Hi-Fi svět

Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích.

L

Nejnovější

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

 

Úvod

K napsáni tohoto článku mne přiměla soustavná a naprosto ohromující "negramotnost" mnohých starých "Mistrů", ale i značné části mladé populace lidí, kteří se pohybují kolem elektrotechniky. Nebudu tedy úvod příliš natahovat a pojďme se blíže na celou problematiku současné elektrotechnické gramotnosti podívat blíže.

 

  

Starší generace

Některým starším bych to možná ještě prominul, přestože jsou samotné počítače mnohem starší než oni sami. Ujel jim vlak, nástup počítačů nezachytili a nejsou schopni své staré zvyky a metody povýšit na vyšší úroveň. Mnozí vůbec význam počítačů a počítačových simulací nejsou schopni pochopit, myslí si, že počítač je ten, který za ně dokáže něco sám navrhnout.

Ne tak tomu není, počítač je jen velmi výkonný pomocník, velmi výkonný nástroj k ulehčení a zrychlení práce skutečných konstruktérů a tvůrců elektronických obvodů. Rozebírat tuto problematiku dále, je zcela zbytečné, je to jen ztráta času, jak říká přísloví: starého psa novým kouskům nenaučíš. ...

 

 

 

Není však žádnou výjimkou, spíše úplnou samozřejmostí, že se takoví technicky "negramotní" lidé dívají několik let na dokonalý projekt, že se dívají na precizní měření, které je řízeno počítačem, kde jsou zadávány vstupní veličiny, definovány podmínky a zaznamenávány výstupní veličiny, vše je automaticky sestaveno do tabulky a vytvořeny grafy, a nejsou vůbec schopni pochopit, že jde o reálný projekt o reálné zapojení a jeho precizní měření a dokumentaci.

 Jak si konstruktér měřící program sestaví, tak celá sestava pracuje, jde o vysoce přesné a zcela automatizované systémy, ale těm rozumí jen technicky gramotní lidé.

 

SPICE Compatibile 

Existuje řada programů tipu SPICE Compatibile, jako například MicroCap 09, které slouží k návrhu elektrických zapojení a jsou dostupné pro širokou veřejnost. V těchto programech lze kreslit schémata, lze měřit jednotlivé elektrické veličiny, lze tvořit množství různých závislostí. Tyto programy mají nespočet funkcí a každý výrobce se snaží dodat co nejpřesnější SPICE modely svých výrobku. Programy mohou sloužit i jako vynikající pomocník k pochopení jednotlivých funkcí prvků s součástek.

Tyto programy se dnes staly neodmyslitelnou součástí všech návrhových středisek a všech skutečných odborníku ve svém oboru, jsou naprosto nepostradatelným nástrojem a pomocníkem  při každodenní práci. Pomocí těchto programů se navrhuji elektronické obvody i celky, modeluji jejich funkce a všechny možné i nemožné stavy. Tyto programy rovněž slouží při návrhu všech druhů integrovaných obvodů, bez ohledu na jejich složitost, včetně návrhu všech CPU a GPU.

 

CadSoft

Jak existují programy tipu SPICE Compatibile sloužící k modelování funkcí obvodů, existují samozřejmě i programy tipu CadSoft sloužící k návrhu prostorového uspořádání a propojení jednotlivých prvků. Jde o strojařské programy, které disponují přesností řádu μm, které slouží ke všem možným návrhům a tvorbě modelů, 3D modely nevyjímaje a jsou rovněž dostupné pro širokou veřejnost.

CadSoft programy disponují výstupy pro mnohá zařízení a slouží pro řízení všech možných CNC strojů. Pro návrh Plošných spojů, ale nejenom pro plošné spoje, se velmi dobře hodí program EAGLE. Tyto programy umožňují návrh s velmi vysokou přesností, umožňují vytvořit všechny možné varianty plošného spoje, nepájivé masky, potisky, vrtání, lokální pokovování a mnohé další.

Jde o naprosto nepostradatelného pomocníka při návrhu a výrobě jakéhokoliv elektronického zapojení. Obdobné programy jsou rovněž využívány při návrhu všech druhů čipů CPU a GPU nevyjímaje.

 

Mladší generace

Jak jsem vzpomenul generaci starších, ne ani tak věkově, ale spíše mentálně a duševně, generaci těch kterým tyto řádky nic neříkají, musím nyní připomenou i generaci těch mladších, do které patří i mnozí důchodci mistrně vládnoucí CadSoft a SPICE Compatibile programy.

Někteří mladí si vybrali školu či koníčka zaměřeného na počítače a počítačové simulace. V dnešní době se simuluje téměř vše, počítačové simulace řeší nejsložitější problematiky a poodkrývají tajemství přírody, fyziky, množství zajímavých řešení dalších oborů, elektrotechniku nevyjímaje.

Lidem, kteří jsou CadSoft a SPICE Compatibile programům otevřeni a naklonění se otvírá nekonečná možnost technického růstu, mohou držet krok se současnou vědou a zavedenými pracovními postupu, mohu napsat, že jde o gramotné lidi v oboru.

 

Elektrotechnická gramotnost

Slovo "gramotnost" je zcela namístě. Jak dnes ještě stále dělíme lidi na gramotné a negramotné v obecné rovině. Lidé, kteří umí či neumí čít a psát, tedy umí používat tužku či pero na psaní textu a text umí následně přečíst, můžeme tuto gramotnost posuzovat i z hlediska používání nástrojů v elektrotechnice.

Můžeme rozdělit elektrotechniky na elektrotechnicky gramotné, ty kteří umí celosvětově zavedenými CadSoft a SPICE Compatibile programy elektrický obvod navrhnout a realizovat a těmto výkresům a návrhům rozumí, umějí je číst a na lidi elektrotechnicky negramotné, kteří CadSoft a SPICE Compatibile programy neumí, neumí je číst a nerozumí jejich vyjádření.

 

Závěr

Závěrem chci apelovat na elektrotechniky co elektrotechnicky gramotní jsou, aby neustrnuli a své znalosti dále rozvíjeli a předávali, dnešní možnosti se nebývalým tempem rozšiřují, ale vzdělaných v tomto oboru velmi rychle ubývá.

Dále k těm co nejsou zcela ztraceni a chtějí se elektrotechnice věnovat, ať již profesně či jen jako překrásné výplňi volného času, aby se více o CadSoft a SPICE Compatibile programy zajímali, aby se naučili je používat, aby jim rozuměli atd.

 

 

 

Nemohu v závěru opomenout ani CadSoft a SPICE Compatibile negramotné, neměli by veřejně dávat najevo, že netuší o čem je řeč, dříve nebo později si mnozí udělají vlastní názor a pochopí, co je realita, co je simulace a jaký je jejich vzájemný vztah. NEBUĎTE NEGRAMOTNÍ!

 

 

 

Diskuse

 

 

 

 

L

Nejnovější

Copyright © 2024 Hi-FI svět. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

B

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X

Stránky vydává Bohumil Federmann, Kunovice 7, 75644 Loučka, Česká republika, federmann@seznam.cz