Hi-Fi svět

Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích.

L

Nejnovější

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Úvod

Mnoho jsem již o 3D Eagle a POV-Ray napsal, jsou to dobří pomocníci jak při návrhu plošných spojů tak při tvorbě dokumentace.

3D pohled na hotový výrobek je nenahraditelný. Pokud máme možnost vidět výrobek až po jeho realizaci, často dohledáme další nesrovnalosti a celkový návrh se musí ještě přepracovat.

3D Eagle a POV-Ray nám však umožní spatřit výrobek ve stádiu samotného návrhu a tím případné korekce provést daleko před vlastní realizací. O tom všem bylo dost napsáno v článcích Jak na 3D Eagle a v dalším pokračování Jak na 3D Eagle podruhé.

Dnešní svět je doslova prošpikován elektronickou podobou různých textů a ty jsou stále více zatěžovány množstvím reklamy. Reklama se stává stále dokonalejší a naše texty pak zcela v přehršli dokonalých reklam zaniknou.

Aby se tak nestalo, musíme i naše texty vybavit podobně jak jsou vybaveny současné reklamy a konkurence. Právě této problematice se bude věnovat tento článek, ve kterém se naučíme naše 3D obrazy rozpohybovat.

 

Data pro POV-Ray

Vraťme se k datům vytvořených pro POV-Ray, zde budeme měnit pouze úhel otočení plošného spoje. Můžeme jej otáčet v libovolné ose či jejich vzájemných kombinacích.

Pro účely tohoto článku jsem použil tři polohy plošného spoje, které jsem rotoval pouze v ose X a hodnotách 0°, 45°a 90°. Pozadí jsem nechal černé a každý obraz po jeho verenderování ihned přejmenoval, aby nebyl přepsán následnou renderací.

Při tomto druhu tvorby animace musíme ještě zvolit správnou velikost obrazu a jeho kvalitu, v tomto připadě viz v levo nahoře [640x480, AA 0,3].

.

 

 

Automatické renderování pomocí interní proměnné Clock

Pro zkušenější či odvážnější je tu možnost automatického renderování pomocí interní proměnné Clock.  Nastavíme rotaci obrazce v potřebném rozmezí, pro náš účel jsem použil 360° a pouze v ose X.

.

 

 

Anim.ini

Soubor Quiskres.ini překopírujeme a přejmenujeme například na Anim.ini. Připíšeme parametry  interní proměnné clock a přidáme zpět do složky Render. Můžeme ponechat pouze rozměry a parametry renderovaného obrazu, jak je vidět z následujícího výpisu.

 

 

Library_Path="C:\Program Files\EAGLE-4.16r2\ulp\Eagle3D\povray"

  

[160x120, AA 0.3]

Width=160

Height=120

Antialias=On

Antialias_Threshold=0.3

 

Initial_Frame = 0

Final_Frame = 9

Initial_Clock = 0.0

Final_Clock = 1.0

  

Cyclic_Animation=on

Pause_when_Done=off

  

Renderování

Nyní můžeme spustit vlastní renderování, ale namísto automatického spuštění příkazem Run, použijeme Ini, který nám umožni spuštění renderování prostřednictvím našeho inicializačního souboru Anim.ini se všemi nastavenými parametry.

 .

 

Uložení obrázků

Obrázky jsou automaticky uloženy do námi zvoleného místa, jsou označeny dle jednotlivých kroků v našem případě jde o kroky 0÷9, jejich vzájemné pootočení je 360/10=36°.

.

 

 

Časté problémy

U automatického renderování pomocí interní proměnné clock se velmi často stává, že se program zasekne a dál nepokračuje. Vyzkoušeno ve Windows 7 i Windows Vista. Zatím se mi nepodařilo najít cestu, jak se s tímto problémem vyrovnat.

Pokud je automatické renderování neschůdné, pak nezbývá než referovat obraz po obraze jak je popsáno výše.

.

 

 

 

Zoner GIF Animátorem 5

Pro rozpohybování obrázků vybereme některá z animačních programů. Pro naše účely plně vyhovuje Zoner GIF Animátorem 5, Obrázky upravíme do patřičného formátu a v animačním programu vytvoříme samotnou animaci.

Tvorbu animace jsem moc nerozebíral, neboť se dá nastudovat na stránkách výrobce a zřejmě bych nepřinesl nic nového, jen bych článek znepřehlednil a zbytečně natáhl.

 

Závěr

Závěrem nezbývá než popřát všem, kteří se o využití 3D Eagle a POV-Ray pro svou práci pokusí, aby jim to vyšlo a přineslo jim to mnoho spokojenosti a také trochu rozšířilo obzor o nové technologie.

Přidal jsem i vysokorychlostní aplikaci nFREEz pro Windows, která zpracuje desíteky obrázků do jednoho animovaného GIFu. U animace můžete nastavovat rychlost snímkování a také jestli se má animace opakovat. Ovládání je velice jednoduché a intuitivní.

V případě jakýchkoliv problémů či nejasností využijte prosím diskuze, možná se další článek sestaví právě na základě vašich poznatku či nejasností.

 

 

Zdroj: Department of Physics and Astronomy, Zoner GIF Animátor 5,  Download Zoner GIF Animátor 5, Download UnFREEz, Download UnFREEz source code

 Podobné řešení, dnes již bývalého studenta.

 

Diskuse 

 

Články s podobnou tématikou

Jak na 3D Eagle

Jak na 3D Eagle podruhé

Jak na 3D Eagle, animace

Jak na 3D Eagle počtvrté

Jak na 3D Eagle popáté, animace podruhé

 

 

 

 

 

L

Nejnovější

Copyright © 2024 Hi-FI svět. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

B

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X

Stránky vydává Bohumil Federmann, Kunovice 7, 75644 Loučka, Česká republika, federmann@seznam.cz