Hi-Fi svět

Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích.

L

Nejnovější

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

 

Úvod

Po přečtení článku Libor Petřek Valašský zloděj či mecenáš by se mohli někteří domnívat, že jde jen o osobní rovinu a mnohé to nezajímá, opak je však pravdou. Jednalo se a jedná o již zažité praktiky, ale abych byl konkrétnější, podívejme se, jak funguje naše právo a jak kohokoliv z nás dokáže ochránit.

 

Když Libor Petřek daruje 20mil Kč

Psal se rok 1998, když spokojený Pražský železničář, pan František Jeřábek ani netušil, že jeho poklidné dny jsou sečteny. 18. Prosince 1998 se stal rázem milionářem, jaké to štěstí by si každý pomyslel a hned mu spadlo do klína 20mil Kč, jenže on o tom ještě nevěděl.

Tuto radostnou zprávu mu postupně měly oznámit až obálky s modrým pruhem, které se objevily až za několik let, aby té radosti nebylo příliš, těch 20mil nebylo v majetku, ale v dluzích, takto to veřejnost mohla pozorovat s TV obrazovek.

 

TV Nova 19.07.2006 20:55

Rány osudu, Na vlastní oči, moderátor Josef KLÍMA

A peníze potřetí. Abychom nežili v blaženém omylu, že do milionových dluhů se mohou dostat jenom lidé, kteří s miliony nakládají, je tady pan Jeřábek, bývalý železničář a dnes invalidní důchodce. Jednoho dne zaléval na své malé zahrádce kedlubny, když mu přišla obálka s modrým pruhem.  
František JEŘÁBEK, údajný dlužník
--------------------
Přišlo z Telecomu, že dlužím za telefon, firma Apolo, částku asi čtrnácti tisíc. Pak to najednou začalo chodit jedno za druhým.
redaktor
--------------------
Šlo o pohledávky za firmu, o které nikdy neslyšel. Kdosi se jí potřeboval zbavit, a tak sehrál u notářky habaďůru s falešnou občankou a firmu přepsal na pana Jeřábka.
osoba
--------------------
Hm, František Jeřábek, no, nám tvrdí, že to vůbec není on, že ... Určitě tady někdo byl, když máme, když je tam ověřený podpis a určitě tvrdil, měl občanský průkaz na jméno Jeřábek a tvrdil, že je pan Jeřábek, takže na základě toho jsme mu ověřili ten podpis.
redaktor
--------------------
Proč se to stalo právě tomuto obyčejnému muži? Pan Jeřábek nechtěl zbohatnout, nikdy nepodnikal, jenom pokorně žil svůj obyčejný život.
František JEŘÁBEK, údajný dlužník
--------------------
Já si myslím, že to bylo náhodný, že v tom asi ani já, ani oni neměli vůbec žádnej úmysl, že to bylo náhoda.
redaktor
..
Nešťastný důchodce, pan Jeřábek se mezitím snaží někomu sdělit, že se zadluženou firmou nemá nic společného. Ale komu to má říct?
osoba
--------------------
Ale tady jste asi na to nepravém místě.
osoba
--------------------
Ta věc je v šetření, v šetření jinýho, jinýho úřadu nebo ...
František JEŘÁBEK, údajný dlužník
--------------------
Ale kterýho?
osoba
--------------------
No, to byste měl vědět vy.
František JEŘÁBEK, údajný dlužník
--------------------
Já nevím, co s tím mám provést.
osoba
--------------------
Ale já v podstatě s tím nemám vůbec, se dá říct, co dělat, já vám tenhle ten problém nevyřeším.
redaktor
--------------------
Nepomohl mu nikdo. Notáři, kteří to způsobili, policie, která by teoreticky měla stíhat lumpy, stát, který má pana Jeřábka chránit. Pan Jeřábek se ze zoufalství dokonce obrátil i na údajné partnery ve firmě napsané na jeho jméno.
František JEŘÁBEK, údajný dlužník
--------------------
Dobrý den, mě znáte?
Libor PETŘEK, jednatel zadlužené firmy
--------------------
Ano? Já nevím odkud, kurník. Odněkud ...
František JEŘÁBEK, údajný dlužník
--------------------
Neznáte?
Libor PETŘEK, jednatel zadlužené firmy
--------------------
Já nevím.
redaktorka
--------------------
To je pan Jeřábek ...
František JEŘÁBEK, údajný dlužník
--------------------
Já jsem Jeřábek. No, heleďte, na mě chtějí dvacet milionů.
Libor PETŘEK, jednatel zadlužené firmy
--------------------
No, tož to víte, to já za to nemůžu.
František JEŘÁBEK, údajný dlužník
--------------------
Kdybych si nad tím uvažoval, tak dennodenně neusnu do rána a budu polykat jeden prášek za druhým, abych se uklidnil. Jsou to pěkný lumpové, že mi ničeji život a klidný stáří.
redaktor
--------------------
Poučení, když se dostanete do problému, nespoléhejte na instituce, na systém, natož na stát. Zpravidla vám nepomohou a ještě spíš vám ublíží.

  

Česká správa sociálního zabezpečení

Útrapy důchodce Jeřábka pokračují


9. 9. 2004, Příbramský deník

Na Františka Jeřábka ze Sedlčan, který se stal bez vlastního přičinění před několika lety jednatelem a vlastníkem dvou obchodních společností, ale především mnohamilionových dluhů, opět útočí úřední mašinerie. Invalidní důchodce František Jeřábek ze Sedlčan má rád přírodu. Zejména les, kde má svá tajná houbařská místečka. Má na+dání na ruční práce. Už několik let mu však kalí jeho záliby těžko uvěřitelný podvod, do kterého se bez vlastního přičinění připletl. Jeho rodné číslo kdosi zneužil a zápis v obchodním rejstříku z něj naráz udělal jednatele a majitele dvou zadlužených firem Apolon a Delasko.

Tím začala všechna jeho trápení. K desítkám dopisů, které dostává nešťastný "bílý kůň" od věřitelů, stohům upomínek, soudních obsílek a vyhrožování exekucí majetku přibyl další dopis. Adrenalin mu zdvihla výzva Okresní správy sociální správy ve Vsetíně."Oznamují mi, že v červnu letošního roku byl zrušen konkurs na majetek úpadce společnost Delasko. Byl odvolán i správce konkursní podstaty, a proto se prý obracejí na mne. Kontrolorka Marie Šuláková ze správy sociálního zabezpečení mi oznamuje, že podle výpisu z Obchodního rejstříku jsem dosud jednatel této společnosti, a tak mne vyzývá, abych byl nápomocen při kontrole vedení evidence pracovníků, mezd a odvodu pojistného a sociálního zabezpečení. Kontrolu zajímá nemocenské pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění za období od ledna 1997 do listopadu 1998. Ale co já s tím?"ptá se rozhořčeně bývalý železničář, který v životě nepodnikal, a tedy nezaměstnával ani jediného pracovníka.

Úplné znění dopisu Okresní správy sociálního zabezpečení jsme předali poslankyni Parlamentu ČR Evě Dundáčkové. Ta slíbila, že odpověď pro kontrolorku Šulákovou pomůže Františku Jeřábkovi vyhotovit. Současně nám poskytla kopii místopředsedy vlády České republiky Pavla Němce, který převzal úřad ministra spravedlnosti. Radí Dundáčkové, jak dosáhnout shody mezi zápisem v obchodním rejstříku a skutečným stavem. Podnět k soudu na vymazání může podle něj dát i železničář. "Pokud z předložených podkladů toho, kdo dává podnět, nebo orgánu, který upozorňuje na nesoulad, bude jednoznačné, že zápis byl učiněn na základě podvržených podkladů, je možné předpokládat, že soud rozhodne rychle," tvrdí Němec.

Autorka: Marie Břeňová


 

Náhoda nebo záměr

Nedá se o náhodě vůbec mluvit, jednalo se o úmyslný trestný čin, na který je naše právo, lépe řečeno jeho vykonavatelé krátcí, ne že by to řešit nešlo, ale otázkou je proč? Zda se jedná o pohodlnost, či stále více v médiích skloňovanou korupci si netroufám říci, ne tak napsat.

 

Úloha soudů

Ta, jak jsme si řekli v prvním článku, spočívá v dodržování práva a rozhodování dle toho co je psáno a převod zadlužené firmy má všechny náležitosti. Smlouva je řádně sepsána, podpis je řádně ověřen a víc zákon nevyžaduje.

Skutečnost, že se dle slov pana Františka Jeřábka jedná o podvod, že nikdy neměl 100tis Kč aby si koupil 20mil dluhu, však nikoho, ale opravdu nikoho nezajímá.

Je majitelem a jednatelem zadlužené společnosti, tak nech se stará a platí, žádné opravné prostředky se nepřipouští.

 

 

 

 

 

Úloha Státního Zastupitelství

Nevím, jakou úlohu zde sehrálo Státní Zastupitelství, ale umím si to dobře představit. Tato záležitost patří soudům a nezatěžujte s tím Státní Zastupitelství.

Jediné co v takové situaci Státní Zastupitelství připustí a zvládne je výslech. Policista, vyšetřovatel si zavolá pana Ing. Libora Petřeka a zeptá se: věděl jste, že pan František Jeřábek, není pan František Jeřábek, ale podvodník, který vám dává 100 či dokonce 205tis za 20mil dluhu?

Pan Ing. Libor Petřek odpoví: nevěděl, opravdu nevěděl, přijel nevím odkud do Rožnova, vytáhl z kapes peníze a zaplatil 100 či 205tis Kč, vzal si 20mil dluhu, podepsal v Rožnově dvě smlouvy a víc jsem jej již neviděl ani o něm neslyšel.

Přesně takto to pan Ing. Libor Petřek prezentoval i před TV Nova. Je patrné a zcela logické, že lidé uzavírají právě takové obchodní transakce a Státní Zastupitelství pak musí věc odložit.

Kdyby, ale Ing. Libor Petřek při výslechu řekl, že pan František Jeřábek, není pan František Jeřábek, ale podvodník, který mu dal 100 či dokonce 205tis za 20mil dluhu? Pak by Státní zastupitelství muselo konat a podvodníka hledat, ale tvrzení pana Františka Jeřábka zde opravdu, ale opravdu žádnou váhu nemá.

Fakt, že každá společnost vede své účetnictví a převod takové společnosti by měla provázet i řada účetních úkonů, předaní kompletní dokumentace atd. to již nikoho, ale opravdu nikoho nezajímá.

Jak se však ukázalo, nešlo o jednu společnost, ale hned dvě předlužené společnosti. Prostě panu Františku Jeřábkovi se zachtělo zaplatit ne 100tis, ale hned 205tis Kč, neboť společnost Apollon jistě takovou hotovostí nedisponovala.

Ing. Libor Petřek má zajisté veškeré účetní transakce zadokumentovány, nebo jako obvykle jen na čestné slovo?

 

Závěr

V minulém roce byla konečně společnost Apollon úředně zlikvidována, kolik zůstalo panu Jeřábkovi dluhů, nevím, ale jsem si jist, že přišel o pěkný kus svého života a namísto odpočinku se mu život stal nesnesitelným peklem.

Zasloužený odpočinek a příjemný život však proti své vůli zaplatil někomu jinému. Jak si povíme v článcích příštích, nejde zdaleka o klopýtnutí pana Ing. Libora Petřeka a nějakou náhodu, kde se společnosti nedaří, jde o soustavný stav a výrobu zadlužených společností, které pak zaplatí někdo jiný.

Pokud se někomu nedaří, projde konkurzem, pak má jisté omezení a může začít znova. Punc bankrotáře si pak nese celý život, pokud mu bankrot někdo jen tak přihrál, má prostě smůlu a ten kdo mu jej přihrál, má prostě štěstí, ale často i peníze, které takto pod dohledem Státu zlegalizoval.

Je to otřesné, ale Stát a zodpovědné orgány jen přihlíží, a pokud někoho hájí, pak je to právě podvodník. Jak jinak může pan František Jeřábek věrohodně doložit podvod, u kterého nebyl. Pokud se opravdu jednalo o podvod na Rožnovské Matrice, pak tam byl Ing. Libor Petřek a podvodník. Pokud někomu opravdu společnost předával, o čemž si dovolím pochybovat, pak tam byl opět Ing. Libor Petřek a podvodník. Všechny úkony musel dobře promýšlet Ing. Libor Petřek s podvodníkem, pokud jim nebyl on sám a osoba vydávající se za pana Jeřábka, jen zaplacený kolemjdoucí.

Nějak se mi nechce uvěřit, že by Ing. Libor Petřek naletěl podvodníkovi, který mu jen tak ukrade dluh 20mil aby jej převedl na nic netušícího důchodce na druhém konci České Republiky. Pokud se pan Libor Petřek opravdu dozvěděl o podvodu až následně, a stal se rovněž obětí podvodníka, měl od smlouvy ustoupit a neprodleně panu Františku Jeřábkovi vrátit za obě společnosti celkem 205tis Kč, obě zadlužené společnosti převést zpět na sebe a své společníky.

Územně příslušné, Vsetínské státní zastupitelství tuto kauzu již uzavřelo roku 1999, alespoň v tomto duchu zněla odpověď na oznámení z roku 2009, kterou jste mohli číst v článku Libor Petřek Valašský zloděj či mecenáš. O důvodech takového postoje Státního Zastupitelství můžeme jen spekulovat. Zřejmě jde o jedince s vynikajícími schopnostmi, který by hravě za úplatu prodal i Státní dluh.

 

Diskuse

 

Články s podobnou tématikou.   

 

 

L

Nejnovější

Copyright © 2024 Hi-FI svět. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

B

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X

Stránky vydává Bohumil Federmann, Kunovice 7, 75644 Loučka, Česká republika, federmann@seznam.cz