Hi-Fi svět

Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích.

L

Nejnovější

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 
  

Úvod

Stav české justice je jaký je, něco je důmyslně ukryto v zákonech, ale nemalá část je v práci konkrétních lidí, této problematice se nedobrovolně s donucením jako oběť Konkurzních a Exekutorských zločinů či další vlny privatizace věnuji již řadu let. Na toto téma jsem napsal řadu článků popisujících konkrétní případy a situace, uvedu příklad:

 

Když Ústavní soud účelově lže

Co dělat když Ústavní soud účelově lže? Domníval jsem se, že je přinejmenším vhodné na tento fakt upozornit Předsedu Ústavního soudu, pana JUDr. Pavla Rychetského, proto jsem mu napsal dopis, který jsem koncipoval jako otevřený dopis a zevrubně mu situaci nastínil.

 

To že je Ústavní soud konečný, mi bylo jasné, ale snažil jsem se o to, aby se podobné zvěrstva dále nepáchaly, aby Ústavní soud ČR hájil lidské práva a soudil dle svého svědomí a rozumu, ne jenom účelově vyplňoval kolonky s vědomím, že na ničem již nezáleží, neboť jejich výsledek práce je nepřezkoumatelný, tedy i neopravitelný a nepotrestatelný.

 

Text otevřeného dopisu:


                                                                                                        Předseda Ústavního soudu

                                                                                                        JUDr. Pavel Rychetský

 

  

 

Přeji krásný den, pane JUDr. Pavel Rychetský

 

Stížnost

Koncipováno jako otevřený dopis.

 

Vážený pane předsedo Ústavního soudu, pane JUDr. Pavle Rychetský, osobně si vás i vaší práce velmi vážím, přesto si dovoluji tímto stěžovat na vámi řízený Úřad, Ústavní soud ČR, který své rozhodnutí Usnesení Ústavního soudu České Republiky č. I. US 2483/12 ze dne 11. září 2012 opírá, troufnu si napsat, zjevně a neostyšně o účelovou lež.

 

Abych přešel ke své záležitosti, stručný popis je dostupný na http://www.federmann.cz/index.php/justicie/84-fakta/485-ustavni-soud-r-hrobaem-lidskych-prav.html.  3. 12. 1997 mi Okresní soud, soud prvního stupně nezákonně zablokoval majetek, Krajský soud jako soud druhého stupně, konstatoval, že Okresní soud nebyl k tomuto kroku věcně příslušný a předal věc soudu věcně příslušnému, tedy soudu Obchodnímu, Krajský soud však nezrušil Usnesení Okresního soudu jako celek, ale pouze jeho mnou napadenou část. Obchodní soud posléze řízení zastavil. Okresní soud na mnou podaný návrh na zrušení jako celku nikterak nereagoval, neboť to řešil věcně příslušný Obchodní soud a ten to již zastavil a dál jej to nezajímalo.

 

Pro Katastr však zastavení u Obchodního soudu bylo pouze zastavení věci, ve které Obchodní soud nic neučinil, zablokování věcně nepříslušným Okresním soudem tak zůstalo stále v platnosti. V té době jsem již žádal po Ministerstvu náhradu škody za nezákonnou blokaci svého majetku, ta však trvala dále a dále, až na mne podal můj dlužník, aby nemusel své dluhy uhradit, návrh na konkurz, ve kterém jsem byl jako úpadce, zbaven svých práv a možnosti se jakkoliv bránit a majetek byl celý rozkraden.

 

Po dlouhé době začala žaloba na náhradu škody podaná již v roce 1998 pokračovat, jako práva znalému vám nemusím vysvětlovat, že zastavení řízení u Obchodního soudu, který nic nenařídil, není dostatečný doklad pro výmaz omezení dispozičních práv zapsaných na Katastru nařízených Okresním sic věcně nepříslušným soudem, tento fakt však Okresní soud nevzal na vědomí a ani jej při jednání nechtěl slyšet! Okresní soud měl jediný cíl a to smést mou žalobu na náhradu škody všemi prostředky. Odvolací Krajský soud sic nařídil jednání, sic mi dal právníka, ale ten měl dovoleno, pouze odpovědět na otázku, zda trváme na odvolání, slovem ANO. Krajský soud jednoduše opsal rozsudek soudu okresního s tvrzením, že si za vše mohu sám, když jsem na základě zastavení řízení u Obchodního soudu nevymazal blokaci nařízenou soudem Okresním. Připadal jsem si jako v jiném světě, když tak triviální záležitost byla nad možnosti chápání soudů prvního i druhého stupně.

 

Dovolací soud neuznal za vhodné se ani mým podáním zabývat, můj právník se k mému podání připojil a soud vyžadoval jeho ztotožnění. Fakt že Krajský soud nevědomě lhal, že Okresní soud vymazal blokaci, jak jen nejdříve mohl, přičemž jak jsem sám zjistil a doložil, byla blokace v den konání soudu ještě v platnosti, tedy již 14let a byla vymazána až po mé návštěvě Katastru. Ne jinak tomu bylo u Ústavního soudu ČR, který vynesl zamítavé Usnesení s odůvodněním, že jsem si vše zavinil sám, když jsem na základě zastavení řízení u Obchodního soudu, který nic nenařídil, sám nevymazal omezení dispozičních práv zapsaných na Katastru nařízených soudem Okresním.

 

Vážený pane předsedo Ústavního soudu, pane JUDr. Pavle Rychetský, tak nevím jestli mi lhal vedoucí Katastrálního úřadu v dopise i při osobním jednání, nebo zde lžou svorně čtyři stupně českých soudů, včetně vámi řízeného Ústavního soudu ČR, nebo je to jen šlendrián, či někým uplacené jednání, nebo politická objednávka nic nepřiznávat? Nejvyšší soud má tvořit vzorové Usnesení pro soudy nižších soudů a toto se za vzorový příklad zrovna nehodí. Ústavního soudu ČR má hájit Listinu lidských práv a svobod a zde nebyla poskytnuta žádná ochrana majetku, prokazatelně státem způsobenou škodu, nechce nikdo nejenom uhradit, ale nechce se k ní ani přiznat, o právu na spravedlivý proces, rovnost před soudem či možnost se k projednávaným věcem vyjádřit si mohu v ČR díky Ústavnímu soudu ČR nechat jen zdát.

 

Vážený pane předsedo Ústavního soudu, pane JUDr. Pavle Rychetský již nevěřím, že se vám podaří v této věci něco změnit, trestní oznámení na soudce a právníky Státní zastupitelství odkládá s odůvodněním, že činnost soudců a právníků jim řešit nepřísluší! Chci však, aby Český národ viděl v jakém zbídačeném stavu je naše justice, žijeme ve státě kde Listina lidských práv a svobod je sic zakotvená v novodobém právním řádu, ale platí mnohem méně jak za starého režimu, neplatí pro soudy prvních stupňů, které soudí bez nařízeného jednání, ale neplatí ani pro soudy vyšších stupňů a v neposlední míře Listinou lidských práv a svobod doslova pohrdá i vámi řízený Ústavní soud ČR.

 

Vážený pane předsedo Ústavního soudu, pane JUDr. Pavle Rychetský, nevím zda mi odpovíte či nikoliv, nevím, nakolik se ve své stížnosti mýlím či nikoliv, ale aby soudy všech stupňů včetně soudu Ústavního rozhodovali zcela nezávisle, ale nezávisle na doložených faktech mi připadá poněkud podivné. Zde je naprosto zřejmé, že nejenom soudy včetně Ústavního neměli žádny zájem mne či mého právníka vyslechnout, ale ani nečetli co je ve spise založeno. Celé mi to připadá jako dokonale fungující stroj na vykrádání majetku, kde není vůbec žádné dovolání, kdy i Ústavní soud rozhodne, jak rozhodl a vše to zastřešuje předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský. Vím, že není ve vašich silách vše kontrolovat, právě proto vám tuto stížnost píši, neboť nejde jen o můj případ, ale takové Usnesení Ústavného soudu se stávají vzory a předlohy pro rozhodování nižších soudů a mít za vzor v české justici judikát říkající, že soudy mají rozhodovat, jak se jim zachce a odůvodňovat odkazem na jakékoliv jiné, zcela nesouvisející jednání či rozhodnutí, přitom čas samotného řízení od roku 1997 či 1998 zcela přehlížet, mi přijde poněkud zvláštní.

 

Předem děkuji za brzkou odpověď
S pozdravem

Bohumil Federmann 


Odpověď pana JUDr. Pavla Rychetského

Musím uznat, že mne překvapila rychlost, jakou mi bylo Předsedou Ústavního soudu, panem JUDr. Pavlem Rychetském odpovězeno, s obsahem odpovědi se však spokojenost nedostavila.

   
 

 

Předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský jen suše konstatuje, že jsou soudci ve své funkci nezávislí a jejich verdikt je konečný, nepřezkoumatelný neopravitelný, ale to, že by měl sám předseda dbát na to, aby zde i v jemu svěřeném úřadu byly dodržovány lidské práva a soudci se tím občas řídili, ponechává zcela bez povšimnutí.

 

Z uvedené odpovědi Předsedy Ústavního soudu, pana JUDr. Pavla Rychetského tak nelze nikterak dovodit, zda je to účel či je to šlendrián práce Ústavního soudu ČR. Můj dopis tak zjevně ke zlepšení práce Ústavního soudu ČR nepřispěje, spíše jen posílil nadřazenost a aroganci s jakou Ústavní soud ČR často jedná a vystupuje.

 


 Diskuse

 

 

 

L

Nejnovější

Copyright © 2023 Hi-FI svět. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

B

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X

Stránky vydává Bohumil Federmann, Kunovice 7, 75644 Loučka, Česká republika, federmann@seznam.cz