Hi-Fi svět

Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích.

L

Nejnovější

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

 

 

 

 

Petrodolar

US dolar se stal počátkem 80. let univerzální světovou měnou. Ibrahim Oweiss  profesor ekonomie na univerzitě v Georgetownu v roce 1973 použil prvně pojmenování Petrodolar, pochopil, že nastal čas zavést nový pojem vystihující stav vzniklý v zemích OPECu. Tento stav umožnil téměř neomezený tisk Petrodolarů, závislý pouze na expanzi světového kapitálu. Amerika se tak stala bájnou zemí, která na tom pohádkově bohatla. Bájné zisky tiskařů Petrodolaru jsou však podmíněny poslušností zbytku planety platit Petrodolary, neustálým ekonomickým růstem a neustálým hromaděním bezcenného papíru s potiskem Petrodolaru. Jakákoliv neposlušnost při zkupování Petrodolarů se tak stává potenciální hrozbou, jednu z nich představoval třeba Irák v čele s Husajnem a jak dopadl. 

 

Euro

Evropská unie se tváří jako konkurence USA, ale ve skutečnosti k tomu nemá příliš odvahy a v neposlední míře ani síly, má dostatek vlastních problému a když jich není dost, tak si nějaké sama vytvoří. Jeden z hlavních problémů EU je fakt, že se snaží vše škatulkovat a usměrňovat, ale obchodovat ve vlastní měně? EU nemá dostatek vlastních energii, aby mohla tyto obchodovat ve své měně, proto poslušně papouškuje USA, aby se obchodovalo výhradně v Petrodolarech.

 

Yuan

Čína se již dávno stala nejvyspělejší ekonomikou světa, a jenom díky podhodnocenému Yuanu se USA již dávno nepropadly hlouběji. Čína rovněž nemá dostatek vlastních energii, aby s nimi mohla obchodovat ve vlastní měně, ale závislost na Petrodolaru a neustále dělání na USA ji rovněž dlouhodobě nevyhovuje.Čína však v září 2013 předstihla Spojené státy v dovozu ropy, čímž se stala jejím největším světovým dovozcem. Předseda SHFE Yang Maijun řekl na průmyslové konferenci, že „Čína je jedinou zemí na světě, která je velkým producentem ropy, spotřebitelem a zároveň i dovozcem. Tím má všechny nezbytné podmínky k úspěšnému zavedení kontraktů na ropné futures (investice do komodit),“.

V listopadu 2013 se objevily zprávy, že futures (investice do komodit) do ropy na šanghajské burze by se mohly oceňovat a kontraktovat v Yuanech, a burza spěchá s přípravnými pracemi, aby zajistila schválení regulátora, což je v souladu s čínskou strategií dovážet měsíčně na 100 tun ryzího zlata, což se mnohým jeví jako příprava na zlatem podloženou měnu.

 

Zlatý Rubl (Červoněc)

USA v čele skupiny G8 dnes po vyloučení Ruska, již zase jen skupiny G7, se stále staví se svým svět zotročujícím Petrodolarem jako světový vůdce a Čínou a Ruskem zbavování se US dluhopisů v uplynulém roce nemohlo nechat bez povšimnutí. Další zbavování se US dluhopisů by mohlo vážně postavení Petrodolaru ohrozit, proto bylo nutno řádně zakročit a jak jinak než vymyslet past, jak Rusko mezinárodně izolovat. 

 

 

 

Ukrajina

Ideálním řešením této vzniklé situace bylo vtažení Ruska do konfliktu, nezbylo než takový konflikt důmyslně připravit a vyvolat. Ukrajina se tak stala jen obětí USA mocenských snah o záchranu Petrodolaru. Fingovaný převrat k EU demokracii, byl defakto jen návratem slávy a podpory fašistického vůdce Stepana Andrijoviče Bandery v kombinaci se zákazem Ruštiny jako úředním jazykem, měl návrat fašismu se zákazem ruštiny dohnat Putina k nějaké vyhrocené záchranné vojenské akci. 

 

New York, 19. 12. 1966 Mezinárodní pakt …

Dne 19. 12. 1966 byl v New Yorku podepsán Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech.

Státy, smluvní strany tohoto Paktu, majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě OSN, uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv všech členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, uznávajíce, že tato práva se odvozují od přirozené důstojnosti lidské osobnosti, uznávajíce, že podle Všeobecné deklarace lidských práv, ideálu svobodné lidské bytosti, osvobozené od strachu a nouze je možno dosáhnout jen tehdy, jestliže budou vytvořeny takové podmínky, v nichž bude moci každý požívat svých hospodářských, sociálních a kulturních práv, jakož i svých práv občanských a politických, majíce na zřeteli závazek států vyplývající z Charty Organizace spojených národů podporovat všeobecnou úctu k lidským právům a svobodám a k jejich zachovávání, uvědomujíce si, že jednotlivec, mající povinnosti k druhým a ke společenství, ke kterému přísluší, je povinen usilovat o rozvíjení a dodržování práv uznaných v tomto Paktu, ujednávají tímto, jak dále stanoveno:  

Část I.

Čl. 1. 1. Všechny národy mají právo na sebeurčení. Na základě tohoto práva svobodně určují svůj politický statut a svobodně uskutečňují svůj hospodářský, sociální a kulturní vývoj.“

 

Propaganda ve stylu Paula Josepha Goebbelse

Naše media jsou plné propagandy ve stylu Paula Josepha Goebbelse, o Ukrajině se lže, seč může, popíráme OSN zaručené právo na sebeurčení, z banditů a fašistů děláme osvoboditele a z bránících se občanů děláme teroristy, referendem zvolenou samostatnost popíráme a neuznáváme, Americké žoldáky, Banderovce a fašisty necháváme zabíjet bezbranné děti a lidi, přičemž tvrdíme, že je to jen proto, že mají Putinovu podporu, ale neměli by mít i naši podporu? Neměli bychom okamžitě zastavit vraždění, neměli bychom hájit právo na rodný jazyk a mnohé další?

 

Ukrajinské řešení

V současné napjaté situaci, kdy západní snaha o záchranu Petrodolaru je vykupována stále více životy zcela nevinných lidí a často i dětí, Putin hraje mrtvého brouka a sleduje, jak se situace posouvá stále dále do již nevratného bodu, který již byl dávno překonán, a jediným východiskem pro Ukrajinu jsou jednotlivá referenda pro každou její oblast, aby si sami občané svobodně o své budoucnosti rozhodli, aby použili svého práva na sebeurčení deklarovaného dne 19. 12. 1966 v Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech.

 

 

Zlatý Rubl (Červoněc) světovou měnou nejen pro skupinu států BRICS?

Rusko v čele s Putinem, je zdánlivě hnáno US v čele s Obamou zcela cíleně, bezdůvodně a účelově do mezinárodní izolace, přitom se bez jeho zdrojů nemůže Evropa obejít. Výsledkem takové politické křeči nemůže být nic jiného než fakt, že se musí Rusko z této nové bojové pozice západu poučit a napravit chyby při zániku Sovětského svazu a Varšavské smlouvy, kde byl dohodnut zánik obou vojenských bloků, tedy i NATO, ale ústní dohody platí jen pro slušné lidi, tak se stalo, že NATO nezaniklo a dále se rozšiřuje k Ruským hranicím. 

Čína pomalu skoupila a ovládla podstatnou část nejenom Afriky a její ekonomický potenciál je nezastavitelný, Indie skrývá potenciál podobný, Rusko, ať se nám to líbí nebo ne, je stále a navždy velmocí zůstane, jež jenom pro jeho rozlohu a surovinové zdroje. Tyto tři země jsou základem uskupení BRICS, navíc jde o jaderné mocnosti, které nejsou ochotny být v neustálém područí a diktátu Amerického Petrodolaru. Brazílie a Jižní Afrika jen doplňuje země uskupení BRICS hledající odklon od Petrodolaru.

 

 

Putin pod soustavným US mediálním tlakem a nesmyslnými Obamovými výkřiky již rozhodl o spuštění ražby Zlatého Rublu z roku 1897, který nikdy nepřestal platit a tu a tam se jako platidlo používal a používá. Právě Zlatý Rubl by se mohl stát hrobařem papírového, ničím nekrytého, všechny okrádajícího Amerického Petrodolaru. Předpokládám, že by Ruské obchodní transakce prováděné v této měně měly rychle vytlačit cca 25% světových Petrodolarů, se všemi důsledky přebytku této nekryté měny. Obchodování v zemích BRICS ve Zlatých Rublech, by se tak mohlo stát brzy realitou, včetně vzniku Banky s velkým „B“, která by mohla brzy atakovat pozici současné světové banky a financovat nejenom Africké a Jihoamerické rozvojové projekty.

 

Diskuse

 

 

L

Nejnovější

Copyright © 2024 Hi-FI svět. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

B

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X

Stránky vydává Bohumil Federmann, Kunovice 7, 75644 Loučka, Česká republika, federmann@seznam.cz