Hi-Fi svět

Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích.

L

Nejnovější

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

 

Otevřený dopis Mgr. Karolíně Peake


 

Přeji krásný den paní Mgr. Karolíno Peake,

 

Paní Mgr. Karolíno Peake dovolil jsem si vás oslovit v záležitosti, podivných praktik našich soudů, včetně soudu Ústavního. V minulosti jsme se již potkali v Poslanecké sněmovně při řešení kauz konkurzních podvodů. Osobně si vás i vaší práce velmi vážím, i když jste často odtržená od reality a reálná praxe je dost jiná.

 

Abych přešel ke své záležitosti, stručný popis je dostupný na http://www.federmann.cz/index.php/justicie/84-fakta/485-ustavni-soud-r-hrobaem-lidskych-prav.html . 3.12.1997 mi Okresní soud, soud prvního stupně nezákonně zablokoval majetek, Krajský soud jako soud druhého stupně, konstatoval, že Okresní soud nebyl k tomuto kroku věcně příslušný a předal věc soudu věcně příslušnému, tedy soudu Obchodnímu, Krajský soud však nezrušil Usnesení Okresního soudu jako celek, ale pouze jeho mnou napadenou část. Obchodní soud posléze řízení zastavil. Okresní soud na mnou podaný návrh na zrušení jako celku nikterak nereagoval, neboť to řešil věcně příslušný Obchodní soud a ten to již zastavil a dál jej to nezajímalo.

 

Pro Katastr však zastavení u Obchodního soudu bylo pouze zastavení věci, ve které Obchodní soud nic neučinil, zablokování věcně nepříslušným Okresním soudem tak zůstalo stále v platnosti. V té době jsem již žádal po Ministerstvu náhradu škody za nezákonnou blokaci svého majetku, ta však trvala dále a dále, až na mne podal můj dlužník, aby nemusel své dluhy uhradit, návrh na konkurz, ve kterém jsem byl jako úpadce, zbaven svých práv a možnosti se jakkoliv bránit a majetek byl celý rozkraden.

 

Po dlouhé době začala žaloba na náhradu škody podaná již v roce 1998 pokračovat, jako bývalé advokátní koncipientce vám nemusím vysvětlovat, že zastavení řízení u Obchodního soudu, který nic nenařídil, není dostatečný doklad pro výmaz omezení dispozičních práv zapsaných na Katastru nařízených Okresním sic věcně nepříslušným soudem, tento fakt však Okresní soud nevzal na vědomí a ani jej při jednání nechtěl slyšet! Okresní soud měl jediný cíl a to smést mou žalobu na náhradu škody všemi prostředky. Odvolací Krajský soud sic nařídil jednání, sic mi dal právníka, ale ten měl dovoleno, pouze odpovědět na otázku, zda trváme na odvolání, slovem ANO. Krajský soud jednoduše opsal rozsudek soudu Okresního s tvrzením, že si za vše mohu sám, když jsem na základě zastavení řízení u Obchodního soudu nevymazal blokaci nařízenou soudem Okresním. Připadal jsem si jako v jiném světě, když tak triviální záležitost byla nad možnosti chápání soudů prvního i druhého stupně.

 

Dovolací soud neuznal za vhodné se ani mým podáním zabývat, můj právník se k mému podání připojil a soud vyžadoval jeho ztotožnění. Fakt že Krajský soud nevědomě lhal, že Okresní soud vymazal blokaci jak jen nejdříve mohl, přičemž jak jsem sám zjistil a doložil, byla blokace v den konání soudu ještě v platnosti, tedy již 14let a byla vymazána až po mé návštěvě Katastru. Ne jinak tomu bylo u Ústavního soudu ČR, který vynesl zamítavé Usnesení s odůvodnění, že jsem si vše zavinil sám, když jsem na základě zastavení řízení u Obchodního soudu, který nic nenařídil, sám nevymazal omezení dispozičních práv zapsaných na Katastru nařízených soudem Okresním.

 

Vážená paní Mgr. Karolíno Peake, tak nevím jestli mi lhal vedoucí Katastrálního úřadu v dopise i při osobním jednání, nebo zde lžou svorně čtyři stupně českých soudů, včetně Ústavního soudu ČR, nebo je to jen šlendrián, či někým uplacené jednání, nebo politická objednávka nic nepřiznávat? Nejvyšší soud má tvořit vzorové Usnesení pro soudy nižších stupňů a toto se za vzorový příklad zrovna nehodí. Ústavní soud ČR má hájit Listinu lidských práv a svobod a zde nebyla poskytnuta žádná ochrana majetku, prokazatelně státem způsobenou škodu, nechce nikdo nejenom uhradit, ale nechce se k ní ani přiznat, o právu na spravedlivý proces, rovnost před soudem či možnost se k projednávaným věcem vyjádřit si mohu v ČR díky Ústavnímu soudu ČR nechat jen zdát.

 

Vážená paní Mgr. Karolíno Peake nevěřím, že se vám podaří v této věci něco změnit, trestní oznámení na soudce a právníky Státní zastupitelství odkládá s odůvodněním, že činnost soudců a právníků jim řešit nepřísluší! Chci však, aby Český národ viděl v jakém zbídačeném stavu je naše justice, žijeme ve státě kde Listina lidských práv a svobod je sic zakotvená v novodobém právním řádu, ale platí mnohem méně jak za starého režimu, neplatí pro soudy prvních stupňů, které soudí bez nařízeného jednání, ale neplatí ani pro soudy vyšších stupňů a v neposlední míře Listinou lidských práv a svobod doslova pohrdá i Ústavní soud ČR.

 

Budu rád, když vám tento otevřený dopis přispěje k ucelení obrazu o současném stavu justice a bude ve vaší práci k něčemu prospěšný.

 


S pozdravem

Bohumil Federmann 

http://www.federmann.cz/

 

Diskuse

 

L

Nejnovější

Copyright © 2024 Hi-FI svět. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

B

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X

Stránky vydává Bohumil Federmann, Kunovice 7, 75644 Loučka, Česká republika, federmann@seznam.cz