Hi-Fi svět

Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích.

L

Nejnovější

Topologie Federmann

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

 

Úvod

Zdálo-by se, že elektronky jsou minulostí, ale stále mají co říci, stále je dost těch, kteří mají o elektronkové zesilovače nemalý zájem, nemalý zájem je rovněž o zesilovače hybridní, nedostatek textů k tomuto tématu by měl vyplnit Hybridní zesilovač HQQF-55-511W.

 

 

.

 

 

 

Diskuse

 dokončení brzy

 

 

 

 

 

 

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

 

 

Úvod

Jak se stalo poslední měsíce zvykem, zesilovač HQQF Topologie Federmann je postupně podrobován řadě srovnání s jinými více či méně věhlasnými stroji a přístroji. Srovnávání vyvolává stále více otázek, na které mnozí marně hledají odpovědi, obzvláště když doposud nebyli schopni pochopit dle schématu ani jeho funkci a vůbec netuší za jakých podmínek je zesilovač provozován, aby mohl být za obdobných podmínek rovněž měřen.

 

.

 

Vysvětlování problematiky bylo věnováno hodně času a textů, ale výsledek se míjel a stále míjí účinkem. Zesilovače se však dělají proto, aby se poslouchaly a proto se dále věnujme spíše poslechu.

 

 

  

 

Horn Studio

Součástí éry různých srovnání zesilovače HQQF, nesmělo být opomenuto ani Horn Studio, které je zaměřeno převážně na Horny poháněné elektronkovými zesilovači. Mnohými jsou elektronkové zesilovače považovány za vrchol dokonalosti a zesilovač HQQF se ani v takovém prostřední nepropadl.

 

zesilovač HQQF Topologie Federmann

 

  

Historie článků Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí

 

 

Závěr

Dlouhá série poslechových testů zesilovačů HQQF topologie Federmann je stále na počátku, srovnání bude přibývat a otázek rovněž, dále záleží na tom kdo bude chtít odpovědi slyšet a kdo ne a zůstane u tvrzení, když tomu nerozumím tak to nemůže chodit!

 

Diskuse 

 

 

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

 

Úvod

Již proběhla řada testování zesilovačů HQQF a byla napsána řada článků Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí 14÷15. července 2012, Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí 21÷22. července 2012, Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, měření HQQF vs. HYPA a Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí 11÷22. srpna 2012, rovněž bylo zodpovězeno mnoho dotazů a jak se neustále potvrzuje, nemají zesilovače HQQF zatím v poslechových testech naprosto žádnou konkurenci.

 

Poslechové testy?

Již řadu let jsou na slovanetu a jiných webech šířeny lži, že není vůle ke srovnání zesilovačů HQQF, ale jaká je skutečnost? Na jedné straně jsou všechny dopředu známé akce, kde by se mohl zesilovač HQQF vyskytnout  bojkotovány a likvidovány, někteří jdou dokonce tak daleko, že to hlásají zcela otevřeně a veřejně.

 

  

 

Na straně druhé je cíleně vytvářena atmosféra, že jsou zesilovače HQQF nedostupné, že tomu sám jejich tvůrce brání a že je nelze pro žádné testy získat, vyhlašují se dokonce fiktivní sbírky, aby bylo možno deklarovat strach jejich tvůrce z výsledků takových testů.

 

 

 

Ale krom konkurenčního pohledu na zesilovače HQQF existuje i další pohled a tím je na Hi-Fi světě dva roky staré diskusní vlákno Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí a nové články Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí 14÷15. července 2012, Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí 21÷22. července 2012, Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, měření HQQF vs. HYPA a Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí 11÷22. srpna 2012, zde nesmíme opomenout ani řadu článků Nebuďte negramotní: Nebuďte negramotní, aneb SPICE Compatibile programy, Nebuďte negramotní podruhé, aneb neznalosti "Mistrů" při výpočtech, Nebuďte negramotní potřetí, aneb výkonová ztráta, Nebuďte negramotní počtvrté, aneb výkony a výkonová ztráta, Nebuďte negramotní popáté, aneb 83 let nepochopená celková zpětná vazba, Nebuďte negramotní pošesté, aneb exploze neznalosti a xenofobie na hifi_slovanetu, Nebuďte negramotní posedmé, aneb proč v hudbě mizí detaily či systematické zabíjení Hi-Fi zvuku, Nebuďte negramotní poosmé, aneb Ještě větší blb než jsme si mysleli, majitelé DPA330 třeste se!!!, Nebuďte negramotní podeváté, aneb Ještě větší blb než jsme si mysleli, pokračování, Nebuďte negramotní podesáté, aneb I MISTŘI se mýlí, či hodina pravdy udeřila, Nebuďte negramotní pojedenácté, aneb DPA podvod, Nebuďte negramotní podvanácté, aneb DPA antisaturační obvod a řadu dalších zde neuvedených článků.

 

Měření

Občas jsme svědky i měření zesilovačů, přesněji řečeno čtenáři mají možnost se seznámit s výsledky měření, ale takové informace nemají téměř žádnou vypovídající hodnotu, je to přesně ve smyslu textu Pavla Macury. "Výsledky jsou, co se týče harmonického zkreslení, vynikající. Malý problém je v tom, že to nic neříká (co se týče vnímání zvuku). I kdyby byly výsledky 100x horší, tak to (ve smyslu THD), nebude slyšet. Korelace THD a subjektivně vnímané kvality zvuku je prakticky nulová.", kde nejde o nic jiného, než je řadu let na HiFi světě prezentováno. Dokud nebude známá korelace - závislost mezi naměřenými hodnotami a poslechem, je takové měření více méně k ničemu, neboť se stále měří parametry o zvuku nic nevypovídající.

 

 

 

A aby to nebylo tak jednoduché, defakto všechny takové měření jsou zatíženy velkou řadou dalších chyb. Z výsledků se již nikde nedozvíme za jakých podmínek bylo to či ono měřeno, jak bylo provedeno napájení, zda se měřilo z baterii či externího stabilizovaného zdroje, nebo ze zdroje jiného.

 

Stejně tak to může být se samotným zdrojem signálu a jeho měřením, kdy ani věhlasná zvuková karta Esi@juli, která má deklarované vlastnosti pro zátěž 600Ω, již při zátěži 1kΩ není použitelná, neboť její zkreslení naroste o několik řádů. Pak se musí zapojení upravovat a nastolovat netradiční podmínky, o kterých ví jen ten či ti co měření prováděli a nikde se o konkrétních podmínkách nikdo nedočte ne tak se ještě zabývat jejich dopadem na samotné měření.

  

Nehledě na fakt, že každé jednotlivé měření je provedeno v jiném čase, tady opět za zcela jiných podmínek. Poznámka Václava Daněčka: "Ale jistě že to říká, a to, že nemusím hledat ten rozdíl za velkým zkreslením" je jen dalším příkladem totální neznalosti problematiky jakéhokoliv měření, neboť abych mohl srovnávat jakékoliv měření, musím srovnávat srovnatelné, tedy měření za naprosto stejných podmínek, ale srovnávat měření za neznámých podmínek je ještě větší neznámou.

 

 

Poslechové testy!

Neboť se jedná o téma Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí a žádné mezi fórové diskuse k problematice moc nepřispívají, nezbývá než hledat odpověď v původním záměru, jak již bylo před dvěma roky navrženo: "Proto vyzývám Česko-Slovenské audio-fóra, aby vytvořily přípravný tým, zvolili místo a čas, což budeme vzájemně konzultovat, aby nakonec došlo k příjemnému posezení a prolomení mnoha mýtů a polopravd. Nepotřebuji žádnou přípravu, dokážu reagovat z partesu na jakýkoliv dotaz, k výkladu mi postačí tabule a barevná křída, či něco obdobného. Setkání věnované otázkám a odpovědím může posloužit ke sbližování lidí a lepšímu poznání problematiky.

Těším se na brzké setkání věnované Tranzistorovému zvuku, vašim připraveným otázkám a mým odpovědím, kdo se chce jen hádat a napadat, nech zůstane prosím doma, kdo chce posunout své znalosti dále bude vítán." Tento původní text byl však soustavně, těmi co jim je zesilovač HQQF konkurencí, bojkotován. Snaha byla právě takovému přímému srovnání jakoukoliv cestou zabránit, ale jak již bylo zmíněno, navenek prezentovat, že snaha je, a ten kdo nemá zájem, je konstruktér zesilovačů HQQF.

 

Zdánlivě začarovaný a neřešitelný bludný kruh, ze kterého je jen jediné východisko, opakovaně vyzvat konkurenci zesilovačů HQQF k přímému poslechovému srovnání. Pokud byl původní záměr dva roky starého diskusního vlákna Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí odpůrci důmyslně bojkotován a blokován, nezbývá než přikročit k dalšímu vstřícnému kroku. Přes Pavlem Dudkem před rokem psané výhružné texty na adresu Hradiste pod Vratnom na slovanetu směrem k mé osobě, jsem si dovolil osobně dopátrat a oslovit organizátora letošního setkání, a uvidíme zda-li je zájem o poslechové srovnání zesilovačů opravdový či jde jen o neustále přiživovanou bouři ve sklenici vody, se soustavnou snahou odvádět pozornost, od probíhajících poslechových testů zesilovačů HQQF a jejich vítězného tažení.

 

 

Diskuse 

 

 

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

 

 

Úvod

Jak bylo napsáno v článku Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, Hradiste pod Vratnom: "Zdánlivě začarovaný a neřešitelný bludný kruh, ze kterého je jen jediné východisko, opakovaně vyzvat konkurenci zesilovačů HQQF k přímému poslechovému srovnání. Pokud byl původní záměr dva roky starého diskusního vlákna Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí odpůrci důmyslně bojkotován a blokován, nezbývá než přikročit k dalšímu vstřícnému kroku. Přes Pavlem Dudkem před rokem psané výhružné texty na adresu Hradiste pod Vratnom na slovanetu směrem k mé osobě, jsem si dovolil osobně dopátrat a oslovit organizátora letošního setkání, a uvidíme zda-li je zájem o poslechové srovnání zesilovačů opravdový či jde jen o neustále přiživovanou bouři ve sklenici vody, se soustavnou snahou odvádět pozornost, od probíhajících poslechových testů zesilovačů HQQF a jejich vítězného tažení." 

 

Odpověď z Hradiste pod Vratnom

Organizátoři akce byli mým jménem osloveni a jménem zde nejmenovaného organizátora se velmi slušně a diplomaticky omluvili s odůvodněním, že nejde ani tak o poslechovou jako o společenskou akci a prezentace HQQF by nemusela být v souladu s tradicí a společenským významem této akce.

 

 

Závěr

Je zřejmé, že konkurence zesilovačů HQQF dnes seskupená převážně kolem Slovanetu se diplomatickou cestou vyhnula přímému porovnání, po kterém tolik volají a kterého se zároveň tolik bojí a důmyslně se mu všemi prostředky brání. Není ani divu, že se zuby nehty brání, aby jim jejich miláčky převálcoval, tolik pomlouvaný a haněný Federmannův zesilovač HQQF, pro ně na tak společensky významném místě, jako je Hradiste pod Vratnom, kde se sami mezi sebou chodí pravidelně předvádět a chválit.

Takto hromadná společenská porážka by zřejmě nebyla pro mnohé vůbec myslitelná, proto i z preventivních důvodů je takovému střetu vhodné zabránit. Zde nezbývá, než abych uvedl i význam závěrečné části omluvného emailu psaného jménem zde nejmenovaného organizátora, který věří, že dojde k poslechovým testům při jiné vhodnější příležitosti.

Zesilovače HQQF se vyrábějí na přání zákazníka, jsou mu sestavovány na základě jeho vlastních požadavků a kus od kusu se může více či méně lišit, i v tom jsou zesilovače HQQF naprosto unikátní. Pro příští poslechové setkání je možné se setkat, ne s prototypem ale s některou z prodejních verzí zesilovačů HQQF.

 

Diskuse 

 

 

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

 

 

Úvod

Již proběhla řada testování zesilovačů HQQF a byla napsána řada článků Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí 14÷15. července 2012, Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí 21÷22. července 2012 a Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, měření HQQF vs. HYPA, bylo zodpovězeno mnoho dotazů a mnozí HI-Fi_sti přestávají být zatížení proti HQQF koalicí a jejich kampaní a začínají mít v postavení zesilovačů HQQF konečně jasno. Tento text není zaměřen na zveřejňování co kde a s kým bylo testováno, aby podnítil již tak velkou nevraživost vůči příznivcům zesilovačů HQQF, ale je zaměřen na zodpovídání otázek kolem tranzistorového zvuku, na hledání dokonale věrného zvuku, na hledání zesilovače, který by tuto dokonalou věrnost dokázal nabídnout a zde jak se neustále potvrzuje, nemají zesilovače HQQF zatím naprosto žádnou konkurenci.

 

 

 

Odlišnost zesilovačů HQQF

Odlišnost zesilovačů HQQF od řady ostatních zesilovačů je více než patrná, jejich akustické podání a následný poslechový vjem je někde zcela jinde. Prvotní dojem není až tak markantní, jak by mohli mnozí čekat. Zesilovač HQQF při zapnutí nehoří, nevydává žádné zvuky, jak by si proti HQQF koalice přála, ale je pouze naprosté ticho, bez jakéhokoliv šumu či brumu. Se puštěním skladby se rozezní zvuk, který nemá ve výkonu žádného omezení, nejtišší i nejsilnější pasáže jsou naprosto čistě a věrně přeneseny. Posluchač si však v počátku těchto rozdílů moc nevšímá, až po nějaké době začíná v hudbě slyšet, to co mu předtím a na jiném zesilovači unikalo.

 

Jak již bylo napsáno v článku Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí 21÷22. července 2012: "Hledání poslechových rozdílů se jednoznačně posunulo, zdaleka to není jen jiné zabarvení zvuku, což by napovídalo, že ten či onen zesilovač má jiné zkreslení. Jde o celkový prostor, lehkost a dynamiku, což jsou pojmy téměř nepopsatelné a hlavně nesdělitelné, každý je může subjektivně vnímat naprosto jinak. Pominuli dostatečnou výkonovou rezervu a její dopady při limitaci zesilovače, dostaneme se až k hledání ztráty detailů". Po chvíli poslechu posluchači dobře známých nahrávek, najednou posluchač zbystří a zjišťuje značné rozdíly mezi jednotlivými tituly, které na jeho současném zesilovači nikdy neslyšel. Některé nahrávky jsou detailnější a některé méně, dokonalost vytvořená na jeho doposud používaném zesilovači je rázem ta tam. Najednou se zdá, jako by doposud posluchač poslouchal své oblíbené tituly za plentou či dokonce silnou dekou, oproti podání na zesilovači HQQF, který zvuk rozjasní, přenese řadu detailů mnohem a mnohem věrněji, které předtím sic byly patrné, ale naprosto nevýznamné, najednou se v podání zesilovače HQQF právě takové detaily stávají dominantní a celkový poslechový vjem se mnohem více blíží originálu vytvořeného ve studiu či koncertní síni. Posluchač je rázem svou myslí vtahován do samotného děje reprodukované hudby, jakoby přestával být pouhým posluchačem stojícím opodál, ale sám stál uprostřed hudebního děje a byl jeho součástí.

 

Závěr

Závěrem nezbývá než podotknout, že ač se Diskuse na fóru Hi-Fi světa zdánlivě nikdo moc neúčastní, právě tato diskuse je nejnavštěvovanější částí Hi-Fi světa a láme rekordy v návštěvnosti, která již přesáhla 50tis přečtení. Zodpovídá se stále více otázek kolem Tranzistorového zvuku a zesilovačů HQQF, přibývá těch kteří měli možnost zesilovač HQQF porovnat s jinými zesilovači a mají naprosto jasno.

 

 

Na druhé straně však roste zabedněnost a síla s jakou úporností svou zabedněnost chrání, těch kteří se bojí, že by mohli procitnout a mít konečně jasno, že by jejich řadu let uznávaná modla mohla spadnout s lopaty, neboť řadu let jen podléhali bludům a klamu zlatých šroubků a samotný zvuk se stal poněkud vedlejší, je vhodné si i tuto komunitu připomenout. Zde nezbývá než si uvědomit, že i oni mají na svůj názor, sic vytvořený nikoliv vlastními smysly pohledem a poslechem, ale jen slepou vírou ve svou modlu, právo.

  

Diskuse 

L

Nejnovější

Copyright © 2024 Hi-FI svět. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

B

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X

Stránky vydává Bohumil Federmann, Kunovice 7, 75644 Loučka, Česká republika, federmann@seznam.cz