Titulní strana

Jak na 3D Eagle

Pozor, otevřeno v novém okně. TiskEmail

Výrobní postupy - Návrhy

Napsal uživatel Bobby_Federmann Pátek, 16 duben 2004 12:18

Hodnocení uživatelů: / 7
NejhoršíNejlepší 

   

Úvod

V dnešní přetechnizované době je stále více možností jak se přiblížit skutečné podobě budoucího výrobku, aniž bychom jej museli pracně vyrábět, jinými slovy je často řeč o virtuální realitě, není tomu jinak a ni ve zde popsaném EAGLE 3D.

Jde vlastně o spojení či spolupráci tří programů, které musíme mít nainstalovány a vhodně nakonfigurovány:

 • EAGLE, v našem případě již verze 5.2.0, program pro kresbu zapojení a návrh desky plošného sloje.
 • EAGLE 3D, je o program, který slouží k doplnění EAGLU o knihovny vzhledů prvků a spojů, a převod plošného spoje do textové podoby potřebné pro generování skutečného obrazu plošného spoje.
 • POV-Rray v3.6, program pro převod textového souboru na budoucí obraz plošného spoje.

 

EAGLE 5.2.0

Volně šířitelný program, který lze používat ve volné verzi s jistým velikostním omezením. Spustíme instalaci a potvrdíme či změníme nabídnutou cestu kam chceme program nainstalovat, nejčastější uložení programu bývá „C:\Program Files\EAGLE-5.2.0“, samozřejmě můžeme nabídnutou cestu změnit. Pozor u 64bit OS je cesta většinou "C:\Program Files (x86)\EAGLE-5.2.0".

Po spuštění nainstalovaného programu zvolíme verzi volnou, pokud  již nejsme vlastníky licence. Tím máme program pro kresbu zapojení a návrh plošného spoje připravený k používání a práci.

 

Eagle 3D 1.02

Rovněž tento program nainstalujeme, verze programu je samozřejmě volná, zde již musíme dbát na to kam jme uložili vlastní EAGLE-5.2.0, neboť EAGLE 3D se instaluje jako součást EAGLE. Tedy v našem případě upravíme cestu pro instalaci na „C:\Program Files (x86)\EAGLE-5.2.0\ulp\Eagle3D“, instalaci dokončíme a jsme hotovi.

.

 

 

Tímto se nám nikterak nezměnila činnost našeho EAGLE, kromě toho, že se nám rozšířila nabídka pod tlačítkem ulp o Eagle3D, tato nabídka nám dovoluje převézt náš plošný spoj do textového souboru. Vytvořený textový soubor slouží jako zdroj dat pro tvorbu obrazu. Pro Eagle 4.10 a vyšší použijeme možnost 3d41ulp, pro Eagle 4.09 a nižší použijeme možnost 3d40ulp, viz obrázek.

.

 

   

Poklepem na patřičnou ikonu spustíme vlastní převod do textového souboru, pouze zvolíme námi požadované parametry budoucího zobrazení. Zde si musíme uvědomit, že knihovny jsou mnohem menší, vždy jen jedno pouzdro a ne všechny pouzdra jsou napsány, taktéž nám nemusí souhlasit názvy pouzder. Nesmíme zde zapomnět kam jsme takto vytvořený soubor uložili!

.

.

.

 

 

Přiřazení pouzder a Náhled 3D knihoven

Pokud napoprvé 3D Eagle nenalezne sám potřebné pouzdra, označte políčka "Unknown Parts" a "User Assignent Models" a přiřaďte pouzdra sami, můžete použít Náhled 3D knihoven, který je zapotřebí stáhnou a rozbalit, pak můžete prohlížet budoucí prvky, včetně jejich správných názvů.

Náhled 3D knihoven nejsou knihovny, jen pohled na vygenerované pouzdra s názvy.

 

POV-Ray for Windows v3.6

Taktéž zde spustíme instalaci, kterou dokončíme, opět se jedná o volnou verzi programu. Jak jsme Eagle 3D instalovali, pro správnou činnost, jako součást EAGLE-5.2.0, nyní nám POV-Ray stojí zcela samostatně. Pro správnou funkci musíme nastavit cestu do námi vytvořeného 3D Eaglu, cestu zapíšeme přidáním řádku na správné místo viz obrázek.

.

 

 

C:\Program Files\POV-Ray for Windows v3.6\renderer, a v „quickres“ místo kde napíšeme naši cestu (platí jenom pokud jsme programy neuložili jinam). Výsledný tvar bude následovný:

 

Library_Path="C:\Program Files (x86)\EAGLE-5.2.0\ulp\Eagle3D\povray"

 

[160x120, No AA]

Width=160

Height=120

Antialias=Off

 

[320x200, No AA]

Width=320

Height=200

Antialias=Off

Tím zaručíme spoluprácí všech tří programů jako celku a jsme hotovi. Ještě odzkoušíme otevřít v programu POV-Ray, námi vytvořený textový soubor v Eagle 3D a pak spustíme vlastní renderování obrazu.

 

3D Eagle  -  Eagle 5.2.0  -  Pov Ray

Pokud není funkční originál odkaz, využijte jeho zálohu

Záloha Eagle3D

________________________________________________________________________________

Náhled 3D knihoven

Pokud není funkční originál odkaz, využijte jeho zálohu

Záloha 3D náhledů knihoven

 .

 

 

Zdroj: Elcad, Eagle 3D, Pov Ray

 

Diskuse 

Články s podobnou tématikou

Jak na 3D Eagle

Jak na 3D Eagle podruhé

Jak na 3D Eagle, animace

Jak na 3D Eagle počtvrté

 

 

 

 

 

 

HQQF na Workshopu AKEL

Pozor, otevřeno v novém okně. TiskEmail

Má maličkost - Kdo jsem

Napsal uživatel Bobby_Federmann Neděle, 05 říjen 2014 12:00

Úvod

Na právě proběhnuvším prvním Workshopu AKEL (AKustika, ELektronika) mělo možnost 60 jeho účastníku se mé maličkosti na cokoliv ať již veřejně či soukromě zeptat, čímž měli možnost nalézt spoustu odpovědí na internetu nezodpovězených či nepochopených, obzvláště v mém pohledu na lokální vs. celkovou zpětnou vazbu, posuzování zesilovače pouze podle rezervy zisku a konečném dopadu jednotlivých řešení do poslouchaného zvuku, včetně mé konstrukce zesilovačů a problematiky násobení výkonových FET tranzistorů a mnohé další.  

 

 

  

Topologie Federmann

Bylo možno posoudit a diskutovat mechanickou konstrukci plošných spojů i hotového zesilovače, mechanické uspořádání a mnohé další, zesilovač byl sice v provedení testovacího prototypu bez konečných popisů a jiných detailů, přesto mohl mnohé zodpovědět. Přítomní měli možnost na vlastní oči vidět a na vlastní uši slyšet HQQF, měli možnost se přesvědčit o obrovském přínosu mé filtrace jak síťového napájení, tak filtrace za usměrňovacím můstkem, kde na zřejmě nejdražších soustavách VMaudio VMA-I XL nebylo ani při bezprostřední blízkosti ucha u kteréhokoliv z reproduktorů bez signálu absolutně nic slyšet.

 

Rovněž měli účastníci možností porovnat zvuk HQQF se zvukem HYPA A400 a dalšími špičkovými stroji. 

 

Poděkování

Zároveň musím poděkovat panu Dr. Bohumilu Sýkorovi za zorganizování této přínosné akce, krom přání k jeho svátku na akci oslavené, mu popřát i hodně síly a chuti do další práce v oblasti zvuku a Hi-Fi.

 

 

 

 

Zesilovač HQQF byl v sestavení

Charakteristika

 • Testovací prototyp
 • Popisy žádné
 • Váha 20kg 

 

Výkonová část 

 

 

 

Napájecí zdroj 

 • Dva síťové filtry HQQF-55-207
 • Dva moduly řízení zdroje střídavý a ss síťový filtr HQQF-55-208
 • Dva síťové stíněné audio transformátory 230V/2x43V/300VA 

 

 

 

 

 

Skříň 

 • Provedení HM/AAA o rozměrech 440x120x400mm 

 

 

 

Parametry každého kanálu 

 • Doporučený střední výkon 1W******** (headroom +24dB)
 • Maximální trvalý výkon ≥ 200W/4Ω (1kHz)
 • Proudové omezení cca ±25A
 • Maximální amplituda ≥ ±50V (1kHz)
 • Opožděné a předčasné odpojování reproduktorů
 • Pomalý náběh při zapnutí
 • Ochrana před ss napětím na výstupu ≤ ± 3,5V
 • Offset ≤ 1mV
 • Symetrický vstup XLR/RCA s možností uzemnění kladného či záporného vstupu.
 • Šířka pásma ≥0÷350kHzpro pokles-3dB
 • Výkonová šířka pásma ≥ 200W/4Ω pro f ≤ 1kHz, dále pokles 6dB/okt.

 

Bude brzy ještě  doplněno

 

 

 

Bezkonkurenční MM/MC předzesilovač podruhé

Pozor, otevřeno v novém okně. TiskEmail

Nf. technika - Topologie Federmann

Napsal uživatel Bobby_Federmann Neděle, 06 červenec 2014 09:29

  

Úvod

Korekční zesilovače pro gramofonovou přenosku jsou nekonečné téma, od jejich charakteristik popsaných v článku MC a MM přenosky nejenom RIAA standardy přes použité aktívní prvky, až po dilema zda použít aktivní zpětnovazemní či pasivní zapojení.  Po článku Bezkonkurenční MM/MC předzesilovač přichází jeho pokračování, které by mělo prozradit o připravovaném předzesilovači něco více.

 

Popis

V textu Bezkonkurenční MM/MC předzesilovač byl již zveřejněn náznak zapojení, spíše s ohledem na sled časových konstant.  V této části textu je ukázka důležitosti použitých prvků a použité topologie, která je rozhodující pro výsledné vlastnosti předzesilovače a tím předurčuje i jeho použitelnost pro tu či onu přenosku.

 

Zapojení Topologie Federmann klade jako vždy důraz na pracovní boby, jejich stabilitu, lineárnost a v tomto případě je značný důraz kladen na šumové vlastnosti.

 

 

Šumové vlastnosti

Zapojení HQQF-55-516-RIAA Topologie Federmann bylo navrženo s ohledem na minimální šum, který se podařilo stačit až na neuvěřitelnou hodnotu menší než 0,3nV/√Hz.

 

Při RIAA charakteristice s přenosem +60dB při 1kHz, je výsledný šumový výkon bezkonkurenčních cca 40µV. Což znamená, že při vstupním napětí MC přenosky 400µV získáme výstupní napětí 400mV s vlastním šumem předzesilovače 40µV, tedy poměr signál/šum neuvěřitelných 80dB. Obdobně pro MM přenosku s napětím 4mV získáme výstupní napětí 4V s vlastním šumem předzesilovače stejných 40µV, tedy poměr signál/šum neuvěřitelných 100dB.

 

 

Přenosové a fázové vlastnosti

Zapojení HQQF-55-516-RIAA Topologie Federmann bylo navrženo i s ohledem na přenosové a fázové poměry a chování jednotlivých tvarovacích článků. Každý filtr pracuje jako pasivní bez zatěžovacího odporu, každá kapacita je polarizována. Vstup je zapojen jako symetrický, stejně tak výstup, samozřejmě s možností nesymetrického připojení.

  

Sestavení HQQF-55-516-RIAA

Jako všechny výrobky s označením HQQF, bude i tento předzesilovač HQQF-55-516-RIAA sestavován dle konkrétního přání zákazníka, na konkrétní gramofonovou přenosku typu MC či MM.  

 

Pro povýšení šumových vlastností předzesilovače pro MC přenosku na šumové vlastnosti MM přenosky je možno použít MC step-up transformátor, který převede nízké napětí na napětí vyšší, kde bude pro šum rozhodující ne šum předzesilovače, ale šum impedance vstupního 47kΩ odporu.

 

Závěr

MC/MM RIAA předzesilovač HQQF-55-516 Topologie Federmann byl navržen tak, aby odstranil řadu nedostatků v současné době vyráběných předzesilovačů, čímž se řadí k absolutní špičce a aby byl absolutní špičkou se vším všudy, bude sestaven do skříně, která je rovněž absolutní konstrukční třešničkou, ale ta bude představena až v konkrétní podobě, až při představení předzesilovače. 

 

Diskuse

 

 

 

 

 
 

Bezkonkurenční MM/MC předzesilovač

Pozor, otevřeno v novém okně. TiskEmail

Nf. technika - Topologie Federmann

Napsal uživatel Bobby_Federmann Neděle, 08 červen 2014 10:23

  

Úvod

Korekční zesilovače pro gramofonovou přenosku jsou nekonečné téma, od jejich charakteristik popsaných v článku MC a MM přenosky nejenom RIAA standardy přes použité aktívní prvky, až po dilema zda použít aktivní zpětnovazemní či pasivní zapojení. 

 

RIAA standard

Nejdříve si připomeneme RIAA standard, který je definován třemi časovými konstantami:

 • τ1=3180µs
 • τ2=318µs
 • τ3=75µs

Zapojení

Pro sestavení naprosto dokonalého předzesilovače jsem zvolil symetrické zapojení s pasívními prvky v signálové cestě s patřičnými časovými konstantami rozdělenými na τ1=3180µs spolu s τ2=318µs a následně τ3=75µs.

Zapojení je vždy koncipováno pro MM přenosku (Moving Magnet - Pohybující se magnet), tedy pro její výstupní napětí 2÷5mV, pro MC přenosku (Moving Coil - Pohybující se cívka) s výstupním napětím 100÷500µV není účelné dále na úkor šumu předzesilovače zvyšovat jeho citlivost a nezbývá než použít bezšumový převod mezi MC/MM přenoskpou pomocí předřazeného step-up transformátoru. 

 

HQQF-55-512_RIAA bez celkové ZV

Jednou z možností jak dosáhnout naprosto špičkového RIAA předzesilovače je použití symetrického elektronkového předzesilovače HQQF-55-512 bez celkové ZV. Charakteristiky jsou známy, ale konkrétní zapojení ponechám až na konkrétní představení.   

 

 

 

HQQF-55-515_RIAA bez celkové ZV

Další možností jak dosáhnout naprosto špičkového RIAA předzesilovače je použití polovodičového symetrického předzesilovače HQQF-55-515 bez celkové ZV.

 

 

 

Závěr

Obě zapojení topologie Federmann, jak elektronkové HQQF-55-512_RIAA bez celkové ZV s elektronkami E88CC tak i HQQF-55-515_RIAA bez celkové ZV s polovodiči a jejich šumovým napětím menším jak 0,7nV/√Hz jsou naprosto unikátní a splňují požadavky na ty nejdražší přístroje tohoto účelu.

Obě zapojení jsou vždy sestaveny na konkrétní typ MM či MC přenosky. Pro použití MC přenosky jsou navíc použity step-up transformátory, jejichž cena může přesáhnout i 5000 US $!

 

 

 

 

 

 

Jak na 3D Eagle popáté, animace podruhé

Pozor, otevřeno v novém okně. TiskEmail

Výrobní postupy - Návrhy

Napsal uživatel Bobby_Federmann Neděle, 06 červenec 2014 12:51

 

Úvod

Kolem 3D Eagle jsem toho již napsal dost, články byly poplatné době, možnosti výpočetní technice. V článku Jak na 3D Eagle, animace jsem popisoval možnosti animace, ale také řadu problémů s ní spojených.

 

Řešení

Nebudu tedy opakovat text již napsaný v článku Jak na 3D Eagle, animace, ale soustředím se pouze na možnosti dnešní doby.

 

Jak se nedařilo renderovat dnes přesně před 5 roky automaticky, tak dnešní možnosti jsou někde jinde, výkonnější počítač a co hlavně, program se nezastavuje neznámo kde a proč. Proto zobrazím jenom soubor INI, kde jsem zvolil velikost renderovaného obrazu 720x400, počet renderovaných snímků 36 s krokováním 360°/36, se směrem otáčení od sebe.  

 

Library_Path="c:\EAGLE-5.8.0\ulp\Eagle3D\povray" 

 

[720x400, 16:9, AA 0.3]

Width=720

Height=400

Antialias=On

Antialias_Threshold=0.3 

 

Initial_Frame = 1

Final_Frame = 36

Initial_Clock = 36

Final_Clock = 1  

 

Cyclic_Animation=on

Pause_when_Done=off

 

 

 

Zdroj: Elcad, Eagle 3D, Pov Ray

 

Diskuse 

 

Články s podobnou tématikou

Jak na 3D Eagle

Jak na 3D Eagle podruhé

Jak na 3D Eagle, animace

Jak na 3D Eagle počtvrté

Jak na 3D Eagle popáté, animace podruhé