Hi-Fi svět

Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích.

L

Nejnovější

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

 

 

Úvod

Když jsem před čtyřmi roky psal článek Temné mraky táhnou světem IT, bankovní domy padají s textem "Vývoj akcí 15. září byl opět velmi neúprosný, za jediný den obchodování s akciemi, tratí AMD téměř 10% (9,91%), Nvidia 9% (8,73%) a Intel téměř 4% (3,97%)  Americká ekonomika se otřásá v samotných základech  banky ztratily na 500 miliard dolarů. Bankovní domy Lehman Brothers, Royal Bank of Scottland a Barclays  padají a žádají ochranu před věřiteli. Stát Washington "znárodňuje" dvě velké hypoteční agentury Fannie Mae a Freddie Mac, známý americký investor Jim Rogers kritizuje vládu USA za pomoc a tvrdí, že je USA komunističtější než Čína. Situace ve finančním světě se stává stále nepřehlednější a další vývoj všech akcii je velkou neznámou." 

 

 

 

Následně v článku Temné mraky táhnou světem IT, od Východu je však jasno! text "Znárodňování, nový fenomén kapitalizmu? Nedávno jsem napsal článek Temné mraky táhnou světem IT, bankovní domy padají, bankovní domy padají dále, ne již jenom ty Americké, ale i ty Evropské. Bankovní krize se šíří jako domino a jedinou účinnou obranou se stává znárodňování. Zda jde o nový fenomén kapitalizmu, či nevyhnutelnou nutnost nebudu radši ani spekulovat. Faktem však zůstává, že k řešení takto vzniklé situace je nutno nástrojů typických pro Komunistickou společnost." ani ve snu by mne nenapadlo, jak blízko jsem byl pravdy a že je to předzvěst či začátek zcela nové světové epochy.

 

Globální vs. státní politika - globální vs. státní peníze

Před rokem jsem napsal článek Globální vs. státní politika - globální vs. státní peníze, který poukazoval na problémy jež přináší globalizace v oblasti globálního hospodaření jednotlivých států, když celosvětový kapitál nenese zodpovědnost za skutky napáchané v těchto státech.

 

Finanční oligarchie

Ekonomické problémy světa neustále rostou a situace se stává při použití současných pravidel zcela bezvýchodná. Egon Bondy říká "Ano. Finanční oligarchie je příliš malou skupinkou na to, aby měla charakter třídy. To považuji za akutní sociální svízel dneška. Američtí sociologové odhadují počet příslušníků této mafie na čtyřicet tisíc osob. Tato situace tu není poprvé. Periodicky se opakovala v čínských dějinách, v naší historii nastala v modelové podobě po panování císaře Diokleciána, kdy se finanční oligarchie koncentrovala u konstantinopolského dvora. Tehdy tvořila méně než jedno procento populace. Ta dnešní představuje jen pár desetin jednoho procenta. Normální je, má-li vládnoucí třída dvě, tři procenta. To mám také od amerických sociologů. Vychýlení od této normy způsobuje vážné společenské poruchy. A pokud počet příslušníků vládnoucí třídy klesne pod jedno procento, společnost ztrácí vnitřní koherenci, soudržnost. Je zle. Hrozí živelné společenské změny, které nemají žádný racionální základ."

Dále Egon Bondy říká "Marxův třídní boj už neexistuje. O tom, že proletariát v původním slova smyslu zanikl, hovoří západní filosofové už od padesátých let. A kapitalisti? Ti doslova před mýma očima přestali být vládnoucí třídou. Vlády nad celým světem se zmocnila finanční oligarchie. Mimochodem, i tohle Marx předvídal, ale měl za to, že by se tomu dalo zabránit."

 

Nová ekonomika hnutí - New Economy Movement

Jak čas běží kolo dějin se nadá zastavit a přichází Nová ekonomika hnutí, jak v Americe říkají New Economy Movement, podívejme se jak se o tomto u nás naprosto neznámém a hlavně vládnoucí garniturou utajovaném hnutí baví nejenom paní Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D., ekonomka, VŠ mezinárodních a veřejných vztahů

 

.
 .
.
.

 


Ohlédnutí do minulosti

 

 

Mnoho se toho o Leninovi namluvilo, napsalo a dodnes mluví či píše, ale ne vždy se řeklo či napsalo vše a mnozí mají dodnes na tuto nepřehlédnutelnou politickou osobnost značně zkreslené názory.

 

 

V únoru 1917 revoluce v Rusku pod Leninovým vedením svrhla cara a čtyři roky poté dne 15. března 1921 po 10. sjezdu komunistické strany vyhlásil Lenin z tribuny NEP (Новая экономическая политика) (New Economic Policy), což byla politika sovětskou vládou řízeného soukromého podnikání. Lenin byl dvanáct let ženatý s Naděždou Krupskou, kterou nakazil příjicí a zemřel 21. ledna 1924 v Gorkem u Moskvy na následky střelného zranění, které bylo zřejmě Naděždinou odplatou za toto nakažení.

 

 

 

 

Lenin vyšel z Marxe a snažil se urychlit přechod k beztřídní společnosti, formou násilného převzetí moci a diktaturou dělnické třídy. Zakrátko po vítězné revoluci jsa si vědom vzniklých ekonomických problémů nové společnosti, ale také ekonomických souvislostí, zákonů a pravidel, vyhlásil NEP, který měl zajistit tolik potřebnou rovnováhu. NEP přinesl rychle své ovoce, ale zároveň ukázal, že přechod ke komunismu nebude skokem, ale bude to cesta značně dlouhá a ta diktatura nebude zřejmě tak horká, což v řadě méně politicky a hlavně ekonomicky zkušených vyvolalo rozpaky a strana se postupně štěpila na dvě křídla, pro NEP a proti NEPu. Lenin byl světa znalý, velmi zkušený a zřejmě by neměl žádný problém NEP průběžně řídit a zajistit tehdejšímu mladému Sovětskému Svazu výhody vznikajícího komunistického státu s dokonalým využitím tržních principů okolního světa. Smrt však Leninovu životní pouť předčasně ukončila a po krátkém vnitrostranickém boji zvítězilo stalinistické křídlo stojící proti NEPu, křídlo a osoba před kterým a kterou Lenin důrazně varoval, stejně jak před slučováním zákonodárné a výkonné moci.

 

Lenin - Vladimír Iljič Uljanov však roku 1924 zemřel a Stalin před jehož mocenskými ambicemi Lenin varoval, roku 1929 pohřbil i NEP. Za 10 let začala II světová válka a mnohé problémy byly vystřídány jinými, Stalin vládl pevnou carskou rukou a výhody rádoby beztřídní komunistické společnosti se začaly pomalu vytrácet až zůstal jen carský diktát, zastupovaný nově vzniklou třídou komunistických vládců.

 

Globalizace a zánik třídní společnosti

Svět se však nezastavil a stále se dral kupředu, trhy postupně rostly, až se stále více proplétaly a pomalu nám začala éra globalizace. Nově vzniklá třída komunistických vládců, neměla dlouhou životnost a byla svržena, ale nejenom ona, postupně zanikla i vládnoucí buržoazie, kterou vytlačila finanční oligarchie. Buržoazie tak spadla na roveň vykořisťované dělnické třídy a finanční oligarchie je natolik nepočetná, že nemůže získat ani charakter ani statut třídy, čímž nám třídní společnost zaniká.

 

Zánikem třídní společnosti zaniká i třídní boj hlásaný Leninem či předpovězeny Marxem. Dnes je zcela jedno zda by Lenin dokázal pomocí NEPu Sovětský Svaz dovést k blahobytu méně násilnou cestou jako Stalin a jeho následovníci a jaký by byl světový vývoj kdyby. Dnes stojíme před problémem finanční oligarchie, naprosto početně nevýznamné hrstce jedinců, která dovedla společnost až k zániku společenských tříd, ale která ve stejném kroku ničí i soukromé vlastnictví a jeho podstatu, neboť se snaží vlastnit naprosto vše a všichni se stávají jejími dlužníky, potažmo otroky nejsouce schopni platit ani úroky s jim ukradených částek.

 

Finanční oligarchie ještě jednou

Jak jsem již napsal, naprosto početně nevýznamná hrstka jedinců, která dovedla společnost až k zániku společenských tříd, ale která ve stejném kroku ničí i soukromé vlastnictví a jeho podstatu, neboť se snaží vlastnit naprosto vše a všichni se stávají jejími dlužníky, potažmo otroky nejsouce schopni platit ani úroky s jim ukradených částek, má peníze, za které si koupí jakoukoliv moc, která jim zajistí a přinese další peníze, pak se privatizují různé části společných prostředků vybíraných státem až po veřejné rozpočty. Jde o naprosto patovou situaci, ze které je jediné východisko a tím je společné vlastnictví, ale ne na bázi diktatury proletariátu, ale na bázi zdravého rozumu, sociálního cítění a sociálního státu, finanční oligarchie a jimi placení posluhovači jsa si vědomi hrozícího nebezpečí společného vlastnictví, budou stále více poukazovat na návrat totalitního rádoby komunistického, Stalinistického režimu. Zánikem společenských tříd však zanikla i možnost se do dob Stalinismu vrátit, chystané nové společenství je o něčem zcela jiném a mělo by zajistit sociálně spravedlivější společnost.

 


10.10.2012 dokument předání výzvy nezávislé iniciativy občanů

 

 

Diskuse

 

 

 

 

L

Nejnovější

Copyright © 2024 Hi-FI svět. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

B

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X

Stránky vydává Bohumil Federmann, Kunovice 7, 75644 Loučka, Česká republika, federmann@seznam.cz