Hi-Fi svět

Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích.

L

Nejnovější

Návrhy

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

Úvod

V minulosti jsem se dost věnoval podpoře elektrotechnické gramotnosti například v článku Nebuďte negramotní!, který byl zaměřen na ukázky možných řešení návrhů a realizace elektrických obvodů. Dalším článkem v řadě byl článek Technická slepota a temno, který byl zaměřen na konkrétní problematiku a na konkrétní chyby v návrzích. Mimo to jsem publikoval sérii článků Jak na 3D Eagle, Jak na 3D Eagle podruhé, Jak na 3D Eagle, animace, Jak na 3D Eagle počtvrté zaměřených na podporu 3D obrazů budoucích výtvorů.

 

Neznalost ani "Mistry" neomlouvá

Čas pokročil a mé články nedají mnohým stále spát. Není tomu jinak ani při návrhu a realizaci mého zesilovače z poslední série, který jsem zveřejnil a částečně v článku Zesilovač 500W/1000W, HQQF-55-506W-5-1.

Mnozí jej snad znají mnohem lépe než já, zkoumají jimi tolik opovrhované a proklínané animované obrazy, aby se dopátrali alespoň nějakých hodnot a mohli si je doplnit do schématu. Účelem doplnění hodnot do schématu však není poznání funkce, ale jako obvykle nalezení skulinky v dokonalosti.

Někteří "Mistři" však hledají skulinky zcela zbytečně, spíše by se měli zaměřit na již zmíněné články o gramotnosti a na gramotnost sebých sama, pak by se nemuseli dopouštět ukvapených soudů, které jsou sice podpořeny davy přitakávajících příznivců, ale staví jen a jen na jejich vlastní neznalosti.

 

Neznalosti "Mistrů" při výpočtech

Jak se někdo snažil správně spočítat může výkon na jednom SMD 1206 pouzdře dosahovat až k 0,5Wattům.

 

 

 

"Mistr" Danhard se však ve výpočtu poněkud mýlí, neboť hodnoty odporů 3k9 nejsou určeny pro napájecí napětí ±60V, ale pro napájecí napětí do ±50V, kde výkon nepřekročí 314mW. Pro napájecí napětí ±60V jsou hodnoty odporů 4k7 a jejich výkonová ztráta je 430mW. V obou případech jimi teče proud cca 9mA.

"Mistr" Kazzatel je na tom o poznání hůře. Odpory v emitorech jsou tři o velikosti 1Ω, nebo menší. počítejme s tou nejméně vhodnou variantou, tedy paralelní součet 0,33Ω, při napájení ±63V a špičkovém, podotýkám špičkovém proudu každým výkonovým tranzistorem jimi teče souhrnný proud 3A, efektivní proud jen 1A, tedy 333mA každým SMD 1206 pouzdrem. Špičkové napětí bude dosahovat 1V, tedy efektivní napětí bude 700mV. na vrcholu sinusovky může výkon dosáhnout 1W, za půlperiodu je to přesně 500mW a za celou periodu pouhých 250mW. Poněvadž se bude zesilovač běžně provozovat na střední výkon odpovídající maximálně 1/10 výkonu maximálního, bude i výkon na emitorových odporech výrazně menší.

 

Neznalost "Mistrů" a Fakta

Dávat pro 200W odpory 0,22Ω/2W se zdá být celkem běžné, ale podívejme se jak vypadá výpočet. 200W/4Ω, počítáno v efektivních hodnotách, tedy 7A/3tranzistory, proud každým tranzistorem je 2,33A, napětí na 0,22Ω je tedy 513mV a výkonová ztráta za půlperiodu je 1,2W a za periodu 0,6W.

 

 

Odpory 0,22Ω/2W jsou poněkud předimenzované, což není na závadu, ale jejich induktivní charakter na závadu rozhodně je, stejně jak množství vyzářené magnetické energie která může mít neblahý vliv na stabilitu celého přístroje. Zde je zřejmě jeden z důvodů proč měl autor tolik práce se stabilitou při změně jakéhokoliv polovodičového prvku za jiný a důvod mnoha lokálních kapacitních zpětných vazeb, či jiného frekvenčního omezení.

 

Neznalost "Mistrů" ani součástkové základny

Zde je nutno zadokumentovat i fatální neznalost "Mistrů" ve znalostech součástkové základny. "Mistři" se smějí a vysmívají, ale často neví vůbec čemu, neboť právě oni jsou často ti co nevědí. Účel to však plní mají dostatek skalních příznivců a ti často nedají na jejich nedotknutelnost ani šáhnout, to že se nechají slepě vést cestou neznalosti a temnot jim zjevně nevadí či vůbec nedochází.

 

 

 

SMD odpory jsou mnoho let vyráběny v mnoha provedeních a ke každému rozměru je možno si vybrat  z více výkonových variant. Ne jinak je tomu u pouzdra HP06 - SMD 1206, které je 500mW, ne jak se "Mistr"  Pavel Dudek alias Kazzatel za vydatné podpory "Mistra" Václava Daněčka alias danharda domnívají, že je poze a jen 250mWattové.

Našlo by se velmi mnoho neznalostí a zavádějících tvrzení, které se tak nějak staly základem "pochybných" znalostí mnohých fór s audio tématikou, ale to bych jen opakoval texty jako Věřte nevěřte Hi-Fi_stům !

 

Závěr

Jen bych zopakoval NEBUĎTE NEGRAMOTNÍ!, věřte více sobě a svým znalostem, aby jste jim mohli více věřit, nebojte se je rozvíjet. Používejte moderní technologie, sledujte součástkovou základnu a její trendy.

Nevěřte, že 30 let staré zapojení je to pravé ořechové a 30 let staré součástky jsou nepřekonatelné, kdyby tomu tak bylo, jistě by to platilo i o rohlících, a to již zcela jistě neplatí. Na každém zboží se mimo jiné podepíše zub času a vše stárne ať je provozováno či nikoliv, nehledě na elektroniku, kde technologie chvátají mílovými kroky.

Mnozí se vymlouvají že nové prvky jsou špatné, ne není to pravda! Ale jsou většinou vyráběny vyspělejšími technologiemi a mnozí "Mistři" si s tím neumí vůbec poradit. Jejich zapojení vzniklo spíše metodou pokus omyl a při nepatrně odlišném prvku, často ani netuší, jak jej do obvodu správně použít. Jak je vidět, mnozí rádoby uznávaní „Mistři“ nevědí ani dnes, jak vypočítat výkonovou ztrátu na odporu a rovněž nevědí, v jakých výkonových řadách se odpory vyrábějí, načež tak vědět jak se počítají hodnoty na tranzistorech.

 Mějte na paměti, že stejně jak se vyvíjí technologie, stejně tak je zapotřebí udržovat krok se znalostmi oboru, jen tak lze bezproblémově nahradit staré prvky novými, při minimální obměně zapojení či dalších hodnot. Jen tak je možné navrhovat a realizovat jakékoliv zapojení pro jakoukoliv funkci. Proto NEBUĎTE NEGRAMOTNÍ!,

 

 

Diskuse

 

 

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Úvod

Jistý čas se věnuji tvorbě budoucího 3D obrazu právě navrhovaného plošného spoje. Dalo by se říci, že jsem již napsal vše potřebné kolem této problematiky a již se nemůže vyskytnout nic co by mne či někoho jiného zaskočilo, ale opak je pravdou.

 

Článek první Jak na 3D Eagle

Tato část byla věnována prvním krůčkům s 3D Eaglem a problematice jak vytvořit prvotní 3D obraz. Původní text jsem napsal jako drobnou pomůcku pro výuku.

 

Článek druhý Jak na 3D Eagle podruhé

 Postupem času se objevily drobné problémy, které se individuálně řešily, ale jak se ukázalo jejich četnost rostla a bylo vhodné o těchto drobných problémech napsat další článek. Postupem času přišel OS Microsoft Vista a Windows 7 a musel jsem nepatrnou část textu doplnit.

 

Článek třetí Jak na 3D Eagle, animace

Tato část byla věnována jak již název napovídá možnosti rozpohybovat 3D model a vytvořit jej tak nohem atraktivnější.

 

Článek čtvrtý Jak na 3D Eagle počtvrté

Jak se ukázalo s 64bitovým OS, který se nejdříve použití Eagle a PovRay důmyslně bránil, první 64bit verze PovRay byla cca 10x pomalejší jak verze 32bit, přišla doba kdy je možno i tyto možnosti začít využívat.

 

HD zvuk

Jako jeden z prvních problému jsem se setkal s HD zvukem grafické karty, kdy PovRay odmítal identifikovat přítomnost zvuku, který byl navíc na MB funkční, ale program se neustále zastavoval. Nejjednodušším řešením bylo v BIOSu HD zvuk grafické karty vypnout.

 

Neúplný rendering

Když jsem konečně po dlouhých útrapách rozjel Eagle, Eagle a PovRay vše pod 64bit OS Microsoft Vista a Windows 7,  čekalo na mne další překvapení, kterým je neúplné vytvoření obrazu. Tato chyba se týkala jen několika pouzder transformátorů, ale přesto stojí za zveřejnění. Jednalo se o celé řady TRAFO_MYRRA_EI_30, TRAFO_MYRRA_EI_38 a TRAFO_MYRRA_EI_42 od velikosti TRAFO_MYRRA_EI_48 jsou již obrazy úplné.

Nepátral jsem příliš kde chyba vzniká faktem je, že chyba je patrná i v Náhledu 3D knihoven, tedy při zobrazení PNG obrazů. Pokud se náhled otevře v 32bit OS tento problém není, stejně jak rendering v 32bit OS.

 

 

 

 

Změna barvy pouzdra a další změny v knihovně 3D Eaglu

Někdy se nám může stát, že pro naše účely je vhodnější jiná barva pouzdra, než jaké je uloženo v knihovně 3D Eaglu, pak nezbývá než otevřít knihovnu, nalézt příslušné pouzdro a jeho barvu změnit. Musíme mít na paměti, že tato změna je trvalá a pokud knihovnu nepřeinstalujeme, bude si program PovRay chodit do knihovny pro námi upravené data.

Stejně jak můžeme změnit barvu pouzdra, můžeme zde změnit i jeho polohu , otočení, velikost a mnohé další.

V programu 3D Eaglu jsem otevřel pomocí Commanderu v pravém okně čtení a v okně spodním úpravy. Je vidět, že otevření pro úpravy je poněkud podrobnější, ale méně přehledné:

  • 1.       Najdeme zadání barvy, které je pro celou řadu pouzder společné a můžeme tuto barvu změnit dle vlastních představ.
  • 2.       Můžeme nalézt i zadání pro konkrétní pouzdro, které je mezi #macro a #end. Zápis začíná názvem knihovny a končí v závorkách, dlouhým zadáním polohy. První tři čísloce udávají rozměr v ose x, y a z atd.
  
.
 

Změna polohy pouzdra v PovRay

Po vyrenderování dat pro PovRay, spustíme vlastní renderování, může se nám stát, že některé prvky nemají správné místo, ale jsou posunuty či otočeny a v nabídce pouzder nemáme správnou polohu pouzdra.

Nyní se podíváme kde má konkrétní pouzdro definovanou svou polohu a tuto polohu můžeme opravit. Spuštěním PovRay zjistíme, zda byla naše změna polohy úspěšná či nikoliv, pokud jsme pohnuli pouzdrem nesprávným směrem, můžeme tento krok zopakovat a opravit. Pořadí os je stále stejné x, y a z, osa y je osa svislá.

Obdobně postupujeme při otočení pouzdra. V programu PovRay je na řádku uvedeno:

  • 1.       Označení pouzdra v plošném spoji.
  • 2.       Zda je deklarováno v knihovně a bude se renderovat či nikoliv.
  • 3.       Ve složené závorce pokračuje označení pouzdra v knihovně 3D Eagle.
  • 4.       Translate, čili poloha pouzdra vůči základní pozici, právě tuto pozici často potřebujeme změnit. Zde jsem měnil polohu všech tranzistoru s pouzdrem TR_SOT_93 z hodnoty 0 na hodnotu -2,54 a polohu konektorů X6 a X7 z hodnoty 2,54 na hodnotu 0.
  • 5.       Rotate .... další nastavení polohy pouzdra.
  
 

Změna velikosti renderovaného obrazu

Podíváme se ještě jednou na soubor Quickres.ini, tentokráte se k němu nemusíme dostávat pomocí Commanderu, ale otevřeme jej přímo z prostředí PovRay.

Pokud ještě nemáme nadefinovanou cestu ke knihovnám můžeme ji zadat i zde, hlavním důvodem otevírání a úpravy souboru Quickres.ini nyní není cesta ke knihovnám, ale změna velikosti renderovaného obrazu.

Můžeme překopírovat poslední část programu a upravit budoucí rozměry dle našich požadavků. Je třeba mít na paměti, že základní nastavení velikosti PovRay je 3:2 a v tomto poměru bychom měli zadat i naše rozměry, včetně vyhlazování hran.

Nyní Quickres.ini spustíme, jako bychom chtěli renderovat obraz a následně program PovRay ukončíme. Při příštím spuštění se nám námi doplněné rozměry objeví v nabídce a můžeme renderovat obrazy i v tomto nastavení. Obdobně postupujeme pokud chceme některé rozměry z nabídky odstranit.

 

 

Závěr

Nyní nezbývá než popřát hodně zdaru a úspěchů v tvorbě 3D obrazu a dokonalé zpětné vazbě, která dokáže ušetřit mnoho času a prostředků, neboť nalézt chyby v 3D obrazu je mnohem snazší a levnější jak stejnou chyby zjistit až při stavbě a osazování hotového plošného spoje.

Jek jsem již mnohokráte psal Nebuďte negramotní!, nedejte na zbytečné tlachání a výkřiky, těch co tomu moc nerozumí a neumí 3D obraz vytvořit, že jde jen o simulace. Není žádného rozdílu mezi dobrým návrhem a výsledným produktem, co se neudělá v návrhu se při samotné realizaci dohnat nedá.

 

 

Diskuse 

 

Články s podobnou tématikou

Jak na 3D Eagle

Jak na 3D Eagle podruhé

Jak na 3D Eagle, animace

Jak na 3D Eagle počtvrté

Jak na 3D Eagle popáté, animace podruhé

 

 

 

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

 

Úvod

K napsáni tohoto článku mne přiměla soustavná a naprosto ohromující "negramotnost" mnohých starých "Mistrů", ale i značné části mladé populace lidí, kteří se pohybují kolem elektrotechniky. Nebudu tedy úvod příliš natahovat a pojďme se blíže na celou problematiku současné elektrotechnické gramotnosti podívat blíže.

 

  

Starší generace

Některým starším bych to možná ještě prominul, přestože jsou samotné počítače mnohem starší než oni sami. Ujel jim vlak, nástup počítačů nezachytili a nejsou schopni své staré zvyky a metody povýšit na vyšší úroveň. Mnozí vůbec význam počítačů a počítačových simulací nejsou schopni pochopit, myslí si, že počítač je ten, který za ně dokáže něco sám navrhnout.

Ne tak tomu není, počítač je jen velmi výkonný pomocník, velmi výkonný nástroj k ulehčení a zrychlení práce skutečných konstruktérů a tvůrců elektronických obvodů. Rozebírat tuto problematiku dále, je zcela zbytečné, je to jen ztráta času, jak říká přísloví: starého psa novým kouskům nenaučíš. ...

 

 

 

Není však žádnou výjimkou, spíše úplnou samozřejmostí, že se takoví technicky "negramotní" lidé dívají několik let na dokonalý projekt, že se dívají na precizní měření, které je řízeno počítačem, kde jsou zadávány vstupní veličiny, definovány podmínky a zaznamenávány výstupní veličiny, vše je automaticky sestaveno do tabulky a vytvořeny grafy, a nejsou vůbec schopni pochopit, že jde o reálný projekt o reálné zapojení a jeho precizní měření a dokumentaci.

 Jak si konstruktér měřící program sestaví, tak celá sestava pracuje, jde o vysoce přesné a zcela automatizované systémy, ale těm rozumí jen technicky gramotní lidé.

 

SPICE Compatibile 

Existuje řada programů tipu SPICE Compatibile, jako například MicroCap 09, které slouží k návrhu elektrických zapojení a jsou dostupné pro širokou veřejnost. V těchto programech lze kreslit schémata, lze měřit jednotlivé elektrické veličiny, lze tvořit množství různých závislostí. Tyto programy mají nespočet funkcí a každý výrobce se snaží dodat co nejpřesnější SPICE modely svých výrobku. Programy mohou sloužit i jako vynikající pomocník k pochopení jednotlivých funkcí prvků s součástek.

Tyto programy se dnes staly neodmyslitelnou součástí všech návrhových středisek a všech skutečných odborníku ve svém oboru, jsou naprosto nepostradatelným nástrojem a pomocníkem  při každodenní práci. Pomocí těchto programů se navrhuji elektronické obvody i celky, modeluji jejich funkce a všechny možné i nemožné stavy. Tyto programy rovněž slouží při návrhu všech druhů integrovaných obvodů, bez ohledu na jejich složitost, včetně návrhu všech CPU a GPU.

 

CadSoft

Jak existují programy tipu SPICE Compatibile sloužící k modelování funkcí obvodů, existují samozřejmě i programy tipu CadSoft sloužící k návrhu prostorového uspořádání a propojení jednotlivých prvků. Jde o strojařské programy, které disponují přesností řádu μm, které slouží ke všem možným návrhům a tvorbě modelů, 3D modely nevyjímaje a jsou rovněž dostupné pro širokou veřejnost.

CadSoft programy disponují výstupy pro mnohá zařízení a slouží pro řízení všech možných CNC strojů. Pro návrh Plošných spojů, ale nejenom pro plošné spoje, se velmi dobře hodí program EAGLE. Tyto programy umožňují návrh s velmi vysokou přesností, umožňují vytvořit všechny možné varianty plošného spoje, nepájivé masky, potisky, vrtání, lokální pokovování a mnohé další.

Jde o naprosto nepostradatelného pomocníka při návrhu a výrobě jakéhokoliv elektronického zapojení. Obdobné programy jsou rovněž využívány při návrhu všech druhů čipů CPU a GPU nevyjímaje.

 

Mladší generace

Jak jsem vzpomenul generaci starších, ne ani tak věkově, ale spíše mentálně a duševně, generaci těch kterým tyto řádky nic neříkají, musím nyní připomenou i generaci těch mladších, do které patří i mnozí důchodci mistrně vládnoucí CadSoft a SPICE Compatibile programy.

Někteří mladí si vybrali školu či koníčka zaměřeného na počítače a počítačové simulace. V dnešní době se simuluje téměř vše, počítačové simulace řeší nejsložitější problematiky a poodkrývají tajemství přírody, fyziky, množství zajímavých řešení dalších oborů, elektrotechniku nevyjímaje.

Lidem, kteří jsou CadSoft a SPICE Compatibile programům otevřeni a naklonění se otvírá nekonečná možnost technického růstu, mohou držet krok se současnou vědou a zavedenými pracovními postupu, mohu napsat, že jde o gramotné lidi v oboru.

 

Elektrotechnická gramotnost

Slovo "gramotnost" je zcela namístě. Jak dnes ještě stále dělíme lidi na gramotné a negramotné v obecné rovině. Lidé, kteří umí či neumí čít a psát, tedy umí používat tužku či pero na psaní textu a text umí následně přečíst, můžeme tuto gramotnost posuzovat i z hlediska používání nástrojů v elektrotechnice.

Můžeme rozdělit elektrotechniky na elektrotechnicky gramotné, ty kteří umí celosvětově zavedenými CadSoft a SPICE Compatibile programy elektrický obvod navrhnout a realizovat a těmto výkresům a návrhům rozumí, umějí je číst a na lidi elektrotechnicky negramotné, kteří CadSoft a SPICE Compatibile programy neumí, neumí je číst a nerozumí jejich vyjádření.

 

Závěr

Závěrem chci apelovat na elektrotechniky co elektrotechnicky gramotní jsou, aby neustrnuli a své znalosti dále rozvíjeli a předávali, dnešní možnosti se nebývalým tempem rozšiřují, ale vzdělaných v tomto oboru velmi rychle ubývá.

Dále k těm co nejsou zcela ztraceni a chtějí se elektrotechnice věnovat, ať již profesně či jen jako překrásné výplňi volného času, aby se více o CadSoft a SPICE Compatibile programy zajímali, aby se naučili je používat, aby jim rozuměli atd.

 

 

 

Nemohu v závěru opomenout ani CadSoft a SPICE Compatibile negramotné, neměli by veřejně dávat najevo, že netuší o čem je řeč, dříve nebo později si mnozí udělají vlastní názor a pochopí, co je realita, co je simulace a jaký je jejich vzájemný vztah. NEBUĎTE NEGRAMOTNÍ!

 

 

 

Diskuse

 

 

 

 

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

 

Úvod

Takto otřesným názvem "Technická slepota a temno" by se dal pojmenovat stav mnohých webů zaměřených na elektrotechniku a audio.

Není tomu dávno co jsem napsal článek Nebuďte negramotní! Článek ukazuje na současný stav technického vybavení a jistých standardů při návrhu libovolného elektrotechnického obvodu.

Kritická stránka článku poukazuje na značnou negramotnost v této oblasti, poukazuje i na mnohem závažnější skutečnosti, jimiž jsou snahy o potlačení poznání a pokroku, těmi jejichž ekonomické zájmy by to mohlo ohrozit.

 

Spásný pokus omyl  a znevažování standardů

Mnoho zapojení vzniklo jako pokus omyl, konstruktéři si vzájemně přebírali zapojení či jejich části a bez jejich dostatečné znalosti je používali a různě vzájemně kombinovali.

V takto divoké době tvorby různých zapojení vzniklo mnoho konstrukcí s různou kvalitou a funkčností. Nebylo tomu jinak ani v případě nejmenovaného autora a jeho převzetí ochrany reproduktoru za pomocí diaku a triaku.

Když jsem po 18 letech klamání zákazníků poukázal na fakt, že tato ochrana nemůže nikdy fungovat, nikdo nedokázal chybu přiznat a hodnoty řádně přepočítat, přitom se jednalo o hodnotu  jedinného odporu.

Namísto vypočtení mezních hodnot z hodnot udaných výrobcem v každém katalogu, namísto odsimulování funkce obvodu v libovolném SPICE_compatibile programu se zastánci starých času věnovali spíše osobní rovině, vymýšlení nepravd a znevažování techniky, jak České.

 

Příklad

Jako příklad nám poslouží právě jmenovaná ochrana reproduktoru, kde bylo použito zapojení dle schématu. Fialově jsem vynesl v grafu velikost potřebného proudu pro výkon 50W s 10% rezervou 4A.

Jen připomenu že kondenzátor 100nF nemá v tomto zapojení téměř žádnou funkcí, neboť proud v simulaci roste rychlostí 6A/s. Pro konkrétní zapojení, mající chránit reproduktor je nutno tento kondenzátor upravit tak, aby časová konstanta zohledňovala dolní mezní kmitočet.

 

Odpor 1MΩ

Zapojení je simulováno s diakem podobným diaku KR205, jehož spínací napětí je ≤30V. Z grafu je patrné, že při vzrůstajícím proudu reproduktorem je potřebné napětí k sepnutí diaku ≤30V dosaženo přes odpor 1MΩ až při proudu reproduktorem téměř 50A.

Pokud bychom použili v obvodu 4A pojistku, jen těžko by čekala na dosažení takto velkého proudu a sepnutí ochranného obvodu.

 

 

 

Odpor 1kΩ

Podívejme se na totéž zapojení s odporem 1kΩ. Z grafu je patrné, že při vzrůstajícím proudu reproduktorem je potřebné napětí k sepnutí diaku ≤30V dosaženo přes odpor 1kΩ již při proudu reproduktorem 8A.

Budeme uvažovat použití stejné 4A pojistky, která by zřejmě taky nečekala na dosažení dvojnásobného proudu a sepnutí ochranného obvodu.

 

 

 

Rekapitulace

Máme zde typicky chybné řešení zapojení. Konstruktér zapojení převzal bez znalostí jeho funkce a považoval jeho funkci za dostatečnou, aniž by si ji sám ověřil a přepočítal, dnes odsimuloval. Podívejme se na jednotlivé chyby, kterých se konstruktér dopustil:

1.       Vycházel z mylné představy že ochrana je dostatečná, převzal chybné zapojení, které dále neprověřoval.

2.       Při 50Wattovém zesilovači je napětí na 4Ω reproduktoru 14V, připustil vypínací napětí ≥30V, které je více jak 2násobné, tedy vypínací výkon bude větší jak 4násobný!

3.       Běžné jištění zesilovače nebývá výrazně větší jak je potřebné pro jeho maximální výkon. Zesilovač je napájen napětím ±35V a proud reproduktorem je při maximálním trvalém výkonu 3,5A, není důvod jistit větší pojistkou jak 4A. Pokud by vzal autor do úvahy, že je proud dodáván ze dvou napájecích větví, pak by postačila pojistka 2x2A, možná pomalejší. Zde autor vůbec nepočítal s možností, že pojistka vypne mnohem dříve, než bude moci zareagovat ochranný obvod v jehož spásnost věřil.

4.       Autor si vůbec neuvědomil, že vypínací proud ≤1mA potřebný pro sepnutí diaku muže na jemu předřazeném odporu 1MΩ vytvořit úbytek napětí ≤1kV a vypínací napětí bude mnohem větší než spínací napětí diaku.

5.       Namísto toho, aby autor svou chybu bleskově uznal a po 18letech podvádění zákazníků se opravil, použitím odporu například 1kΩ namísto odporu 1MΩ, zarputile trval na tom, že byly desítky kusů odzkoušeny a fungovaly s odporem 1MΩ, možnost, že byly pojistky přepalovány jen reproduktorem odmítal.

 

Krutá realita

Jak vidíme na uvedeném velmi jednoduchém příkladu jen technická slepota a temno brání mnohým posunout své vědomosti dále. Není to otázka věku či národnosti, je o otázka víry v jejich neomylnost a neomylnost hledání řešení za použití techniky pokus-omyl.

Kolem takto vybudovaných Model se seskupují mnozí mladí lidé, kteří mají na mnohem více, neboť mají neskonale lepší podmínky. Namísto vlastního rozvoje však vzhlíží k pozlaceným šroubkům a pokorně odmítají jakýkoliv pokrok a poznání.

Neví jak cokoliv navrhnou či spočítat, simulační techniky nezvládají a odmítají. Odmítají to co je v současné době naprostým standardem a nutností.

Tak se stále více lidí dostává ze hry a opravdový návrh se stává doménou stále menšího okruhu znalých. Je velmi smutný pohled na vývoj za posledních 40let, který mohu sám posoudit. Byly doby kdy uměl každý středoškolák oboru elektro, spočítat jednoduché zapojení.

Dnes se na webech hromadně křičí simulace ne a tužkou na papíře to již vůbec nikdo neumí, ale věří že jejich Modly se nepletou při svých návrzích pokus-omyl.

 

Pohled na ty co to opravdu umí

Zanechme kritizování "Hlupáků" co jim ujel vlak a odmítají jej dohonit a podívejme se na ty co to opravdu umí. Jak jsem již uvedl v článku Nebuďte negramotní!, jde rozdělit návrhové systémy na ty, které se více zabývají elektrickým zapojením a ty které se více zabývají prostorovým uspořádáním.

 

Elektrické zapojení

Elektrické zapojení se simuluje na všech úrovních a složitostech. Pro návrhové systémy není příliš velkého rozdílu zda jde o návrh zapojení s rozměrných prvků vážících desítky tun či je navrhováno zapojeni s prvků o rozměrech řádově desítek μm. Rovněž jde za pomocí simulací navrhovat zapojení s několika prvky či s miliardami vzájemně propojených prvků.

Polovodičové analogové obvody

   

 

Logické obvody

 
  

Elektronkové obvody

 
  

Pulzní obvody

 

 

 

 μ_vlnné obvody

 

 

 

Nejsložitější obvody

 

 

 

Rekapitulace a závěr

Pokud se podíváme na ty co se simulací nebojí a je pro ně každodenní prací, pak zjistíme, že jde simulovat velmi přesně naprosto vše. A pokud nám nějaký simulační program nenabídne to co přesně potřebujeme, pak nám nic nebrání si potřebné parametry popsat sami a vytvořit si vlastní modely.

Dnes by jen "Hlupák" odmítal možnosti simulovat ten či onen obvod, dnes by jen "Hlupák" neuměl poznat rozdíl mezi simulací a realitou, dnes by jen "Hlupák" měl snahu něco zapojovat a na zapojení nějak laborovat, když má k dispozici množství techniky, která mu práci dokáže usnadnit a urychlit.

Dnes by jen "Hlupák" zapojoval obvody s miliardami součástek a věřil, že je to možné odzkoušet bez simulací. Například RV790 má přes 2mld tranzistorů, její zapojování by při rychlosti 1 prvek za 10sekund trvalo cca 1000let. Namísto toho maká přes 1000 inženýrů v návrhovém středisku a výsledkem je čip o velikosti cca 300mm2.

Dnes by jen "Hlupák" zapojoval μ_vlnné obvody a stylem pokus-omyl by se je snažil přimět ke správné funkci. Návrh se provádí opět za pomocí simulaci a zohledněním všech parametrů v zapojení je vidět, že autor přidal vzájemné kapacity přívodů a jejich indukčnosti. Jak prosté.

Dnes by jen "Hlupák" navrhoval Nf techniku, bez použití simulačních programů a stale bastlil a bastlil, tvořil plošný spoj za plošným spojem aby mohly zkoušet s těmi či oněmi tranzistory či to náhodou nebude dobře.

Dnes by jen "Hlupák" navrhoval zapojení bez simulačních programů a tvrdil že výsledek je diametrálně odlišný od reality. Přitom návrhovému systému vůbec nerozuměl a neuměl dodat simulátoru takové hodnoty, aby byl výsledek totožný.

Někdo by mohl namítat, že zde "je tolik technickejch nesmyslů a lží, že nemá smysl se tím zabejvat", ale opak je pravdou, je to jen malá ukázka, jak si někteří "Hlupáci" neumí poradit ani z takto jednoduchým obvodem.

V simulaci je vidět naprosto vše, ale zatvrzelý "Hlupák" to nevidí a ani vidět nemůže, pak se pro něj takový text a grafy stávají naprosto nesrozumitelné. Vycházeje z názoru co neznám to neexistuje, "Hlupák" takový text a grafy prohlašuje za lež a nesmysly.

Tento článek jsem nenapsal proto abych rozdmýchával vášně, ale proto abych oddálil dobu, kdy vlivem soustavného odmítání moderních technik a poznání, může nastoupit úplná technická slepota a temno. Lidé se tak mohou stát jen technicky slepými konzumenty toho co jim marketing nabídne, technická znalost se stane doménou velmi malé skupinky lidí a zbytek bude jen levnou námezní pracovní sílou.

 

 

Diskuse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Úvod

Mnoho jsem již o 3D Eagle a POV-Ray napsal, jsou to dobří pomocníci jak při návrhu plošných spojů tak při tvorbě dokumentace.

3D pohled na hotový výrobek je nenahraditelný. Pokud máme možnost vidět výrobek až po jeho realizaci, často dohledáme další nesrovnalosti a celkový návrh se musí ještě přepracovat.

3D Eagle a POV-Ray nám však umožní spatřit výrobek ve stádiu samotného návrhu a tím případné korekce provést daleko před vlastní realizací. O tom všem bylo dost napsáno v článcích Jak na 3D Eagle a v dalším pokračování Jak na 3D Eagle podruhé.

Dnešní svět je doslova prošpikován elektronickou podobou různých textů a ty jsou stále více zatěžovány množstvím reklamy. Reklama se stává stále dokonalejší a naše texty pak zcela v přehršli dokonalých reklam zaniknou.

Aby se tak nestalo, musíme i naše texty vybavit podobně jak jsou vybaveny současné reklamy a konkurence. Právě této problematice se bude věnovat tento článek, ve kterém se naučíme naše 3D obrazy rozpohybovat.

 

Data pro POV-Ray

Vraťme se k datům vytvořených pro POV-Ray, zde budeme měnit pouze úhel otočení plošného spoje. Můžeme jej otáčet v libovolné ose či jejich vzájemných kombinacích.

Pro účely tohoto článku jsem použil tři polohy plošného spoje, které jsem rotoval pouze v ose X a hodnotách 0°, 45°a 90°. Pozadí jsem nechal černé a každý obraz po jeho verenderování ihned přejmenoval, aby nebyl přepsán následnou renderací.

Při tomto druhu tvorby animace musíme ještě zvolit správnou velikost obrazu a jeho kvalitu, v tomto připadě viz v levo nahoře [640x480, AA 0,3].

.

 

 

Automatické renderování pomocí interní proměnné Clock

Pro zkušenější či odvážnější je tu možnost automatického renderování pomocí interní proměnné Clock.  Nastavíme rotaci obrazce v potřebném rozmezí, pro náš účel jsem použil 360° a pouze v ose X.

.

 

 

Anim.ini

Soubor Quiskres.ini překopírujeme a přejmenujeme například na Anim.ini. Připíšeme parametry  interní proměnné clock a přidáme zpět do složky Render. Můžeme ponechat pouze rozměry a parametry renderovaného obrazu, jak je vidět z následujícího výpisu.

 

 

Library_Path="C:\Program Files\EAGLE-4.16r2\ulp\Eagle3D\povray"

  

[160x120, AA 0.3]

Width=160

Height=120

Antialias=On

Antialias_Threshold=0.3

 

Initial_Frame = 0

Final_Frame = 9

Initial_Clock = 0.0

Final_Clock = 1.0

  

Cyclic_Animation=on

Pause_when_Done=off

  

Renderování

Nyní můžeme spustit vlastní renderování, ale namísto automatického spuštění příkazem Run, použijeme Ini, který nám umožni spuštění renderování prostřednictvím našeho inicializačního souboru Anim.ini se všemi nastavenými parametry.

 .

 

Uložení obrázků

Obrázky jsou automaticky uloženy do námi zvoleného místa, jsou označeny dle jednotlivých kroků v našem případě jde o kroky 0÷9, jejich vzájemné pootočení je 360/10=36°.

.

 

 

Časté problémy

U automatického renderování pomocí interní proměnné clock se velmi často stává, že se program zasekne a dál nepokračuje. Vyzkoušeno ve Windows 7 i Windows Vista. Zatím se mi nepodařilo najít cestu, jak se s tímto problémem vyrovnat.

Pokud je automatické renderování neschůdné, pak nezbývá než referovat obraz po obraze jak je popsáno výše.

.

 

 

 

Zoner GIF Animátorem 5

Pro rozpohybování obrázků vybereme některá z animačních programů. Pro naše účely plně vyhovuje Zoner GIF Animátorem 5, Obrázky upravíme do patřičného formátu a v animačním programu vytvoříme samotnou animaci.

Tvorbu animace jsem moc nerozebíral, neboť se dá nastudovat na stránkách výrobce a zřejmě bych nepřinesl nic nového, jen bych článek znepřehlednil a zbytečně natáhl.

 

Závěr

Závěrem nezbývá než popřát všem, kteří se o využití 3D Eagle a POV-Ray pro svou práci pokusí, aby jim to vyšlo a přineslo jim to mnoho spokojenosti a také trochu rozšířilo obzor o nové technologie.

Přidal jsem i vysokorychlostní aplikaci nFREEz pro Windows, která zpracuje desíteky obrázků do jednoho animovaného GIFu. U animace můžete nastavovat rychlost snímkování a také jestli se má animace opakovat. Ovládání je velice jednoduché a intuitivní.

V případě jakýchkoliv problémů či nejasností využijte prosím diskuze, možná se další článek sestaví právě na základě vašich poznatku či nejasností.

 

 

Zdroj: Department of Physics and Astronomy, Zoner GIF Animátor 5,  Download Zoner GIF Animátor 5, Download UnFREEz, Download UnFREEz source code

 Podobné řešení, dnes již bývalého studenta.

 

Diskuse 

 

Články s podobnou tématikou

Jak na 3D Eagle

Jak na 3D Eagle podruhé

Jak na 3D Eagle, animace

Jak na 3D Eagle počtvrté

Jak na 3D Eagle popáté, animace podruhé

 

 

 

 

 

L

Nejnovější

Copyright © 2023 Hi-FI svět. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

B

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X

Stránky vydává Bohumil Federmann, Kunovice 7, 75644 Loučka, Česká republika, federmann@seznam.cz