Hi-Fi svět

Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích.

L

Nejnovější

Návrhy

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Úvod

V minulosti jsem napsal článek Jak na 3D Eagle, bylo to v době, kdy o tomto programu mnozí moc nevěděli, já nebyl výjimkou. Trvalo dlouhých čtrnáct dnů, než jsem dostal program do podoby a by trochu komunikoval a byl použitelný.

Bylo by škoda, abych se o poznatky nepodělil tak jsem napsal text, který v zápětí sloužil a dodnes slouží jako součást učebních textů. Od té doby se mnohé nezměnilo. Přestože jsem znalec pouzder, měl jsem často mnoho problému s použitím toho správního.

Není to o znalosti pouzder, ale také o znalosti toho jak je autor pojmenoval to či ono pouzdro. Proto jsem do původního textu doplnil knihovnu náhledů na pouzdra, která mnohým usnadní práci. Původní článek je spíše o instalaci a méně o vlastním používáni 3D eaglu. Dnes se pokusím více přiblížit práci při tvorbě obrazu a drobné řešení možných problémů.

.

 

 

 

Upřesnění budoucího obrazu

Můžeme si vybrat, zda budeme budoucí obraz tvořit pouze za použití pouzder, které se podařilo přiřadit, či pouzdra přiřadíme sami. Pro možnost přiřazení pouzder zatrhneme obě volné políčka.

Dále vybereme vhodnou sílu materiálu a patřičnou sílu Cu vrstvy.

.

 

 

Přiřazení pouzder

Na každý dotaz neznámého pouzdra musíme sami přiřadit pouzdro odpovídající námi použité součástce. Pokud si nejsme jisti, použijeme možnost pouzdro nepřiřadit.

  .

 

 

 

Chybné přiřazení pouzdra

Po vyrenderování obrazu často zjistíme, že námi použité pouzdro není to správné a chceme jej vyměnit. Většinou to již nejde a je nutno vše přeinstalovat.

Abychom si usnadnili práci, postačí nalézt soubor, kam byla naše data uložena, ty pak vymazat. Nemusíme však mazat celý soubor, ale pouze jeho část, která nese informaci o chybném pouzdru.

Soubor C:\Program Files\EAGLE-4.16r2\ulp\Eagle3D \3dusrpac.dat otevřeme v Commanderu a opravíme.

 .

 

Windows Vista 

V OS Windows Vista může být tento soubor poněkud komplikovanější najít, může být ukryt například zde: D:\Users\Uživatel\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\EAGLE-5.8.0\ulp\Eagle3D

 

 

 

 Další možné chyby

Při tvoření vlastního obrazu spustíme POV-Ray a ten se nám zasekne, žlutě se rozsvítí řádek a program dál není chopen provozu.

Zde je nejčastější chybou, že nevhodným použitím pouzder, nápisem, či čímkoliv jiným, není vytvořený textový soubor ve správné podobě. Většinou obsahuje nadbytečné znaky a zápis je tak pro POV-Ray nečitelný.

Na obrázku je vyznačen konec chybného zápisu a musíme v tomto případě sloučit tři řádky do jednoho. Nesmíme umazat žádný znak krom mezer. Názvy pouzder musí až na konec řádku.

.

 

 

Barva pozadí

Pozadí je možné nastavit při vlastním spouštění tvorby textového souboru. Nyní se však podívejme, jak to upravit přímo v textovém souboru připraveném pro POV-Ray.

  • Nalezneme řádek s #declare environment = on; a hodnotu on změníme na off.
  • Dále nalezneme řádek s background{col_bgr}  vložíme naše barvy pozadí background{color rgbt <1, 1, 1, 1>} v tomto případě by byla barva pozadí bílá, pro černou napíšeme hodnoty 0, 0, 0,.
  • A nyní již můžeme spustit vlastní renderování.

.

 

 

Příště animace obrázků 

 

Diskuse 

 

Články s podobnou tématikou

Jak na 3D Eagle

Jak na 3D Eagle podruhé

Jak na 3D Eagle, animace

Jak na 3D Eagle počtvrté

Jak na 3D Eagle popáté, animace podruhé

 

 

 

 

 

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

   

Úvod

V dnešní přetechnizované době je stále více možností jak se přiblížit skutečné podobě budoucího výrobku, aniž bychom jej museli pracně vyrábět, jinými slovy je často řeč o virtuální realitě, není tomu jinak a ni ve zde popsaném EAGLE 3D.

Jde vlastně o spojení či spolupráci tří programů, které musíme mít nainstalovány a vhodně nakonfigurovány:

  • EAGLE, v našem případě již verze 5.2.0, program pro kresbu zapojení a návrh desky plošného sloje.
  • EAGLE 3D, je o program, který slouží k doplnění EAGLU o knihovny vzhledů prvků a spojů, a převod plošného spoje do textové podoby potřebné pro generování skutečného obrazu plošného spoje.
  • POV-Rray v3.6, program pro převod textového souboru na budoucí obraz plošného spoje.

 

EAGLE 5.2.0

Volně šířitelný program, který lze používat ve volné verzi s jistým velikostním omezením. Spustíme instalaci a potvrdíme či změníme nabídnutou cestu kam chceme program nainstalovat, nejčastější uložení programu bývá „C:\Program Files\EAGLE-5.2.0“, samozřejmě můžeme nabídnutou cestu změnit. Pozor u 64bit OS je cesta většinou "C:\Program Files (x86)\EAGLE-5.2.0".

Po spuštění nainstalovaného programu zvolíme verzi volnou, pokud  již nejsme vlastníky licence. Tím máme program pro kresbu zapojení a návrh plošného spoje připravený k používání a práci.

 

Eagle 3D 1.02

Rovněž tento program nainstalujeme, verze programu je samozřejmě volná, zde již musíme dbát na to kam jme uložili vlastní EAGLE-5.2.0, neboť EAGLE 3D se instaluje jako součást EAGLE. Tedy v našem případě upravíme cestu pro instalaci na „C:\Program Files (x86)\EAGLE-5.2.0\ulp\Eagle3D“, instalaci dokončíme a jsme hotovi.

.

 

 

Tímto se nám nikterak nezměnila činnost našeho EAGLE, kromě toho, že se nám rozšířila nabídka pod tlačítkem ulp o Eagle3D, tato nabídka nám dovoluje převézt náš plošný spoj do textového souboru. Vytvořený textový soubor slouží jako zdroj dat pro tvorbu obrazu. Pro Eagle 4.10 a vyšší použijeme možnost 3d41ulp, pro Eagle 4.09 a nižší použijeme možnost 3d40ulp, viz obrázek.

.

 

   

Poklepem na patřičnou ikonu spustíme vlastní převod do textového souboru, pouze zvolíme námi požadované parametry budoucího zobrazení. Zde si musíme uvědomit, že knihovny jsou mnohem menší, vždy jen jedno pouzdro a ne všechny pouzdra jsou napsány, taktéž nám nemusí souhlasit názvy pouzder. Nesmíme zde zapomnět kam jsme takto vytvořený soubor uložili!

.

.

.

 

 

Přiřazení pouzder a Náhled 3D knihoven

Pokud napoprvé 3D Eagle nenalezne sám potřebné pouzdra, označte políčka "Unknown Parts" a "User Assignent Models" a přiřaďte pouzdra sami, můžete použít Náhled 3D knihoven, který je zapotřebí stáhnou a rozbalit, pak můžete prohlížet budoucí prvky, včetně jejich správných názvů.

Náhled 3D knihoven nejsou knihovny, jen pohled na vygenerované pouzdra s názvy.

 

POV-Ray for Windows v3.6

Taktéž zde spustíme instalaci, kterou dokončíme, opět se jedná o volnou verzi programu. Jak jsme Eagle 3D instalovali, pro správnou činnost, jako součást EAGLE-5.2.0, nyní nám POV-Ray stojí zcela samostatně. Pro správnou funkci musíme nastavit cestu do námi vytvořeného 3D Eaglu, cestu zapíšeme přidáním řádku na správné místo viz obrázek.

.

 

 

C:\Program Files\POV-Ray for Windows v3.6\renderer, a v „quickres“ místo kde napíšeme naši cestu (platí jenom pokud jsme programy neuložili jinam). Výsledný tvar bude následovný:

 

Library_Path="C:\Program Files (x86)\EAGLE-5.2.0\ulp\Eagle3D\povray"

 

[160x120, No AA]

Width=160

Height=120

Antialias=Off

 

[320x200, No AA]

Width=320

Height=200

Antialias=Off

Tím zaručíme spoluprácí všech tří programů jako celku a jsme hotovi. Ještě odzkoušíme otevřít v programu POV-Ray, námi vytvořený textový soubor v Eagle 3D a pak spustíme vlastní renderování obrazu.

 

3D Eagle  -  Eagle 5.2.0  -  Pov Ray

Pokud není funkční originál odkaz, využijte jeho zálohu

Záloha Eagle3D

________________________________________________________________________________

Náhled 3D knihoven

Pokud není funkční originál odkaz, využijte jeho zálohu

Záloha 3D náhledů knihoven

 .

 

 

Zdroj: Elcad, Eagle 3D, Pov Ray

 

Diskuse 

Články s podobnou tématikou

Jak na 3D Eagle

Jak na 3D Eagle podruhé

Jak na 3D Eagle, animace

Jak na 3D Eagle počtvrté

 

 

 

 

 

L

Nejnovější

Copyright © 2024 Hi-FI svět. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

B

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X

Stránky vydává Bohumil Federmann, Kunovice 7, 75644 Loučka, Česká republika, federmann@seznam.cz