Hi-Fi svět

Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích.

L

Nejnovější

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

 

 

Úvod

Právě takovým názvem by se dalo popsat Usnesení Ústavního soudu České Republiky č. I. US 2483/12 ze dne 11. září 2012. Jak si ukážeme, Ústavní soud buďto nehorázně lže, nebo vůbec nezná, hierarchii jednotlivých soudů, dále si ukážeme, kam až může arogance moci a porušování LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jednotlivé soudy, včetně soudu Ústavního zavést.

 

 

 

 

15 let starý příběh

V polovině roku 1997, mi společnost ROLS vypověděla půl roku starý leasing na nemovitost, jehož úvěr jsem ručil jinou nemovitostí. Leasingová smlouva byla na 8 let a úvěr jen na 4 roky, v okamžiku vypovězení jsem tratil přes 50tis Kč na leasingových splátkách, ale na mimořádných zálohách bylo zaplaceno o cca 400tis více. Předpokládal jsem řádné vypořádání leasingu, navrácení přeplatku a zrušení zástavní smlouvy na ručení úvěru. Po čase mne jako ručitele kontaktovala Komerční banka, abych situaci neprodleně řešil. Vše nasvědčovalo tomu, že společnost ROLS úvěr nesplácí a já budu muset tuto pohledávku uhradit, mimo to odmítala vrátit přeplatek leasingu. KB jsem navštívil společně se svým právníkem a jediným řešením bylo nesplácený úvěr od KB odkoupit a požádat soud o zabavení leasingované nemovitosti, jinak hrozilo, že nesplácený úvěr u KB budu muset uhradit a o přeplatek na nemovitosti rovněž přijdu.

 

Společnost ROLS však chtěla teto snaze všemožně zabránit, využila svých známostí a podala návrh na zablokování mého majetku, sice se jednalo o podvod, neboť zapřela vypovězení leasingu a tvrdila, že neplatím splátky, o přeplatku se samozřejmě nezmínila. Situace byla o to komplikovanější, že část leasingových splátek byla ručena směnkami, tyto byly předloženy Obchodnímu soudu v Ostravě a u Okresního soudu ve Valašském Meziříčí požádáno o zablokování mého majetku. Okresní soud nebyl v tomto případě k tomuto kroku věcně příslušný a nemohl toto zablokování provést, přesto za dva pracovní dny od podání návrhu tento krok učinil. Načež jsem podal odvolání, ale pouze na LV č 949, Krajský soud v Ostravě pod čj. 10 Co 266/98 rozhodoval o věcné příslušnosti a označil Okresní soud ve Valašském Meziříčí za věcně nepříslušný, ale nezrušil celé předběžné opatření, ale jen napadenou část, následně věc předal věcně příslušnému Obchodnímu soudu v Ostravě. Za této situace jsem podal návrh Okresnímu soudu ve Valašském Meziříčí na zrušení celého předběžného opatření, neboť bylo vydáno věcně nepříslušným soudem, tento návrh však Okresní soud ve Valašském Meziříčí nikterak neřešil.

 

U Okresnímu soudu ve Valašském Meziříčí jsem se po společnosti ROLS domáhal vrácení přeplatku Leasingu, ke dni vypovězení leasingové smlouvy. Společnost ROLS však následně psala další a další výpovědi a snažila se datum výpovědi co nejvíce oddálit, Okresnímu soud ve Valašském Meziříčí však potvrdil platnost první výpovědi. V této neudržitelné situaci vzala společnost ROLS svůj návrh u Obchodnímu soudu v Ostravě zpět a Obchodní soud v Ostravě řízení zastavil.

 

Katastrální úřad

Katastrálnímu úřadu jsem předložil dne 13. dubna 1999 návrh na výmaz předběžného opatření a Katastrální úřad, odmítl výmaz provést s odůvodněním, že k LV č. 496 jsem nedoložil žádnou listinu. Nezbylo než abych se na Katastrální úřad sám vypravil a žádal vysvětlení a to bylo velmi jednoduché. Krajský soud v Ostravě pod čj. 10 Co 266/98 zrušil blokaci LV č 949 a předal řízení Obchodnímu soudu v Ostravě, ale blokace LV č.496 stále platí a zastavení řízení Obchodním soudem v Ostravě neznamená zrušení předběžného opatření vydaného Okresním soudem ve Valašském Meziříčí, navíc Obchodní soud nemůže rušit rozhodnutí soudů Okresních, jde o dva na sobě naprosto nezávislé soudy.

  

 

 

 

Ministerstvo spravedlnosti

V situaci, kdy jsem si vypůjčil peníze na koupi obchodu s tím, že peníze vrátím po prodeji jiných nemovitostí, což bylo předběžným opatřením zmařeno, jsem se rychle dostal do nucené platební neschopnosti a nezbylo než začít jednat s ministerstvem spravedlnosti o možné náhradě škody. Ministerstvo spravedlnosti se však netajilo tím, že žádné náhrady neposkytuje a jen zlomek lidí to dotáhne do pozice žaloby na Stát.

 
  

V mém případě nezákonná blokace trvala a nezbylo než podat žalobu na náhradu škody, která pomalu ale jistě rostla. Okresní soud ve Valašském Meziříčí ve věci zrušení předběžného opatření jako celku nic nečinil a situace pomalu dostávala spád. Můj dlužník Ing. Libor Petřek, se kterým jsem měl započtené vzájemné pohledávky a on společně s jeho Universal Network Marketing s.r.o.mi dlužil cca 250tis na tuto částku jsem požádal Okresní soud ve Valašském Meziříčí o vydání platebních rozkazu. ZLODĚJ Ing. Libor Petřek podal u Krajského soudu návrh na konkurz, Krajský soud aniž by prověřil, zda smyšlená pohledávka zloděje Ing. Libora Petřeka existuje, vyhlásil na můj majetek konkurz, čímž jsem se stal na dlouhou dobu pro řešení soudních sporů dostatečně nelegitimní. Správce žádné mé pohledávky nevymáhal, zato uznal řadu neexistujících závazků. Společnost ROLS nemovitost prodala, aniž by přeplatek leasingu vrátila a následně byla zlikvidována, pohledávka za nesplacený úvěr se však připočetla do konkurzu. ZLODĚJ Ing. Libor Petřek se dostal do věřitelského výboru, pomocí konkurzu ukradl značnou část prostředků, včetně dvou platebních rozkazů na jeho osobu a jeho s.r.o. Trestní oznámení policie odložila, neboť jak mi sdělila činnost soudců a právníku jim řešit nepřísluší.

 

Na počátku stojící Nezákonné Předběžné opatření, kterým bylo zablokováno nakládání mým majetkem, v konečném důsledku znamenalo jeho rozkradení a likvidaci, včetně mé rodiny a osoby. Po skončení konkurzu se některé soudy opět rozběhly, závazků přibylo, ale pohledávky se vesměs staly nevymahatelné, náhrada škody po Státu však dřímala a soudy si ji přehazovaly jako horký brambor.

 

 

Náhrada škody, stupeň za stupněm

 

1. stupeň - Okresní soud ve Valašském Meziříčí

Nakonec byla náhrada škody poprvé projednávána u Okresního soudu ve Valašském Meziříčí. Arogance s jakou soudkyně vystupovala se nedá ani popsat, měla jasný cíl, žalobu zamítnout, zcela jasně mi dala najevo, že si za celou situaci mohu sám, a nechtěla nic slyšet, to že je v ČR ochrana majetku garantována Listinou základních práv a svobod ji vůbec nezajímalo, stejně jak to že každému musí být dán dostatek prostoru aby se k dané věci mohl vyjádřit. Tak se stalo, že žaloba na náhradu škody způsobené nezákonným předběžným opatřením a následným pochybením při výmazu tohoto předběžného opatření.  

 

Okresní soud ve Valašském Meziříčí vůbec nepochopil organizaci soudů, že zastavení u Obchodního soudu, nemá žádný vliv na rozhodnutí soudů Okresních či Krajských. Okresní soud ve Valašském Meziříčí vůbec nepochopil proč Katastrální úřad napsal ve svém zamítnutí návrhu na výmaz, na Usnesení Obchodního soudu že jde o doklad ŽÁDNÝ. Okresní soud ve Valašském Meziříčí se zjevně se spisem moc neseznámil a při jednání nechtěl nic slyšet!

 

2. stupeň - Krajský soud v Ostravě

Mé odvolání projednával Krajský soud v Ostravě a pokud jsem se u soudu Okresního setkal s arogancí moci, pak u Soudu Krajského tomu nebylo jinak. Po dlouhých tahanicích mi byl přidělen právník a vydali jsme se k nařízenému jednání. Pokud Okresní soud mi nedal dostatek prostoru abych se k dané věci mohl vyjádřit, čímž porušil Listinu základních práv a svobod, pak soud Krajsky, šel ve své aroganci moci ještě dále, zeptal se mého právníka, zda trváme na odvolání, on odpověděl ANO a byli jsme za dveřmi a čekali jsme na vynešení rozsudku.  

 

Rozsudek byl dopředu dobře nachystaný a naše účast jej nemohla zjevně nikterak ovlivnit. Opět mi bylo vytýkáno, že jsem na základě zastavení řízení Obchodním soudem nenechal sám předběžné opatření vymazat, dále bylo zdůrazňováno, že soudy udělali vše co mohli a předběžné opatření sami nechali vymazat v nejkratší možné době. Prostě jedna neznalost či lež stíhala druhou. Následný den jsem zavítal na Katastr, abych si udělal opis toho co se s uvedenými LV dělo a zjistil jsem že jedno bylo odblokováno v r. 2002 a u druhého blokace stále trvá a to jsem šel od Krajského soudu, který tvrdil "bylo odblokováno v nejkratší možné době".

 

 

3. stupeň - Nejvyšší soud ČR

Mé dovolání projednával Nejvyšší soud ČR, který má tvořit vzorové příklady, jak se má soudit a všem nižším soudům má jit příkladem, přičemž šlo o Nejvyšší soud ČR kterému vůbec nestálo za to, aby nařídil jednání a již vůbec ne aby vůbec četl a vzal do úvahy co jsem napsal či studoval spis, neboť můj právník se k mému textu jen připojil a Nejvyšší soud ČR by chtěl aby se s textem ztotožnil, proto věc bez dalšího zamítl a odložil. Takové jednání opět mohu považovat za neskutečný projev arogance moci.

 

4. stupeň - Ústavní soud ČR, soud nejvyšší a poslední

 

 

Pokud se tři nižší stupně soudů odmítly zabývat LISTINOU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD ve vztahu k nezákonnému zablokování mého majetku, které trvalo celých 14 let, v čehož důsledku mi byl veškerý majetek ukraden, byl jsem přinucen úplně změnit svůj život a rodinu. Nebyla mi dána Listinou garantovaná možnost se k věci vůbec při projednávání vyjádřit. Soudy všech stupňů, včetně soudu Ústavního neznají vztahy mezi soudy, ani netuší, že zastavení u Obchodního soudu nemá žádný vliv na jednání u soudu Okresního, že jde o na sobě naprosto nezávislé soudy a o tuto svou neznalost opřou své Usnesení, je naprosto alarmujícím konstatováním!

 

Závěr

Co říci závěrem, v poslední době je mnoho řečí kolem soudů, zmanipulovaných konkurzu, zlodějských exekucí, různých korupčních kauz, ale i střelby z kuličkovky na samotného Prezidenta, jsme svědky jednoho selhání společnosti vedle druhého. Zde je krásný příklad jak selhává Nejvyšší i Ústavní soud, jak jsou pošlapávány lidské práva a vše je naprostou samozřejmostí. Soudy jsou arogantní a ani se s účastníky nebaví, bez přečtení spisu a zjištění faktů rozhodují, jako by na politickou objednávku.

 

President, který sám Ústavní soudce jmenuje mi radil abych se poradil s právníkem, Ministr spravedlnosti zase že nemůže zasahovat do nezávislosti soudů, přičemž je zřejmé, že soudy jsou často nezávislé na zákonech a hlavně na Listině lidských práv a svobod. Zloději jako Ing. Libor Petřek vesele okrádají lidi, převádí na ně vykradené a zadlužené společnosti a Stát nic nečiní, zjevně tento stav mocným vyhovuje. Jediné co je na Usnesení Ústavního soudu ČR pozitivní je, že bylo konečně po 14 letech napsáno, čímž se mi teprve nyní otevírá cesta k soudu pro Lidská práva ve Štrasburku. 

 

Diskuse

 

 

 

 

 

 

 

 

L

Nejnovější

Copyright © 2024 Hi-FI svět. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

B

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X

Stránky vydává Bohumil Federmann, Kunovice 7, 75644 Loučka, Česká republika, federmann@seznam.cz