Hi-Fi svět

Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích.

L

Nejnovější

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

 

Úvod

V článku Socialismus 21. století jsem se zamyslel nad rostoucí celosvětovou nezaměstnaností a zadlužeností většiny států. Nyní se pokusím nalézt samotnou příčinu současného celosvětového vývoje, jak by se dalo předpokládat jde o globální problém, ale jak se ukazuje stejný problém může mít i místní podobu a naopak.

Problém vyvstává při dvojím náhledu a dvojím řízení světa, pří dvojím navzájem nespolupracujícím řízení, jedno je spíše Státní a politické, zkostnatělé a pomalé a druhé je spíše Globální řízené nadnárodním kapitálem, které je velmi rychlé a nemá žádnou zodpovědnost za dopad do sociální oblasti té či oné krajiny.

 

Sociálně vyloučené lokality v ČR

Riziko etnických konfliktů

Zde si dovolím citovat jen malou část článku napsaného v květnu 2009:

"Predikce možného vývoje

Z užšího pohledu sociální politiky je možné identifikovat několik rizikových faktorů pro budoucí vývoj. Na prvním místě jde o pozice a aspirace námezdních pracovníků (zejm. manuálních) a pozice nižší střední příjmové vrstvy. U námezdních pracovníků jde o disparitu mezi nereálným očekáváním sociální ochrany od státu (např. při vzniku nezaměstnanosti) a fakt v realitě velmi omezené a státem zcela nedostatečně vynucované a kontrolované pracovně právní ochrany. Pocit bezmocnosti může vést k vyšší četnosti stávkových aktivit. Zcela aktuálně se projevuje kritika toho "jakým způsobem jsou lidé propouštěni a dále nechráněni", než fakt samotného propuštění. Klíčový je pocit bezmoci, destrukce pracovně právní ochrany, vydírání pracovníků. (Např. "když se Vám to nelíbí, např. nelegální způsob výplaty mzdy, můžete jít.") U střední příjmové skupiny bude zřejmě dlouho pokračovat její stagnace, případně i propad, a pokračování stavu nenaplněných aspirací na sociální vzestup. Tento stav vede k politické labilitě této početně i společensky významné skupiny.


Všechna výše uvedená rizika mohou vést k tomu, že všichni mohou najít průsečík ve volání po silném státu, po "silné ruce", po pořádku a k podpoře krajních politických radikálních poloh s dalekosáhlými důsledky, a to s rizikem značné podpory jdoucí přes hranice příjmového a sociálního rozdělení, stručně řešeno k podpoře stran s fašizoidním programem33.34"

Socioklub, Sdružení pro podporu rozvoje teorie a praxe sociální politiky, Člen ForINTu - Fóra pro integraci

Michael Kocáb, ministr vlády pro lidská práva a menšiny

 

 

Problematika sociálně vyloučených romských lokalit

Krajský úřad Středočeského kraje ve spolupráci s Vládní agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách uspořádal včera konferenci na téma Sociální vyloučení na místní úrovni.  

 

Současný stav v ČR a jeho vývoj

 V současné době ZATÍM nemá práci jen 511tis lidí, dalších cca 160tis lidí, kteří zřejmě v evidenci nezaměstnaných vůbec nefigurují složených z 50tis bezdomovců, stejně tak narkomanů a gamblerů, pak ještě 10tis prostitutek. Sebevraždy mladých jsou nejčastější z celé EU.

Sociálně slabí jsou vyháněni z měst a pokud se nestanou bezdomovci, seskupují se do sociálně vyloučených Get, do Get kde není průmysl ani žádná jiná práce, do Get odkud není úniku. Následně roste napětí a nespokojenost provázená nárůstem kriminality, k jejímuž potlačení stát za nemalé prostředky nasazuje elitní policejní jednotky. 

 

Celosvětová dluhová krize

V článku Svět se topí v dluzích. Naučte se v nich pomocí exkluzivní grafiky plavat je zveřejněna překrásná INFOGRAFIKA na které je patrné, jak se jednotlivé státy propadají, jak jejich spotřeba převyšuje výrobu, ale najdou se i výjimky a ne nevýznamné, jako je Čína.

 

 

 

 

 

 

Sociálně vyloučené lokality Světa

Jak se postupně tvoří Sociálně vyloučené lokality v ČR, stejně tak se postupně začínají tvořit Sociálně vyloučené lokality Světa. Ano přesně tak by se daly nazvat státy jako je Řecko, dále pak Itálie, Španělsko a další, stranou však brzy nezůstanou ani Japonsko a USA, které se postupně dostávají do dluhové pasti ze které není za současné ekonomické a politické situace, hlavně pak politické vůle úniku.

Globalizace natolik pokročila, že takto zadlužené státy nedisponují nejvýkonnější výrobní silou, ani nejmodernějšími výrobními prostředky, zato mají na svém území rozsáhlou síť nadnárodních obchodních řetězců, které jim dodají jakékoliv výrobky za nižší cenu než jsou schopni sami vyrobit.

Důsledkem je rostoucí nezaměstnanost a zvýšené sociální zatížení tržně orientovaného státu, jehož vláda ať již pravicová či levicová musí šáhnout k vyšším daním a tím vyvolá další zdražení výroby a vyšší nezaměstnanost!

Čím zdánlivě šetřící a prorůstovější opatření vlády přijmou, tím více utlumí vlastní ekonomiku a pouštějí na své trhy levnější dodavatele, ekonomika se bude jen dále propadat a takový Stát dostává charakter nám známé Sociálně vyloučené lokality, na které profitují jen ti co ji nějakým způsobem zásobují.

 

Problém Eurozóny a samotného Eura

Podívejme se na problém Eurozóny a samotného Eura. Erozóna je spíše spolek kamarádů, kteří více či méně ctí vzájemné dohody, ale jsou svázání společnou měnou Euro.

Pro tahouny Eurozóny jako je Německo je podhodnocený kurt Eura velkou výhodou, neboť jim umožňuje lépe v globalizovaných celosvětových podmínkách prodávat, stejně jak Číně, která tento regulátor má uložený poněkud jinde, ale funguje velmi dobře!

Pro ty, kteří jsou ekonomicky na konci Eurozóny, jako je dnes Řecko, je Euro silně nadhodnocené a v konečném důsledku jejich ekonomiku tvoří nekonkurenceschopnou a vede ji velmi rychle k zániku. 

Kdyby se Eurozóna chovala jako jedna ekonomika, jako jeden stát, pak by si vzájemně nepůjčovala a jakýkoliv problém by řešila v rámci jednoho celku, ale Eurozóna se tak nechová a není ani zatím zájem, aby se tak chovala, proto je její současná podoba předurčena k zániku.

 

Globální vs. státní politika

Nyní se podíváme na Globální a státní politiku, jak se mnozí v minulosti učili, je politika koncentrovanou ekonomikou. To platilo za starého režimu stejně jak za kteréhokoliv jiného, neboť obecné zákonitosti jsou na zřízení nezávislé.

Státy mají své instituce a vlády, jsou vesměs řízeny vůlí lidu či silnějších mocenských skupin, mají své funkční období a realizace jejich volebních cílů je často velmi zdlouhavá či až nerealizovatelná.

Dalo by se říci, že globální politiku mají tvořit vzájemné dohody mezi státy, ale ty nemají velký význam a jejich realizace je velmi pomalá a dlouhodobá. Mnohem větší význam na globální politiku má celosvětový kapitál, který nemá na rozdíl od jednotlivých vlád, žádnou politickou zodpovědnost a jak se ukazuje, zatím nemůže být nikým svržen.

 

Globální vs. státní peníze

Státy disponuji finančními prostředky a jednotlivé vlády jsou nějak odpovědny za jejich tvorbu i správu. Pokud je produkční schopnost státu větší jak jeho spotřeba, často hodnocenou jako životní úroveň, pak je dobře a stát nemá dluhy, naopak může půjčovat jiným a expandovat na libovolné trhy, viz dnešní Čína.

Naopak pokud je produkční schopnost státu menší jak jeho spotřeba, například Řecko, ale také USA a další, pak jej často chválíme za vysokou životní úroveň, ale ve skutečnosti jen spotřebovává "prožírá"  víc než je schopen vyprodukovat a postupně se zadlužuje a propadá.

Globální peníze - kapitál však v dnešním globalizovaném světě nenese žádné riziko, jak je tomu u jednotlivých států a jejich rozpočtů. Nadnárodní společnosti, korporace a řetězce umožnily celosvětovému kapitálu pohádkové zisky a žádné riziko. Pokud se v daném státě nepodaří vyrobit za dampingové ceny a prodávat za tržní, pak se zboží doveze odjinud, kde je vyráběno ještě levněji! Takovému státu se nechají jen zrušené pracovní místa nezaměstnaní.

Celosvětový kapitál tak nutí výrobce vyrábět za výrobní ceny v lokalitách s nejnižší životní úrovní, ale sám pak prodává za ceny vyspělého světa, tím se dosáhlo, že prvovýroby vyrábí až pouhých 10% konečné prodejní ceny a všechno bere obchod. 

 

Globální vs. státní zodpovědnost

Stejně jak jsem poukázal na dvojí posuzování Eurozóny a samotného Eura, kde je naprosto nepřípustné soužití "nezávazného: spolku státu a jejich společné měny, je naprosto neslučitelná role Globální a státní politiky či Globálních a státních peněz.

Vše je jenom o penězích a globální peníze vytěží tam či onde pohádkové zisky, ale zodpovědnost za nezaměstnané touto činností vzniknuvších zůstává pouze na bedrech jednotlivých států.

 

Závěr

Jak jsem již napsal, pokud nebudou finance ve stejných rukou jako zodpovědnost, pak je takový systém předurčen k zániku, jak u Eurozóny a samotného Eura, tak u ničím neomezené a neřízené migrace celosvětového kapitálu za lepšími zisky.

V konečném důsledku, by se mohlo rychle stát, že bude celý svět dlužit hrstce lidí či dokonce jen jednomu jedinému člověku, který takto skoupí celý Svět, na vlastním ostrově vyhlásí vlastní Stát a bude platit daně sám sobě a to teprve bude daňový ráj ...

V úvodu jsem citoval Michaela Kocába a jeho varování před nárůstem extremismu, který jde v takovém případě ruku v ruce s úpadkem sociálního postavení. Nad současným vývojem Eurozóny, ale i nad samotnou globalizací světa zůstává viset stále větší otazník.

Na straně jedné je funkce celosvětového, žádným státům zodpovědného kapitálu a proti němu na straně druhé je stále více organizovaný odpor. V současné době známe jen Americký a Čínský hospodářský model, je zřejmé že Eurozóna svůj ekonomický model nepostaví a bude se muset dříve či později přiklonit k jednomu z jmenovaných, stejně jak zbytek ekonomik světa. Navíc musí vyřešit vztah světových a státních prostředků a zodpovědnosti za nakládání s nimi.

 

 

Diskuse

 

 

 

 

 

L

Nejnovější

Copyright © 2024 Hi-FI svět. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

B

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X

Stránky vydává Bohumil Federmann, Kunovice 7, 75644 Loučka, Česká republika, federmann@seznam.cz