Hi-Fi svět

Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích.

L

Nejnovější

Tranzistorový zvuk

Tranzistorový zvuk

 • Hi-Fi zesilovač a opravdu potřebný výkon

  Úvod

  Mnoho se toho již o zesilovačích napsalo, konstruktéři se předhání v technických či marketingových údajích, ale běžný zákazník si jen tak jednoduše nedokáže ve změti čísel vybrat ty podstatné, obzvláště, když každý tvrdí, že právě ty jeho jsou ty nejdůležitější. 

  Frekvenční rozsah

  Na téma frekvenčního rozsahu či spektra které je pro věrný přenos potřebný se často názory rozcházejí. Jak jsem popsal v článku Zvuk a Hi-Fi je pro potřeby kvalitního přenosu mít šířku pásma cca od 5Hz až do cca 200kHz.

   

   

  Můžeme také vyjít ze současného standardu a tím je formát DVD_audio, který je 24b/192kHz či dvojnásobek, kde se rovněž dostaneme na hranici cca 200kHz. Nápovědu můžeme hledat i v článku SACD, blíže vinylu?  

  Dynamický rozsah

  Stejně jak nejsou ujednoceny názory na frekvenční rozsah, nejsou jednotné názory ani na dynamický rozsah. Nezbývá než opět vyjít ze současného standardu DVD_audio, který je 24bitový.

  24bitů nám zaručí dynamický rozsah 223:1=8.388.605:1=138,5dB, pro zjednodušení můžeme počítat s hodnotou cca 140dB. Zde nám může byt nápomocný i text Kouzelné Watty a Dynamika. 

  Jak stanovit výkon zesilovače

  Nyní se konečně můžeme dostat k volbě potřebného výkonu zesilovače. Jsme opravdu náruživí Hi-Fi_sti a máme zájem využít možnosti, které nám soudobá technika poskytuje.

  Nechceme však dát na konstruktérsko - marketingové řeči a pokusíme se naleznout optimální řešení, jak nám jej umožňuje nalézt samotná podstata zvuku, vlastnosti záznamů a schopnosti lidského vnímání. Poněvadž je řeč převážně o výkonu, nebudeme tedy řešit frekvenční rozsah, ale jen výkon, u toho však musíme počítat i s dynamickým rozsahem záznamu, ale i s dynamickým rozsahem lidského slyšení. 

  Dynamický rozsah slyšení

  Nejdříve se podívejme na dynamický rozsah slyšení. Podíváme-li se do článku Zvuk, Věřte nevěřte Wikipedii, pak zjistíme:

   

  Práh slyšitelnosti

  Práh slyšitelnosti či slyšení je nejnižší hladina, kterou začíná člověk slyšet, je jim hladina akustického tlaku 0dB, což odpovídá intenzitě zvuku 10-12Wm-2, čemuž odpovídá akustický tlak 2*10-5Pa.

   

  Práh bolesti

  Práh bolesti je již taková hladina zvuku, která vyvolává bolest, je jim hladina akustického tlaku 130dB, což odpovídá intenzitě zvuku 10Wm-2, čemuž odpovídá akustický tlak cca 63Pa, vyšší intenzity akustického tlaku již mohou poškodit sluch, případně i další orgány.

   

  Počítání s intenzitou a akustickým tlakem

  ·         Pro přepočet intenzity zvuku můžeme použít I=10log(I1/I0). Prahu slyšitelnosti I0 odpovídá intenzita zvuku 10-12Wm-2

  ·         Pro přepočet akustického tlaku můžeme použít X=20log(P1/P0). Prahu slyšitelnosti P0 odpovídá akustický tlak 2*10-5Pa.  

   

  Celkový rozsah

  Pro stanovení celkového rozsahu vyjdeme z prahu bolesti a prahu slyšení, kde dostaneme celých 130dB.

   

   

   

  Podíváme-li se na kmitočty nižší jak 1kHz, do oblasti v okolí 100Hz, kde je práh bolesti až o 10dB vyšší jak na kmitočtu 1kHz, pak zjistíme že můžeme celkový rozsah slyšení rozšířit až na hodnotu cca 140dB.

   

  Srovnání dynamického rozsahu slyšení a záznamu

  Pokud provedeme srovnání dynamického rozsahu slyšení a záznamu, pak zjistíme, že rozsah sluchu je až 140dB což plně koresponduje se současným standardem DVD_audio, který je 24bitový s dynamickým rozsahem cca 140dB.

  Pro dokonalé zážitky s Hi-Fi produkce je nutné, aby vlastnosti záznamu bylo ucho co nejlépe schopno využít a to využije jen tehdy, když poslech nebude nad hranicí prahu bolesti, kde by nám poslech mohl působit jisté zdravotní potíže, ale rovněž nebude pod prahem slyšení, kde by se nám část záznamu vytratila a byla by již díky své malé intenzitě neslyšitelná.

   

  Přeměna výkonu na akustický tlak

  Dalším důležitým krokem je samotná přeměna výkonu na akustický tlak. Použijeme-li běžné reproduktorové soustavy s citlivostí 90dB, pak zjistíme, že 1W dodaného výkonu vytvoří akustický tlak v ose reproduktoru a vzdálenosti 1m rovných 90dB.

  Pokud se ještě jednou podíváme do článku Zvuk, Věřte nevěřte Wikipedii, můžeme se na základě vyzařovací charakteristiky reproduktorů a vytvořené intenzity zvuku 10-12Wm-2 v okolním prostoru, dopočítat, že méně než 1% dodané elektrické energie se nám přeměnilo na požadovaný akustický tlak a více jak 99% dodané elektrické energie se nám přeměnilo na nežádoucí teplo.

   

  Sluchem využitelný výkon

  Nyní se konečně dostáváme k samotné problematice potřebného výkonu H-Fi zesilovačů a tím je sluchem využitelný výkon.

  Pokud 1W dodaného elektrického výkonu vytvoří 90dB akustického tlaku a práh bolesti při 1kHz je až na 130dB, pak máme k jejímu dosažení potřebu dodat až o +40dB větší výkon, tedy výkon až 10kW!

  Pro dosažení prahu bolesti v okolí 100Hz máme rezervu od 90dB dokonce +50dB, tedy k jejímu dosažení potřebujeme dodat výkon až 100kW!

   

  Střední výkon a střední akustický tlak

  Pokud se začneme bavit o středním výkonu a středním akustickém tlaku, můžeme se pokusit nejdříve nalézt přijatelnou mez akustického tlaku, kdy je ještě snesitelný a kdy již ne.

   

  Hranice 90dB

  Hranice 90dB představuje již vysokou hladinu akustického tlaku, často definovanou jako zvuk silného motocyklu.

   

  Hranice 100dB

  Hranice 100dB představuje velmi vysokou hladinu akustického tlaku, často definovanou sbíjecím kladivem či velmi silnou hudbou. Nad tuto hranici středního akustického tlaku by se již žádná hudební produkce neměla dostávat!

   

  Střední výkon

  Pokud vyjdeme s hranice dostatečně silného a ještě snesitelného akustického tlaku v rozmezí 90÷100dB, pak takovým hladinám odpovídá dodaný elektrický výkon s použitím reproduktorových soustav s citlivostí 90dB v rozmezí 1÷10W.

  Zjednodušíme-li výpočet na hodnotu akustického tlaku 95dB, pak pro získání takového akustického tlaku postačí pouhé 3W dodaného elektrického výkonu.

   

  Maximální špičkový - hudební výkon

  Stejně jak jsme odvodili střední akustický tlak a střední výkon, můžeme odvodit maximální špičkový - hudební výkon, který potřebujeme k tomu abychom dokázali optimálně využít vlastnosti jak akustického záznamu, tak vlastností lidského sluchu.

  Nebudeme se pohybovat až k hranici prahu bolesti, ale raději o 5dB níže, pak stále dostaneme prostor pro dynamiku nad středním výkonem +45dB což odpovídá dodanému elektrickému výkonu 30kW!

   

  Závěr

  Co říci závěrem, snad jen to, že jakákoliv honba za trvalými středními výkony Hi-Fi zesilovačů, která přesahuje hodnotu 10W je zcela zbytečná. Na straně druhé je patrné, že špičkový - hudební výkon +20dB což odpovídá 1kW je pro opravdu kvalitní poslech zcela nedostatečný, neboť hranice +40dB je stále nedostižně daleko.

  Pokud jsem vycházel ze vzdálenosti 1m a pouze jednoho zdroje akustického tlaku, pak musím vzít do úvahy, že běžné Hi-Fi zesilovače mají kanály dva a vzdálenost reproduktorových soustav běžně 2m. Vzdálenost mi akustický tlak o 3dB sníží a dva rovnocenné zdroje akustického tlaku zase akustický tlak v místě posluchače o 3dB zvýší. Mohu tedy prohlásit, že vše platí i pro dva kanály a vzdálenost 2m.

   

  Rekapitulace

  Poněvadž jsem v úvodu zmínil návod k výběru vhodného Hi-Fi zesilovače s ohledem na jeho výkon, musím se nyní k problematice vrátit. Každý slušný Hi-Fi zesilovač by měl mít hudební výkon co největší, jak se ukazuje ani 500W či 1kW hudebního výkonu na kanál není dostačujících.

  Naopak snaha o provozování, ale také testování na dlouhodobý výkon větší jak 10W/kanál, ba dokonce až na hodnotu středního  výkonu blížícímu se výkonu hudebnímu je spíše scestí a marketingovou demonstrací, než potřebnou podmínkou pro opravdovou věrnost zvuku.

   

  Diskuse

   

   

   

   

 • Jak měřit Hi-Fi zesilovače a jejich pracovní oblast

     
     

   

  Úvod

  Často se setkáváme s pošetilým názorem, že zesilovače musí dodat trvalý maximální výkon v celé šířce přenášeného pásma a nejsou ani názorové výjimky, že Hi-Fi zesilovač musí být schopen pracovat v celé šířce pásma při trvalé limitaci +3 či dokonce +6dB!

  Abychom si udělali v pracovní oblasti zesilovače trochu jasno, musíme přesně definovat rozsah vstupních signálu a tím i oblast, kde chceme a budeme parametry zesilovače měřit, tak aby měření alespoň částečně korespondovalo s poslechovými vlastnostmi zesilovače a nejenom s marketingovými záměry jeho konstruktéra či prodejce.

   

  Limitace a Hi-Fi

  Žádný zesilovač a Hi-Fi již vůbec ne by se neměl do limitace vůbec dostat či dokonce opakovaně dostávat! Jak již bylo zmíněno v článku Hi-Fi zesilovače a výkony, ale i v článku Fyziologický regulátor hlasitosti, každý zesilovač si musí umět poradit se středním výkonem, ale i s výkonem špičkovým a přitom si zachovat dostatečný odstup od šumu, při co největší věrnosti k původnímu signálu, odtud i název Hi-Fi tedy High Fidelity, česky vysoká věrnost! 

  Jakákoliv limitace je jev nežádoucí a v kategorii Hi-Fi naprosto nepřípustná, proto je nutné konstruovat zesilovače s opravdu velkými špičkovými, krátkodobými výkony, často značenými jako hudební. Jak vyplývá z následujícího textu, je maximální - špičkový, krátkodobý, hudební výkon největší slabinou většiny Hi-Fi zesilovačů, je často maskován zbytečnou a zavádějící marketingovou honbou za velkým výkonem trvalým, středním. Podívejme se však na samotné úrovně a jejich rozsah.

   

  Energie zvuku

  Zvuk je mechanické vlnění, které je vyvoláno energii, stále platí zákon o zachování energie a zánik zvuku, mechanického vlnění nastává odevzdáním mechanické energie a přeměnou na energii jinou.

   

  Práh slyšení

  Práh slyšitelnosti či slyšení je nejnižší hladina, kterou začíná člověk slyšet, je jim hladina akustického tlaku 0dB, což odpovídá intenzitě zvuku 10-12Wm-2, čemuž odpovídá akustický tlak 2*10-5Pa.

   

  Práh bolesti

  Práh bolesti je již taková hladina zvuku, která vyvolává bolest, je jim hladina akustického tlaku 130dB, což odpovídá intenzitě zvuku 10Wm-2, čemuž odpovídá akustický tlak cca 63Pa, vyšší intenzity akustického tlaku již mohou poškodit sluch, případně i další orgány.

   

  Počítání s intenzitou a akustickým tlakem

  Pro přepočet intenzity zvuku můžeme použít I=10log(I1/I0). Prahu slyšitelnosti I0 odpovídá intenzita zvuku 10-12Wm-2

  Pro přepočet akustického tlaku můžeme použít X=20log(P1/P0). Prahu slyšitelnosti P0 odpovídá akustický tlak 2*10-5Pa." 

   

  Úrovně při reprodukci

  Abychom se mihli co nejvíce přiblížit původnímu, nahrávanému zvuku, musí být úrovně při reprodukci totožné s úrovněmi při záznamu.

  Střední úroveň akustického tlaku nastavíme na hranici 90dB, tedy hlasitost 90fónů, elektroakustický řetězec musí být schopen s dynamického rozsahu +26dB nad střední úroveň hlasitosti, tedy zvládá akustické špičky na úrovni 116dB! 

   

  Výkonové poměry

  Podívejme se jaké budou panovat výkonové poměry. Máme rovnostranný trojúhelník o straně 1,4m, kde ve dvou rozích máme reproduktorové soustavy a ve třetím, zbývajícím rohu je posluchač. Reproduktorové soustavy mají citlivost 90dB a vytvoří při výkonu 2x1W akustický tlak v místě posluchače 90dB.

  Pro zvládnutí dynamického rozsahu +26dB nad střední úroveň výkonu 2x1W, potřebujeme zesilovač, který disponuje minimálním hudebním či špičkovým výkonem minimálně 2x400W! Například dva Moduly zesilovače HQQF-55-506W-5-1.

   

   

   

   

  Zrychlení hmotného bodu

  Zrychlení hmotného bodu jako parametr? Ano a=Δv/Δt, i když se to nezdá a nikdo to zatím takto neuvádí, ale všichni s ním vědomě či podvědomě pracují, právě zrychlení je jedním z velmi důležitých elektroakustických parametrů, který má své nezastupitelné místo v signálu akustickém, ale i v signálu elektrickém.  

   

  Energie zvuku

  Zvuk je mechanické vlnění vyvoláno energii a nejde o nic jiného než mechanickou energii, která pohybuje hmotným bodem. Vyjdeme-li ze samotné podstaty vzniku jakéhokoliv zvuku, kde na hlasivky, strunu či jakýkoliv jiný hmotný bod působí síla, pak tato síla vyvolá zrychlení hmotného bodu, které je úměrné síle a nepřímoúměrné hmotnosti hmotného bodu.

   

  Amplituda zvukové vlny

  Z výše popsaného je patrné, že při konstantní síle působící na hmotný bod, dosáhneme konstantního zrychlení hmotného bodu. Pokud však zvýšíme frekvenci, změníme směr působení síly na hmotný bod častěji, bude frekvence kmitání hmotného bodu vyšší, ale současně bude amplituda kmitání hmotného bodu nižší.

   

   

  Závislost amplitudy na frekvenci

  Vyjádřením mezní síly působící na hmotný bod, dostaneme i mezní zrychlení hmotného bodu, odtud získáme i závislost amplitudy na frekvenci a zjistíme, že akustické signály s frekvencí slábnou, stejné zjištění se prokázalo u vývoje SACD a DVDaudia, stejné mechanismy platí při záznamu na Vinyl, viz text SACD, blíže vinylu?.

   

   

   

  SACD realita

  SACD jednobitový převodník byl vyvinut právě na základě poznatků, že amplituda akustického signálu s frekvencí klesá. SACD jednobitový převodník ctí velmi přesně mezní konstantní zrychlení hmotného bodu a výsledkem je, že mezní výstupní napětí je nepřímo úměrné frekvenci. SACD převodník vzorkován frekvencí 2,8MHZ má na vykreslení 1/4 10Hz periody 2.800.000/4/10=70.000kroků, na vykreslení 1/4 1kHz periody již jenom 700kroku a na vykreslení 1/4 100kHz periody pouhých 7kroků.

   

   

  Podíváme-li se na rozbor záznamu SACD, jak jej pořídil Pavel Macura na slovanetu, pak vidíme, že vpravo nahoře je nedosažitelná oblast. Oblast kde se nikdy nemůže ani teoreticky signál vyskytovat a je zcela pošetilé abychom právě na takové pásmo zesilovač dimenzovali, ne tak v této oblasti seriozně měřili.

   

   

  Tabulky frekvencí, amplitud a potřebných rychlostí přeběhu

  Hodnoty pro výstupní amplitudu 50V a zlomovou frekvenci 1kHz

   

  frekvence

  amplituda

  strmost

  1,00E+03

  5,00E+01

  3,14E+05

  2,00E+03

  2,50E+01

  3,14E+05

  4,00E+03

  1,25E+01

  3,14E+05

  8,00E+03

  6,25E+00

  3,14E+05

  1,60E+04

  3,13E+00

  3,14E+05

  3,20E+04

  1,56E+00

  3,14E+05

  6,40E+04

  7,81E-01

  3,14E+05

  1,28E+05

  3,91E-01

  3,14E+05

  2,56E+05

  1,95E-01

  3,14E+05

   

  Jak je patrné pro výstupní amplitudu 50V a zlomovou frekvenci 1kHz nepřekročí rychlost přeběhu, SR 314mV/µs, při frekvenci 100kHz bude výstupní amplituda pouhých 500mV

   

   

  Hodnoty pro výstupní amplitudu 50V a zlomovou frekvenci 10kHz

   

  frekvence

  amplituda

  strmost

  1,00E+04

  5,00E+01

  3,14E+06

  2,00E+04

  2,50E+01

  3,14E+06

  4,00E+04

  1,25E+01

  3,14E+06

  8,00E+04

  6,25E+00

  3,14E+06

  1,60E+05

  3,13E+00

  3,14E+06

  3,20E+05

  1,56E+00

  3,14E+06

  6,40E+05

  7,81E-01

  3,14E+06

  1,28E+06

  3,91E-01

  3,14E+06

  2,56E+06

  1,95E-01

  3,14E+06

   

  Jak je patrné pro výstupní amplitudu 50V a zlomovou frekvenci 10kHz nepřekročí rychlost přeběhu, SR 3,2V/µs, při frekvenci 1MHz bude výstupní amplituda pouhých 500mV, což přesně koresponduje s Měřením zesilovače HQQF-55-506W_ULN pro vysoké frekvence.

   

  Závěr

  Závěrem je nutno říci, že každý zesilovač má svůj mezní, hudební výkon, měl by bezpečně přežít jeho překročení, například limitací, ale není povinen jej trvale dodávat, proto se může například odpojit, stejně jak při jakékoliv jiné poruše. Každý zesilovač však při provozu běžně dodává střední výkon, který je pouhým zlomkem výkonu hudebního, maximálního.

   

  Dále je nutno napsat, že každý zesilovač má mít dostatečnou šířku pásma, která by měla být větší jak 200kHz a není na závadu mnohem více. Reálný provoz však nikdy nenavodí stav, kdy by na výstupu byla při vysokých frekvencích plná amplituda, proto postačí měření na 100kHz při 1% hudebního výkonu. Každý zesilovač takové měření musí bezpečně zvládnout, třeba i do řádu několika MHz, které se mohou kdykoliv v řádu mV naindukovat na vedení, aby nedošlo k panice, jak tomu bylo u Aldax SPV 250P či jak dodnes elweb pošetilé popírá šířku pásma nad 20kHz a dynamický rozsah hudby nad 6dB!

   

  Je třeba vždy mít na paměti, že zesilovač od cca 5÷10Hz do cca 200÷500Hz je často namáhán plným výkonem, který by měl krátkodobě zvládat až k hranici limitace, reálný provoz stejně jak měření je nutno dále provádět za s frekvencí snižujícího se výkonu, vždy tak aby nedošlo k poškození zesilovače a měření obsáhlo všechny možné v provozu vyskytnuvší se stavy. Pro seriozní měření postačí od 10kHz snižovat úměrně výkon až za mezní kmitočet.

   

   

  Diskuse

   

   

   

   

   

   

 • Topologie Federmann vs Tranzistorový zvuk

   

  Úvod

  V článku Topologie Federmann, část III. Celková vs. lokální zpětná vazba byl popsán dopad lokální a celkové zpětné vazby, odkud je zřejmé, že všechny topologie odvozené od Cordella, od rovnání frekvenčních charakteristik lokálními zpětnými vazbami, budou mít obdobné vlastnosti. 

  Ukázka intermodulačních produktů zesilovač Sroll 

  Tranzistorový zvuk

  Dlouho diskutovaný pojem Tranzistorový zvuk, který přišel s tranzistorovými zesilovači, jehož podstata je dle mé maličkosti v celkové zpětné vazbě a současném nedostatku rezervy zisku.

  Odchylka od skutečného signálu je dána výstupním napětím zesilovače poděleným zesílením otevřené smyčky, pokud je zesílení otevřené smyčky malé, pak je odchylka od skutečného signálu velká, proto zpětnovazební zesilovače s malým zesílením v otevřené smyčce zpětné vazby nemohou být nikdy dostatečně věrné, vždy budou zkreslovat. Poněvadž je akustický signál neperiodický, neharmonický, bude i zkreslení neperiodické a neharmonické, tudíž velmi špatně měřitelné, přitom dobře slyšitelné.

  Nedostatek zesílení rovněž zapříčiní velké Udif a tím posun pracovního bodu vstupní diferenciální dvojice do nelineární oblasti, čímž vzniká velké množství intermodulačních produktů, které jsou příčinou Tranzistorového zvuku, tyto produkty se zpětnou vazbou vrací, aby byly zesilovačem opět zesíleny a tím se stává zvuk ještě tranzistorovější.

  Zesilovač HQQF prostý intermodulačních produktů

   

  Dopad velkého Udif do zvuku

  Zesilovače s malou rezervou zisku, produkující výrazně větší množství intermodulačních produktů, přitom mohou navozovat dojem lepší lokalizace nástrojů, neboť lidský sluch reaguje velmi citlivě na zkreslení, které lokalizuje.

  Větší zkreslení je způsobeno hlavně nástupem toho či onoho nástroje, lidský mozek si to automaticky s tímto nástrojem spojí, čímž dochází k dokonalému ošálení lidských smyslů, které známe z minulosti od úplné logiky SQ dekóderů, integrované v obvodech MC1312P, MC1314P a MC1315P  společností Motorola z počátků 80. let.

  Zesilovače s malou rezervou zisku, produkují výrazně větší množství zkreslení a intermodulačních produktů, jak je patrné na prvním obrázku,  budou zároveň rozmazávat až úplně rušit řadu nepatrných detailů jako jsou různé ambientní zvuky, ruchy a odrazy, které se v nahrávce až úplně vytratí, naopak nám přidají spoustu tónů chórového charakteru, čímž se zvuk může jevit plnější a líbivější.

  Zachovat tyto nejjemnější detaily zvuku, jako ambientní zvuky, ruchy, tep či tlukot srdce, dýchání, polknutí či tikot hodinek, odrazy, šustot oděvu a mnohé další muže však velmi dobře zesilovač se značnou rezervou zisku, zesilovač Topologie Federmann a zesilovače od této topologie odvozené, nepřidají intermodulační produkty, viz druhý obrázek, nepřidají nádech chóru, prostě jsou jen více věrné originálu, bez ohledu na to jaký je.

   

   

   

   

   

   

 • Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí

   

   

  Úvod

  Před jistým časem bylo založeno diskusní vlákno Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, které mělo pomoci nalézt řadu odpovědí na mnoho otázek, mělo zbořit řadů mýtů kolem rozdílů elektronkových a tranzistorových zesilovačů.

   

  Citace z úvodu diskusního vlákna dne 4. června 2010:

  "Abych provokativně potvrdil, jak někdo napsal svou "bohorovnost", ale také svou neskonalou vstřícnost a přístupnost, navrhuji setkání věnované otázkám a odpovědím, kde nebudu formou předem připravených přednášek nikoho poučovat, přesvědčovat a uspávat, ale budu reagovat na dotazy věnované problematice zesilovačů a jejich topologii.

  Proto vyzývám Česko-Slovenské audio-fóra, aby vytvořily přípravný tým, zvolili místo a čas, což budeme vzájemně konzultovat, aby nakonec došlo k příjemnému posezení a prolomení mnoha mýtů a polopravd. Nepotřebuji žádnou přípravu, dokážu reagovat z partesu na jakýkoliv dotaz, k výkladu mi postačí tabule a barevná křída, či něco obdobného. Setkání věnované otázkám a odpovědím může posloužit ke sbližování lidí a lepšímu poznání problematiky.

  Těším se na brzké setkání věnované Tranzistorovému zvuku, vašim připraveným otázkám a mým odpovědím, kdo se chce jen hádat a napadat, nech zůstane prosím doma, kdo chce posunout své znalosti dále bude vítán."

   

   

   

   

  Válka konstruktérů?

  Diskusní vlákno Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí však doposud nenaplnilo očekávání, které bylo do něj vkládáno. Zamýšlené poslechové testy spojené s objasňováním teorie, což mělo vést ke sbližování jednotlivých již vytvořených táborů a rozšiřování poznání v této oblasti, byly důmyslně bojkotovány a všestranně blokovány. Kde se jen zmínilo cokoliv o zesilovačích HQQF Topologie Federmann bylo okamžitě mazáno. Při dodržování pravidel fóra a přes dodržování pravidel fóra byl zamezován přístup na dotčené fóra, s odvoláváním na zkušenosti s jiných fór.

   

  Konkurence se neštítila středověkých praktik známých s upalováním čarodějnic či pálením zakázaných knih, prostě domnělá konkurence udělala vše proto, aby nemohlo dojít k otevřenému porovnání jednotlivých zesilovačů, prostě všechny síly byly upjaty k tomu, aby nemohlo dojít plánovanému setkání na téma Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí a tím k odhalení, jak to vlastně se zesilovači a Tranzistorovým zvukem je. O nebezpečnosti takového setkání vypovídá nejlépe návštěvnost tohoto vlákna. Přesto že ve vlákně téměř nikdo nepřispěl, vlákno k dnešnímu dni čítá neuvěřitelných 46.500 návštěv, čímž se řadí na čelo návštěvnosti.

   

  Fanatické útoky

  Konkurence šla tak daleko, že se tu a tam vyskytly až fanatické útoky o dvou z mnoha se můžeme dočíst v článcích:

   

  Pomsta Mistrů

  Předmluva

  "Snad názvem Pomsta „Mistrů“ by se dal nazvat poslední týden. Již jsem si musel zvyknout na velmi časté, nečestné a špinavé útoky, lidí o kterých bych se jinak ani nezmínil, ale vývoj posledních dní situaci poněkud změnil a opět vyhrotil.

  Připomínáme si 20. výročí sametové revoluce, probíhají různé vzpomínkové akce. Vidím to jako dnes, když se v pohnuté době psaly otevřené dopisy, lidé se báli, ale měli natolik cti a hrdosti, že se dokázali podepsat a nést za zve činy i zodpovědnost.

  Doba, jak se dnes prezentuje, byla plná udavačů, práskačů a donašečů a nebylo lehké se pod cokoliv podepsat. Začínalo se blýskat na lepší časy a lidé v očekávání lepších zítřků vykročili do nové doby."

   

  Jaromír Merhaut naprostý zoufalec či křivák k pohledání ?

  Úvod

  "Právě názvem "Jaromír Merhaut zoufalec či křivák?" lze nazvat článek,  pojednávající o aktivitách Dudkova fanklubu nyní v čele s Jaromírem Merhautem, jehož chování bylo částečně zadokumentováno již před rokem v článkuNebuďte negramotní pošesté, aneb exploze neznalosti a xenofobie na hifi_slovanetu

  Nedá se jednoznačně určit, zda jde o křiváka k pohledání či naprostého zoufalce, který se snaží škodit seč může. Uplynul rok a jeho aktivity nepominuly, naopak s rostoucím postavenímHi-Fi světa, jako nejčtenějšího Hi-Fi webu v někdejších ČS končinách, se začaly opět stupňovat"

   

  Odbornost

  Jak je patrné z výše uvedeného, domnělá válka konstruktérů se vedla výhradně v mimo technické či odborné rovině, tak nějak po ČESKU, když není na odbornost tak alespoň ublížit a poškodit. Hi-Fi svět si však i v této situaci zachoval svou tvář a odbornost o čemž svědčí:

   

  Série vzdělávacích článků Nebuďte negramotní:

  Nebuďte negramotní, aneb SPICE Compatibile programy

  Nebuďte negramotní podruhé, aneb neznalosti "Mistrů" při výpočtech

  Nebuďte negramotní potřetí, aneb výkonová ztráta

  Nebuďte negramotní počtvrté, aneb výkony a výkonová ztráta

  Nebuďte negramotní popáté, aneb 83 let nepochopená celková zpětná vazba

  Nebuďte negramotní pošesté, aneb exploze neznalosti a xenofobie na hifi_slovanetu

  Nebuďte negramotní posedmé, aneb proč v hudbě mizí detaily či systematické zabíjení Hi-Fi zvuku

  Nebuďte negramotní poosmé, aneb Ještě větší blb než jsme si mysleli, majitelé DPA330 třeste se!!!

  Nebuďte negramotní podeváté, aneb Ještě větší blb než jsme si mysleli, pokračování

  Nebuďte negramotní podesáté, aneb I MISTŘI se mýlí, či hodina pravdy udeřila

  Nebuďte negramotní pojedenácté, aneb DPA podvod

   

  Série článků o měření zesilovačů HQQF

  Zesilovač HQQF-55-506W ULN, simulace vs. realita

  Měření zesilovače HQQF-55-506W_ULN, vysoké frekvence

  Měření zesilovače HQQF-55-506W-5-1, malé impedance

  Měření zesilovače HQQF-55-506W-5-1, výkony a frekvenční rozsahy

  Měření zesilovače HQQF-55-506W-5-1, poměr signál šum a výstupní odpor

  Měření zesilovače HQQF-55-506W-5-1 

   

  Série článků Topologie Federmann

  Velmi dlouhá série neustále doplňujících se článku zaměřených na Hi-Fi a elektrotechniku s Hi-Fi související, články ukazující často netradiční pohled, oproštěný od komerčních zájmů a marketingových projevů.

   

  Návštěvnost a postavení webů

  Zde je srovnání vcelku jednoznačné, lze využít nezávislého hodnocení, které za nás neustále dělá ALEXA, o hodnocení Hi-Fi světa, ale i dalších se můžeme dočíst v článcích jako:

   

  Hi-Fi svět nejúspěšnější Hi-Fi web v prostoru ČR a SR

  Úvod

  "Jak již bylo zmíněno v článcíchHi-Fi fóra a jejich postavení v ČR-SR aHi-Fi fóra a jejich postavení v ČR-SR podruhé, internetové periodikumHi-Fi svět - ISSN 1803-733X se postupně stalo, co se týče návštěvnosti nejlépe hodnoceným Hi-Fi webem v ČR-SR prostoru, co se týče audio Hi-Fi problematiky je na tom obdobně."

   

  Dnešní pohled na hodnocení webu

  Ještě malé nahlédnutí na aktuální stav, které není třeba moc komentovat.

   

   

   

  V návštěvnost Hi-Fi svět celosvětově dlouhodobě atakuje pozici kolem 150tis a co se týče pozice v České republice, tam již byla prolomena hranice. místa 700. Někdejší významný rival Audioweb se naopak musí spokojit celosvětově s pozici kolem 250tis a co se týče pozice v České republice, tam zůstává za pozici 2.000.

   

   

  Čas otázek a odpovědí

  Pomalu ale jistě nazrál čas, se vrátit k původnímu tématu Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, podívejme se tedy co se za poslední roky událo a co nám může takové setkání přinést.

   

  Kritický pohled

  Hi-Fi svět často pohlíží na Hi-Fi komunitu kritickým, ale spravedlivým a dle možností nestranným pohledem, viz články: Elektronkový zesilovač Marantz Model 5, Elektronková pásmová propust Marantz Model 3, Ante Audio Integra Standard One nedokončený Dudkův sen, PA300SSE zesilovač od BVaudio Hi-Fi zesilovače Sroll vs. HQQF, Pavel Dudek vzestup a pád? a řada dalších.

   

   

   

  Odhalování chyb a nedostatků

  Hi-Fi svět se rovněž často zabývá některými konstrukčními chybami či nesrovnalostmi mezi skutečnými a marketingovými vlastnostmi, viz články: Nebuďte negramotní pojedenácté, aneb DPA podvod, Nebuďte negramotní podesáté, aneb I MISTŘI se mýlí či hodina pravdy udeřila, Nebuďte negramotní poosmé, aneb Ještě větší blb než jsme si mysleli, majitelé DPA330 třeste se!!! a další. Zde je nutno dodat, že náměty na jednotlivé články vznikly na základě naprostých neznalostí či neustálých nepravd o stavu věci, uváděných na internetu konkurencí

   

  Změna postoje k pojetí Hi-Fi stavebnic

  Hi-Fi svět musel v uplynulých létech úplně změnit názor na stavby Hi-Fi zesilovačů, neboť odbornost konstruktérů a stavitelů, víceméně neustále klesá a konstrukční náročnost zesilovačů, alespoň co se týče HQQF neustále roste.

   

  Řada QQF

  U řady QQF, která vývojově skončila v minulém tisíciletí a byly postavena na klasických vývodových součástkách, bylo možno dodat jen plošné spoje a většina zručných konstruktérů si se stavbou poradila. Našla se však i zde, řada břídilů, kteří nedokázali ani takto triviální a jednoduché zapojení realizovat a oživit, pak různě po Netu psali jak je jejich konstruktér, atd.   

  U řady QQF šlo a stále jde o opravdu velmi levné spíše studentské zapojení, při dodržení jistých pravidel a rad lze sestavit vynikající stroj, který poslechově ve své třídě nemá vůbec žádnou konkurenci.

   

  Řada HQQF

  Zde je to již o něčem zcela jiném, řada HQQF je produktem třetího tisíciletí a je mířená do absolutní špičky, provedení je smíšenou montáží se značným podílem SMD prvků. Navíc často SMD prvků které navíc nejsou na českém trhu vůbec dostupné. Složitost výroby, ale i nutnost mnohé hodnoty měřit a vyměřovat, jednotlivé prvky před sestavením pečlivě vybírat, předurčuje celou řadu k tomu, že jen velmi omezený okruh lidí je schopen takovou práci zvládnout.

  Řada HQQF se tedy od svého počátku stala řada, která je vyráběna a dodávána jako hotové moduly. Většina bastlířů pak zbytečně hledá cestu, jak stavbu obejít a ošidit, jak ji vyrobit levněji. Všechny takové pokusy jsou předem předurčeny k nezdaru a pouze stojí zbytečně vyhozené peníze. Většině bastlířů se tedy řada HQQF stává špatně dostupná.

  Dalším potenciálním odběratelem řady HQQF jsou opravdoví Hi-Fi_sti, ti však většinou pro stavbu nemají příliš pochopení a dávají přednost hotovým strojům, právě pro takové zákazníky byly vyrobené první prototypy zesilovačů HQQF.

   

   

  Čas začít testovat

  Když vše začalo popíráním faktů a napadáním mé osoby, a to od února 2007 do října 2007, vyhlásil mi tím někdo zcela nesmyslnou válku, na kterou jsem odpověděl až mnohem později, reagoval jsem na NEschopnost pochopit či uznat, že mnohé NE_Dudkové či NE_Aldaxové zapojení může taky fungovat. V té době mne ani nenapadlo, kam až může situace za 5 let zajít. V Topologii Federmann byly postupně zadokumentovány a popsány skutečné příčiny tranzistorového zvuku. DPA komunita Pavla Dudka zjistila, že ne všechno kolem DPA je přesně tak, jak se jim desítky let předkládalo a u Aldax komunity Leoše Malaníka to taky vzalo rychlý obrat, rázem se ukazuje, že ne vše je tak, jak se dlouhodobě deklarovalo, vis diskusní vlákno Kruciál pošli mi ten zesilovač Leoši.  

   

  Federmann, se rychle stal pro mnohé persona non grata a získal tak na řadě fór BAN, aniž by jakkoliv porušoval pravidla, a to jen proto, že se tak Dudkovsko-Malaníkovská komunita dohodla, neboť hrozilo pro ně nebezpečné odhalení faktů, které postupem času stejně uniky a byly na Hi-Fi světě zveřejněny či se dále ještě zveřejňují. Některé z fór kde byl Federmann persona non grata potichoučku BAN retušují, jiné pravdu nepřipustí, nechť to stojí co to stojí. Postavení Hi-Fi světa je již natolik významné, že je zcela jedno zda je na některých fórech systematicky popírán či likvidován, třeba automatickým przněním jména či jinak, viz minulost v článku Troll nikdy nespí.

   

  Jak před jistým časem bylo založeno diskusní vlákno Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, které mělo pomoci nalézt řadu odpovědí na mnoho otázek, mělo zbořit řadů mýtů kolem rozdílů elektronkových a tranzistorových zesilovačů, tak se postupem času mnoho odpovědí dostalo na stránky Hi-Fi světa a již se konečně začínají zesilovače HQQF veřejně či spíše neveřejně testovat. Testy se postupně plánují a probíhají či budou probíhat na celém ČS a SR území, kolik se jich stane veřejných a kolik jen soukromých je otázkou, na jednotlivé strany zapojené do testů.

   

  Závěr

  Druhá polovina roku 2012 bude poznamenána řadou testů zesilovačů HQQF, některé budou jen pro radost, některé budou kontrolní a jiné budou srovnávací s jinými zesilovači, některé budou veřejné a jejich výsledky se objeví na stránkách Hi-Fi světa, jiné budou soukromé a jejich obsah zůstane veřejnosti navždy skryt.

  Můžeme čekat horký podzim a s ním různé reakce a to ať již ve zlém či v dobrém, ono přísloví "lež má krátké nohy" se ve spojení s pověstí zesilovačů HQQF, ale i zesilovačů jimž je HQQF konkurentem začne pomalu ale jistě naplňovat, zde zase platí přísloví "spěchej pomalu".

  Jak bylo před jistým časem založeno diskusní vlákno Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, které mělo pomoci nalézt řadu odpovědí na mnoho otázek, mělo zbořit řadů mýtů kolem rozdílů elektronkových a tranzistorových zesilovačů, právě nyní nastal ten pravý čas se takových poslechových a vzdělávacích akcí zúčastnit. Kdo má zájem, je třeba vstoupit v jednání a takovou akci na kterémkoliv místě a čase připravit.

   

   

  Diskuse

   

   

 • Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí 11÷22. srpna 2012

   

   

  Úvod

  Již proběhla řada testování zesilovačů HQQF a byla napsána řada článků Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí 14÷15. července 2012, Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí 21÷22. července 2012 a Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, měření HQQF vs. HYPA, bylo zodpovězeno mnoho dotazů a mnozí HI-Fi_sti přestávají být zatížení proti HQQF koalicí a jejich kampaní a začínají mít v postavení zesilovačů HQQF konečně jasno. Tento text není zaměřen na zveřejňování co kde a s kým bylo testováno, aby podnítil již tak velkou nevraživost vůči příznivcům zesilovačů HQQF, ale je zaměřen na zodpovídání otázek kolem tranzistorového zvuku, na hledání dokonale věrného zvuku, na hledání zesilovače, který by tuto dokonalou věrnost dokázal nabídnout a zde jak se neustále potvrzuje, nemají zesilovače HQQF zatím naprosto žádnou konkurenci.

   

   

   

  Odlišnost zesilovačů HQQF

  Odlišnost zesilovačů HQQF od řady ostatních zesilovačů je více než patrná, jejich akustické podání a následný poslechový vjem je někde zcela jinde. Prvotní dojem není až tak markantní, jak by mohli mnozí čekat. Zesilovač HQQF při zapnutí nehoří, nevydává žádné zvuky, jak by si proti HQQF koalice přála, ale je pouze naprosté ticho, bez jakéhokoliv šumu či brumu. Se puštěním skladby se rozezní zvuk, který nemá ve výkonu žádného omezení, nejtišší i nejsilnější pasáže jsou naprosto čistě a věrně přeneseny. Posluchač si však v počátku těchto rozdílů moc nevšímá, až po nějaké době začíná v hudbě slyšet, to co mu předtím a na jiném zesilovači unikalo.

   

  Jak již bylo napsáno v článku Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí 21÷22. července 2012: "Hledání poslechových rozdílů se jednoznačně posunulo, zdaleka to není jen jiné zabarvení zvuku, což by napovídalo, že ten či onen zesilovač má jiné zkreslení. Jde o celkový prostor, lehkost a dynamiku, což jsou pojmy téměř nepopsatelné a hlavně nesdělitelné, každý je může subjektivně vnímat naprosto jinak. Pominuli dostatečnou výkonovou rezervu a její dopady při limitaci zesilovače, dostaneme se až k hledání ztráty detailů". Po chvíli poslechu posluchači dobře známých nahrávek, najednou posluchač zbystří a zjišťuje značné rozdíly mezi jednotlivými tituly, které na jeho současném zesilovači nikdy neslyšel. Některé nahrávky jsou detailnější a některé méně, dokonalost vytvořená na jeho doposud používaném zesilovači je rázem ta tam. Najednou se zdá, jako by doposud posluchač poslouchal své oblíbené tituly za plentou či dokonce silnou dekou, oproti podání na zesilovači HQQF, který zvuk rozjasní, přenese řadu detailů mnohem a mnohem věrněji, které předtím sic byly patrné, ale naprosto nevýznamné, najednou se v podání zesilovače HQQF právě takové detaily stávají dominantní a celkový poslechový vjem se mnohem více blíží originálu vytvořeného ve studiu či koncertní síni. Posluchač je rázem svou myslí vtahován do samotného děje reprodukované hudby, jakoby přestával být pouhým posluchačem stojícím opodál, ale sám stál uprostřed hudebního děje a byl jeho součástí.

   

  Závěr

  Závěrem nezbývá než podotknout, že ač se Diskuse na fóru Hi-Fi světa zdánlivě nikdo moc neúčastní, právě tato diskuse je nejnavštěvovanější částí Hi-Fi světa a láme rekordy v návštěvnosti, která již přesáhla 50tis přečtení. Zodpovídá se stále více otázek kolem Tranzistorového zvuku a zesilovačů HQQF, přibývá těch kteří měli možnost zesilovač HQQF porovnat s jinými zesilovači a mají naprosto jasno.

   

   

  Na druhé straně však roste zabedněnost a síla s jakou úporností svou zabedněnost chrání, těch kteří se bojí, že by mohli procitnout a mít konečně jasno, že by jejich řadu let uznávaná modla mohla spadnout s lopaty, neboť řadu let jen podléhali bludům a klamu zlatých šroubků a samotný zvuk se stal poněkud vedlejší, je vhodné si i tuto komunitu připomenout. Zde nezbývá než si uvědomit, že i oni mají na svůj názor, sic vytvořený nikoliv vlastními smysly pohledem a poslechem, ale jen slepou vírou ve svou modlu, právo.

    

  Diskuse 

 • Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí 14÷15. července 2012

   

  Úvod

  Jak bylo původním záměrem diskusního vlákna Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, jak bylo napsáno v článku Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, nastala doba testů různých zesilovačů.

   

  Testovací víkend 14÷15. července 2012

  Na Ostravsku proběhly testy zesilovače HQQF, který obstál ve srovnání se zesilovačem Rotel RHB-10 více než dobře. Bližší hodnocení nechám na příští články, snad jen zmíním, že zvuk HQQF byl ve srovnání se zesilovačem Rotel RHB-10 neúnavný, příjemný a detailnější.

   

   Zesilovač HQQF

   

  Schema_HQQF

   

   

  Zesilovač Rotel RHB10

   Zesilovač Rotel RHB10

   

  Schema_Rotel-RHB10

   

   

  Slovanet

  "Mistr" Pavel Dudek sice vyhlásil na získání zesilovače HQQF sbírku, ale byl jsem po něm jediným dalším přispěvatelem. Dudkova komunita Dudkův návrh, zřejmě v zájmu vlastního poznání, které by mohlo být takovým testem tvrdě poškozeno, tvrdě odmítla, tak to celé ztichlo a o několik let nabízenou spolupráci zjevně taky nemají žádný zájem.

   

    

  "Mistr" Daněček ve své horlivosti objevil staré amatérské rádio, jehož číslo sice neuvedl, ale je to AR-B/4/78 str. 135÷137, kde je přetisk podobného zapojení z časopisu Radio, Fernsehen, Elektronik č. 14/77 a hned se rozbíhá řada nekonečných spekulací. Téma na slovanetu bych mohl oživit Sovětskou proveniencí a to hned dvěma podobnými zapojeními, jedno nesymetrické a druhé symetrické.

   

   

   

   

  Je pozoruhodné jak "Mistři" na slovanetu pozorují každý můj krok a neustále hledají sebemenší skulinku kde by mohli zaútočit, poslechových testů se zjevně bojí jako čert kříže, zapojení moc nerozumí a jeho základní funkce jsou jim naprosto cizí a nepochopitelné, jinak by nevymýšleli nesmysly jako je následující zapojení.

   

   

   

   

  Základy mého zapojení vznikaly kolem roku 1972, tedy o něco dříve jak byly publikovány v Německu či Sovětském svazu. Jak píše velký boboo: "neplijme na hroby předků svých, bez nich bychom tu nebyli", ale také píše, že: "Srandovní je jen, že pan F. to stále ještě prezentuje jako málem vrchol techniky", což je velmi výstižné!

   

   

   

   

  Vlákno se jmenuje Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí 14÷15. července 2012, na slovanetu padá řada odpovědí, bez toho, že by padla jakákoliv otázka. Z doložených zapojení jednoznačně vyplývá, že se můj vývoj soustředil kolem roku 1972, což je dnes již 40let, ale také jsem někde napsal, článek 50let slepé cesty tedy článek o tom, že posledních 50let se vývoj poněkud žene za naměřenými čísly a zvuk konstruktérům poněkud uniká. Z těchto vysmívaných stařičkých zapojení, je dobře zřetelné proudové omezení, antisaturační obvod a mnohé další řešení, které dodnes nebyly překonány, spíše naopak.

   

  Závěr

  Je pozoruhodné, že se dnes mnozí starým zapojením smějí, ale sami nepoznají oscilátor od zesilovače, nedokážou vůbec pochopit proč použít nesymetrické navázání za OZ, navíc se stejnosměrným posuvem a mnohé další. Rovněž je pozoruhodné, že právě takové zapojení, odvozené od mých 40let starých konstrukcí, dnes hravě přehrává cokoliv jiného rádoby modernějšího. Je třeba se těšit na další testovací víkendy, třeba mnohým napoví, alespoň těm co se testů zúčastní.

   

  Zesilovač HQQF vs. Rotel RHB10

  Rotel RHB10

   

   

  Jak napovídají technické parametry, Rotel RHB-10 patří k tomu nejlepšímu co se dá na trhu koupit, to však nic nemění na skutečnosti, že 40let stará Federmannova topologie má poslechově stále co říci! Dále je pozoruhodné, kolik je na slovanetu odborníků na to, kdy a jak se vyráběly v ČSSR tranzistory, IO a OZ. Stal jsem u výroby stovek mil. ks, ale co se ví či spíše neví na slovanetu? Ještě, že mám měřák na MACy patentovaný....

   

   

  Diskuse

   

   

 • Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí 21÷22. července 2012

    

  Úvod

  Právě proběhl další testovací víkend, jakožto pokračování původního záměru diskusního vlákna Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí a textu Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, a prvního testovacího víkendu popsaného v článku Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí 14÷15. července 2012.

   

   

  Testovací víkend 21÷22. července 2012

  Tentokráte se testovalo v okolí Prahy, proběhlo jedno kontrolní měření a tři velmi zajímavé poslechové testy.

   

  Měření zesilovače HQQF

  Jako první víkendový počin proběhlo v Kostelci nad Černými lesy u p. Hynka Čermáka měření zesilovače HQQF, tímto bych chtěl zároveň p. Hynku Čermákovi poděkovat za projevenou vstřícnost a čas.

    

  HQQF měření

    

  Času na měření nebylo příliš, tak jsme se nedokázali dostatečně vyrovnat se síťovým rušením, které se indukovalo do měřícího systému a negativně poznamenalo výsledek měření. Pro nedostatek času nedošlo ani na poslechové testy a následné srovnání s jiným zesilovačem. Historie zařízení testů je zřejmá z diskuse na slovanetu. Vanado mi napsal SZ zda bych to nechal přeměřit a já nebyl proti, akce byla do poslední chvíle spíše tajná, aby ji někteří nemohli sabotovat a zvrátit.

  Měření bylo seriozní a dopadlo jak dopadlo, nechť se k němu na internetových diskusích vyjadřují různí jedinci jakkoliv. Měřilo se spíše v pracovní oblasti výkonu, kde se zesilovač běžně pohybuje, hlavně při menších výkonech jsou nároky na zkreslení mnohem větší jak při plném výkonu, kde je takové měření pouhou marketingovou demonstrací a maskování problémů při malých hlasitostech, navíc měřící sestava poskytovala výstupní napětí do 1V a zesilovač HQQF má zesílení nastaveno na 10x.

   

  Síťové rušení

  Jako první se zaměříme na síťové rušení, které dle měření bylo v úrovni v okolí -90dB, což odpovídá slyšitelnosti při 90dB reproduktorech se vzdálenosti 1m. Při úrovni výstupního signálu 4V to odpovídá rušivému napětí o amplitudách cca 120µV a souhrnnému rušivému napětí nohonásobně většímu. Zesilovač ani na 100dB reproduktorech a přiloženém uchu není slyšitelný a měřené souhrnné šumové napětí je v úrovni 40µV! Odtud je patrné, že rušivé síťové napětí se indukovalo do měřícího systému, bez bližšího určení místa, jinak by muselo být dávno slyšitelné z reproduktorů a zjištěné při měření šumového napětí.

   

  měření HQQF

   

  Měření zkreslení

  Jak je patrné z přítomnosti síťového rušení, bude výsledek měření zkreslení tímto rušeném poznamenán stejnou měrou, přesto je naměřené zkreslení při 1kHz pouhých 7,9tisícin procenta.

   

   

  HQQF zkreslení

   

  Měření sinusových průběhů

  Nízké frekvence je zcela zbytečné dokladovat snad až pokles o 3dB těsně pod frekvencí 400kHz.

   

   

  HQQF 399kHz

   

   

  Další měření při 500kHz dokladuje stále pěkný a hladký průběh.

    

   

  HQQF 500kHz

   

  Závěrem ještě měření při 1000kHz rovněž dokladuje perfektní tvarově nezkreslený hladký průběh.

   

  HQQF 1Mhz

   

  Měření obdélníkových průběhů

  Začínáme základním měřením na 1kHz  

   

  HQQF 1kHz

    

  Pokračujeme měřením na 10kHz  

   

   

  HQQF 10kHz

   

   Pokračujeme měřením na 100kHz  

   

  HQQF 100kHz

   

   

  Jako doplnění je měření při 10kHz a k zátěži přidaná kapacita 1µF, která se rozkmitávala spolu s přívodním vedením na kmitočtu cca 200kHz, s čímž zesilovač zjevně nemá žádný problém. Zde je na škodu, že se nezměřil samotný výstup zesilovače, bez přívodního vedení k zatěžovací kapacitě, který by napověděl ještě více.

   

   

  HQQF 10kHz kapacitní zátěž

   

   

  Měření limitace

  Nejsem příznivcem limitace žádného zesilovače. Tématu jak se dá limitaci elegantně předejít, je věnován článek Limitace, saturace a způsob jejího řešení, přesto je nutné každý zesilovač i v limitace změřit.

   

   

  HQQF limitace

   

  Jak již bylo popsáno v článku Zesilovač HQQF-55-506W ULN, simulace vs. realita jsou naměřené průběhy téměř identické s průběhy získanými v simulacích a nyní to jednoznačně potvrzuje i nezávislé měření.

   

  Poslechové testy

  Proběhly tři diametrálně odlišné poslechové testy, přičemž jejich dva účastníci měli zkušenosti i se zvukem symfonických orchestrů a jiných významných hudebních těles a třetí účastník měl Hi-Fi pouze jako koníčka.

   

  Technické vybavení v jednotlivých testech dosahovalo vysokých kvalit ve značných pořizovacích cenách až do řádu pěti a šestimístných čísel, vyjádřeno v Kč. Velmi mne potěšil test, kde jako zdroj signálu krom vynikajících digitálních zdrojů byl i vynikající gramofon, ale i překrásný Studer.

   

   

  HQQF v testu s Studer A810, ilustrační foto

   

  Testy a výkony

  ČS internet a dění kolem

  Podíváme-li se na naše internetové teoretiky, pak zjistíme, že by mnozí chtěli zesilovač HQQF stále testovat při limitaci či plném výkonu na 100kHz!

   

  Dudek a 100kHz

   

  Vzpomenuli rok starý test na Relaxu, kdy monoblok CELLO na takový pokus měření při 100kHz a to jen při zlomku výkonu okamžitě reagoval přehřátím a dlouhou dobu se zdálo že to nepřežil. Vzpomenuli tři roky staré měření a článek ALDAX na internetu, který dokumentoval měření ALDAX SVP250, který shořel při 1W výstupního výkonu, jak všichni tvrdili, že se do zesilovače nesmí nikdy dostat více jak 20kHz.

   

  Kolik bylo najednou starostí když monoblok CELLO nepřežil test při 100kHz na zlomku svého udávaného výkonu!

   

   

  V minulosti jsem již v článku Jak měřit Hi-Fi zesilovače a jejich pracovní oblast, na problematiku kde je vlastně zesilovač provozován a kde napřímit úsilí při jeho návrhu a testování, dostatečně reagoval. Internetoví odborníci se však zjevně chovají jako stádo TUPCŮ, kteří hledají jak zesilovač HQQF poškodit, přičemž jeho výkonové dimenzování je cca 5x vyšší jak u konkurenčních DPA! Což je velmi dobře zadokumentováno v článku Nebuďte negramotní poosmé, aneb Ještě větší blb než jsme si mysleli, majitelé DPA330 třeste se!!!. Toto stádo internetových TUPCŮ, ze jehož označení bych se měl možná někomu omluvit, ale jde o název přesně vystihující tuto skupinu, kde se každý z nich zařadil zcela dobrovolně, neboť se nechají slepě svými vůdci vést od problematiky Hi-Fi k naprostým nesmyslům. Internetoví TUPCI si neumějí sami porovnat zda je víc 2*100W či 5*750W a slepě svým vůdcům věří že 2*100W je mnohonásobně více jak 5x150W! atd. Jak si však dále ukážeme, Hi-Fi a reálný poslech je o něčem zcela jiném, jak o internetovém tlachání.

    

  Samotné testy

  Porovnávané Hi-Fi zesilovače byly všechny ve výkonové skupině do cca 100W, proto měl Hi-Fi zesilovač HQQF i zde na vrch, při stejných hlasitostech umožňoval přenést větší akustické špičky, což se na výsledku rovněž projevilo. Realný střední výkon v žádném tesu, stejně jak v poslechových testech před týdnem, nebyl snad vyšší jak cca 2x10W a to se již často třásly stěny.

   

  Poslechové rozdíly a přínos dvou testovacích víkendů

  Internetové tlachání

  Jak se stále více odhaluje je Internetové tlachání, jen jakási forma rozptýlení při organizovaném útoku na zesilovače HQQF, ale jinak nic nepřináší, odvádí měření od hodnot pro poslech důležitých  a v neposlední míře jen brání poslechovým testům a přímému srovnání jednotlivých zesilovačů.

   

  Zájemci o testovací víkendy zesilovače HQQF

  Testovací víkendy zesilovače HQQF byly vyvolány samotnými zájemci o poslech se zájmem o srovnání zesilovačů HQQF s tím co v současné době vlastní. Testovací víkendy se ukázaly jako velmi přínosné, za což všem zájemcům veřejně děkuji.Testovalo se u opravdových znalců hudby a zvuku jako takových, kterým zas tak moc nezáleží na vlastní konstrukci, ale ve zvuku se dostatečně či dokonale vyznají.

   

  Poslechové rozdíly

  Hledání poslechových rozdílů se jednoznačně posunulo, zdaleka to není jen jiné zabarvení zvuku, což by napovídalo, že ten či onen zesilovač má jiné zkreslení. Jde o celkový prostor, lehkost a dynamiku, což jsou pojmy téměř nepopsatelné a hlavně nesdělitelné, každý je může subjektivně vnímat naprosto jinak. Pominuli dostatečnou výkonovou rezervu a její dopady při limitaci zesilovače, dostaneme se až k hledání ztráty detailů.

   

  Hledání ztráty detailů se posunulo k detailům, které jsou častější a proto se jejich ztráta lépe hledá. Nejlépe patrné rozdíly jsou při nástupu zvuku žesťových nástrojů či varhan, stejně tak při strunných nástrojích. Krásným příkladem je skupina Jethro Tull a řada dalších.

   

    Jethro Tull 1970

   

   

  Jethro Tull o 40 let později

   

   

  Naprosto unikátním rozdílem při poslechu jednotlivých zesilovačů jsou nástupy tónu, když je slyšet proudění vzduchu přecházející v rozechvění vzduchového sloupce. Pokud je proud vzduchu silný, dochází ke krátkodobému přepísknutí a výška tonu překmitne, při slabším proudu vzduchu, je naopak náběh výšky tonu dlouhý, obdobné je to i u jiných nástrojů. Jde o naprosto unikátní markanty živé hudby, které jsou na zesilovačích HQQF velmi dobře slyšitelné, kdežto jiné zesilovače mají s těmito detaily značné potíže a většinou je úplně z hudby vymažou, jako kdyby tam vůbec nebyly. Samozřejmě na většině jiných zesilovačů mizí zvuky jako šustění oděvů, klapání klapek klarinetu, vrzání kopáku, dýchání hudebníků a velmi dlouhá řada dalších detailů, které jsou pro věrnost přenosu a hlavně atmosféry naprosto nepostradatelné.

   

  Závěr

  Závěr je vcelku jednoznačný, stejně jak skupina Jethro Tull má i po 40 letech v hudbě co říci, stejně tak topologie Federmann a zesilovače HQQF, postavené na 40 let starých základech, mají své velmi významné postavení.

   

  Jen ti co zesilovače HQQF nikdy neslyšeli se stále předhání v hodnocení jejich zvuku, stejně jak ti co neumějí do pěti napočítat, aby si smi spočítali jejich výkonové dimenzování, se baví o jejich poddimenzování. Hold jsme český národ, než postavit lepší zesilovač či se alespoň vyrovnat, je snazší pomluvit a ublížit, aby takovým "Mistrům" jejich pravda alespoň chvíli vydržela, jsou poslechové testy to nejhorší zlo co je mohlo potkat!

   

  Proto nezbývá než se těšit na další a další testovací víkendy či jiné dny a čekat, že se do testu zapojí i někdo s internetové komunity, stejně jak to bylo v případě měření p. Čermákem, jen je škoda, že se u něj neprovedly i poslechové testy.

   

  diskuse

   

   

 • Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, Dunajská Streda 15. června 2013

   

  Úvod

  Po již dlouhé sérii článků Tranzistorový zvuk, najde se konkurence pro HQQF? Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, první záříový týdenTranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, rekapitulace posledního srpnového týdneTranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, poslední srpnový týden.Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, víkend 26. srpnaTranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, Hradiste pod Vratnom bez HQQF?Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, Hradiste pod VratnomTranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí 11÷22. srpna 2012Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, měření HQQF vs. HYPAPlně symetrický předzesilovač HQQF-55-550KTranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí 21÷22. července 2012Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí 14÷15. července 2012Řízené připojování a odpojování reproduktorů HQQF-55-220Limitace, saturace a způsob jejího řešeníTranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí věnované problematice Hi-Fi zesilovačů v provedení HQQF Topologie Federmann a velmi dlouhé řadě neveřejných testů, se konečně dostáváme k poloveřejnému poslechu.

   

  Testovací víkend 15. 6. 2013

  V malém prostoru nedaleko Dunajské Stredy proběhla malá poslechová akce, kde bylo co poslouchat a co hodnotit, vše se neslo v duchu srovnání Elektronka vs. BJT vs. MOSFET s následovným obsazením.

  • 1. Elektronková, 300B Roxana
  • 2. BJT, BV Audio PA 300xxx
  • 3. MOSFET, HQQF
  • 4. další komponenty

   

  Elektronková, 300B Roxana

  Velmi pěkné provedení elektronkového zesilovače, kde oku lahodící pohled prozradí více než mnoho řádek textu.

   

   

   

   

  BJT, BV Audio PA300xxx

  Výrobce uvádí: "PA300SSE je najnovšou verziou typu PA300 v plne diskrétnom prevedení, bez integrovaných obvodov v signálovej ceste . Použité sú najlepšie dostupné bipolárne tranzistory od špičkových svetových výrobcov SANKEN, Onsemi, Fairchild a iných. Moderné obvodové riešenie s maximálnym využitím možností použitých súčiastok, hlavne extrémne rýchlych a lineárnych koncových tranzistorov, zaručuje špičkové parametre, výrazne vyššiu rýchlosť prebehu a minimalizáciu všetkých dynamických skreslení. Dva predimenzované 300VA toroidné transformátory s minimálnym roztyľovým poľom poskytujú prebytok energie aj pre najnáročnejšie dynamické signály. Robustný koncový stupeň so všetkými ochranami zaručuje vysokú spoľahlivosť a dlhú životnosť, pritom je schopný pracovať aj do záťaže s poklesmi impedancie až na 2ohmy. Obvodové riešenie v plne diskrétnom prevedení s bipolárnymi tranzistormi poskytuje verný, presný a neunavujúci zvuk súčasne s výbornými technickými parametrami. Minimalizácia všetkých druhov skreslení a vynikajúci odstup rušivých signálov ho približuje k audiofilskému ideálu tzv. „drátu so zosilnením“. Výsledkom je priezračný transparentný zvuk, neunavujúci ani po dlhej dobe počúvania aj pri vyšších hlasitostiach. Zosilňovač bez problémov zvládne aj náročnejšie, menej citlivé reproboxy a je mimoriadne stabilný pri každej záťaži. Použité sú len symetrické vstupy, ktoré umožňujú prenos signálu z preampu s najlepšou kvalitou a minimálnu degradáciu vplyvom rušení z okolia. Pripojenie nesymetrického zdroja signálu do symetrických vstupov je možné s jednoduchou externou redukciou, ktorú je možné na požiadanie dodať. V spojení s kvalitným zdrojom signálu a predzosilňovačom je výsledkom zvuk mimoriadny v tejto cenovej kategórii. Je ideálnou voľbou pre skúseného, náročného poslucháča , ktorý preferuje verný a neutrálny zvuk bez akéhokoľvek zafarbenia."

   

   

   

  MOSFET,  HQQF prodejní verze

  Ilustrativní pohled na možnou prodejní verzi zesilovače HQQF, který je vždy sestavován na zakázku dle přání zákazníka,  jak jej zachytila kamera při kompletaci.

   

   

   

  Výsledné hodnocení a závěr

  Jak již bylo v úvodu zmíněno, jel jsem na setkání za účelem porovnání Elektronek, BJT a FET. Na místě samotném mne čekali velmi příjemní lidé a pěkné prostředí, celé testování se neslo v duchu jazzu, při připojení HQQF se jednu chvíli zdálo, že výrazně narostl šum a objevili se při zpěvu sykavky, což u Elektronky a BJT nebylo patrné. Brzy se ukázalo, že šum i sykavky pochází z méně kvalitního zdroje signálu, jehož název zde raději neuvedu, HQQF tyto zvuky jen věrněji reprodukoval. Při výměně za kvalitnější DAC sykavky zmizely a šum byl patrný jen při běžícím DA převodu a jen u některých nahrávek. 

   

  BJT BV Audio PA 300xxx jsem slyšel již před rokem, 12. srpna 2012 jsem měl možnost jej porovnat s HQQF na jiném hudebním žánru, kde se mi zdály rozdíly výraznější, přesto byly rozdíly mezi BJT BV Audio PA 300xxx a MOSTET HQQF i na jazzové hudbě značné.

   

  Elektronková 300B Roxana se svým výkonem nemohla MOSTET HQQF rovnat, proto měl na konci spodního pásma MOSTET HQQF více energie, přesto se Elektronková 300B Roxana jevila velmi příjemně a poradila si defakto se vším a jen velmi těžce se hledal rozdíl. Při testech se ukázalo, že je možné na těchto dvou zesilovačích rozpoznat i výměnu reproduktorových vodičů, ale k vodičům se nechovaly zesilovače či výsledný zvuk stejně. 

   

  Jednoznačný závěr z tohoto setkání je, že BJT čili proudem řízené tranzistory nejsou moc schopny konkurovat prvkům řízeným polem, jako je Elektronka či MOSFET, zde má HQQF stále ještě prostor pro posunutí hranice dokonalosti, pro zlepšení samotného vstupu a budiče, kde je stále použit BJT. Ukázalo se, že nastolená cesta spojení HEXFETového konce a elektronkového předzesilovače je ta správná cesta, obzvláště když si uvědomíme, že jde o řešení Topologie Federmann tentokráte bez ZV.

   

  Diskuse

   


  Psáno pod čarou

  Je trochu na škodu Fi-Fi v ČS prostoru, že sovanet zjevně opakovaně nezvládl vzájemnou nenávist a emoce svých diskutujících a namísto věcné diskuse a hledání stále věrnějšího zvuku, se někteří ubírají právě takovou cestou, jaká je k vidění v odkaze.

   

  Slovanet již řadu let žije ve svém vlastním virtuálním prostou, kde někteří organizátoři cíleně vytváří fikci neexistence či nefunkčnosti HQQF, až jí nakonec sami bezmezně věří a jakýkoliv jiný názor či dokonce fakta jsou nemilosrdně všemi prostředky potlačovány.

   

   

   

 • Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, Hradiste pod Vratnom

   

  Úvod

  Již proběhla řada testování zesilovačů HQQF a byla napsána řada článků Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí 14÷15. července 2012, Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí 21÷22. července 2012, Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, měření HQQF vs. HYPA a Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí 11÷22. srpna 2012, rovněž bylo zodpovězeno mnoho dotazů a jak se neustále potvrzuje, nemají zesilovače HQQF zatím v poslechových testech naprosto žádnou konkurenci.

   

  Poslechové testy?

  Již řadu let jsou na slovanetu a jiných webech šířeny lži, že není vůle ke srovnání zesilovačů HQQF, ale jaká je skutečnost? Na jedné straně jsou všechny dopředu známé akce, kde by se mohl zesilovač HQQF vyskytnout  bojkotovány a likvidovány, někteří jdou dokonce tak daleko, že to hlásají zcela otevřeně a veřejně.

   

    

   

  Na straně druhé je cíleně vytvářena atmosféra, že jsou zesilovače HQQF nedostupné, že tomu sám jejich tvůrce brání a že je nelze pro žádné testy získat, vyhlašují se dokonce fiktivní sbírky, aby bylo možno deklarovat strach jejich tvůrce z výsledků takových testů.

   

   

   

  Ale krom konkurenčního pohledu na zesilovače HQQF existuje i další pohled a tím je na Hi-Fi světě dva roky staré diskusní vlákno Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí a nové články Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí 14÷15. července 2012, Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí 21÷22. července 2012, Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, měření HQQF vs. HYPA a Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí 11÷22. srpna 2012, zde nesmíme opomenout ani řadu článků Nebuďte negramotní: Nebuďte negramotní, aneb SPICE Compatibile programy, Nebuďte negramotní podruhé, aneb neznalosti "Mistrů" při výpočtech, Nebuďte negramotní potřetí, aneb výkonová ztráta, Nebuďte negramotní počtvrté, aneb výkony a výkonová ztráta, Nebuďte negramotní popáté, aneb 83 let nepochopená celková zpětná vazba, Nebuďte negramotní pošesté, aneb exploze neznalosti a xenofobie na hifi_slovanetu, Nebuďte negramotní posedmé, aneb proč v hudbě mizí detaily či systematické zabíjení Hi-Fi zvuku, Nebuďte negramotní poosmé, aneb Ještě větší blb než jsme si mysleli, majitelé DPA330 třeste se!!!, Nebuďte negramotní podeváté, aneb Ještě větší blb než jsme si mysleli, pokračování, Nebuďte negramotní podesáté, aneb I MISTŘI se mýlí, či hodina pravdy udeřila, Nebuďte negramotní pojedenácté, aneb DPA podvod, Nebuďte negramotní podvanácté, aneb DPA antisaturační obvod a řadu dalších zde neuvedených článků.

   

  Měření

  Občas jsme svědky i měření zesilovačů, přesněji řečeno čtenáři mají možnost se seznámit s výsledky měření, ale takové informace nemají téměř žádnou vypovídající hodnotu, je to přesně ve smyslu textu Pavla Macury. "Výsledky jsou, co se týče harmonického zkreslení, vynikající. Malý problém je v tom, že to nic neříká (co se týče vnímání zvuku). I kdyby byly výsledky 100x horší, tak to (ve smyslu THD), nebude slyšet. Korelace THD a subjektivně vnímané kvality zvuku je prakticky nulová.", kde nejde o nic jiného, než je řadu let na HiFi světě prezentováno. Dokud nebude známá korelace - závislost mezi naměřenými hodnotami a poslechem, je takové měření více méně k ničemu, neboť se stále měří parametry o zvuku nic nevypovídající.

   

   

   

  A aby to nebylo tak jednoduché, defakto všechny takové měření jsou zatíženy velkou řadou dalších chyb. Z výsledků se již nikde nedozvíme za jakých podmínek bylo to či ono měřeno, jak bylo provedeno napájení, zda se měřilo z baterii či externího stabilizovaného zdroje, nebo ze zdroje jiného.

   

  Stejně tak to může být se samotným zdrojem signálu a jeho měřením, kdy ani věhlasná zvuková karta Esi@juli, která má deklarované vlastnosti pro zátěž 600Ω, již při zátěži 1kΩ není použitelná, neboť její zkreslení naroste o několik řádů. Pak se musí zapojení upravovat a nastolovat netradiční podmínky, o kterých ví jen ten či ti co měření prováděli a nikde se o konkrétních podmínkách nikdo nedočte ne tak se ještě zabývat jejich dopadem na samotné měření.

    

  Nehledě na fakt, že každé jednotlivé měření je provedeno v jiném čase, tady opět za zcela jiných podmínek. Poznámka Václava Daněčka: "Ale jistě že to říká, a to, že nemusím hledat ten rozdíl za velkým zkreslením" je jen dalším příkladem totální neznalosti problematiky jakéhokoliv měření, neboť abych mohl srovnávat jakékoliv měření, musím srovnávat srovnatelné, tedy měření za naprosto stejných podmínek, ale srovnávat měření za neznámých podmínek je ještě větší neznámou.

   

   

  Poslechové testy!

  Neboť se jedná o téma Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí a žádné mezi fórové diskuse k problematice moc nepřispívají, nezbývá než hledat odpověď v původním záměru, jak již bylo před dvěma roky navrženo: "Proto vyzývám Česko-Slovenské audio-fóra, aby vytvořily přípravný tým, zvolili místo a čas, což budeme vzájemně konzultovat, aby nakonec došlo k příjemnému posezení a prolomení mnoha mýtů a polopravd. Nepotřebuji žádnou přípravu, dokážu reagovat z partesu na jakýkoliv dotaz, k výkladu mi postačí tabule a barevná křída, či něco obdobného. Setkání věnované otázkám a odpovědím může posloužit ke sbližování lidí a lepšímu poznání problematiky.

  Těším se na brzké setkání věnované Tranzistorovému zvuku, vašim připraveným otázkám a mým odpovědím, kdo se chce jen hádat a napadat, nech zůstane prosím doma, kdo chce posunout své znalosti dále bude vítán."Tento původní text byl však soustavně, těmi co jim je zesilovač HQQF konkurencí, bojkotován. Snaha byla právě takovému přímému srovnání jakoukoliv cestou zabránit, ale jak již bylo zmíněno, navenek prezentovat, že snaha je, a ten kdo nemá zájem, je konstruktér zesilovačů HQQF.

   

  Zdánlivě začarovaný a neřešitelný bludný kruh, ze kterého je jen jediné východisko, opakovaně vyzvat konkurenci zesilovačů HQQF k přímému poslechovému srovnání. Pokud byl původní záměr dva roky starého diskusního vlákna Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí odpůrci důmyslně bojkotován a blokován, nezbývá než přikročit k dalšímu vstřícnému kroku. Přes Pavlem Dudkem před rokem psané výhružné texty na adresu Hradiste pod Vratnom na slovanetu směrem k mé osobě, jsem si dovolil osobně dopátrat a oslovit organizátora letošního setkání, a uvidíme zda-li je zájem o poslechové srovnání zesilovačů opravdový či jde jen o neustále přiživovanou bouři ve sklenici vody, se soustavnou snahou odvádět pozornost, od probíhajících poslechových testů zesilovačů HQQF a jejich vítězného tažení.

   

   

  Diskuse 

   

   

 • Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, Hradiste pod Vratnom bez HQQF?

   

   

  Úvod

  Jak bylo napsáno v článku Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, Hradiste pod Vratnom: "Zdánlivě začarovaný a neřešitelný bludný kruh, ze kterého je jen jediné východisko, opakovaně vyzvat konkurenci zesilovačů HQQF k přímému poslechovému srovnání. Pokud byl původní záměr dva roky starého diskusního vláknaTranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí odpůrci důmyslně bojkotován a blokován, nezbývá než přikročit k dalšímu vstřícnému kroku. Přes Pavlem Dudkem před rokem psané výhružné texty na adresu Hradiste pod Vratnom na slovanetu směrem k mé osobě, jsem si dovolil osobně dopátrat a oslovit organizátora letošního setkání, a uvidíme zda-li je zájem o poslechové srovnání zesilovačů opravdový či jde jen o neustále přiživovanou bouři ve sklenici vody, se soustavnou snahou odvádět pozornost, od probíhajících poslechových testů zesilovačů HQQF a jejich vítězného tažení." 

   

  Odpověď z Hradiste pod Vratnom

  Organizátoři akce byli mým jménem osloveni a jménem zde nejmenovaného organizátora se velmi slušně a diplomaticky omluvili s odůvodněním, že nejde ani tak o poslechovou jako o společenskou akci a prezentace HQQF by nemusela být v souladu s tradicí a společenským významem této akce.

   

   

  Závěr

  Je zřejmé, že konkurence zesilovačů HQQF dnes seskupená převážně kolem Slovanetu se diplomatickou cestou vyhnula přímému porovnání, po kterém tolik volají a kterého se zároveň tolik bojí a důmyslně se mu všemi prostředky brání. Není ani divu, že se zuby nehty brání, aby jim jejich miláčky převálcoval, tolik pomlouvaný a haněný Federmannův zesilovač HQQF, pro ně na tak společensky významném místě, jako je Hradiste pod Vratnom, kde se sami mezi sebou chodí pravidelně předvádět a chválit.

  Takto hromadná společenská porážka by zřejmě nebyla pro mnohé vůbec myslitelná, proto i z preventivních důvodů je takovému střetu vhodné zabránit. Zde nezbývá, než abych uvedl i význam závěrečné části omluvného emailu psaného jménem zde nejmenovaného organizátora, který věří, že dojde k poslechovým testům při jiné vhodnější příležitosti.

  Zesilovače HQQF se vyrábějí na přání zákazníka, jsou mu sestavovány na základě jeho vlastních požadavků a kus od kusu se může více či méně lišit, i v tom jsou zesilovače HQQF naprosto unikátní. Pro příští poslechové setkání je možné se setkat, ne s prototypem ale s některou z prodejních verzí zesilovačů HQQF.

   

  Diskuse 

   

   

 • Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, měření HQQF vs. HYPA

   

   

  Úvod

  V uplynulých testovacích víkendech Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí 21÷22. července 2012 ani v Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí 14÷15. července 2012 se nepodařilo porovnání HQQF vs. HYPA, ale je jen otázkou času kdy se tak stane.

   

   

  Měření do kapacitně odporové zátěže

  Na slovanetu se objevilo měření do kapacitně odporové zátěže 3,9Ω paralelně s 1µF, naprosto stejné měření zesilovače HYPA, jak bylo provedeno dne 21. července p. Hynkem Čermákem na zesilovači HQQF. Za obé měření panu Hynku Čermákovi nezbývá než poděkovat, což tímto činím.  

   

  Měření zesilovače HYPA

    

  HYPA měření do kapacitně odporové zátěže3,9Ω paralelně s 1µF

   

  Měření zesilovače HQQF

   

  HQQF měření do kapacitně odporové zátěže3,9Ω paralelně s 1µF

   

  Závěr

  Jde o identické měření, stejnou metodou a hlavně na stejném zařízení, lze tedy předpokládat, že i podmínky měření byly obdobné ne-li totožné. Jak se který zesilovač dokázal s kapacitní zátěží vyrovnat, je dostatečně patrné z naměřených průběhů.

   

   Diskuse 

   

   

   

   

 • Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, poslední srpnový týden.

   

   

  Úvod

  Jak se stalo poslední měsíce zvykem, zesilovač HQQF Topologie Federmann je postupně podrobován řadě srovnání s jinými více či méně věhlasnými stroji a přístroji. Srovnávání vyvolává stále více otázek, na které mnozí stále marně hledají odpovědi. Nebylo a není tomu jinak ani poslední srpnový týden, kdy šel zesilovač HQQF Topologie Federmann na zkušenou do světa.

   

   

   

  Na slovanetu můžeme sledovat první dojmy z nezávislého testování zesilovače HQQF Topologie Federmann. Výsledný zvuk je tvořen celým akustickým řetězcem, od záznamového media, přes přehrávač, předzesilovač, zesilovač a v neposlední míře reproduktorové soustavy a poslechovou místnost. Rovněž musíme vzít v potaz posluchačovy návyky, jeho vkus a další neuvedené vlivy.

   

  Zdeněk Richtr alias Křeček na sebe vzal velkou zodpovědnost, neboť se vždy najde více než dost těch, kteří budou jeho práci a výsledky testů znevažovat, byť by byly jakékoliv. Ostatně samotný průběh diskuse od prvopočátku tomu napovídá, značná část příspěvků míří pouze do osobní roviny nemá s poslechovými testy a jeho výsledky nic společného.

   

   

   

   

  Testovací prototyp zesilovače HQQF

  Zde je nutno si uvědomit, že nejde o finální výrobek, ale testovací prototyp, jehož účelem bylo ověřit řadu výrobních technologii, potřebných pro výrobu finálních výrobků. Dále testovací prototyp zesilovače HQQF slouží k poslechovým testům a ověření potřeb a nároků potenciálních uživatelů, neboť zesilovače HQQF jsou určeny výhradně pro zakázkovou výrobu a každý kus je originál uzpůsobený potřebám jeho budoucího majitele.

   

   

   

   

  První dojmy z testů zesilovače HQQF

  Měl bych napsat výsledky, ale raději jsem volil příhodnější slova, kterými mohou být první dojmy a slovo první? to má taky svůj význam, neboť lze předpokládat, že testy budou pár dnů pokračovat a že se jich zúčastní i další posluchači a hodnotitelé, čímž by byl výsledek komplexnější.

   

  Mechanická konstrukce

  Zde je na první pohled patrné, že Federmannova technologie HM/AAA aneb Heavy Metal Audio Analog Amplifier nese své ovoce. Velmi pevná kompaktní skříň, velmi dobře chrání konektory a ovládací prvky předního panelu, ve výrobní verzi i panelu zadního, ale hlavně si velmi dobře poradí s odvodem tepla, zesilovač je oproti konkurenčním zesilovačům o mnoho chladnější, proto mají polovodiče mnohem lepší pracovní podmínky a mnohem větší životnost.

   

  Poslech

  Zde je na první pohled dost nesrovnalostí, jako například, že poslech přes předzesilovač má lepší zvuk než samotný konec, přičemž každý prvek může signál od originálu jen oddálit a zhoršit. Kdyby byl předzesilovač naprosto ideální, pak by musel být jeho zvuk v nejlepším případě identický, nikoliv lepší. Vysvětlení může být hned několik, například že si posluchač zvykl na jistý druh zkreslení a pokud jej v signále neslyší považuje to za chybu. Zarážející věc jsou i úplně chladné chladiče. Zesilovač je sice konstruován, tak aby jeho provozní teplota byla dostatečné nízká, ale u všech předchozích testů, kde si uživatelé sami nastavovali hlasitost, byly nejteplejší místa skříně, chladiče ohřáté na pracovní teplotu až ke 40°C. Z teploty chladičů lze usuzovat, že výkon dodávaný do reproduktorových soustav, byl jen řádu desítek mW, tedy pro kvalitní poslech velmi malý a značná část nástrojů skončila pod prahem slyšení, nelze se tedy divit, že poslech byl jaký byl.

    

  Další významnými nesrovnalostmi je pocit, že zesilovač má zvýrazněné okraje pásma a současně v poslechu, jako by byla spodní část pásma potlačena, k tomu pocit ozvěny či echa. Zde jde o technicky si odporující pocity u kterých je třeba hledat příčinu jinde, od návyků, zvyků a vkusu posluchače, přes vlastnosti přenosové soustavy a poslechové místnosti, ale také v mnohem triviálnějších věcech na které se řadu let zapomíná a tím je rozmístění a fázování reproduktorových soustav.

   

  Rozmístění a fázování reproduktorových soustav

  Rozmístění a fázování reproduktorových soustav je zdánlivě triviální záležitost, kterou dnes nemá cenu řešit, Každý používá konektory RCA, kde je pravý kanál označen červeně a ostatní je zdánlivě samozřejmost. Většina zesilovačů udělá dostatečný kravál a polarita reproduktorové soustavy se moc nepozná.

   

  Pokud se začneme dostávat do opravdového Hi-Fi prostředí, pak je snaha aby zvuk byl věrnou kopii originálu a začne nám hrát roli absolutně vše. Pravý kanál musí být pravý a rána do bubnu musí začínat výchylkou reproduktoru směrem k posluchači, nikoliv naopak, tedy od něj, čím kvalitnější zesilovač, tím bude ve fázování reproduktorů větší rozdíl. Testovací prototyp zesilovače HQQF je zapojen jako invertující a to jak předzesilovač, tak koncový stupeň. Použijeme-li i předzesilovač, pak na výstupu bude 2 x obrácený signál, tedy ve fázi, pokud využijeme jen koncový stupeň, pak na výstupu dostaneme pouze 1 x otočený signál a musíme obrátit i polarizaci reproduktorů. Je třeba si uvědomit, že jde o testovací prototyp zesilovače HQQF, u finálních verzí budou tyto možnosti jinak.

   

  Pokud u jiných zesilovačů polarizace nehrála roli, u zesilovačů HQQF je tato role velmi významná, proto je přinejmenším vhodné polarizaci překontrolovat. Velmi jednoduchá kontrola spočívá v tom, že se na vstup zesilovače připojí ss signál, například tužková baterie a v okamžiku připojení se musí pohnout membrána basového reproduktoru směrem dopředu, nikoliv dozadu a naopak. Teprve pokud jsme si jistí že pravý reproduktor je opravdu připojen k pravému kanálu a kladné napětí pohybuje membránami reproduktorů směrem dopředu, tedy k posluchači, můžeme si být jistí, že je to zapojeno správně.

   

  Závěr

  Pokud nemáme správnou polarizaci reproduktorů, je to něco, jako bychom seděli ke zdroji signálu zády, jako bychom místo fouknutí, vzduch nasáli, zhorší se prostorová orientace a výrazně se omezí nástupy jednotlivých nástrojů, neboť k posluchači se dostává až druhá půlvlna a první jakoby odražená od vnitřního prostoru reproduktorové soustavy. Čím věrnější zesilovač budeme testovat, tím větších rozdílu se dopátráme, a právě touto chybou může být zatížen současný výsledek poslechového testu. Vyčkejme tedy kontroly fázování a dalších testu, třeba nám Zdeněk Richtr alias Křeček brzy prozradí více, včetně vlivu polarizace reproduktorů. Proto ještě jednou zopakuji, že polarizace přes celý zesilovač je jiná než přes samotné koncové stupně!  Při provozu přes samotné koncové stupně je třeba reproduktory obrátit! Z provedených testů není tento krok patrný.

    

  Většina příspěvků je však věnována osobním útokům, ty je třeba přehlížet, nestojí za pozornost, jak bylo již dávno napsáno v článku Troll na českém a slovenském internetu a dalších, byť by byly sebeurážlivější, jinak se vlákno dokonale rozbije a k žádnému výsledku se nedojde. Toliko rada pro diskutující na téma Zesilovač HQQF (Federmann) slovanetu.

   

  Historie článků Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí

  Diskusní vlákno Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí,

  Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí

  Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí 14÷15. července 2012

  Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí 21÷22. července 2012

  Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, měření HQQF vs. HYPA

  Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí 11÷22. srpna 2012

  Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, Hradiste pod Vratnom

  Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, Hradiste pod Vratnom bez HQQF?

  Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, víkend 26. srpna

  Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, poslední srpnový týden.

   

  Diskuse 

   

   

   

   

 • Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, první záříový týden

   

   

  Úvod

  Jak bylo napsáno v minulých článcích Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, rekapitulace posledního srpnového týdnea Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, poslední srpnový týden., pracovní a testovací prototyp HQQF byl na zkušenou ve světě a nyní se vrátil zpět, jeho cesta vzedmula vlnu zájmu, ale také trochu větší vlnu nevole a nenávisti. Jen ke škodě věci se někteří dříve či později zaměřili na osobní rovinu, čímž byl menší důraz věnován stránce technické a hlavně poslechu, který by měl být pro zesilovače rozhodující.

    

   

  Šok z dokonalosti zvuku HQQF na Tesla AQ125

  Pro pana Křečka byl šok s dokonalosti zvuku HQQF na reproduktorových soustavách Tesla AQ125 vystřídán, uspokojením z propadu kvality zvuku na jeho mohutných sloupech VMA-I, obzvláště, když byla jeho domněnka potvrzena a hlavně zdůrazněna Nickem Karel2.

   

     

  .
  .

   

   

  V článku Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, rekapitulace posledního srpnového týdne bylo položeno mnoho otázek, na jejíchž zodpovězení se čekalo. Perys, jako jeden se spokojených majitelů HQQF nechápal, jak mohlo být pásmo nevyrovnané, když právě HQQF se vyznačuje dokonalou vyrovnaností. Naopak Karel2 v tom měl naprosto jasno, jak sám píše "Zvláště po tom všem, co se již okolo toho napsalo.". Prostě bez dostatečných elektrotechnických znalostí, bez znalostí topologie, jen tak na základě internetových tlachů, dopředu velmi přesně věděl, kde má zvuk čekat a test to dle něj jen potvrdil.

   

  p. Křeček nekomunikuje

  Mezi tím p. Křeček poněkud omezil komunikaci, na emaily neodpovídá vůbec a telefon taky vesměs nezvedá, možnost hledání odpovědi na nevyrovnanost pásma na WMA-I či rozdíly mezi zvukem HQQF na AQ 125 vůči WMA-I se blíži nule. Komunita na slovanetu se vrhá jediným správným směrem, HQQF je špatné!!! Na článek Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, rekapitulace posledního srpnového týdne obsahující jen fakta a řadu nezodpovězených otázek, reaguje p. Křeček na slovanetu, namísto hledání odpovědí, jako na lži.

   

   

   

   

   

   

   

  Stále zůstává nezodpovězeno, proč Perys jako spokojený majitel HQQF nevidí žádný důvod rozdílu v pásmech, kdežto Pavel Dudek je třída, kterému je vše jasné a komentovat text Odara není vůbec nutné.

   

  HQQF vítězí v dalších testech

  Mezi tím co se komunita na slovanetu různě dohadovala, byl zesilovač HQQF ve dvou dalších testech, které jen potvrdily jeho vlastnosti. Testováno bylo proti strojům v cenové kategorii 100tis Kč, na reproduktorových soustavách stejné cenové kategorie. Jména, názvy konkurenčních strojů i lokalita zůstane v anonymitě, aby nedošlo z mé strany k možnému prozrazení kde a u koho bylo testováno.

  Snad jen mohu prozradit, že jsem ještě nikdy neviděl tolik vyhozených věhlasných konkurenčních modulů zesilovačů, které byly všechny horší jak stroj proti kterému bylo HQQF testováno a zvítězilo. Výhodou takových testů je naprostá nezaujatost posuzovatelů zvuku, jde o lidi, které neznám či jsem do té doby neznal, tito lidé nemají na mou osobu a tím i zesilovač žádnou vazbu, ale stejně tak nemají žádnou vazbu na konkurenčního konstruktéra, nerozhodují se tedy na základě osobních preferencí k lidem, nerozhodují se ani na základě osobních preferencí k zesilovačům, jejich jediným měřítkem je poslech a zvuk.

   

    

  Slovanet napovídá kde hledat odpovědi

  Jak čas běží, některé odpovědi na dosud nezodpovězené otázky samy vyplouvají na světlo. U zesilovačů DPA proti nimž bylo HQQF p Křečkem porovnáváno, se odhalují nejenom na stránkách Hi-Fi světa, ale již i na stránkách slovanetu více či méně závažné chyby.

   

    

     

  Když se bedna vydaří

  Mnozí ani netuší, že správnou odpovědí na nevyváženost pásma u poslechu zesilovače HQQF je samotná reproduktorová soustava, ne však že by si zesilovač HQQF neuměl s takovou bednou poradit. V jednom s mále telefonů s p. Křečkem, kde se mne ptal na jakých reproduktorových soustavách své zesilovače ladím, jsem odpověděl, že neladím,neboť zesilovač musí být naprosto rovný a na zátěži nezávislý, není tudíž nutno cokoliv ladit. V té době mne ani nenapadlo, že "Když se bedna vydaří" můžou se dít divy. 

   

  Na úplném počátku stála věta p. Křečka "Dle doporučení moudrých jsem HQQF nejdříve zapojil na staré regálové AQ 125. Vše v pořádku, nic nehoří, nejiskří, nevypíná se, normálně to hraje, zvuk příjemný, daný limity těchto beden. Když už mám AQ zapojené, vyzkoušel jsem na nich i mou sestavu (ala DPA380 + Dispre II). Dostavil se menší šok – při nejlepší snaze HQQF a DD od sebe nerozeznám.". Kdyby se od této věty na slovanetu tak rychle a vítězoslavně s pocitem, že HQQF je konečně hodnoceno jak zaslouží, neutíkalo, možná by se sami dopátrali odpovědi o mnohem dříve, takto bude odpověď zase napsána na tolik nenáviděném Hi-Fi světě. "Dostavil se menší šok – při nejlepší snaze HQQF a DD od sebe nerozeznám", vznikla otázka proč HQQF a DPA nešly na horších bednách rozeznat a proč na výrazně lepších bednách je tomu naopak. Nikdo si však nepoložil otázku, jsou lepší bedny opravdu lepší bedny?

   

  Tesla vs. VMA-I

  Podívejme se tedy nejenom na zesilovače DPA vs. HQQF, které byly porovnávány, ale podívejme se i na reproduktorové soustavy, které zvuky vyluzovaly. Nemám k dispozici naměřené charakteristiky reproduktorové soustavy Tesla AQ 125, ale nebudou zřejmě horší jak Tesla ARS380. Srovnejme tedy Tesla ARS380 s věhlasnou VMA-I, k tomuto nám opět pomůže samotný slovanet, neboť ve stejné době kdy HQQF bylo testováno proti DPA na reproduktorových soustavách VMA-I, byly tyto reproduktorové soustavy v Hradisti měřeny. Máme jedinečnou možnost se dozvědět, co vlastně p. Křeček a Karel2 poslouchali, o co své závěry s nevyrovnaností pásma u VMA-I opírají, když u Tesla AQ 125 to bylo naprosto jinak.

   

   

    

     

   

  Šok, VMA-I chybí basy pod 200Hz?

  Pokud pana Křečka jímal šok s nemožnosti rozeznat DPA vs. HQQF na reproduktorových soustavách Tesla AQ 125, copak jej bude jímat, až zjistí, že basy u HQQF nemohly být, neboť jej jeho reproduktorová soustava VMA-I neumí vyzářit! Zde je i částečná odpověď, na mnou položenou otázku, proč byl brum slyšet ve středovém reproduktoru a ne v basovém? Zde je i odpověď, proč bylo pásmo nevyrovnané a bez basů.  Nevím však, co potom slyšel p. Křeček a hlavně zkušenější Karel2, když bylo zapojené DPA!

   

  Tesla ARS380 má deklarovanou citlivost ubohých 87dB a rozsah od 30Hz výše, dle naměřeného grafu je patrné, že pokles o -3dB je někde v oblasti 45Hz a na 30Hz je pokles již dvojnásobný, jde o "špatnou" reprobednu, pojďme tedy k reprobednám lepším, jakými jsou či by měly být VMA-I.

   

  VMAudio VMA-I nemá nikterak deklarované vlastnosti, ale jak nám samotné měření na otázku vlastností dostatečně odpovídá, přenosové pásmo reproduktorové soustavy začíná na 200Hz, je tedy patrné, že začíná tam kde mnohé reproduktorové soustavy mají již středový reproduktor. Zda jde o nevhodně navrženou výhybku či akustický zkrat nevhodným nátrubkem se nedá jednoznačně určit, ale měření je neoddiskutovatelné.

   

   

   

   

   

   

  Závěr

  Co říci závěrem, snad jen nesmím zapomenout na měření v Hradisti, že bylo prováděno měření spíše nad 500Hz a v dolním pásmu není natolik přesné a vypovídající, citace: "Přijel jsem asi v 11:00, když už se delší dobu poslouchalo a byla rozjetá nálada, takže byly všichni naladěni na JBL jako referenci. Nezbylo mi pak nic jiného, než se na komentáře nad VMA-I akorát přiblble usmívat. Alespoň, že se to všechno v neděli při měření ukázalo. Možná poučení pro příště alespoň rámcově změřit bedny a akustiku, ať víme v čem posloucháme. Přikládám měření, všechna úplně obyčejná s mikrofonem 1m daleko od bedny v ose, bez odrazů (omezený frekvenční rozsah cca 500 Hz nahoru v bodech). JBL měřená na místě. VMA-II měřená také na místě, ale neuložil jsem si je - měření VMA I a II vytažená z archivu kontrolních výstupních měření (nemám doma 4 m strop takže jsou platná od vyšší frekvence)."  VMA-I ve srovnání s reproduktorovou soustavou JBL je naprosto jasné, že JBL i při tomto měření hrála podstatně níže jak VMA-I a pokles spodního pásma VMA-I je neoddiskutovatelný, stejně jak malá citlivost.

   

   

   

   

  Jak je patrné, že každé poslechové testy jsou zatíženy množstvím chyb, nejčastěji posluchačovou předpojatostí a NEnestranností hodnotitele, obzvláště pokud má k některému produktu či jeho autorovi nějaký vztah. Pak se nám může stát, že nevíme co je pravda a co jen vysněnost, co bychom chtěli slyšet, zrak doplňuje sluchový vjem a najednou, jakoby slyšíme něco jiného, než jsme chtěli slyšet a mozek to vědomě či podvědomě dostává do očekávané výsledkové podoby. Zřejmě bude ještě mnoho různých testů a není vyloučeno, že se někdy dočkáme i slepých testů, na které jsem s HQQF připraven.

   

  Citlivost reproduktorových soustav VMA-I na úrovni cca 83dB je však hodně malá, neřku-li ubohá. Vzpomenu-li na své testování v HornStudiu, kde jsou soustavy s citlivostí až o 30dB větší, což znamená že na stejný akustický tlak či hlasitost, postačí zesilovač s tisíckráte menším výkonem, pak vyvstává další otázka, kolik výkonu potřebuji na provoz reproduktorových soustav VMA-I a zjistím, že na poslechovou místnost o rozteči soustav cca 2m potřebuji, pro vytvoření stejného středního akustického tlaku, při jakém byla nahrávka pořízena - 90dB, střední výkon 2x10W, pro přenesení špiček +26dB nad středním výkonem, které jsou u starých Vinylových nahrávek zcela běžné, potřebuji neuvěřitelných 2x4000W.

   

  Jak je patrné chybí nám více jak 10dB výkonu, které hravě doženeme zesilovačem o výkonu 2x4kW nebo zmenšením rozměrů poslechového prostoru. Pro optimální poslech reproduktorových soustav VMA-I na zesilovači s hudebním výkonem 200÷300W potřebujeme poslechový trojúhelník soustava-hlava posluchače-soustava o hraně cca 50cm!?

      

  Historie článků Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí

  Diskusní vlákno Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí,

  Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí

  Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí 14÷15. července 2012

  Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí 21÷22. července 2012

  Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, měření HQQF vs. HYPA

  Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí 11÷22. srpna 2012

  Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, Hradiste pod Vratnom

  Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, Hradiste pod Vratnom bez HQQF?

  Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, víkend 26. srpna

  Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, poslední srpnový týden. 

  Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, první záříový týden 

      

   

   

  Diskuse 

   

   

   

 • Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, rekapitulace posledního srpnového týdne

   

  Úvod

  Jak bylo napsáno v minulém článku, Zesilovač HQQF, lépe řečeno pracovní a testovací prototyp šel do světa na zkušenou. Tímto počinem zorganizovaným p. Křečkem se naskytla možnost poslechu i v končinách Jižních Čech. Výsledek takového putování je však rozporuplný, dle slov p. Křečka: "Dle doporučení moudrých jsem HQQF nejdříve zapojil na staré regálové AQ 125. Vše v pořádku, nic nehoří, nejiskří, nevypíná se, normálně to hraje, zvuk příjemný, daný limity těchto beden. Když už mám AQ zapojené, vyzkoušel jsem na nich i mou sestavu (ala DPA380 + Dispre II). Dostavil se menší šok – při nejlepší snaze HQQF a DD od sebe nerozeznám.". Na jeho mohutných sloupech VMA-I to však znělo jinak. Upozornil jsem, že jde o prototyp s možností využít pouze koncových stupňů, ale při této konfigurace je polarizace výstupních svorek přehozená.

   

  Rovněž jsem upozornil, že je třeba poslouchat na hlasitostech umožňujících slyšet celou nahrávku nad prahem slyšení, viz text Jak měřit Hi-Fi zesilovače a jejich pracovní oblast, jen tak se dá seriozně ten či onen zesilovač posuzovat. Pro snadnou orientaci jsou VU_metry, které jsou cejchovány tak, že jejich 0dB odpovídá možnosti vybudit koncový stupeň, při regulátoru hlasitosti naplno, na 100W/4Ω. VU_metry se mohou běžně pohybovat do červeného pole, neměly by však jít častěji, při regulátoru hlasitosti na maximum, za rozsah stupnice, kde již může dojít k limitaci koncového stupně. Při takovém dlouhodobém provozu, se po cca hodině provozu ustálí teplota chladičů na ruce příjemných cca 40°C.

   

   

   

  Kartel2 s konkurenční HYPA300

  Následného dne se však, vezte nevězte, čirou náhodou objevil u pana Křečka Kartel2 a s konkurenčním a výrazně dražším zesilovačem HYPA300. Když se před více než rokem konaly na Rožnovském Relaxu poslechové tety, kde byly moduly zesilovačů HQQF a další, pan Pavel Macura, jako čestný a rovný muž, ale zároveň zainteresovaný a tudíž ne nestranný, se k poslechu moc nevyjadřoval, stejně jak má maličkost. V případě Nicku Karlel2, tomu však bylo a je přesně naopak. Karel2 se nezmohl na nic jiného než na neznalost či lži a házení špíny!

   

  Předpojatost

  Hodnotící text začíná slovy: "Můj pohled na tento „zázrak“ (HQQF) je velmi negativní a divím se Křečkovi, že s tím krámem vůbec ztrácí čas. Zvláště po tom všem, co se již okolo toho napsalo". Těžko může být hodnocení objektivní, když něco veřejně hodnotí konkurence, bez jakéhokoliv porovnání s čímkoliv, bez doložení čehokoliv hmatatelného, aby si každý mohl tvrzení sám ověřit! Těžko může být hodnocení objektivní, když se jeho autor ani netají tím, že na základě na netech napsaného dopředu ví, jak to dopadne či dopadnout má!

   

  Reproduktorová soustava

  Vezmu-li fakt, že ke kvalitnímu poslechu musíme mít kvalitní přenosovou cestu, od zdroje signálu až po reproduktorovou soustavu, poslechovou místnost nevyjímaje. Vzniká zde nezodpovězená otázka, proč prototyp zesilovače HQQF, který má společný zdroj pro oba kanály, v čehož důsledku jsou odstupy síťových složek horší a může být při přiloženém uchu na reproduktor slyšet síťový kmitočet, byl tento kmitočet slyšet z reproduktoru pro střední pásmo! "Citace Karel2: "Připojení na napájení, kontrola bez signálu: slyšitelný brum (50 Hz) ze střeďáků," Jak se tedy může dostat 50Hz se zesilovače přes výhybky do středotónového reproduktoru, aniž by tento kmitočet pronikl do reproduktoru basového, pro tyto kmitočty určeného!

   

  Střední výkon a práh slyšení

  Vezmu-li fakt, že ke kvalitnímu poslechu musíme mít kvalitní přenosovou cestu, od zdroje signálu až po reproduktorovou soustavu, poslechovou místnost nevyjímaje, k tomu abychom něco slyšeli, musíme ještě zajistit dostatečný vyzářený výkon, i nejslabší pasáže se musí dostat nad práh slyšení. Podíváme-li se na seskupení reproduktorových soustav p. Křečka, je patrné, že jejich vzdálenost je cca 2m, podíváme-li se na výpočty uvedené v článku Jak měřit Hi-Fi zesilovače a jejich pracovní oblast zjistíme, že zesilovač HQQF bude se svým hudebním výkonem přes 300W, tak tak stačit na dynamická rozsah nahrávky 20dB nad středním výkonem a dynamický rozsah 26dB nad středním výkonem bude pro něj již nedosažitelný. Z již uvedeného vyplývá, že se teplota chladičů ustálí na ruce příjemných 40°C, případně o něco výše.

   

    

  Citace Karel2: "Chladiče během provozu zcela studené." Odtud je zřejmé, že zesilovač byl provozován i přes mé opakované upozornění, při značně nízkém výstupním výkonu, což v konečném důsledku zapříčinilo, že značná část signálu zůstala pod prahem slyšení! O tomto svědčí i fakt citace Karel2: "Výraznější výšky než zbytek, bez kontroly na osciloskopu vzhledem k provedení si netroufnu hodnotit."  Lidské ucho je na kmitočtech v okolí 2,5kHz výrazně citlivější jak na kmitočtech nízkých, viz článek Fyziologický regulátor hlasitosti. Je neoddiskutovatelné, že s nedostatečným výkonem se  nám budou nízké kmitočty ztrácet jako první, přesně v duchu citovaného textu.

   

   

  Vzniká zde další nezodpovězená otázka, proč prototyp zesilovače HQQF byl provozován na velmi malém výkonu, v čehož důsledku zůstala značná část zvuku pod prahem slyšení, když zesilovač disponuje výkonem dostatečným? Přenosovou charakteristiku zesilovače, kontroloval spoluautor zesilovače HYPA p. Čermák, viz článek Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí 21÷22. července 2012.

   

  Zesilovač HQQF dynamiku věrně kopíruje dle vstupu, obdobně jako zesilovače elektronkové se pak může zdát, že má větší hlasitost. Pokud se hlasitost nastaví dle sluchu, může se stát, že je zesilovač provozován při nižším výkonu než zesilovače, které mají dynamické vlastnosti výrazně horší, v čehož důsledku se dostane část signálu pod práh slyšení a paradoxně pak poslechové hodnocení může dopadnout různě. Proto je u nezkušených posluchačů vhodné hlasitost srovnávat ne poslechem, ale například generátorem při 1kHz, což se zde zjevně taky nestalo.

   

    

  Na DiyAudio a jiných webech konkurence nejdříve tvrhí, jak se bude HQQF přehřívat a hořet, konkurence testuje výhradně v limitaci a při poslechu se HQQF nevybudí snad ani na 1% hudebního výkonu, není to divné? HQQF je sice přímý konkurent DPA380, ale přehříváním rozhodně netrpí, ani jiné zvukové efekty jej neprovází, nebylo tedy nutné se striktně držet hlasitosti, kterou je zřejmě omezena DPA380 či jiný zesilovač.

   

   

   

   

   

  Hodnocení Karel2 - dílo mentálně retardovaného jedince

  Citace Karel2. "dílo mentálně retardovaného jedince... vzhledem k jeho postižení". Ano i takovými ryze technickými výrazy je charakterizována osobnost skrývající se pod Nickem Karel2, osobnost jež si dovolila hodnotit konkurenční výrobek tak, jak jej hodnotila, osobnost která nerozezná termistor od kondenzátoru, osobnost která neví jak vypadá kondenzátor a chtěla by jej silou zatlačit, přes jeho tomuto bránící mechanické provedení, do plošného spoje. Citace  Karel2: "tak zmršený a odfláknutý návrh DPS jsem snad ještě neviděl. Montáž skoro všech součástek je tak těsná, že nemají mezi sebou žádnou mezeru! Součástky jsou evidentně silou při osazování zatlačovány do DPS mezi ostatní. Elyty se do svých pozic díky tomu ani nevejdou, zůstávají ve vzduchu nad DPS, sevřené mezi ostatní.... Šasi spojené s ochranným kolíkem, signálová zem spojena se šasím přes kondík."

   

   

   

  .

   

   

  Do zesilovače HYPA hřebíky snad ano, ale do zesilovače HQQF NE!!!

   Možná se někomu takový nadpis zdá poněkud přitažený za vlasy, ale vězte, že do 4mm větracích otvorů by chytřejší Karel2, který přišel k panu Křečkovi testovat HYPA 300 strkat hřebíky neměl! Citace Karel2: "Za přední a zadní stranou je asi 5 mm mezera přes celou šíři zesilovače. Tudy snadno prostrčíte stopadesátku hřebík přímo k deskám s elektronikou. Naprostá katastrofa, pro mne nepřijatelné!". Je patrné, že Karel2 má zkušenosti s hřebíky, neboť dobře ví, že 150ka má 5mm, ale již nepozná 4mm mezeru a plete si ji s 5mm, stejně tak však neodliší ani 6mm vrchní a spodní panel a 10mm přední a zadní panel, kde se mu všechny rozměry slily v jeden jediný 5mm! citace Karel2: "Přečuhující ostré chladiče na všechny strany, příšerná dominanta, pro mne vrchol nevkusu. „Konstruktér“ se asi snažil (?) tuto disproporci zachránit 5 mm silnými AL plechy na zbytek krabice"  Nevím, v čem je Karel2 před p. Křečkem zkušenější a chytřejší kolega, ale to že se hřebíky do elektrických zařízení nestrkají se vštěpuje dětem od chvíle kdy se posadí či lezou po podlaze! Pokud je Karel2 zvyklý strkat hřebíky do konstrukcí HYPA či jiných je jen jeho věc, ale u zesilovačů HQQF musím do dokumentace okamžitě dopsat přímý zákaz strkání všech předmětů, obzvláště kovových, a měl bych snad napsat i speciální varování proti hřebíkům a možnému výskytu osob jako je Karel2!? O rozměrech skříně, její konstrukci, ale i větracích otvorech je více v článku HM/AAA aneb Heavy Metal Audio Analog Amplifier.

   

  Závěr

  Nick Karel2 a jeho příspěvky na slovanetu byly ústředním motem tohoto článku. Neboť jde o sérii článků se společným názvem Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, je třeba i na tomto příkladu hledat možné otázky a odpovědi. Nick Karel2 pomohl mnohé zodpovědět a to, že lidé se mají chovat jako lidé, nemají být arogantní a sprostí a že výrazy jako "dílo mentálně retardovaného jedince... vzhledem k jeho postižení" nejsou nejvhodnějšími technickými výrazy. Stejně tak, že jakákoliv kritika bez reálného základu není kritikou, je jen projevem ubohosti a házení špíny, viz nedosednuté kondenzátory a řada dalších věcí, které zde nemělo cenu ani hlouběji rozebírat. Jako například redukce na vstupu, měli si tam strčit pořádnou šňůru a nemuseli používat vachrlatou redukci, či stav odporů v řízení napájení, ano po stovkách zátěžových testu, kde se testovalo až s kapacitami 200mF, vypadají odpory jak vypadají, ale vše přežily a jejich pracovní kapacita je pouze 66mF u dvoutransformátorového provedení pouze 33mF! Bezpečnost a spolehlivost více než vynikající. Také však text nicku Karel2 snahou strkat hřebíky do větracích otvorů, upozornil na nutnost neustále a dokola opakovat že do elektrických zařízení se kovové ani jiné předměty nestrkají, ač je to vštěpováno již batoletem, je vidět, že to někteří nejsou schopni pochopit ani do pozdního věku.

   

   

  Tímto děkuji p. Křečkovi za jeho přínos, i když nebyl zrovna takový, jak by mnozí čekali, ale i tak se podařilo na řadu otázek odpovědět a nové vznikly. Na fotografii pořízené p. Křečkem je Prezence zapnut, doufám, že testující neudělali tak triviální chybu, že by testy dělali se zapnutým Presence, aniž by si toho poslechově všimli a hledali chybu tam kde opravdu není. Vysvětlovalo by to i propastný rozdíl mezi naprosto dokonalým poslechem na bednách AQ 125 bez Prezence a naprosto odlišným poslechem s Presence na sloupech VMA-I. Třeba nám k tomu aktéři ještě něco sdělí, napověděla by fotografie z testů, rovněž napoví stav v jakém se HQQF vrátí domů. HQQF odjížděl na cesty se staženým Presence úplně vlevo a přepínačem vypnutý Presence - úplně dolu, na fotografii je přepínač uprostřed - Presence zapnut a jeho nastavení na potenciometru není viditelné.

   

  Historie článků Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí

  Diskusní vlákno Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí,

  Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí

  Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí 14÷15. července 2012

  Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí 21÷22. července 2012

  Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, měření HQQF vs. HYPA

  Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí 11÷22. srpna 2012

  Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, Hradiste pod Vratnom

  Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, Hradiste pod Vratnom bez HQQF?

  Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, víkend 26. srpna

  Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, poslední srpnový týden. 

  Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, rekapitulace posledního srpnového týdne

   

  Diskuse 

   

   

 • Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, víkend 26. srpna

   

   

  Úvod

  Jak se stalo poslední měsíce zvykem, zesilovač HQQF Topologie Federmann je postupně podrobován řadě srovnání s jinými více či méně věhlasnými stroji a přístroji. Srovnávání vyvolává stále více otázek, na které mnozí marně hledají odpovědi, obzvláště když doposud nebyli schopni pochopit dle schématu ani jeho funkci a vůbec netuší za jakých podmínek je zesilovač provozován, aby mohl být za obdobných podmínek rovněž měřen.

   

  .

   

  Vysvětlování problematiky bylo věnováno hodně času a textů, ale výsledek se míjel a stále míjí účinkem. Zesilovače se však dělají proto, aby se poslouchaly a proto se dále věnujme spíše poslechu.

   

   

    

   

  Horn Studio

  Součástí éry různých srovnání zesilovače HQQF, nesmělo být opomenuto ani Horn Studio, které je zaměřeno převážně na Horny poháněné elektronkovými zesilovači. Mnohými jsou elektronkové zesilovače považovány za vrchol dokonalosti a zesilovač HQQF se ani v takovém prostřední nepropadl.

   

  zesilovač HQQF Topologie Federmann

   

    

  Historie článků Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí

   

   

  Závěr

  Dlouhá série poslechových testů zesilovačů HQQF topologie Federmann je stále na počátku, srovnání bude přibývat a otázek rovněž, dále záleží na tom kdo bude chtít odpovědi slyšet a kdo ne a zůstane u tvrzení, když tomu nerozumím tak to nemůže chodit!

   

  Diskuse 

   

   

 • Tranzistorový zvuk, najde se konkurence pro HQQF?

   

  Úvod

  Po loňském veleúspěšném tažení zesilovače HQQF Českou a Slovenskou republikou, kde si HQQF vedl lépe jak dobře, je čas se poohlédnout po dalších potenciálních konkurentech HQQF. Texty Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, rekapitulace posledního srpnového týdne, Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, poslední srpnový týden a Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, první záříový týden popisují řadu neveřejných, soukromých srovnání, vyjma jednoho provedeného panem. Křečkem u kterého zůstal viset otazník, proč byl zvuk na dvou různých reprobednách diametrálně odlišný, zda šlo o pochybení pana Křečka či dokonce záměr test vyhodnotit s předem určeným výsledkem či jen shodu náhod. Test pana Křečka jako jediný diametrálně vybočil z řady a díky jeho nekomunikaci a nehledání možných příčin, zůstane zřejmě navždy zahalen rouškou tajemství.

   

   

  HQQF na Ante Supersonic One?

  Měl jsem snahu zesilovač HQQF posoudit na tolik vychvalovaných a hlavně drahých reproduktorových soustavách Ante Supersonic One, když jak již bylo zmíněno v článku Ante Audio Integra Standard One nedokončený Dudkův sen se nedočkaly Dudkova zesilovače Ante Audio Integra Standard One. Několikráte jsem oslovil společnost AnteAudio i společnost MediaControl, abych se nic nedozvěděl.

   

   

  Společnost AnteAudio i společnost MediaControl, prostě nekomunikuje, odpovědi jsem se nedočkal, otázkou zůstává proč? Jedna z možností nekomunikace je příliš velké sousto pro konkurenční HQQF přepustit mu úspěch předurčen pro nedokončený Dudkův sen Ante Audio Integra Standard One, obzvláště když byl dopředu prezentován slovy hlavního konstruktéra Pavla Dudka "Emoce, síla, kontrola, prožitek. Integrovaný zesilovač Integra Standard One je doslova esencí nejmodernější techniky a emotivního vnímání hudby. Je navržen tak, aby zprostředkoval delikátnost hudebního okamžiku, aby podtrhnul naléhavost každé vteřiny hudebního díla. Dostatečná výkonová rezerva zaručuje plynulý, ničím nerušený poslech, soustředíte se pouze..." a rázem by kraloval konkurenční Federmannův HQQF.

   

   

  Testovací prototyp Federmannova HQQF nemá dokonale simulované tvary jako Dudkův sen Ante Audio Integra Standard One, ale je reálný sestaven z opravdu masívního kovu a stejně pevně a dokonale kontroluje pohyb reproduktorových membrán.

   

   

   

   

  .
  .

   

   

  Federmannův HQQF

  Federmannův HQQF je sestaven z opravdu masívního kovu a stejně pevně a dokonale kontroluje pohyb reproduktorových membrán, zájemci o jeho poslech či o srovnání s tím co jim hraje doma jsou tímto vyzýváni, aby nenechali nic náhodě a sami se ozvali, dohodli se na poslechovém tesu a pak jeho výsledek navždy uchovali v tajemství či zveřejnili.

   

  Ne jinak tomu bylo tento víkend, kde si prototyp HQQF připsal další skalpy, kdy hravě přehrál další zesilovače ve stejné cenové kategorii. Dalo by se slovy popisovat nepopsatelné, ale popisovat prožitky a pocity je poněkud neohrabané a každý si je musí prožít a procítit sám, proto neváhejte a poslouchejte, HQQF je vždy připraven.

   

  Diskuse

   

   

   

L

Nejnovější

Copyright © 2021 Hi-FI svět. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

B

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X

Stránky vydává Bohumil Federmann, Kunovice 7, 75644 Loučka, Česká republika, federmann@seznam.cz