Hi-Fi svět

Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích.

L

Nejnovější

Koncové stupně

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Úvod

Stálé téma, které asi nikdy neskončí. Vždy bude co vylepšovat. Vždy se najdou příznivci té či oné topologie. Vždy se najde dost těch, kterým se to či ono nepovedlo a budou tu či onu topologii hanit.

Jak je v českých zemích zvykem najde se i mnoho těch, kteří budou jiné topologie zcela záměrně poškozovat a nemusí to být ani za účelem vlastního prospěchu.

 

AudioWeb

Web tvářící se velmi seriozně, ale zdání občas klame. Muže to být i Web, který preferuje své mecenáše a udělá vše v zájmu poškození jiných.

Jako hráz proti příznivcům Hi-Fi světa byly zřejmě vytvořeny následující rubriky.

 

 

Koutek hanby - zapojení zesilovačů, kterým je lépe se vyhnout  

Zdálo by se že jde o pomoc začínajícím a nezkušeným, mladým lidem, ale hned první vlákno je plné nepochopení neznalosti a možná i špetky nenávisti a zloby. Mr. konstruktéři ve většině případů neuměli zapojení realizovat, dopustili se mnohých chyb a nedokázali zohlednit rozdílnost použitých polovodičových prvků.

Zmatení vlastní neznalostí, kterou si nedokázali přiznat, ne tak uvědomit se snaží nalézt chybu někde jinde než mezi židlí a pájkou. Naprosto každé ze zde uvedených zapojení se dá bez velkých potíží zprovozuschopnit, ale ne v rukou těchto pánů Mr. Pak jim nezbývá než na všechny a všechno nadávat...

Nechci přímo napsat, že jde o snahu co nejvíce zapojení zdiskreditovat a připravit si tak půdu pro vylepšení vlastních ekonomických zájmů několika jedinců.

 

 

 

Síň slávy - spolehlivá zapojení zesilovačů, vhodná ke stavbě

Jak jinak, než po zdiskreditování všech možných zapojení, vyzdvihnout jen vlastní konstrukce, bez ohledu na to, že jde o velmi předražené a ne vždy vhodné topologie. O Mr. konstruktérech a jejich pojetí zesilovačů se na těchto stránkách napsalo více než dost.

 

 

Náhoda nebo promyšlená taktika

Audioweb vyvíjí v této oblasti značnou aktivitu, mnohým příznivcům Hi-Fi světa znemožnili přístup, aby nemohli uvádět některá fakta na pravou míru. Uvedené vlákna vznikají cíleně v době kdy se na Hi-Fi světě prezentují výsledky měření zesilovačů HQQF.

 

Vyvstává otázka je HQQF opravdu o tak velkou hrozbu pro ALDAX a DPA? Podívejme se na přehled  základních verzí zesilovačů HQQF-55-505W

 

 

Závěr

Zesilovače HQQF-55-505W a jejich různé varianty dnes dokážou pokrýt celý potřebný sortiment zesilovačů od levných až po ty nejnáročnější.

Zajímavým zpestřením jsou verze z korekcemi a možnost můstkového zapojení. Zesilovače HQQF-55-505W mají dostatečnou šířku pásma, velmi vysokou účinnost, vysokou spolehlivost a ve srovnání s konkurencí nízkou pořizovací cenu.

 Je jen otázkou poptávky, které verze se upřednostní a které se více či méně rozšíří. Topologii zesilovače HQQF-55-505W jsem vytvořil na základě mých dlouholetých zkušeností, ale doplnil jsem do konkrétního provedení plošného spoje poznatky těch, kteří neuměli mnohé zesilovače oživit a dotáhnout do zdárného konce. Právě proto je podstatná část filtračních kondenzátorů přímo na desce plošného spoje.

Zesilovače HQQF-55-505W netrpí nedefinovanými stavy při zapnutí a proto není nutné tento problém řešit opožděným připojením reproduktorů, jak je tomu u mnoha jiných topologii, atd...

 

 

Diskuse

 

 

 

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

 

 

Hi-Fi zesilovač HQQF-55-504W_4_2 nejvyšší kvality s výstupním výkonem 2 x 500W.

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování brzy

 

Rozměry zesilovače bez chladiče jsou 103x167x40mm, hloubka – šířka – výška.

 

Diskuse

 

HQQF a teorie 

 

 

 

 

 

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

 

Úvod

Měřili jsme zesilovač Aldax SPV 250P. Zatím bez velkých úspěchů, při pokusu o proměření frekvenční charakteristiky při výstupním výkonu cca 1W, shořel při výstupním výkonu daleko menším jak 1W, odporové zátěži 4Ω a krokované frekvenci 2Hz÷300kHz.

.

Postup měření

 • Pro účely oživování, byl namísto transformátoru použit stabilizovaný zdroj 2x30V/1A.
 • K zesilovači byla připojena odporová zátěž 4 Ω.
 • Zesilovač byl řádně nastaven a ofset byl cca +7mV.
 • Na vstup zesilovače bylo přivedeno střídavé napětí 1kHz/100mV.
 • Napětí 100mV bylo použito pro všechna měření a vstupní citlivost zesilovače se neměnila.
 • Sinusové napětí 1kHz, Uš=6,3V na výstupu již vykazovalo nesymetrii -64mV.
 • Obdélníkové napětí 1kHz vykazovalo překmit a jistou neustálenost v rovné části.
 • Sinusové napětí 20kHz, Uš=6,3V, nebylo příliš odlišné od 1kHz.
 • U obdélníkového průběhu je zřejmá snaha o kmitání na kmitočtech 200 ÷300kHz.

.

 

 

Měření frekvenční charakteristiky

 • Následovalo měření  frekvenční charakteristiky.

 • Na vstupu zesilovače bylo konstantní napětí 100mV.

 • Na výstupu zesilovače bylo napětí při 1kHz cca 6,3V.

 • Krok mezi jednotlivými měřeními byl 1s.
 • Naměřená charakteristika byla obdobná jako u zesilovače Aldax SPV 100, který byl rovněž měřen při 100mV na vstupu, při zisku cca 23dB bylo na výstupu 1,4V/4Ω=0,5W.
 • Před koncem měření se však z koncových tranzistorů na pravé straně zesilovače nepatrně zakouřilo a charakteristika se nedoměřila.

 

Bod destrukce Aldax SPV 250P

Při cca 200kHz je u zesilovače Aldax SPV 100 pokles zesílení cca 9dB. Při konstantním vstupním napětí to odpovídá výstupnímu výkonu pod 0,7W! U zesilovače Aldax SPV 250P byl průběh obdobný.

 

 

Závěr

Je zarážející, že zesilovač Aldax SPV 250P, který je dimenzovaný na trvalý výstupní výkon 250Wattů, nepřežil krátkodobé měření frekvenční charakteristiky při výkonu 5W.

 

Příčinou destrukce koncových tranzistorů byla zřejmě jedna či více konstrukčních vad, které jsou patrné z obdélníkových průběhu a frekvenční charakteristiky. Na frekvenční  charakteristice se  vada projeví jako značné převýšení při cca 240kHz.

 

Charakteristika

 1. Aldax SPV 250P je postaven na poměrně drahých prvcích a materiálech.
 2. Plošný spoj je pěkně uspořádán, ale pro udávané výkony má značně poddimenzované vodivé cesty.
 3. Černý povrch působí velmi esteticky, ale značně znesnadňuje případné hledání závad a opravy.
 4. Vysoká vstupní citlivost, pevně nastaven zisk zesilovače 34dB.
 5. Nevhodně vyřešené nastavování vstupní citlivosti.
 6. Frekvenční charakteristika stěží do 100kHz.

Jaká by byla reakce koncových tranzistorů při plném napájecím napětí 2x65V a relativně tvrdém 600VA transformátoru zůstává neznámou. 

 

Diskuse

 

 

 

 

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

  

Úvod

Před několika dny jsme měřili zesilovač Aldax SPV 250P, který při pokusu o proměření frekvenční charakteristiky, při výstupním výkonu menším jak 1W shořel. Není zcela běžné aby jakýkoliv zesilovač po řádném sestavení a nastavení pracovních bodu nepřežil měření frekvenční charakteristiky, která je prováděna jen při zlomku výstupního výkonu.

 

Po pravdě řečeno, byl to první mnou měřený zesilovač, kde se taková nemilá věc přihodila. První s dlouhé řady zesilovačů, které se již čítají na tisíce. Netrvalo dlouho a komunita sdružující se na audiowebu, započala s přístupem jim vlastním s napadáním mé osoby. Proto považuji za nutné uvést některé fakta na pravou míru.

 

Frekvenční rozsah

Jedna z teorii poškození zesilovače ADAX směřovala k proměřované šířce pásma.

.

 

Jakožto pamětník a příznivec zesilovačů W. Marshalla Leacha, který vždy preferuje a preferoval zesilovače s šířkou pásma alespoň 400kHz, pamětník vinylových desek a magnetofonů STUDER REVOX A77, ale také znalý současných technologii jako SACD a DVD audio, zastávám názor, že běžný zesilovač musí přenášet frekvenční pásmo daleko za 100kHz.

QQF-55 KS 500W svým frekvenčním rozsahem sahá k 500kHz, chystá se novější verze pro velmi široký sortiment použití, bez omezení výkonů a s ještě lepšími vlastnostmi.

 .

 

 

Opravdový Sinclair, ne "ALDAX - Electronics by Sinclair&Pierre", staví své zesilovače, které i pro Subwoofery přesahuji šířkou pásma hranici 150kHz a nejsou v této oblasti omezeny na pouhých 20 či 40kHz.

 .

 

Upozornil jsem ALDAX aby poopravila dokumentaci ke svým zesilovačům a dopsala, že je přísně zakázáno připojení gramofonu na vinylové desky, magnetofonu, SACD, DVD audio či podobného zdroje signálu, který má větší frekvenční rozsah jak 20kHz což zaručeně zesilovače ALDAX zničí.

.

 

Napájecí napětí

Další z teorii poškození zesilovače ADAX byla v malém napájecím napětí, kdy ještě nefungují proudové zdroje.

.

 

Proudové zdroje

Není nic jednoduššího jak prokázat nesprávnost teorie o nefunkčních proudových zdrojích, jejich simulací. Hlavním nedostatkem proudových zdrojů je jejich velká závislost na napájecím napětí a ještě větším nedostatkem proudových zdrojů je jejich teplotní závislost.

Na grafech jsou patrné změny proudu v závislosti na napětí, ale rovněž změny proudu v závislosti na teplotě. Při zapnutí zesilovače s napájecím napětím  ±30V a teplotě 20°C teče tranzistorem BF469 proud cca 4,8mA, stejný proud teče při teplotě 54°C a napájecím napětí ±60V. Z grafů je rovněž patrné, že napájecímu napětí ±11V při teplotě 0°C odpovídají  proudy při napájecím napětí ±60V při teplotě 80°C.

 

.

 

Nelze tedy v žádném případě mluvit o stabilitě či nestabilitě způsobené napájecím napětím. Pokud společnost ALDAX na svém výkladu trvá, je nutné aby i tento požadavek specifikovala v technických parametrech.

.

 

 

Otevřená snaha o vyhrožování

Samozřejmě nechyběly ani různé formy vyhrožování a osočování se záměrného zničení modulu, vše se neobešlo bez patřičné dávky vulgarity a trvalé péče o mé znalosti.

.

 

Závěr

Jen zopakuji, že měření Aldax SPV 250P bylo naprosto korektní, bylo naprosto stejné jak měření QQF-55 s MJ11015/16  a mnoha dalších zesilovačů. Většinu zesilovačů měřím pro pokles 10 až 20dB není žádnou výjimkou měření zesilovače od 1 či 2Hz do 1MHz a výše.

 

Ták měřil W. Marshall Leach a já tak od sedmdesátých let měřím taky. Není jiná možnost jak proměřit zesilovač s rovnou přenosovou charakteristiku v rozmezí 5Hz÷100kHz, která je zapotřebí pro SACD a DVD audio.

Společnost ALDAX by měla namísto nesmyslného vymýšlení příčin, všechny požadavky řádně specifikovat v technických parametrech. 

 

Frekvenční rozsah

Pokud je pro zesilovače ALDAX natolik nebezpečný kmitočet nad 40kHz dopsat, že je přísně zakázáno připojení gramofonu, magnetofonu, mikrofonu, SACD, DVD audio či podobného zdroje signálu, který má větší frekvenční rozsah jak 40kHz což je mimo technické parametry zesilovačů ALDAX v důsledku čeho se zesilovače zničí.

 

Teploty

Jak je patrné z charakteristik proudových zdrojů, proud se s teplotou 0°C÷80°C, při napájecím napětí ±60V pohybuje od 6mA do 4,3mA. Chyba v proudovém zdroji je téměř 50%, je-li zesilovač ALDAX opravdu tak citlivý na přesnost proudových zdrojů, je nutno přesně specifikovat při jaké vnitřní teplotě můžou být zesilovače ALDAX provozovány.

 

Napětí

Platí to co jsem uvedl v souvislosti s teplotami. Napětí  ±60V je označeno za maximální, k tomuto napětí je dodáván i transformátor. Napětí minimální není vyznačeno a tvrzení, že je nutno napoprvé připojit zesilovač na tvrdé, maximální napájecí napětí ±60V je naprosto scestné.

Jak jsem uvedl, první připojení každého zesilovače na malé napětí a s proudovým omezením, teprve pokud je vše v pořádku tak napětí zvedat. Pokud je moderní pojetí ALDAXu obrácené, vše naplno pokud je něco špatně tak je to hned minulostí! Nech to ALDAX uvede do technických parametrů.

 

Zdroj: Sinclair

 

.

  

Psáno pod čarou

Společnost ALDAX a její příznivci by měli vždy umět vést diskuzi v odborné rovině. Pokud nemají v odborné rovině co říci, měli by mlčet! Nenahrazovat svou neznalost osobní rovinou a neustálým hledáním zástupných témat.

Moderátoři by měli být nestraní a nezasahovat do problematiky z pozice své síly, sami by měli netetiketu nejenom dokonale znát a ctít, ale v jejím duchu diskuzi moderovat.

.

 

Umazávání textu, obzvlášť odkazů, za účelem znemožnění získání komplexních informaci k dané tématice, sice často udělá z autora textu hlupáka, ale problematiky znalejší si zdroje nakonec dohledají.

.

 

 

Diskuse

 

 

 

 

L

Nejnovější

Copyright © 2023 Hi-FI svět. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

B

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X

Stránky vydává Bohumil Federmann, Kunovice 7, 75644 Loučka, Česká republika, federmann@seznam.cz