Hi-Fi svět

Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích.

L

Nejnovější

HQQF a teorie

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

  

Úvod

Moduly zesilovačů HQQF-55-506W-5-1 jsou vybaveny snímáním ss složky a kontrolou pomocného napětí, které slouží k řízení modulu inteligentního řízení napájení HQQF-55-200, jež bezpečně odpojí napájecí napětí a tím ochrání jak reproduktory, tak samotný zesilovač. Nejenom zesilovače HQQF mohou při zapnutí či vypnutí vydat sic výkonově nevýznamný, avšak slyšitelný nelibozvučný pazvuk, pro ty kteří se chtějí i tohoto rušivého projevu zbavit je určen modul řízeného připojování a odpojování reproduktorů HQQF-55-220.

 

 

 

 

Schéma zapojení

   

 

 

 

 

Popis funkce

Jde o značně univerzální zapojení, které je řízeno napájecím napětím zesilovače. Při zapnutí zesilovače je vhodně nastavena časová konstanta o kterou je připojení reproduktoru za dosažením nastaveného napětí opožděno. Při vypnutí zesilovače, reaguje relé na pokles napájecího napětí a reproduktor odpojí dříve, než napájecí napětí poklesne pod stanovenou mez. Obě meze jsou nastaveny individuálně, dle toho či onoho zesilovače. 

 

Závěr

Jde o jednoduchý, vysoce spolehlivý obvod, který připojuje a odpojuje reproduktory v čase, kdy jsou napěťové poměry na zesilovači dostatečně ustáleny. Jako doplněk je vyveden konektor, který lze využít pro odpojení reproduktorů v případě ss složky, či využít k jinému účelu.

 

 

Diskuse

 

 

 

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Úvod

Další ze série článků "Nebuďte negramotní", který ukazuje další fatální neznalosti rádoby Hi-Fi_stů na Slovanetu, tentokráte v oblasti záznamu zvuku a samotných zvukových formátů.

 

Historie článků Nebuďte negramotní 

   

Formát SACD

Když jsem psal před více jak třemi roky článek SACD, blíže vinylu? o historii vzniku formátu Super Audio CD, který byl vyvinut společnostmi Sony a Philips Electronics v roce 1999, ani ve snu mne nenapadlo, že se najdou v oboru lidé netušící jak se SACD disky vyrábí či přehrávají.

SACD disk byl vyvinut, aby výrazně předčil vlastnosti formátu CD, ale aby byl kompatibilní s CD přehrávači, byla výroba SACD disků zvolena jako Hybridní disk, tedy nosič má dvě záznamové vrstvy, vrstvu SACD, ale také vrstvu CD.

 

Formát - Vrstva

CD

SACD

Převod

16bitů - PCM

1bit - DSD

Vzorkovací frekvence

44,1 kHz

2,8(5,6)MHz

Dynamický rozsah

96dB

120dB

Frekvenční rozsah

20Hz - 22kHz

5Hz - 100(200)kHz

Kapacita disku

700MB

8GB

 

SACD disky lze přehrávat na CD přehrávačích, ale jen v kvalitě CD nahrávky a na SACD přehrávačích s kvalitou SACD nahrávky, která je výrazně vyšší.

 

Hifi_Slovanet a SACD

K "Mistrům" na Hifi_Slovanetu se zjevně doposud nedostala informace o existenci hybridních disků, netuší nic o formátu  SACD a plete se jim s formátem CD, jen tak se může stát, že provádí analýzu CD vrstvy a tvrdí, že analyzovali SACD nahrávku.

Dopad takového měření je opravdu katastrovální, neboť zaměnit vzorkovací frekvenci 44,1 kHz a 2,8224 MHz či dokonce 5,6MHz může jen opravdový "Mistr".

 

 

Závěr

Na Slovanetu ale i jiných Audio-Hifi ČS fórech se již nelze vůbec ničemu divit, stále stejní "Mistři" a fatální neznalosti, čím nás asi překvapí příště?

 

Diskuse

 

 

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

 

Úvod

Název subwoofer vychází ve volném překladu, jako dunidlo či Sub-dunidlo, jeho úkolem je přenést a vyzářit akustické signály na nízkých až velmi nízkých frekvencích, které již klasická reproduktorová soustava vyzářit nezvládá.

Běžná reproduktorová soustava přenáší pro pokles -3B pásmo od cca 50÷100Hz výše, kdežto akustický signál ve slyšitelném spektru je již od cca 16÷20Hz a ve vnímatelném spektru, tedy v Infrazvuku, sahá dokonce až k řádu jednotek Hz.

 

Úloha subwooferu

Úlohou subwooferu je tedy doplnit reproduktorovou soustavu, tak aby byl výsledný akustický vjem věrnější a realističtější, často může sloužit i k odlehčení výkonové zátěže reproduktorových soustav.

 

Slyšené a vnímané frekvence

Na téma slyšené a vnímané frekvence a jejich často nesprávné chápání jsem napsal několik článků, Zvuk a Hi-Fi, Nerozumim Česki, aneb Zvuk a Zvuk, Věřte nevěřte Wikipedii, ale také článek SACD, blíže vinylu? kde je jasně doloženo že pásma mimo slyšitelné pásmo v rozsahu 20Hz÷16kHz nelze v žádném případě opomenout, tyto pásma sluchem sic neslyšíme, ale v součinnosti s dalšími tóny vnímáme.

Jde právě o akustický vjem, který dává hudbě pocity zážitky a vše co se slovy jen těžko vyjadřuje, je to právě ten rozdíl mezi živým koncertem a kvalitně či nekvalitně reprodukovaným záznamem.

 

Frekvence a směrovost

Nedílnou nutnou znalostí pro správný návrh a rozmístění akustických měničů jsou frekvence a jejich směrovost.

Směrovost je přímoúměrná frekvenci, lze tedy napsat, že vysokotónové reproduktory vyzařují jen v úzkém vyzařovacím úhlu. Naopak hlubokotónové reproduktory mají  vyzařovací úhel výrazně širší.

Co se týče samotného šíření vysokých a nízkých frekvencí platí totéž. Vysoké frekvence se šíří spíše přímočaře a hůř se odráží, jejich intenzita se vzdáleností rychle klesá. Nízké frekvence se šíří spíše všesměrově, dobře se odráží, jejich intenzita se vzdáleností klesá výrazně pomaleji.

Pokles intenzity hladiny zvuku neberu jako přirozený pokles se čtvercem vzdálenosti, který je nezávislý na frekvenci, ale mám na mysli útlum způsobený průchodem prostředí.

Zde je patrné, že subwoofer nám postačí pouze jeden a příliš nezáleží na jeho poloze a směru.

 

Frekvence a výkony

Další nedílnou nutnou znalostí pro správný návrh a výkonové dimenzování akustických měničů jsou frekvence a jejich výkonové zastoupení v akustickém signále.

Zde si dovolím připomenout článek Nebuďte negramotní poosmé, aneb proč měření nemůže odrážet poslechový dojem, věnovaný právě často rozdílným podmínkám při měření a poslechu, obzvláště s ohledem na výkony.

 

  

 

Pro objektivní zjištění výkonového rozložení akustického signálu jsem použil materiálů Japonského týmu vedeného T. Ooahashihem, složeném z deseti japonských univerzit a výzkumných ústavů (Oohashi, Tsutomu, Emi Nishina, Manabu Honda, Yoshiharu Yonekura, Yoshitaka Fuwamoto, Norie Kawai, Tadao Maekawa, Satoshi Nakamura, Hidenao Fukuyama a Hiroshi Shibasaki), který pracoval na vývoji nových digitálních standardů "super audio compact disk" (SACD) a "digital versatile disk audio (DVD-audio), přičemž zkoumal vliv vyšších harmonických na lidské smysly, následně neurologové publikovali výsledky v Journal of Neurophysiology a na konferenci AES v roce 2000. Více je na toto téma napsáno v článku SACD, blíže vinylu?.

Jak je patrné je výkonové zastoupení akustického signálu v oblasti pod 100Hz naprosto dominantní. Výkonové dimenzování subwooferu by mělo být výrazně větší, jak součtu všech zbylých akustických měničů použitých v reproduktorových soustavách.

 

Požadavky na zesilovač pro subwoofer

Nyní se dostáváme k požadavkům na kvalitní zesilovač pro kvalitní subwoofer. Víme že zesilovač musí přenést co nejnižší frekvence, dle možností již od 2÷5Hz s výkonem dostatečně větším jak zbytek reproduktorových soustav.

Pokud jako hlavní zesilovač použijeme například zesilovač 2x100W, pak bychom měli použít zesilovač pro subwoofer o výkonu minimálně 300÷600W. Tento výkon je často opomíjen a zesilovač pro subwoofer bývá silně poddimenzován.

 

Požadavky na zdroj zesilovače pro subwoofer

Zcela samostatnou a naprosto opomíjenou oblastí jsou požadavky na zdroj zesilovače pro subwoofer. Často se můžeme setkat s nesmyslnou honbou, aby zesilovač dodával trvale výkon na hranici limitace při 1 či 10 a více kHz.

Stejně tak se můžeme setkat se zcela nesmyslným a scestným řešení limitace, kde se zesilovač při kvalitním poslechu nesmí nikdy nacházet. Právě pro již uvedené případy konstruktéři zcela nesmyslně řeší velikost napájecího transformátoru na úkor velikosti filtračních kapacit. Napájecí transformátor bývá často silně předimenzován a filtrační kapacity naopak poddimenzovány.

Pokud má zesilovač spolehlivě chodit již od 2Hz do zátěže 4Ω, pak impedance filtračních kapacit pro pokles -3dB musí být cca 1,7Ω, takový požadavek nám však splní velikost filtrační kapacity až 50mF!

Mělliby takový zesilovač pracovat do impedance nižší, jak jsme často svědky impedančního minima 4Ω reproduktoru až ke 2Ω, pak by se požadavky na velikost filtračních kapacit úměrně navýšily.

 

Závěr

Jak je z článku patrné je u návrhu opravdu kvalitního subwooferu a jeho zesilovače velmi často opomíjen potřebný výkon, ale také frekvenční rozsah a jeho dopad do návrhu samotného zdroje a velikosti nutných filtračních kapacit.

Požadavky na samotný zdroj zesilovače lze zobecnit na všechny kvalitní zesilovačem které mají za úkol přenášet spodní akustické pásmo.

 

HQQF řešení

Vysoce kvalitní subwoofer je možné řešit naprosto špičkovými zesilovači, které se dají koupit, jako  Sety referenčních Hi-Fi zesilovačů HQQF-55-506W s doplněním o HQQF-55-250 baterie filtračních kondenzátorů, čímž se získá naprosto bezkonkurenční řešení.

 

 

Diskuse

 

 

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

 

Úvod

Barevná hudba HQQF-55-230-BH je přímým pokračováním někdejší Barevné hudby QQF-55-BH. Stále se objevuje řada blikátek, které rozsvěcují několik málo led diod, na které se musí pozorovatel upřeně dívat.

Barevná hudba HQQF-55-230-BH, stejně jak její předchozí verze nabízí diametrálně jiné možnosti, je konstruovaná pro trvalý výkon cca 700W, slouží tedy pro osvětlení malých a středních místností či sálů.

 

  

Zapojení a funkce

Zapojení je realizováno jako tři pásmové propusti se strmostí 24dB/Okt s dělícími kmitočty 500Hz a 5kHz od kterých jsou odvozeny tři základní barvy červená, žlutá a zelená.

Dále je použita modrá jako inverzní barva, která se bez signálu rozsvěcuje. Volba barev je spíše doporučující a záleží na samotném vkusu toho či onoho uživatele.

Jde o zařízení, které řídí přímo síťové napětí, k čemuž slouží čtyři triaky ovládané prostřednictvím čtyř optotriaků, které galvanicky oddělují nevýkonovou část od sítě.

 

  

Pohled na výsledek

 

 

 

 

Diskuse

 

 

 

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

HQQF-55-250 baterie filtračních kondenzátorů, malý doplněk Hifi zesilovačů HQQF-55-506W-XX, který navýší kapacitu filtračních kondenzátorů, výrazně zlepší chování zesilovače na nejnižších kmitočtech, bez nároků na zbytečně velký transformátor.

 

 

 

 

 

 

Rozměr je 182x42, tedy obdobný jako plošného spoje koncového stupně  HQQF-55-506W-5-1. Jsou použity stejné elektrolytické i SMD kondenzátory, včetně připojovacího konektoru, ne jehož protějšek je pamatováno v modulu HQQF-55-200, inteligentní řízení napájení.

   

Diskuse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

Nejnovější

Copyright © 2024 Hi-FI svět. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

B

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X

Stránky vydává Bohumil Federmann, Kunovice 7, 75644 Loučka, Česká republika, federmann@seznam.cz