Hi-Fi svět

Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích.

L

Nejnovější

Zdroje

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

 

Úvod

Tu a tam se po českých webech řeší ten či onen problém, v posledních dnech se na Audiowebu řeší ochrana zesilovače spočívající v odpojení reproduktorů, ale také napájecího napětí.

 

Mistři v akci?

Celá diskuse působí poněkud zmateně a úsměvně, obzvláště když jde o téma mnoho let opomíjené a řešení zavrhované, zavrhované právě proto, že za jeho unikátním řešením je právě má maličkost, řešení které řadu let používám, řešení která vyšlo i v Praktické Elektronice - Amaterském Radiu, jako součást rozsáhlé série článků o zesilovačích té nejvyšší kvality a věrnosti, řešení které ochrání nejenom reproduktory, ale také zesilovač včetně zdroje, ale současně řešení, které jako všechny mé texty a články jsou soustavně ubohou konkurencí mazány, včetně jakýchkoliv stop k tomuto řešení vedoucí, jen tak se může stát, že diskuze probíhá právě takto zmateně.

Tazatel v dobré víře vznese dotaz, že se dozví odpověď a nalezne optimální řešení, položí otázku s představou vlastního řešení a komunita? Bunta se snaží odpojit reproduktor, na kontaktech odpojovacího relé může vesele hořet oblouk, a čeká jestli přehoří pojistky, Daněček řeší co se může či nemůže stát přehořením jen jedné pojistky, někdo jiný poukazuje, že to relé ve schématu zřejmě nepřežije.

Topologie Federmann?

V topologii Federmann jsem myslel i na tyto extrémní situace, odpojování reproduktorů v takových situacích opravdu neřeším, neboť relé pro možnost vytažení oblouku nemusí být vůbec funkční, Buntova zcestná představa, že se tak může stát až po shoření koncových tranzistorů je přinejmenším mylná, pokud by došlo k poškození konců, šly by obě větve napájení do zkratu a na výstupu by nemohlo být napětí žádné, to Daněček je o krok dále, ale řeší odpojení jedné napájecí větve, takže taky mimo.

Ať je příčinou stejnosměrné složky cokoliv, v Topologii Federmann je jediným řešením odpojení napájení, ale není to tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Pokud dáme do napájecí cesty pojistku, pak úbytek na ní může být i několik voltů, a takové napájení koncového zesilovače je nepoužitelné, i když je takto většina konstruktérů řeší. Napájení musí být v Topologii Federmann co nejtvrdší a filtrační kapacity musí být co nejblíže koncovým tranzistorům, odtud se dostaneme k řešení, které nemůže kapacity odpojovat.

Když nejdou kapacity odpojovat, tak se musí elektrický náboj v nich kumulovaný zkratovat, ale zase takovým proudem, který nepoškodí jak kapacity, tak zkratovací obvody, přitom čas pro zánik napájení bude dostatečně krátký. Dalo by se říci, že je řešení na dohled, ale pokud zkratujeme napájení tak sice vybijeme filtrační kapacity, ale také uvedeme do zkratu vstupní část zdroje a budeme čekat až přehoří pojistka na vstupu transformátoru, na niž se může vytáhnout oblouk atd. atd. a původní problém se nám stěhuje do síťové části.

V Topologii Federmann je i na tento fakt taky pamatováno, proto v případě poruchy nejdříve odpojíme primární vinutí transformátoru, a po cca 20ms nastupuje řízený zkrat obou napájecích větví, není to tak úplný zkrat, ale vybití přes 1Ω odpory, čímž se dostaneme k odpojení napájení v řádu 50ms. Takto řízené odpojení napájení nám dostatečně ochrání reproduktory, ale také nepřepálí pojistku a padá i Buntova mylná představa, že se tak stává po průrazu tranzistorů, neboť právě takové přetížení bývá příčinou destrukce koncových tranzistorů, ale my dokážeme odpojit napájení ještě dříve než k samotné destrukci výkonových polovodičů dojde.

Uvedení ochran do činnosti může být závisle nejenom od výskytu stejnosměrné složky na výstupu, ale od řady dalších podmínek, zaleží před čím chceme zesilovač chránit. Řešení je přednostně navrženo tak, že stejnosměrná složka v koncovém stupni řady 507 či 514 prostřednictvím optočlenu spustí odpojení napájení, stejně tak lze ochrany spustit například od překročení teploty či čehokoliv jiného.  

Závěr

Co napsat závěrem, snad jen popřát mnohým hodně štěstí a úspěchů v hledání objeveného, a ať toho moc neshoří.

 

 

 

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Úvod

Jak již bylo napsáno v článku HQQF-55-208 Řízení zdroje, střídavý a ss síťový filtr Řízení zdroje, střídavý a ss síťový filtr HQQF-55-208 je nutnou komponentou nejenom každého Hi-Fi zesilovače. Řízení zdroje, střídavý a ss síťový filtr HQQF-55-208 na síťové straně transformátoru výrazným způsobem potlačuje síťové rušení přicházející po síti, potlačuje síťovou stejnosměrnou složku, která často způsobuje přesycení transformátoru a jeho nižší účinnost, zahřívání a hlavně nepříjemný a rušivý zvuk.

 

 

Řízení zdroje, střídavý a ss síťový filtr HQQF-55-208 nezapomíná ani na termistorem řízený pomalý náběh.Řízení zdroje, střídavý a ss síťový filtr HQQF-55-208 na straně zesilovače, zajišťuje opožděné připojení hlavního napájecího napětí, v případě poruchy kterou může být stejnosměrná složka na výstupu zesilovače, vysoká teplota či zákazníkem zvolené cokoliv jiného, zajišťuje odpojení síťového přívodu transformátoru a následné rychlé vybití filtračních kapacit zdroje zesilovače, čímž dokonale chrání nejenom připojené reproduktory, ale i samotný zesilovač.

 

 

Závěr

 

 

 

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

                                                    .

Popis

Řízení zdroje, střídavý a ss síťový filtr HQQF-55-208 je nutnou komponentou nejenom každého Hi-Fi zesilovače. Řízení zdroje, střídavý a ss síťový filtr HQQF-55-208 na síťové straně transformátoru výrazným způsobem potlačuje síťové rušení přicházející po síti, potlačuje síťovou stejnosměrnou složku, která často způsobuje přesycení transformátoru a jeho nižší účinnost, zahřívání a hlavně nepříjemný a rušivý zvuk. Řízení zdroje, střídavý a ss síťový filtr HQQF-55-208 nezapomíná ani na termistorem řízený pomalý náběh.

 .

 

.

Řízení zdroje, střídavý a ss síťový filtr HQQF-55-208 na straně zesilovače, zajišťuje opožděné připojení hlavního napájecího napětí, v případě poruchy kterou může být stejnosměrná složka na výstupu zesilovače, vysoká teplota či zákazníkem zvolené cokoliv jiného, zajišťuje odpojení síťového přívodu transformátoru a následné rychlé vybití filtračních kapacit zdroje zesilovače, čímž dokonale chrání nejenom připojené reproduktory, ale i samotný zesilovač.

.

.

Řízení zdroje, střídavý a ss síťový filtr HQQF-55-208 je vyráběno na zakázku s předem upřesněným výkonem transformátoru, od čehož se odvíjí i řada hodnot použitých prvků. Celkový rozměr modulu je 200x50x55mm (d*š*v)

.

Závěr

Řízení zdroje, střídavý a ss síťový filtr HQQF-55-208 je další unikátní komponentou v Topologii Federmann, zaručuje pomalý náběh i zcela nadstandardní ochranu zesilovače včetně reproduktorů, přidává ochranu před síťovým rušením, ale i naprosto unikátní ochranu před stejnosměrnou síťovou složkou a stejnosměrným sycením transformátoru.

  .

.

Diskuse

.

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

 

Úvod

Po článku Stabilizovaný zdroj HQQF-55-213 a HQQF-55-213 Regulovaný zdroj 0÷800V (1kV) je načase napsat článek nový, který by ukázal stejně jak Amatérské Rádio hotový výrobek.

 

Titulní strana AR 10/2013

Regulovaný zdroj HQQF-55-213 0÷800V (1kV) Topologie Federmann se stal ikonou titulní strany Amatérského Rádia č. 10 2013, samozřejmě uvnitř Rádia je ucelený pohled na jednotlivé části zapojení, včetně zapojení celku. Jsou popsány nestandardní principy a postupy. Regulovaný zdroj HQQF-55-213 se tím stal naprosto nepostradatelnou součástí mnoha zapojení, převážně elektronkových, zapojení nemožno použít jako regulovatelné v celém rozsahu, ale i jako pevně nastavený zdroj.

Naprostá dokonalost zapojení umožňuje téměř totožné osazení pro velký rozsah napětí, rozsah regulace je od nuly do maxima a to vjednom rozsahu, realizovaném nejlépe za pomocí aripotu, nechybí ani jemná regulace napětí, jejichž rozsah je nezávislý na právě nastaveném výstupním napětí, samozřejmě nechybí ani regulace proudového omezení.

 

 

 

První zkušenosti

První zkušenosti se zájmem o Regulovaný zdroj HQQF-55-213 0÷800V (1kV) je na světě, jsou zájemci o zdroj do 30V, ale i zájemci o zdroj do více jak 800V, vesměs je zájem o SMD osazené desky, které má zákazník připravené k osazení zbylými klasickými součástkami.

 

 

 

 

 

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

 

Úvod

Jak již bylo napsáno v článcích Hi-Fi zesilovače a síťové rušení, Hi-Fi zesilovače, síťové rušení a falešné měření a Topologie Federmann část XIV, aneb napájecí zdroje pro Hi-Fi přístroje, je velký problém potlačit rušení pocházející ze zdroje v samotném zesilovači, proto nezbývá než zasáhnout do konstrukce zdroje a zaručit tak již v samotné napájecí části zesilovače dostatečné potlačení rušení.

 

 

Síťový filtr HQQF-55-207a

Konstrukce je velmi jednoduchá, vše spočívá ve správné funkci L-C filtru a v samotné konstrukci indukčnosti. Celý síťový filtr HQQF-55-207a je navržen a realizován na plošném spoji o velikosti 170x42mm tak, aby jej bylo možno přiřadit k libovolnému zesilovači, jako je DPA, HYPA, ALDAX, BVaudio, EZK a podobné nevyjímaje zesilovače HQQF, ale pro ty je připravována složitější verze s klasickými ochranami a dálkovým ovládáním.

 

 

Zapojení ve vašem zesilovači

Filtr HQQF-55-207a se vřadí mezi usměrňovací můstek a vlastní zesilovač, čímž se zvýší filtrační kapacity a současně výrazně potlačí veškeré rušení, obzvláště rušení vlivem nabíjení kondenzátorů. Filtr HQQF-55-207a vám umožní mnohem dokonalejší poslech než jaký jste měli možnost na vašem zesilovači doposud zažít.

 

Popis a prodej

Síťový filtr HQQF-55-207a pro hi-fi zesilovače je možno objednat pro symetrické napájení do ±50V, do ±63V či do ±100V s typickým proudem 2A, 4A či 6A. Lze dohodnout i jiné provedení. Zájemci nechť využijí kontaktní email v zápatí stránek či jinou komunikační cestu.

 

Diskuse 

 

Psáno pod čarou

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X a Autorský zákon

Je třeba mít na paměti, že vše zde zveřejněné se považuje za současný stav techniky a nelze již nic patentovat či jinak chránit, ale v žádném případě se nejedná o GNU licenci! Jedná se o ochranu danou celosvětově  Autorským zákonem, o stejnou ochranu jakou požívají umělecké či kterékoliv jiné díla.

 

Přeloženo do Češtiny, není dán souhlas pro užití podobných či obdobných filtrů konkurenci, nelze tedy tyto filtry použít bez patřičného souhlasu u zařízení DPA, HYPA, BVaudio, ALDAX a dalších!

 

 

 

L

Nejnovější

Copyright © 2024 Hi-FI svět. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

B

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X

Stránky vydává Bohumil Federmann, Kunovice 7, 75644 Loučka, Česká republika, federmann@seznam.cz