Hi-Fi svět

Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích.

L

Nejnovější

Hodnocení uživatelů: 1 / 5

Aktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

 

Úvod

V článku Hi-Fi zesilovače a síťové rušení jsem se zabýval možnostmi dosažení odstupů síťových složek u jednotlivých topologii zesilovačů, jak se ukázalo odolnost všech topologii je velmi malá. Krom potvrzení nedostatečného potlačení síťového rušení, se jasně prokázalo, že potlačení síťového rušení je nepřímo úměrné rezervě zisku, jak již bylo opsáno v článku Vliv rezervy zisku na zkreslení.

 

Zarážející jsou však některá měření, které zdánlivě zcela vybočují z tohoto rámce, jako by se jich fyzikální zákony nedotýkaly, právě takové měření nalezneme u některých zesilovačů DPA, BVaudio či HYPA.

 

Měření HQQF 21÷22. července 2012

Jak již bylo opsáno v článku Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí 21÷22. července 2012, proběhlo dne 21. července 2012 měření zesilovače HQQF. U tohoto měření byl jeden s hlavních nedostatků a problémů dosažení slušných odstupů od síťových složek. Pracoviště bylo neuspořádané, napájené z několika míst od sebe vzdálených více jak 2m. Vzájemným pohybem přívodních a měřících vodičů se výsledky značně ovlivňovaly. Naměřené hodnoty byly zveřejněny v článku a jen připomenu jejich výsledek, naměřené hodnoty se pohybovaly na úrovni -90dB!

 

 

 

 

Zázračné měření zesilovačů HYPA a dalších

Na stránce o HYPA170 mžeme nalézt zázračné měření odstupu rušivých síťových složek, které je v úrovni -130dB, tedy o 40dB lepší výsledek jako u měření HQQF a to na stejném pracovišti, zda i za stejných podmínek zůstává otázkou.

 

 

Podíváme-li se na konstrukci zesilovačů HYPA, je patrné, že se nejedná o nikterak zázračné řešení a již vůbec ne o řešení, které by se více zabývalo potlačením síťových složek a mohlo tak dosáhnout výrazně lepších hodnot.

 

 

 

Neznalost či podvod

Právě taková otázka vyvstává při pohledu na jednotlivá měření. Zesilovač HYPA 170, stejně jak řada ostatních zesilovačů má v napájení 2x4,7mF, při 50V bude zvlnění v řádu cca 400mV, při jeho potlačení o 70dB, jak vyplývá z článku Hi-Fi zesilovače a síťové rušení,se dostáváme na úroveň 130µV, při 2V užitečného výstupního napětí jsou hodnoty do potlačení síťových složek v okolí -85dB, tedy podobně jako u HQQF, které disponuje větší rezervou zisku a většími kapacitami v napájení. Není tedy možné takovou konstrukcí tyto hodnoty výrazněji překonat a již vůbec ne o 40dB!

 

Podíváme-li se na naměřené hodnoty zesilovačů BVaudio, vypadají výsledky podobně zázračně.

 

 

Jediné vysvětlení pro takto naměřené hodnoty jsou chyba v měření, že by se rušivé složky naindukované na vedení zázračně odečetly od výstupního napětí, což je málo pravděpodobné, nikoliv však vyloučené. Jako druhé možné vysvětlení, mnohem pravděpodobnější se nabízí, že bylo měřeno na stabilizovaných zdrojích, nikoliv na normálním výrobku a jeho normálním zdroji, na stabilizovaném zdroji síťové rušení jednoznačně nebylo a výsledky tak neodpovídají realitě, nýbrž byly dosaženy v laboratorních podmínkách, zcela odlišných od podmínek provozních.

  

Nyní vyvstává další otázka, zda šlo jen o neznalost konstruktérů či záměr oklamat zákazníka za účelem dosažení lepších výsledků. Na tuto otázku nechť si každý odpoví sám, nebo nám na ni v diskuzi možná odpoví některý z konstruktérů, případně najdeme vysvětlení na vzpomínaných stránkách výrobků.

 

Závěr

Podíváme-li se na konkurenční světové weby, které se touto problematikou dlouhodobě zabývají, pak naprosto jiná třída zesilovačů, jako je  HALCRO dm88 má mnohem horší vlastnosti, co se týče odstupu rušivých složek -98dB, jako nějaké DPA, HYPA či BVaudio -130dB a více, což jasně dokazuje, který z webů a hlavně výrobců je věrohodnější.

 

 

 

 

 

Diskuse

 

 

L

Nejnovější

Copyright © 2024 Hi-FI svět. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

B

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X

Stránky vydává Bohumil Federmann, Kunovice 7, 75644 Loučka, Česká republika, federmann@seznam.cz