutno se lépe připravit, hlavně po dlouhé době internetového popírání existence zesilovačů HQQF dát jasnou odpověď zda existují či neexistují. Po domluvě s panem Březinou byla vyrobena úhledná krabice do níž byl vložen zesilovač HQQF aby mohl být zaslán k řádnému a hlavně nezávislému posouzení.

Jak si zesilovač HQQF Topologie Federmann vedl je napsáno na stránkách Hi-Fi Voice, tímto bych chtěl zároveň za test poděkovat, jeho výsledek bude vzat v potaz při dalších konstrukcích HQQF.

 

 

Pro připomenutí pohled ne měření intermodulačního zkreslení, prostého od jakýchkoliv modulačních produktů, a pohled na dokonalost povrchových úprav, prostých viditelnosti zbytečných spojovacích prvků.

 

Pohled na dokonalost HQQF

 

 

Diskuse

 

 

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

 

Úvod

Článek Ostrý poslechový test HQQF na Hi-Fi Voice  poukázal na testy zesilovače HQQF na Hi-Fi Voice a jak se dalo čekat strhla se na NETu bouřlivá debata, neřku-li hon na všechny, kteří zveřejnění testu byli jakkoliv nápomocni, či se na něm jakkoliv podíleli. Hold lidská zášť v ČS prostoru je stále ještě nadevše.

 

Sestavení HQQF a očekávání

 

Třída "A"?

Zesilovač pro test jsem zcela záměrně nastavil částečně do třídy "A", přesněji 40W/konec, proto také skříň hřála, nastavení bylo provedeno tak, aby ještě nepálil, jak jsem uvedl spotřeba byla cca 140W, píši Wattů, neboť se měřilo Wattmetrem, ve VA to samozřejmě bude více.

 

Hudební výkon 1000W?

Test se prováděl na Hi-Fi úrovni, tedy s ohledem na maximální kvalitu a věrnost zvuku, přesně tam jsou také zesilovače na bázi HQQF-55-507 mířeny. Slušná nahrávka má DR=20dB což značí, že akustické špičky ční 20dB nad střední výkon, při zesilovači typu, který jsem k testu dodal, tedy s hudebním výkonem atakujícím 1000W lze kvalitně poslouchat nahrávky s DR=20dB na úrovni středního výkonu do 10W!

Ano přesně tak, střední výkon pouze 10W, ale špičky atakují 1kW! Tento střední výkon však hravě pokryje posunutí do třídy "A", dá se tedy říci, že i při takovém kraválu se nebude takto sestavený zesilovač hřáti výrazně více jak bez signálu.

 

Zkreslení a SN?

Měření zkreslení a poměru signál šum, je vcelku rébus, jak bylo autorem popisující test napsáno, šumové pozadí pro malé výkony bylo totožné bez ohledu na to zda byl zesilovač zapnut či vypnut, odtud je zcela jasné že se o takovou hodnotu nelze moc opřít, nelze tvrdit, že je to šum zesilovače když je vypnut. Osobně jsem dosáhl šumového pozadí o něco lepšího, i když ne nejlepšího.

 

Měřeno ARTA a ASUS ...

 

Pohled na intermodulační zkreslení 9kHz+10kHz se špatnou zvukovkou: IMD 0,00067%, DFD2 0,00017% a DFD3 0,00019% mluví samo za sebe, těžko má jiný zesilovač lepší výsledky, třeba-že by byl měřen výrazně lepší zvukovou kartou.

Poměr SN zesilovače se však neodečítá z grafu, ale z naměřené hodnotu šumového napětí a to je typické 40µ, při maximálním výstupním napětí 60V, odtud SN=123dB. U samotných reproduktorů není na rozdíl od jiných zesilovačů slyšet vůbec nic!

 

Hrana náběžná a sestupná?

Hnidopyšské řešení odlišnosti náběžné a sestupné hrany obdélníku je poněkud malicherné, obzvláště když jde o hranu představující signály s frekvencí daleko nad 300kHz, rozdílnost je dána rozdílností vodivostí typu P a N použitých polovodičů, ale v běžném audiosignálu se frekvence nad 300kHz nikdy nevyskytují, tudíž se nebude mít nikdy možnost ani rozdílnost hrany nikterak uplatnit.

 

Měření obdélníku 400kHz. 

Měření zesilovače HQQF obdélník 400kHz

 

Měření sinusového průběhu při 1,4MHz a stále pěkná sínusovka

Měření zesilovače HQQF sínus 1400kHz

 

Počet párů?

Zesilovače HQQF se vyrábí s různým počtem párů, elektrotechnicky prostí se stále domnívají, že je budič namáhán v závislosti na počtu připojených párů výkonových transistoru, jak jsem v ČT před rokem prezentoval, jde o 50 let trvající omyl, budič je zatěžován nikoliv připojenou kapacitou, ale nábojem, nábojem který tuto kapacitu nabíjí, nábojem který je pro dvou, pěti i deseti párovou verzi stejný.

 

Zařízení třídy ochrany II.?

Dalším diskutovaným tématem byla třída, třívodičova šňůra a třída II.? ano třída ochrany II., vodič PE je připojen pouze na odrušovací filtry a stínění transformátorů, případně může být připojen i na skříň, ale primárně je použito dvojité isolace, tedy třída ochrany II. a štváči se mohou divit dále.

Samotné konce nejsou zemí nikam připojeny, jsou opravdu Bi-Amp, ne jak ty, které jsou spojeny přes PE a Bi-Amp je pouze reklamním trikem

 

Zvuk HQQF

Zvuk HQQF mi nepřísluší nikterak hodnotit, testů jsem účasten nebyl, a nezbývá než recenzentům bezmezně věřit, neboť byl zesilovač testován dostatečně dlouho na zbytku sestavy a prostoru jim známém, odtud bude i jejich hodnocení v těchto podmínkách dostatečně vypovídající a věrohodné. Kdo si chce udělat vlastní testy HQQF nic mu nebrání mne kontaktovat, zatím jsou pouze snahy jakýmkoliv testům všemi způsoby zabránit.

 

Závěr

Co říci závěrem, snad jen to, že by různí internetoví štváči a hnidopichové měli užívat své hlavy k myšlení, neboť je k tomu primárně předurčena, ještě nedávno jim stačil frekvenční rozsah do 20kHz a ani o Hz více! dnes by chtěli 1kW na 350kHz a to trvale, jako by se v akustickém spektru běžně něco obdobného vyskytovalo. Já vyrábím zesilovače primárně k poslechu věrného zvuku, kdo chce zesilovač výhradně k měření, nechť si najde jiný zdroj a zbytek života řeší, jak jej vlastně měřit.

 

Pointa

Pointa je však úplně jinde, proč zesilovače HQQF s extrémně silnou ZV mají zcela odlišný zvuk od zesilovačů Cordellova typu s lokálními ZV, co je vlastně věrnější, co je blíže originálu, jaký je vlastně originál, že-by si již všichni zvykli na Transistorový zvuk Cordellových klonů, a jedinou výjimkou byly doposud zesilovače elektronkové?

 


Psáno pod čarou

Jiný HQQF zesilovač byl ke slyšení v České Třebové, vlastním dostatečně kvalitní video nahrávku, kde je dostatečně slyšet kvalita i rozdíl zvuku HQQF a ... 

Jinak je pozoruhodné jak urputně mnozí stále a dokola brání a obhajují svou neznalost, platí snad rovnítko čím hloupější, tím sprostější, z čehož až mrazí.

Je patrné, že elektrotechnika je pro mnohé stále více "španělská vesnice", a měl bych věnovat příští rok více prostoru osvětě a vzdělávání.

  

Diskuse

 

 

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

Úvod

Po článku Audioweb dnešních dnů  a pokračováním diskuse na Audiowebu mi nedá, se ještě jednou nepoohlédnout do minulosti, která se stále opakuje, stále v duchu někoho za každou cenu hanit či blahoslavit.

 

Danhard a nepochopitelné

 

Jsou detaily někomu nepochopitelné?

Otázka na kterou je prostá odpověď, ano jsou detaily někomu nepochopitelné, dokonce nikdy nepochopitelné, zářným příkladem nepochopitelného je cokoliv publikovaného mou maličkostí, hodnoceného Václavem Daněčkem, alias danhardem.

 

Danhard a nepochopitelné

 

Jednoduché věci se rázem stávají naprosto nepochopitelné, závislost Udif jsem dostatečně popsal a vysvětlil mimo jiné v článcích Dynamická saturace s BJT vs. FET tranzistory a Dynamická saturace u elektronek, kde je patrné, jaký má dopad do Udif nedostatečné zesílení topologie, je tam rovněž patrné, že čím menší proud, tím je na tom vstupní diferenciální dvojice hůře.

Ddalo by se pokračovat buzením koncových transistorů, kde Daněček snad nikdy nepochopí, že se HEXFETy budí téměř konstantním nábojem, bez ohledu na jejich počet, o proudové ochraně ani nemluvě, tam je pro Daněčka nepochopitelná i funkce obyčejné zenerovy diody, což je velmi dobře popsáno v článku Měření zesilovače HQQF-55-506W-5-1, malé impedance včetně doloženého měření proudového omezení ±25A pro 5 párů výkonových transistorů. Jen připomenu že zesilovače HQQF snad jako jediné deklarují a také měří proudové omezení.

 

Proudové omezení 5A/transistor

 Pointa

Daněčkovi však uniká nejenom možnost cokoliv blízkého mé topologii  pochopit, ale také pointa těch článků, které byly cíleně řazeny tak, aby bylo zřejmé, že dosáhnout dobrých vlastností NF zesilovače s klasickými prvky bez použití OZ je dnes téměř nemožné.

Aby byl zesilovač s celkovou ZV vzhledem ke vstupní dvojici dobrý, musí mít zesílení otevřené smyčky blízké 200dB a více, a délku signálové cesty několik cm, což se dá realizovat jen a pouze za použití několika málo OZ, přesně tam to bylo cíleno a první zveřejněný zesilovač s OZ byl na stánkách, dále si žil svou vlastní cestou, která šla dále cestou lepších napájecích částí, tím je téma zesilovačů s celkovou ZV zcela vyčerpáno a mistr Daněček má další významné téma, aby mohl popírat i to co bylo naměřeno.

 

Měření předa za filtrem Federmann

 

Abych byl úplný, musím doplnit, že další cesta dobrých NF zesilovačů je cesta zesilovačů bez celkové ZV, která bude pro mistra Daněčka ještě více nepochopitelná a dá mu tak mnohem více prostoru pro neustálé útoky na webech po celé zeměkouli, pro příznivce kvalitního a věrného zvuku je to cesta jak se k dokonalosti zvuku co nejvíce přiblížit.

Závěr

Závěr je zcela jiný než by kdo čekal, mne však nikterak nepřekvapuje, AlanCox použil výstižného slova "Hejt", které vyjadřuje zášť, nenávist, nesnášenlivost, přesně toho jsou nejenom naše weby plné, Češi Hejtují po celém světě a je to jejich nejčastější projev, občas se chovají jako honící smečka, aby toho či onoho uštvali a kdo se nedá?

Kdo není součástí uniformního šiku štváčů pronásledující mou maličkost, musí být dle honící smečky má další identita, takto již zlikvidovali řadu slušných lidí a AlanCox je nyní dalším na řadě.

Danhard a nepochopitelné

 

 

 

L

Nejnovější

Copyright © 2024 Hi-FI svět. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

B

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X

Stránky vydává Bohumil Federmann, Kunovice 7, 75644 Loučka, Česká republika, federmann@seznam.cz