Hi-Fi svět

Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích.

L

Nejnovější

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
 

Úvod

Tento text vás provede stavbou libovolného elektronického zařízení, na stavbě zesilovače QQF-55-500W si ukážeme některé z možných výrobních postupu. Stavební návod, by měl pomoci hlavně začínajícím amatérům, ale také může sloužit jako vodítko mnoha studentům, rovněž zde mohou nalézt inspiraci, či nějakou drobnost již zkušení výrobci elektronických zařízení.

 

Topologie

Jako první si vybereme vhodné zapojení, ujasníme si všechny požadavky, jak elektrické, mechanické, ale i mnohé další, které by mohly ovlivnit budoucí funkčnost a životnost našeho zařízení.

 

Nářadí

Nedílnou součástí každé konstrukce je vhodné nářadí, bez kterého se nemůžeme obejít. Pro pájení používáme pájku, která může být transformátorová, či mikropájka, osobně stále používám pájku transformátorovou. K pájení rovněž používáme vhodný cín a dostatek kalafuny, která nám napomáhá pájení a zabraňuje nadměrné oxidaci.

.

 

Dále potřebujeme vhodné štípací kleště a pinzetu. Jako další vhodný pomocník nám poslouží proužky cuprextitu, kterými zaručíme stejnou výšku součástek. Téměř nepostradatelný pomocník je přípravek, na ohýbání odporů, diod a dalších součástek.

.

.

 

 

Mezi další často potřebné nářadí patří, pilníky, nůžky, svěrák, samozřejmě štětec, umělohmotná miska a mnohé další.

 

Přístroje

Při stavbě se často neobejdeme ani bez přístrojů, jako speciální, ale velmi vhodný bych uvedl mikroskop, který nám ulehčí řadu oprav, hledání chyb na plošném spoji a ti zručnější pod ním dokážou vyrábět či opravovat ty opravdu nejjemnější spoje.

Další přístroje budeme potřebovat při samotném oživování, nepostradatelným přístrojem je zdroj a multimetr. Dále je vhodné mít přístup ke generátoru a osciloskopu.

Přístroje, na rozdíl od nářadí, je jejich konkrétní potřeba více závislá na druhu námi vyráběného elektronického zařízení.

 

Součástky

Součástkám věnujeme nemalou pozornost, všechny řádně překontrolujeme, případně i přeměříme, není t ani tak o nedůvěře dodavatelům, ale spíše o zamezení budoucích chyb, které by jsme jen obtížně hledali, zjevně poškozené či nevhodné součástky nepoužíváme.

Při zkracování vývodů postupujeme vždy velmi opatrně, vývody nesmí být ani příliš dlouhé, ani příliš krátké, po jejich zapájení nesmí z cínu příliš trčet, ale rovněž nesmí být cínem naprosto překryty. Nikdy nezkracujeme vývody po pájení, tím bychom poškodili nejenom vlastní spoj vývod - cín, ale často i plošný spoj, utržením některých plošek.

 

Plošný spoj

Jako první si detailně prohlídneme plošný spoj. Zkontrolujeme kvalitu spojů, zda je řádně doleptán a nejsou zkraty, či naopak či není přeleptán a nejsou vodivé cesty poškozeny. Je pouze na nás zda hrany zabrousíme na přesný rozměr, či si vystačíme s nastříhaným tvarem od výrobce.

.

.

 

 

Odpory

Jako první začneme s osazováním odporů, které si předem natvarujeme na potřebnou rozteč a při pájení doporučuji použít vhodnou podložku, která zaručí konstantní výšku.

Konstantní výška nám u mnoha součástek zaručí jejich lepší odolnost při změně teplot, či mechanickém namáhání plošného spoje, pokud pájíme bez podložky, může dojít k prasknutí, či jinému poškození součástek.

.

.

.

.

.

.

 

Kondenzátory

Jako další v pořadí pájíme nejčastěji kondenzátory, pro které platí totéž co pro odpory.

.

 

 

Konektory a další prvky

Jako další můžeme osadit a zapájet další prvky, jakými jsou konektory a podobně, jednotlivé pořadí všech součástek není dogma, jde spíše o zvyklosti, či doporučené postupy.

.

 

 

Polovodiče

Jako poslední většinou osazujeme polovodiče, pro diody platí totéž co pro odpory, malé tvarujeme a pájíme přes podložku, velké pájíme dle pouzdra.

.

.

 

 

Zvláštní pozornost věnujeme tranzistorům, které rovněž pájíme pomocí podložky, tak aby měly konstantní výšku. Tranzistor podložíme a zkrátíme jeho vývody, ale zapájíme pouze jeden vývod, poté tranzistor vyrovnáme, aby byl ve správné poloze a teprve potom zapájíme další dva jeho vývody, kdybychom nejdříve zapájeli všechny vývody a pak chtěli tranzistor narovnat, hrozilo by nebezpečí poškození plošného spoje, nejčastěji odtržení plošky.

.

.

.

.

 

 

Výkonovým tranzistorům věnujeme ještě větší pozornost, pokud potřebujeme přívody ohnout do potřebného tvaru, musíme tak činit velmi uvážlivě. Zásadně neohýbáme u samotného pouzdra, ale ani ohyb vzdálenější nemusí být často bez problémů. Při příliš ostrém a kolmém ohybu může dojít k destrukci přívodů, obzvlášť pokud výrobce použil tvrdších slitin mědi. Mechanickému poškození přívodů se vyhneme pokud zvolíme ohyb dle nějakého poloměru.

.

.

.

Pomocné operace

Při pájení je vhodné příliš nešetřit kalafunou, je však zapotřebí pečlivě hlídat teplotu pájky a příliš spoje nepřehřívat, kalafuna musí zůstat vždy dostatečně světlá a spoje lesklé.

Před montáží výkonových tranzistorů je nutno veškerou kalafunu mytím v lihu odstranit a následně provést důkladnou kontrolu všech spojů s případnou korekcí, či zapájení zapomenutých plošek.

 

.

.

.

Dokončovací práce

Jako poslední součástky osadíme a zapájíme výkonové tranzistory. Podložku pod pouzdra výkonových tranzistorů volíme co nejnižší, ale přitom dostatečně vysokou, aby se tranzistory nikde neopíraly.

Zkrátíme přiměřeně vývody, tak aby jednotlivé vývody dosáhly na spoj, ale nebyly naskrz plošného spoje. Po provizorním přišroubování, uvolníme v otvorech vývody, aby nedocházelo nikde k pnutí, teprve potom vývody zapájíme.

Po zapájení výkonových tranzistorů spoj opět omyjeme lihem, tak aby se odstranily veškeré zbytky kalafuny. Při osazování plošného spoje na chladič, použijeme správně dlouhé upevňovací šrouby a izolační podložky pod výkonové tranzistory na jejíchž pouzdrech je napájecí napětí, závit je nutné mít vždy v chladiči, použití matky je nevhodné.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

Diskuse

QQF-55-500W první část

QQF-55-500W druhá část

QQF-55-500W třetí část

Stavíme zesilovač

Oživujeme zesilovač

 

 

L

Nejnovější

Copyright © 2024 Hi-FI svět. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

B

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X

Stránky vydává Bohumil Federmann, Kunovice 7, 75644 Loučka, Česká republika, federmann@seznam.cz