Hi-Fi svět

Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích.

L

Nejnovější

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

 

Číslo účtu pro ty jimž není osud člověka lhostejný a mají zájem přispět: Fio banka, pro ČR: 2300133613/2010, pro SR: 2300133613/8330, IBAN: SK0783300000002300133613, Děkujeme za každou projevenou účast. 

 

Úvod

Pan Tomio Okamura popisuje na svém Blogu ve svém článku Zastřel svého exekutora? zvěrstva, které páchají mnozí exekutoři, v diskuzi se do něj obouvá řada spíše těch, co nemají s exekucí žádnou zkušenost. Jakožto člověk, který má s exekutorskou mafii, ale i mafií soudní dostatek vlastních zkušeností, částečně popsané a zadokumentované v článcích:

1.       Soudci aneb nikým nekontrolovatelná Justiční Mafie

2.       LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

3.       Konkurzní a Exekutorské zločiny či další vlna privatizace?

4.       Libor Petřek a První záruční

5.       Libor Petřek a SAT & FOJT

6.       Libor Petřek a Malus Trade

7.       Libor Petřek, Apollon a Delasko

8.       Libor Petřek Valašský zloděj či mecenáš

mohu se o mnohé podělit. Tento článek bych však chtěl věnovat spíše justiční mafii a samotným soudcům, proto také název Zastřel si svého soudce?

 

Přiměřená sebeobrana

Článek Zastřel si svého soudce? nemá sloužit jako jednoduchý či dokonce jediný a poslední možný návod, jak se domoci spravedlnosti, když byly opakovaně vyčerpány všechny zákonné možnosti.

Z hlediska přiměřené sebeobrany by to bylo naprosto pochopitelné, že když soudce usiluje o něčí majetek, systematicky likviduje jeho rodinu, již zabavil vše krom toho co máte oblečené na sobě a  soudem svěřených dětí, když jsou zabavovány všechny finanční prostředky včetně těch určených dětem a jako bezdomovec je člověk naprosto ztracen.

Zkrátka jde opravdu o holý život a životy dětí, navíc se vše děje jen pro potěšení soudce a možná i jiný prospěch, k takové činnosti však nemá žádný právní důvod, jen svou moc svěřenou mu Presidentem Republiky a garantovanou v Ministrem Spravedlnosti, který dbá na to aby soudce nikdo nerušil a nezasahoval do jeho činnosti, byť by byla jakákoliv.

Zde nezbývá než aby člověk nepropadl bezdomovectví, či na druhou stranu nevzal do rukou spravedlnost sám a tím se snížil na praktiky soudce, který jej do takové situace dostal, jenom s tím rozdílem, že soudce kryjí jeho soukmenovci včetně státních zástupců, kdežto na straně spravedlnosti často nechce nikdo stát.

 

Otevřený Dopis odeslán ministru spravedlnosti 


                                                                                                                 Vážený pan

                                                                                                                 JUDr. Jiří Pospíšil

                                                                                                                 Ministerstvo spravedlnosti ČR

                                                                                                                 Vyšehradská 16

                                                                                                                 128 10 Praha 2

                                                                                                                 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  

V Kunovicích 2. listopadu 2011

Věc: Otevřený dopis

Vážený pane ministře promiňte mi, že volím cestu otevřeného dopisu, ale mám za to, že mnohé skutečnosti a praktiky soudů a soudců je nutné zveřejnit, jinak se současný neutěšený stav asi změnit bez porušení zákona nedá.

President České republiky jmenuje soudce v dobré víře, že budou vykonávat svou činnost v souladu s Listinou základních práv a svobod v souladu se zákony a dobrými mravy, Ministr Spravedlností bdí nad tím aby jejich činnost byla nezávislá a nikdo je při jejich práci nerušil. Občas se však dozvídáme, že Presidentem České republiky jmenovaný soudce je spíše gaunér a zloděj, který si svou nezávislost a hlavně neodvolatelnost vysvětlil po svém obzvláště, když nejsou či nefungují téměř žádné kontrolní mechanismy, které by soudce mohly kontrolovat.

Nedávno jsem podával na Ministerstvo oznámení a bylo mi velmi slušně pod č.j. 479/2011-LO-SP/4 odpovězeno, že pravomoci Ministerstva jsou v této věci žádné, že cokoliv by činili, bylo by možné hodnotit, jako zasahování do nezávislosti soudů a soudců. Zde mohu souhlasit ale jen napůl, neboť zasahování do činnosti soudů je opravdu i dle mne nepřípustné, alespoň co se týče jejich práce související s dodržováním Listiny základních práv a svobod a zákonů při souladu s dobrými mravy. Nemohu však s nezávislostí a odbouráním všech kontrolních mechanismů souhlasit, pokud soudy a soudce přestane ctít Listinu základních práv a svobod, zákony si vykládá ve svůj prospěch a po svém či je vůbec nerespektuje či je dokonce popírá, což rozhodně nemá nic společného s dobrými mravy, ale ani s původním posláním pro které jej do funkce jmenoval sám President.

 

Nečinnost soudů a státních zastupitelství

Má první neblahá zkušenost se soudy začala nezákonným zablokováním mého majetku, rozhodnutím Okresního soudu pod č.j. 2Nc57/97. Krajský soud striktně rozhodl, že je zablokování nezákonné a já požadoval po Státu náhradu škody. Ale soudní praxe a komunikace s Katastrem se poněkud zamotala, v konečném důsledku trvala tato nezákonná blokace mého majetku až do současnosti. V důsledku nezákonného zablokování majetku, a hlavně trvání jeho účinků, jsem přišel o všechno, o majetek, který se v konkurzu doslova rozkradl o rodinu a se svými dvěma dětmi jsem se stal bezdomovec o sociálním postavení a zdravotním dopadu nemluvě. Žaloba na náhradu škody se stále řeší a Stát, prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti se všemožně zodpovědnosti vyhýbá a 14let nezákonné soudem zaviněnou blokaci majetku považuje za zcela normální stav, za který nenese žádnou zodpovědnost!

Ale o náhradě škody, kde odvolací soud zamítne vinou toho, že neumí opsat ani co bylo žalováno, něco jiného než jsem požadoval, nechci psát. Tento otevřený dopis se týká pokračování výše napsaného. Našel jsem si opět práci, založil novou rodinu, ale cílené útoky soudů stále pokračují! Zcela úmyslně chodím přes veškerou likvidaci mé osoby a mé rodiny stále do práce a vedu spořádaný život, i když by bylo mnohem snazší zůstat nezaměstnaným a pobírat nějaké dávky.

Na mém případu je vidět zrůdnost tohoto režimu, zrůdnost tohoto systému a nemožnosti se po velmi dlouhé roky domoci svého práva a spravedlnosti o dodržování Listiny základních práv a svobod nemluvě, ta v tomto režimu platí mnohem méně jak kdykoliv jindy.

 

Exekuce č. j. 15_Nc_3454-2009 bez exekučního titulu!

Můj dlužník soudci a státními zástupci hájený a podporovaný podvodník a zloděj využil mého zablokování majetku a podal návrh na konkurz. Vaše č.j. 479/2011-LO-SP/4 sice říká, že se mají takové věci řešit podáním trestního oznámení, těch bylo podáno několik a Státní zastupitelství doslova odmítají takové případy řešit a zametají je seč můžou. Správce se při Konkurzu s již zmíněným zlodějem zřejmě dohodl a znemožnil mi se zúčastnit přezkumného jednání, následně byl správce na můj návrh vyměněn, a já podal žalobu proti novému správci na popření pohledávky, kde dle Rozsudku Okresního soudu v Ostravě č.j. 40 CM 132/2003-25, ze dne 25.05.2005 strana 3, cituji: „Na druhou stranu by však dle názoru soudu nenastaly účinky uvedené v ust. § 45 odst. 2 z. k. v., tedy, že na základě seznamu přihlášek lze pro zjištěnou pohledávku, kterou úpadce výslovně nepopřel , po zrušení konkursu vést výkon rozhodnutí na úpadcovo jmění. Dle názoru soudu by po skončení konkursu byli věřitelé bývalého úpadce nuceni vymáhat své tvrzené vykonatelné pohledávky za úpadcem podáním žaloby.“

Již zmíněný podvodník a zloděj podal v roce 2009 na základě seznamu přihlášek návrh na exekuci mého platu a Okresní soud, který dobře znal stav věcí, nařídil pod č. j. 15_Nc_3454-2009 exekuci mého platu! Sodu vůbec nepřekáželo již citované č.j. 40 CM 132/2003-25 Okresního soudu v Ostravě, které jasně říká, že na základě seznamu přihlášek v tomto případě nelze vést exekuci!

Na zloděje a podvodníka, ale i na soud a soudce jsem neprodleně podal Okresnímu státnímu zastupitelství Oznámení, kde jsem doložil celou řadu zlodějem okradených lidí a zlodějových předlužených společností převedených na nic netušící osoby, navrhl jsem celou řadu svědků a důkazů, ale Okresní státní zastupitelství věc odložilo s odůvodněním, že co se děje v roce 2009 již šetřila před 10roky! Dále jsem podal k č. j. 15_Nc_3454-2009 odvolání, ale Krajský soud se odmítl odvoláním vůbec zabývat, následovala zmateční žaloba se stejným výsledkem a její odvolání rovněž! Soudy se odmítly čímkoliv zabývat, odmítly o věci jednat a tím se nemohly dostat ani k některému vzorovému Usnesení Nejvyššího soudu České republiky například Usnesení 20 Cdo 2484/2005 ze dne 31.01.2007 "Podle ustanovení § 63 odst. 4, věty první, zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 328/1991 Sb.“), lze vést na základě pravomocného usnesení o potvrzení vyrovnání pro pohledávku zapsanou do seznamu přihlášek výkon rozhodnutí s výjimkou případů popření pohledávky dlužníkem nebo správcem (viz § 59 písm. a/, b/ cit. zákona)"

 

Nebetyčná zvůle soudců a státních zástupců

Vážený pane Ministře, jak si představujete spravedlnost, bez součinnosti státních zastupitelství, které odmítají cokoliv společného se soudci a právníky projednat, se soudci, kteří nectí Listinu základních práv a svobod, nepřipustí právního zástupce, napaří vysoké soudní poplatky nutné zaplatit z nezabavitelné částky, jednají neveřejně a v konečném důsledku rozhodnou o věci bez jakéhokoliv projednání, Listina základních práv a svobod jim zcela nic neříká, nectí zákony, nectí vzorové Usnesení Nejvyššího soudu.

Jako poslední jsem podal návrh na zastavení exekuce, ale byl podán současně s dovoláním. Po necelých třech měsících jsem napsal stížnost na průtahy a vše se děje podle mi předem známého scénáře. Okresní soud namísto toho aby mi přidělil právního zástupce, exekuci zastavil a následně zaslal spis dovolacímu soudu ke zrušení exekuce. Předpokládám, že konečně zvítězí zákon a dojde ke zrušení, neboť jak je již z 8let starého Rozsudku Okresního soudu v Ostravě č.j. 40 CM 132/2003-25, ze dne 25.05.2005 strana 3 zřejmé Okresní soud nařídil Exekuci č. j. 15_Nc_3454-2009 bez existence exekučního titulu!

Nyní mi došla odpověď na mou stížnost a paní JUDr Alena Kopecká, ta která stála za nezákonným zablokováním mého majetku, rozhodnutím Okresního soudu pod č.j. 2Nc57/97 a hlavně za 14letým setrváním zápisu na Katastru, mi píše, že nemá spis s nemůže mi podat potřebné informace, ale současně se domnívá, že odvolací soudy potvrdily existenci exekučního titulu! Pokud nemá spis a tvrdí, že nemůže odpovědět, pak nemůže bez podjatosti tvrdit či se domnívat, ani to že exekuční titul existuje. Tuto odpověď považuji za přinejmenším nevhodnou, neboť aby mi odpovídal ten, kdo stál u zrodu mých problémů a soudy spolu se státními zástupci vše zametli, přičemž se jedná o vzorovou kopii předchozího jednání, jen hra o čas, sled spisů upravit tak, aby blokace mého příjmu byla co nejdelší a poškození mé a mé rodiny co největší!

 

Za odpověď, ale i případné vyvození důsledků předem děkuji

 

                                                                                                                              Ing. Bohumil Federmann

                                                                                                                                            Kunovice 7

                                                                                                                                          756 44 Loučka

                                                                                                                                                      

Příloha: Dopis 25St 16/2011

 

 


 

Diskuse

 

 

 

 

 

L

Nejnovější

Copyright © 2024 Hi-FI svět. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

B

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X

Stránky vydává Bohumil Federmann, Kunovice 7, 75644 Loučka, Česká republika, federmann@seznam.cz