Hi-Fi svět

Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích.

L

Nejnovější

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

 

Úvod

Již proběhla řada testování zesilovačů HQQF a byla napsána řada článků Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí 14÷15. července 2012, Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí 21÷22. července 2012, Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, měření HQQF vs. HYPA a Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí 11÷22. srpna 2012, rovněž bylo zodpovězeno mnoho dotazů a jak se neustále potvrzuje, nemají zesilovače HQQF zatím v poslechových testech naprosto žádnou konkurenci.

 

Poslechové testy?

Již řadu let jsou na slovanetu a jiných webech šířeny lži, že není vůle ke srovnání zesilovačů HQQF, ale jaká je skutečnost? Na jedné straně jsou všechny dopředu známé akce, kde by se mohl zesilovač HQQF vyskytnout  bojkotovány a likvidovány, někteří jdou dokonce tak daleko, že to hlásají zcela otevřeně a veřejně.

 

  

 

Na straně druhé je cíleně vytvářena atmosféra, že jsou zesilovače HQQF nedostupné, že tomu sám jejich tvůrce brání a že je nelze pro žádné testy získat, vyhlašují se dokonce fiktivní sbírky, aby bylo možno deklarovat strach jejich tvůrce z výsledků takových testů.

 

 

 

Ale krom konkurenčního pohledu na zesilovače HQQF existuje i další pohled a tím je na Hi-Fi světě dva roky staré diskusní vlákno Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí a nové články Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí 14÷15. července 2012, Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí 21÷22. července 2012, Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, měření HQQF vs. HYPA a Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí 11÷22. srpna 2012, zde nesmíme opomenout ani řadu článků Nebuďte negramotní: Nebuďte negramotní, aneb SPICE Compatibile programy, Nebuďte negramotní podruhé, aneb neznalosti "Mistrů" při výpočtech, Nebuďte negramotní potřetí, aneb výkonová ztráta, Nebuďte negramotní počtvrté, aneb výkony a výkonová ztráta, Nebuďte negramotní popáté, aneb 83 let nepochopená celková zpětná vazba, Nebuďte negramotní pošesté, aneb exploze neznalosti a xenofobie na hifi_slovanetu, Nebuďte negramotní posedmé, aneb proč v hudbě mizí detaily či systematické zabíjení Hi-Fi zvuku, Nebuďte negramotní poosmé, aneb Ještě větší blb než jsme si mysleli, majitelé DPA330 třeste se!!!, Nebuďte negramotní podeváté, aneb Ještě větší blb než jsme si mysleli, pokračování, Nebuďte negramotní podesáté, aneb I MISTŘI se mýlí, či hodina pravdy udeřila, Nebuďte negramotní pojedenácté, aneb DPA podvod, Nebuďte negramotní podvanácté, aneb DPA antisaturační obvod a řadu dalších zde neuvedených článků.

 

Měření

Občas jsme svědky i měření zesilovačů, přesněji řečeno čtenáři mají možnost se seznámit s výsledky měření, ale takové informace nemají téměř žádnou vypovídající hodnotu, je to přesně ve smyslu textu Pavla Macury. "Výsledky jsou, co se týče harmonického zkreslení, vynikající. Malý problém je v tom, že to nic neříká (co se týče vnímání zvuku). I kdyby byly výsledky 100x horší, tak to (ve smyslu THD), nebude slyšet. Korelace THD a subjektivně vnímané kvality zvuku je prakticky nulová.", kde nejde o nic jiného, než je řadu let na HiFi světě prezentováno. Dokud nebude známá korelace - závislost mezi naměřenými hodnotami a poslechem, je takové měření více méně k ničemu, neboť se stále měří parametry o zvuku nic nevypovídající.

 

 

 

A aby to nebylo tak jednoduché, defakto všechny takové měření jsou zatíženy velkou řadou dalších chyb. Z výsledků se již nikde nedozvíme za jakých podmínek bylo to či ono měřeno, jak bylo provedeno napájení, zda se měřilo z baterii či externího stabilizovaného zdroje, nebo ze zdroje jiného.

 

Stejně tak to může být se samotným zdrojem signálu a jeho měřením, kdy ani věhlasná zvuková karta Esi@juli, která má deklarované vlastnosti pro zátěž 600Ω, již při zátěži 1kΩ není použitelná, neboť její zkreslení naroste o několik řádů. Pak se musí zapojení upravovat a nastolovat netradiční podmínky, o kterých ví jen ten či ti co měření prováděli a nikde se o konkrétních podmínkách nikdo nedočte ne tak se ještě zabývat jejich dopadem na samotné měření.

  

Nehledě na fakt, že každé jednotlivé měření je provedeno v jiném čase, tady opět za zcela jiných podmínek. Poznámka Václava Daněčka: "Ale jistě že to říká, a to, že nemusím hledat ten rozdíl za velkým zkreslením" je jen dalším příkladem totální neznalosti problematiky jakéhokoliv měření, neboť abych mohl srovnávat jakékoliv měření, musím srovnávat srovnatelné, tedy měření za naprosto stejných podmínek, ale srovnávat měření za neznámých podmínek je ještě větší neznámou.

 

 

Poslechové testy!

Neboť se jedná o téma Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí a žádné mezi fórové diskuse k problematice moc nepřispívají, nezbývá než hledat odpověď v původním záměru, jak již bylo před dvěma roky navrženo: "Proto vyzývám Česko-Slovenské audio-fóra, aby vytvořily přípravný tým, zvolili místo a čas, což budeme vzájemně konzultovat, aby nakonec došlo k příjemnému posezení a prolomení mnoha mýtů a polopravd. Nepotřebuji žádnou přípravu, dokážu reagovat z partesu na jakýkoliv dotaz, k výkladu mi postačí tabule a barevná křída, či něco obdobného. Setkání věnované otázkám a odpovědím může posloužit ke sbližování lidí a lepšímu poznání problematiky.

Těším se na brzké setkání věnované Tranzistorovému zvuku, vašim připraveným otázkám a mým odpovědím, kdo se chce jen hádat a napadat, nech zůstane prosím doma, kdo chce posunout své znalosti dále bude vítán." Tento původní text byl však soustavně, těmi co jim je zesilovač HQQF konkurencí, bojkotován. Snaha byla právě takovému přímému srovnání jakoukoliv cestou zabránit, ale jak již bylo zmíněno, navenek prezentovat, že snaha je, a ten kdo nemá zájem, je konstruktér zesilovačů HQQF.

 

Zdánlivě začarovaný a neřešitelný bludný kruh, ze kterého je jen jediné východisko, opakovaně vyzvat konkurenci zesilovačů HQQF k přímému poslechovému srovnání. Pokud byl původní záměr dva roky starého diskusního vlákna Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí odpůrci důmyslně bojkotován a blokován, nezbývá než přikročit k dalšímu vstřícnému kroku. Přes Pavlem Dudkem před rokem psané výhružné texty na adresu Hradiste pod Vratnom na slovanetu směrem k mé osobě, jsem si dovolil osobně dopátrat a oslovit organizátora letošního setkání, a uvidíme zda-li je zájem o poslechové srovnání zesilovačů opravdový či jde jen o neustále přiživovanou bouři ve sklenici vody, se soustavnou snahou odvádět pozornost, od probíhajících poslechových testů zesilovačů HQQF a jejich vítězného tažení.

 

 

Diskuse 

 

 

L

Nejnovější

Copyright © 2024 Hi-FI svět. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

B

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X

Stránky vydává Bohumil Federmann, Kunovice 7, 75644 Loučka, Česká republika, federmann@seznam.cz