Hi-Fi svět

Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích.

L

Nejnovější

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Nerozumim Česki

 

Úvod

Pravě slovy, které jsme občas mohli slýchat od našich Vietnamských spoluobčanů by se dala charakterizovat dnešní doba. Lidé, sic gramaticky velmi schopní, znající nejnovější verzi, stále se měnících pravidel Českého pravopisu, poněkud pozapomínají na obsahovou stránku věci.

Dalo by se říci, že nastupující generace se stává gramaticky negramotná. Gramatika je nejenom správný tvar slova, velké či malé písmeno u podstatných, přídavných či jiných jmen, ale také slovní základ  a význam všech slov od něj odvozených.

Pro zlepšení technických znalostí a orientace v problematice jsem začal psát články patřící do série Nebuďte negramotní, pro zobrazení různých nezdravých jevů a deformací jsem zavedl Zrcadlo českého a slovenského internetu, ale kam zařadit článek či články poukazující na fatální neznalost Českého jazyka, ne v gramatickém vyjádření, ale v chápání významu slov a porozumění textu, opravdu nevím.  

 

 

 

Zvuk

 K napsání tohoto článku mne přimělo dění kolem hesla Zvuk na České Wikipedii, což jsem stručně popsal v článku Zvuk, Věřte nevěřte Wikipedii.

Jak se ukazuje problematika je mnohem složitější a nejde tak ani o obsahovou stránku věci, jak o gramatickou či jazykovou stránku. Jak jsem již uvedl technickou stránku jsem se pokusil nastínit v článku Zvuk, Věřte nevěřte Wikipedii.

Nyní se budeme věnovat více vlastnímu chápání významu slov a porozumění textu, umění rozpoznat slovní základ a význam slov od slovního základu odvozených. Tedy látku patřící do učiva Základních škol,  jak můžeme na příkladu  České Wikipedie vidět, často nechápající ani vysokoškolsky vzdělanými lidmi!  

 

Česká Wikipedie

Zvuk je definován, ne jako mechanická energie či kmitání nebo vlnění hmotných částic, ale jako lidský vjem. Zvuk je tedy závislý na přítomnosti a smyslových schopnostech člověka. Slovní základ slova Zvuk a jeho odvozenin je u slov InfraZvuk a UltraZvuk zcela pomíjen a ignorován! Ba co víc InfraZvuk a UltraZvuk je vydáván za něco zcela odlišného od Zvuku.

 

 

 

 

Aby to nebylo tak jednoduché, tak dle Česko-Wikipedistické definice Zvuku je vlnění hmotných částic nad hladinou slyšitelnosti považováno za Zvuk a pod touto hladinou je doslova Nic, nepatří do oboru Zvuku, neboť není slyšet a stejně tak nepatří do oboru InfraZvuku ani UltraZvuku, neboť má jinou frekvenci a navíc ještě není slyšet.

Je vidět, že se nám to technicky a odborně dokonale zamotalo, to však Českým Wikipedistům zjevně nevadí, nespojují Encyklopedii s žádnými zákony či zákonitostmi, jen se správnou gramatikou a nějakými rádoby "Respektovanými" autory.

Fakt, že základní gramatikou je znalost významu slov a jejich návaznost na samotnou podstatu toho, co mají popisovat či vyjadřovat, zde Českým Wikipedistům doslova uniká. Popisuje se zde Zvuk, jako Člověčí sluchový vjem, který se zjevně zaměňuje s významem slova Zvuk, neboť právě Lidský sluch je schopen vnímat Zvuk ve frekvenčně a intenzitně omezeném pásmu a je závislý na existenci a přítomnosti Člověka.

  

Anglická Wikipedie

Anglická Wikipedie, je na tom trochu jinak, zjevně je zde Zvuk jako vlnění hmotných částic, je složen z oboru frekvencí a intenzit slyšitelných lidským sluchem, a dál definice nepokračuje. Není tedy zřejmé, zda "je složen z" je složení konečné, nebo dále pokračuje.

Podíváme-li se na definici InfraZvuku, pak zjistíme, že InfraZvuk je Zvuk jistých vlastností odlišných od slyšitelného pásma, stejně jak definice UltraZvuku. Dále zde nalezneme pěkná obrázek k rozdělení zvuku, jako takového.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr

Tento článek jsem možná příliš zaměřil na Českou Wikipedii, ale jde jen o vrchol ledovce společnost devastujícího úpadku České gramotnosti jako takové, který je na České Wikipedii překrásně patrný, obzvláště, když se na její tvorbě podílí řada vysokoškolsky vzdělaných lidí.

V době Internetu a obrovského rozmachu informačních technologii, v době nebývalé záplavy informací si mnozí neumí udělat v přehršli informací pořádek a řád. Často se shlukují do zájmových skupiv, komunikují převážně elektronickou komunikací omezenou klávesnicí mobilu, v podstatě téměř nečtou, nepíší a stávají se jen pasívními konzumenty kolem plynoucích informací.

Každá komunita má svého představitele či, jak se píše na České Wikipedii "Respektovaného autora", tento je často až démonizován, celý systém dostává charakter jakési až Kastovní společnosti s uznávanými Kulty.

Pro technický svět má takové pojetí vědomostí a vzdělání katastrofální dopad, celé generace hledající nezávislost zákonů jsou nejenom opomíjeny, ale dokonce zapomenuty, je popírána podstata vývoje, fyzikální principy a zákonitosti.

Lidé stále více přestávají rozumět psanému textu, jeho obsahu a souvislostem, stávají se jen konzumenty a papouškující komunitou uznávající jejich vůdce. Lidé jsou často doslova zblbli z internetových her a stříleček, přičemž si neumí udělat jasno mezi reálným a smyšleným světem.

Stále více se projevuje, že co neznám to neexistuje, v důsledku čeho se při neustálém pohybu ve virtuálních smyšleninách soustavně vzdalují realitě, neumí se učit, ztrácí pro reálné věci paměť, kterou jim stále více zaměstnává svět internetových her a stříleček.

Devastující úpadek České gramotnosti, schopnosti porozumět psanému textu, jeho obsahu a souvislostem je tak značný, že se světové hodnocení naší vzdělanosti, počínaje základním stupněm, přes stupně vyšší, začíná rychle propadat.

 

 

Diskuse

 

 

 

L

Nejnovější

Copyright © 2024 Hi-FI svět. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

B

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X

Stránky vydává Bohumil Federmann, Kunovice 7, 75644 Loučka, Česká republika, federmann@seznam.cz