Hi-Fi svět

Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích.

L

Nejnovější

Oživování

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Úvod

v  článku Měření zesilovače HQQF-55-506W-5-1 jsme se mohli podívat na některé vlastnosti modulu Hi-Fi zesilovače HQQF-55-506W-5-1, nyní se podíváme na další měření. Modul má nastavenou celkovou ZV na šířku pásma pro pokles o 3dB na 200kHz. 

 

 

Měření šumového napětí

Měřením šumového napětí byla zjištěna míra šumu, která se pohybuje pod 100µV, typicky 40µV což odpovídá poměru signál/šum přes 110dB, typicky 120dB.

Jde o šum, který vytvoří na 4Ω zátěži typický výkon 400pW, na reproduktoru s citlivostí 90dB vytvoří akustický tlak -4dB, tedy daleko pod prahem slyšitelnosti a slyšitelný není ani ze vzdálenosti několika cm od reproduktoru.

 

Měření výstupního odporu

Měřením výstupního odporu, byla naměřena hodnota menší než 40mΩ, typicky 27mΩ, odtud se dá vypočíst činitel tlumení pro 4Ω zátěž a je větší jak 100, typicky 145, pro zátěž 8Ω je činitel tlumení větší jak 200, typicky 290. Měřeno za výstupním konektorem.

S přihlédnutím, že jde ve velké míře již o měření přechodových odporů a ne ani tak o měření vlastního vnitřního odporu dané Topologie Federmann a vzetí do úvahy významně větší odpor vodičů k samotné zátěži, je výsledek naměřeného vnitřního odporu více než dobrý.

 

Závěr

Jak si ukážeme v následujícím článku, nelze jakékoliv měření brát jako příliš směrodatné, není přímá souvislost mezi měřením a poslechem, neboť měření popisuje zesilovač jako celek, ale nedokáže jej posoudit v detailech důležitých pro samotný poslech.

  

Diskuse

 

 

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

 

Úvod

V článku Zesilovač 500W/1000W, HQQF-55-506W-5-1 byla zveřejněna konstrukce zesilovače osazeného OZ a 5. páry výkonových MOSFETŮ IRFP240/IRFP9240. Při dobrém pájení je zapojení schopno funkce na první zapojení. Jedním trimrem nastavíme klidový proud 15÷20mA na jeden pár výkonových tranzistorů a druhým trimrem výstupní nesymetrii, která se dá hravě nastavit na 0mV, jedna otáčka trimru je cca 1,5mV.

 

 

 

Měření

Zapojení je stejnosměrné, proto dbáme na to, aby se na jeho vstupu trvale nevyskytovala stejnosměrná složka. Zapojení disponuje invertujícím i neinvertujícím vstupem, přednostně používáme vstup invertující a vstup neinvertujíci zkratujeme na zem.

V grafech je měřená přenosová charakteristika zesilovače HQQF-55-506W-5-1  včetně tabulky naměřených hodnot.

 

 

Naměřená korekční křivka, která ukazuje chybu měření o kterou je možno opravit naměřené hodnoty a dosáhnout výrazně vyšší přesnosti.

 

  

 

 Měření obdélníkem, 1kHz jen kladná polarita.

 

 

 

  Srovnání s konkurencí

V grafech je měřená přenosová charakteristika zesilovače KSX9905a včetně tabulky naměřených hodnot.

 

 

V grafech je měřená přenosová charakteristika zesilovače KSD8251 včetně tabulky naměřených hodnot.

 

 

 

Závěr

Ještě bych měl připomenout jeden konkurenční zesilovač Aldax SPV 250P, všechny vždy měření přežily jen tento při měření shořel.

Koncepce řady Nf zesilovačů Federmann HQQF-55-506 vyvolala u některých značný odpor, spíše bych měl napsat značné obavy z naprosto drtivé konkurence, přestože bylo mnohé vysvětleno v článcích Topologie Federmann, dále Topologie Federmann, část XIII a Nf zesilovače Federmann HQQF-55-506 podruhé, tváří se někteří naprosto nechápavě a snaží se neustále vyvolávat dojem, že nejde o konkrétní zapojení, ale o simulace, přitom nedokážou poznat měření a neumí ani posoudit stabilitu zesilovače.

  • Zesilovač 500W/1000W, HQQF-55-506W-5-1 je naprosto bezkonkurenční
  • Dokonalé prostorové uspořádání
  • Oboustranná a zároveň smíšená montáž
  • Značná výkonová rezerva
  • Obrovská šířka pásma
  • Neskutečná rezerva zisku a tím vynikající přenosové vlastnosti
  • Mezi kapacitami zdroje a tranzistory ani mezi tranzistory a reproduktorem žádné zvuk-degradující prvky, jako pojistky či relátka
  • Dokonalá spolupráce a funkce jednotky HQQF-55-200, inteligentní řízení napájení, která dokonale chrání nejenom reproduktory, ale hlavně samotný zesilovač a celé zapojení, přičemž nemá nikde na světě obdoby!

Ale podíváme-li se na diskusi, hold česká povaha se nezapře, pokud nemají na to aby byli alespoň trochu dobří, udělají vše proto, aby jakýmkoliv způsobem poškodili a pošpinili, jen aby to tak zářně nevypadalo! Jak ubohé a přitom české.

 

Diskuse

 

 

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

  

Úvod

Tento text vás provede oživováním libovolného elektronického zařízení, nyní pokračujeme ve  stavbě a oživování zesilovače QQF-55-500W, kde si názorně ukážeme některé z možných oživovacích postupu.

 .

 

Původní text

Samotnému oživení QQF-55-500W jsem při jeho popisu věnoval pozornost pouze v rozsahu, kdy je výstupní napěťová nesymetrie do ±100mV, pokud je nesymetrie větší, považuji modul za špatný a je třeba jej opravit.

Zapojení QQF-55-500W je naprosto univerzální a lze použít velké množství tranzistorů, proto jsem se více přesné nastavení nerozebíral a považoval jsem za samozřejmé, že kdo si umí správně vybrat tranzistory, bude umět i správně dostavit pracovní body.

 

Rozšíření zapojení

Zapojení se nejdříve šířilo pouze v okruhu mých známých a nebyl žádný problém komukoliv cokoliv vysvětlit či poradit, změna nastala když bylo zapojení zveřejněno, jak na mém webu, tak v Electusu.

Naprostou katastrofou byly "odborné" úpravy "odborníků" , kteří nepochopili ani zapojení, ani nutnost frekvenčního a dynamického rozsahu, o příčinách vzniku Tranzistorového zvuku nemluvě. 

 

Rozptyl tranzistorů

Rozptyl hodnot použitých tranzistorů může být velmi velký, ať již z důvodu použití jiných tranzistorů, které pro stavbu doporučuji, ale také z důvodů, že jeden typ tranzistorů vyrábí více výrobců.

Výsledkem naprosto odlišných vlastností použitých tranzistorů je pak, že některé konstrukce vyžadují R-C člen (Boucherotův člen) na výstupu a u jiných nesmí být použit, ale dochází i k odlišnému nastavení proudových zdrojů a vstupního diferenciálního stupně.

 

Měření při napájení ±5V 

Pokud máme jakékoliv pochyby o správnosti hodnot, či jsme naměřili na výstupu při napájení ±5V ss napětí 100mV a více, nezbývá než začít měřit. Nejlépe je si vytisknou zapojení a přímo do něj si dělat poznámky. Nesmíme zapomenout, že při prvních oživovacích krocích si vystačíme s napájením ±5V a proudem do 50mA.

Větší napětí by nám mohlo modul v případě jeho chyby, nevratně poškodit.Jako testovací vzorek jsem osadil čtyři moduly, použil jsem tranzistory BF720/BF421 a BDV66D/BDV67D, všechny moduly byly funkční na první pokus, ale měly stejnou chybu, výstupní napěťová nesymetrie -165mV ÷ -178mV.

 .

Zvětšit 

 

Správné nastavení

Pokud není na výstupu ss napětí menší jak 100mV, je nutné toto ss napětí dostavit. Nesahat do diferenciálního stupně a nelaborovat stylem pokus omyl jak to doporučují "odborné" úpravy "odborníků"! Nejde o žádnou chybu zapojení, ale o odlišné parametry tranzistorů a tedy musí být nastaven odlišně i proudový zdroj, pro náš případ zcela postačí dostavit proudový zdroj podepírající diferenciální stupeň.

Ve většině případů je výstupní napěťová nesymetrie minusová a postačí zmenšit hodnotu odporu R7, tedy zvětšit proud tak aby se výstupní napěťová nesymetrie posunula ke kladnějším hodnotám.Paralelně k odporu R7 připojíme potenciometr a nastavíme výstupní ss napětí blízké nule, pak změříme velikost odporu potenciometru a nejbližší hodnotu v řadě připojíme paralelně k odporu R7, můžeme rovněž změřit kombinaci R7 s potenciometrem a odpor R7 vyměnit.

Po výměně R7, což považuji za elegantnější způsob, by měla být výstupní napěťová nesymetrie blízká nule, postačí však když bude cca do 50mV. Samozřejmě plošný spoj opět umyjeme lihem, aby byla zachována i estetická úroveň.

.

 

Zvětšit 

 

Výměna R7

Po nastavení výstupní nesymetrie +8mV, jsem změřil potenciometr a naměřil jsem hodnotu 814Ω, výsledná impedance R7 je tedy nejvhodnější 270Ω, výsledné měření po výměně je na obrázku.

Nastavení je naprosto originální a v případě potřeby jej musí provést každý samostatně, nejlépe na každém modulu. Jediným kladem je skutečnost, že v mém případě nastavení platilo pro všechny čtyři moduly, neboť byly použity tranzistory ze stejné výrobní série.

Diskuse

pokřačování brzy...

 

QQF-55-500W první část

QQF-55-500W druhá část

QQF-55-500W třetí část

Stavíme zesilovač

Oživujeme zesilovač

 

 

 

 

L

Nejnovější

Copyright © 2023 Hi-FI svět. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

B

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X

Stránky vydává Bohumil Federmann, Kunovice 7, 75644 Loučka, Česká republika, federmann@seznam.cz