Hi-Fi svět

Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích.

L

Nejnovější

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

 

Úvod

Po dlouhé době jsem se konečně dostal k již avizovanému návrhu inteligentního řízení napájení zesilovačů řady HQQF-55-505W. Aby mohlo takové inteligentní řízení vzniknout, musela mu předcházet dostatečná podpora v zesilovačích řady HQQF-55-505W.

 • Zesilovač 300W/600W, HQQ-55-505W-3-1
 • Zesilovač 500W/1000W, HQQ-55-505W-5-1
 • Zesilovač 1000W/2000W, HQQ-55-505W-10-1
 •  

   

   

  Opožděné připojení hlavního napájení

  Zesilovače HQQF-55-505W již disponují kontrolou napětí pomocných zdrojů, tato kontrola je vyvedena přes konektor X6 k dalšímu zpracování.

  Při dostatečně velkém napětí pomocných zdrojů je otevřen tranzistor optočlenu OK2, přes konektor X8 dojde k sepnutí relé K1, čímž dojde k sepnutí kontaktů K111 a K114 a připojení hlavního transformátoru.

   

  Pomalý náběh

  Termistor R1 zajistí pomalý náběh hlavního zdroje. Pomalý náběh je nutný pro odstranění proudových rázů při zapnutí hlavního zdroje.

   

  Hlavní pojistka

  Jako jištění je použita hlavní pojistka, uvádím hlavní, přestože jde o jedinou použitou tavnou pojistku, která má za úkol chránit celé zařízení před přetížením.

  Velikost hlavní pojistky je volena s ohledem na velikost středního výkonu zesilovače a velikost hlavního transformátoru, což musí být ve vzájemné relaci. Počáteční proudový náraz je omezen termistorem R1, jak jsem uvedl dříve.

   

  Rychlé odpojení

  Pro případ poruchy zesilovače má modul HQQF-55-200 celkem 5 vstupů X9 ÷ X13, které mohou být použity pro snímání ss složky zesilovačů řady HQQF-55-505W, pro snímání teploty chladiče či další potřebné kontrolní činnosti.

   

  Kontrola ss složky

  Pro tuto funkci jsou moduly zesilovačů řady HQQF-55-505W vybaveny samostatnou kontrolou. V případe ss složky je otevřen tranzistor optočlenu OK1, přes konektor X5 a dále prostřednictvím jednoho z konektorů X9 ÷ X13 dojde k otevření tyristoru T1.

  Přes tyristor T1 dojde k sepnutí relé K2, čímž dojde k rozepnutí kontaktů K211 a K212 a odpojení hlavního transformátoru.

  Stav sepnutí T1 je nevratný a trvá pokud je přítomno napájecí napětí, k rozepnutí T1 a opětovnému nastartování zařízení je zapotřebí jeho celkové vypnutí.

   

  Kontrola teploty a další potřebné kontrolní činnosti.

  Kontrola teploty a dalších potřebných kontrolních činností, pokud je použita tepelná vratná pojistka či jiný zdroj signalizace poruchy se připojí prostřednictvím dalšího z konektorů X9 ÷ X13. Funkce je identická jako v případě kontroly ss složky a signály se sčítají.

   

  Zvýšení ochrany

  Modul inteligentního řízení napájení zesilovačů HQQF-55-505W, HQQF-55-200 disponuje další užitečnou funkcí, kterou je nejenom odpojení napájecího napětí ale rovněž rychlého vybití filtračních kondenzátorů.

  Po sepnutí tyristoru T1 dojde k sepnutí relé K2, čímž dojde k rozepnutí kontaktů K211 a K212 a odpojení hlavního transformátoru, dále se nabíjí kondenzátor C2, který zajistí zpoždění pro sepnutí optočlenů OK1 a OK2 a následné odpálení tyristorů T2 a T3, které přes odpory R2 a R3 zajistí přes konektory X3 ÷ X7, rychlé vybití hlavních filtračních kondenzátorů všech připojených modulů HQQF-55-505W.

   

   

  Srovnání se současným stavem

  HQQF-55-200 - modul inteligentního řízení napájení zesilovačů HQQF-55-505W, se dá jen velmi těžce srovnávat s jinými produkty používanými k různým ochranným účelům, neboť samotné pojetí řízení napájení je diametrálně jiné než u jiných konstruktérů.

  SS složka

  SS složka je hlídána na úrovni samotného zesilovače a modul HQQF-55-200 zajišťuje jen její vyhodnocení a zpracování.

   

  Odpojení reproduktorů

  Odpojení reproduktorů, zde není vůbec realizováno. Vycházeje z názoru, že jakékoliv přechodové odpory a další prvky v cestě signálu jsou naprosto nežádoucí, bylo přistoupeno k odpojení celého zesilovače.

   

  Pojistky

  Vycházeje ze stejného názoru, že jakékoliv přechodové odpory a další prvky v cestě napájení, mezi filtračními kapacitami a výkonovými tranzistory jsou naprosto nežádoucí, bylo přistoupeno k jištění celého zesilovače pouze jednou tavnou pojistkou na vstupu celého zařízení.

   

  Ochrany výkonových prvků

  Ochrany výkonových prvků se téměř neřeší, každý konstruktér odpojí reproduktor a čeká až zbytek zařízení bude postupně, ale dokonale zničen.

  Modul inteligentního řízení napájení HQQF-55-200 disponuje odpojením hlavního napájení a následným rychlým vybitím filtračních kondenzátorů. Jde o funkci, kterou v současné době nenabízí žádný konstruktér. Tato funkce může zachránit, když ne všechny výkonové prvky, pak alespoň jejich podstatnou část.

   

   

  Závěr

  Modul inteligentního řízení napájení HQQF-55-200 vychází z mnou používaných principů a mých zapojení v 70. letech minulého století, přesto je i nyní svým pojetím zcela převratným řešením, které nemá v soudobé praxi žádnou konkurenci. S drobnými úpravami jde tento modul s jistým omezením použít i pro jiné výkonové stupně.

  Mnohem více však lze funkce inteligentního řízení napájení HQQF-55-200 využít, jako vzor pro mnohé konstruktéry, aby povýšili svá řešení k vyšší bezpečnosti, spolehlivosti a dokonalosti.

  Pokud někdo nechce využít všech funkcí modulu HQQF-55-200, pak není nutnost jednotlivé prvky osazovat, totéž platí v přiměřené míře pro moduly zesilovačů řady HQQF-55-505W. Velikost jednostranného plošného spoje je 90x57mm.

   

   

   

  Diskuse

   

   

   

  L

  Nejnovější

  Copyright © 2024 Hi-FI svět. Všechna práva vyhrazena.
  Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

  B

  Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X

  Stránky vydává Bohumil Federmann, Kunovice 7, 75644 Loučka, Česká republika, federmann@seznam.cz