Hi-Fi svět

Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích.

L

Nejnovější

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Úvod

Mnohé jsem již o Tranzistorovém zvuku napsal. Když jsem si myslel, že jsem neopomněl žádnou maličkost, vynořila se ještě frekvenční závislost impedance reproduktoru.

Již jsem si zvykl na chování „Vymítačů Tranzistorového zvuku“, tedy chování komunity lidí sdružených na Českých či Slovenských webech zabývajících se audiotechnikou, kteří kategoricky popírají rozdílnost zvuku elektronkových a tranzistorových zesilovačů, ani v tomto případě tomu nebylo jinak.

 

Vliv impedance reproduktoru

Pokud napíši cokoliv kolem frekvenční závislosti impedance reproduktorů, neříkám vlastně nic nového. Pokud se budu zabývat zkreslením a přenosovou charakteristikou zesilovače, tak si každý představí ideální a naprosto rovnu charakteristiku.

Dovolil jsem si, se oprostit od „naprostých samozřejmostí“ a celou problematiku jsem podrobil dalšímu zkoumání. Mnohé kolem Dynamické saturace, jako příčině Tranzistorového zvuku, jsem již dostatečně zdokumentoval a nyní mne zajímalo chování zesilovačů v návaznosti na frekvenční vlastnosti zátěže.

 

Napěťový zesilovač

Jde o běžné zapojení tranzistorového zesilovače, jehož výstupní napětí je úměrné napětí vstupnímu. Při změnách přenášené frekvence a tomu úměrných změnách impedance zátěže (reproduktoru) si musí zesilovač s touto změnou poradit a udržet konstantní napětí.

.

 

 

Proudový zesilovač

Tento druh zapojení se téměř nepoužívá. Žádný výrobce takto své zesilovače nekonstruuje. Pokud by se však takový zesilovač realizoval, pak by výstupní proud byl konstantní a napětí na zátěži (reproduktoru) by bylo úměrné výstupní impedanci.

.

 

Elektronkový zesilovač

Elektronkové zesilovače se stále staví, jsou doménou různých kytarových komb, jejich uživatelé stále preferují elektronky a jejich specifický „kvalitnější“ zvuk. Elektronkové zesilovače nemívají dlouhou a silnou zápornou zpětnou vazbu, která by naprosto přesně korigovala výstupní napětí v závislosti na vstupním. Elektronkové zesilovače mívají elektronky, jejichž anodový proud je řízen napětím na G1, jde tedy spíše o proudové zesilovače a ne napěťové.

.

 

 

Československá DIY komunita

Neopomněl jsem vznést dotaz na uvedené fakta na Československou DIY komunitu, výsledkem však bylo pouze jejich nadřazené, arogantní a urážlivé chování. Nic nového, ale alespoň jsem to zkusil, zda nemá někdo k problematice co říci. Vyjádření bylo zcela jednoznačné 40let jsou všeznalí …

.

 

ČS DIY "experti" mají pravdu, že jde o věci bádané a probádané před více jak čtyřiceti roky. Faktem však zůstává, že za uplynulých 40let nikam nepokročili a úplně ustrnuli. Mají však pravdu i ti, kteří dodnes preferují elektronky a vyhazují hříšné peníze za jejich zvuk.

Komunita se omezila na popisování vlastností reproduktoru, ale podstata problematiky stojí v zesilovači, nikoliv v reproduktoru. Při napěťovém zesilovači, s nárůstem impedance zátěže klesá dodávaný výkon. Při proudovém buzení je výsledek přesně obrácený,  s nárůstem impedance zátěže roste dodávaný výkon.

Fakt závislosti napěťového zesílení na připojené impedanci zátěže a její frekvenční závislost zůstala zcela mimo oblast chápání DIY komunity.

 

 

Závěr

Abych mohl celou problematiku uzavřít, alespoň v tomto stádiu nezbylo, než abych odsimuloval chování elektronkového zesilovače a vzájemně vše porovnal.

Simulace jsem provedl jen velmi zběžně. Pro zvýraznění jednotlivých vlastností jsem zcela záměrně nepoužil žádné korekční členy, pro elektronkový zesilovač jsem záměrně nepoužil výstupní transformátor ale deset reproduktorů.

 .

 

Výsledek naprosto naplnil očekávání. Je zřejmé, že elektronkové zesilovače mají svými vlastnostmi velmi blízko zesilovačům proudovým.

Další směr vývoje HQQF-55-503W bude směřován i do oblasti kytarových komb, pro tento účel bude nastaven poměr proudové a napěťové zpětné vazby tak, aby se co nejvíce blížil výsledek zesilovači elektronkovému.

 

Tranzistorový zvuk

Úplným závěrem musím podotknout, že jde o další zadokumentovaný rozdíl ve vlastnostech elektronkového a tranzistorového zesilovače. Jde o další krok jak zdokonalit zvuk, jak jej přiblížit požadavkům toho či onoho uživatele.

Je zde názorná ukázka toho, že se nemůžeme spolehnout na to, že jsme některou problematiku již před čtyřiceti roky zcela vyčerpali. Když budeme opravdu chtít, můžeme její hranice posunout ještě malý kousek dále. Brzy přijdou další články věnované této problematice.

 

Zdroj: Fender

Podívejte se na články se stejnou tématikou.

 

Diskuse

 

 

 

L

Nejnovější

Copyright © 2024 Hi-FI svět. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

B

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X

Stránky vydává Bohumil Federmann, Kunovice 7, 75644 Loučka, Česká republika, federmann@seznam.cz