Hi-Fi svět

Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích.

L

Nejnovější

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

 

Číslo účtu pro ty jimž není osud člověka lhostejný a mají zájem přispět: Fio banka, pro ČR: 2300133613/2010, pro SR: 2300133613/8330, IBAN: SK0783300000002300133613, Děkujeme za každou projevenou účast. 

  

Úvod

Soudci aneb nikým nekontrolovatelná Justiční Mafie, právě takový nadpis by mohl vystihnout současné postavení soudců, kteří mají definitivum, jsou za své činy nesvéprávní, chtěl jsem napsat nezodpovědní.

Ale měl bych spíše napsat, aby to bylo gramaticky správně, že Soudci za svá rozhodnutí nenesou žádnou právní ani jinou zodpovědnost a nikdo se nesmí jejich rozhodnutími v rámci jejich NEZÁVISLOSTI zabývat a to ani Státní zastupitelství, ne tak policie či Ministerstvo spravedlnosti.

Soudci jsou přece NEZÁVISLÍ a to i na všech složkách Státní moci a Státní správy, ne jak tomu bylo v minulém "TOTALITNÍM" režimu! Soudci jsou v ČESKÉ DEMOKRACII přece NEZÁVISLÍ a tím naprosto svobodni, ve svém rozhodování jsou naprosto NEZÁVISLÍ na všem, často jim nic neříká LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD a jak si ukážeme, jsou často nezávislí i na Českém právu a zákonech.

Na straně druhé se Stát, tedy lid České Republiky, dobrovolně vzdal jakékoliv kontroly a možnosti práci Soudců, alespoň kontrolovat a v případě, že se soudce dostane na šikmou plochu, vyvodit patřičné důsledky, včetně možné náhrady škody a uplatnění trestní zodpovědnosti, jak je to u většiny populace České Republiky běžné.

 

Předmluva

Sám Tomio Okamura se v článku Tomio Okamura: Státem posvěcená lichva vyhání lidi z domovů pozastavuje nad naprosto svévolnými, lidským právům odporujícími praktikami exekutorů. 

 

Jak se v článku Soudy nechtějí projednat odvolání konkurzní mafie můžeme dočíst, nejzávažnější kauzy mohou být pro mnohé, tak nepříjemné nebo snad nebezpečné, že je odmítají řešit a přehazují si je jak horký brambor.

Ve všech druzích médii se stále více skloňuje výraz "Soudní mafie", čas běží bohatí bohatnou chudí, měl bych napsat chudnou, ale mnozí z nich jsou tak chudí že již ani zchudnout nemohou. Kde se dva perou třetí se směje říká staré České přísloví, není tomu jinak ani v těchto případech, tím třetím jsou exekutoři, kteří si na takovém způsobu života postavili pohádkovou Státem chráněnou živnost.

Na téma Konkurzní a Exekutorské zločiny se konal v Poslanecké Sněmovně dne 5. dubna 2011 celodenní Seminář s názvem "Možná úskalí zneužitelnosti zákona ZKV a IZ z pohledu omezování základních lidských práv garantovaných Ústavou ČR.“.

  

 

Semináře se krom obětí Konkurzních a Exekutorských zločinů účastnili i významné osobnosti jako, zástupkyně Evropského soudu pro lidská práva a Rady Evropy ve Štrasburku, poslankyně Mgr. Karolina Peake, poslankyně JUDr. Zuzka Bebarová-Rujbrová, poslanec Michal Babák, poslance Josef Novotný, Vrchní státní zástupce JUDr. Vlastimil Rampula, náměstek Ministra spravedlnosti Mgr. František Korbel, náměstek Nejvyššího Státního Zástupce JUDr. Stanislav Mečl a další včetně mé maličkosti.

 

Současnost 

Dlužíte někomu 10Kč a máte na účtu milión, to je to pravé působiště pro řadu exekutorů, ale nemusíte mít obavy že vám z účtu zabaví oněch 10Kč a nějakou stovku za jeho práci. Moderní exekutoři jsou mnohem pracovitější a taky si více vydělají, jsou schopni vám prodat dům se vším vybavením a proto, že je to mnoho práce, tak nemusí na její zaplacení stačit ani ten milión na účtu a zůstanete mu ještě dluženi.

Nyní si můžou mnozí myslet, že píši naprosté nesmysly, že po revoluci konečně žijeme v právním státě a takovou nehoráznost by si nedovolili ani KOMUNISTI v 50. letech minulého režimu, přestože člověka zlikvidovali, musel mít práci a musel mít kde bydlet.

Opravdu to není pravda, hlavně to však přestává být sranda, jak se ukazuje nemusíte dlužit vůbec nic ani těch 10Kč, stačí aby dlužil někdo vám úplně cizí, třeba předchozí majitel či nájemce, přesně jak píše ve svém Blogu Tomio Okamura O byt mají přijít kvůli dluhu 4 745 Kč.

 

Justicie - Fakta

Tento článek patří do kategorie Justicie - Fakta, proto se jich budeme více držet. Poukážeme na fakt, jak jsou soudy zahlceny prací, ale často prací která nevede k řešení jednotlivých kauz, ale vede spíše k jejich obcházení a snad i podporování a podílení se na organizovaném zločinu.

Jak si ukážeme je kontrola soudců a jejich rozhodnutí často nepřezkoumatelná a tím nejsou za svou práci nikterak zodpovědní, ne tak postihnutelní!

 

Nezákonné zablokování majetku 2Nc57/97-12

Nezákonným předběžným opatření 2Nc57/97-12 Okresního soudu ve Valašském Meziříčí mi dne 3.12.1997 bylo znemožněno nakládat se svým majetkem. Okresní soud ve Valašském Meziříčí k takovému kroku dle odvolacího, Krajského soudu v Ostravě nebyl místně příslušen a ani nebyl žádný právní důvod k takovému zablokování.

Navrhovatel musel v zápětí vzít návrh zpět, aby zachránil alespoň soudní poplatek, tento krok však měl i svou druhou stránku. Krom ušetřeného soudního poplatku, docílil navrhovatel neomezeného pokračování předběžného opatření o to se již postaral Obchodní soud v Ostravě, který řízení pro bezdůvodnost zastavil.

Pro Katastr je výklad slova zrušení a zastavení diametrálně odlišný, proto ponechal blokaci celých 14 let a nebylo žádné právní síly, aby tento stav zvrátila. Odvolací Krajský soud v Ostravě řešící náhradu škody vzniklou předběžným opatřením, po 14 letech shledal, že soudy ani Katastr nikterak nepochybily a odblokování bylo naprosto promptní v nekratší možné době, to ještě nevěděl, že 14. rok zastavené předběžné opatření je stále na Katastru zapsáno a LV trvale blokuje.

 

24K30/99 konkurz vyhlášený dlužníkem na svého věřitele

Ano čtete dobře, Konkurz 24K30/99 vyhlášený Krajským soudem v Ostravě dne 21.2.2000, byl a je konkurzem vyhlášeným dlužníkem na svého věřitele, kterému se nechtělo zaplatit své závazky, tak podal návrh na konkurz. Krajskému soudu v Ostravě stačila zástavní smlouva, aniž by cokoliv prověřoval, aniž by na cokoliv slyšel a konkurz vyhlásil.

Nepomohlo odvolání, dovolání, ani ústavní stížnost, ve všech případech je člověk ať již právem či neprávem označen za úpadce nesvéprávný, přesněji řečeno zbaven svých práv a pro soudy není dostatečně legitimní.

Nepomohl Ministr spravedlnosti, nepomohl Ombucman a pan Prezident České Republiky radil na dopis, kde jsem uvedl, že jsem již vyčerpal všechny možnosti v tomto státě, abych se prý poradil s právníkem.

 

15Nc3454/2009-5 Exekuce na neexistující pohledávku

Po nekonečných útrapách a 12 let trvající nutnosti snášet vykrádání svého majetku za vydatné účasti a podpory Českých Soudů a Soudců přichází další rána v podobě Okresním soudem ve Valašském Meziříčí nařízené exekuce 15Nc3454/2009-5, Exekuce na neexistující pohledávku!

Na úpadcem popřené pohledávky se po skončení konkurzu nahlíží, jako na nedoložené a případní věřitelé je musí řádně vymáhat u příslušného soudu. Při přezkumném jednání mi bylo důmyslně zabráněno abych se jej mohl zúčastnit, přesto jsem podal žalobu na popření pohledávky na které byl postaven celý konkurz vyhlášený dlužníkem na svého věřitele 24K30/99.

Právní zástupce Správce se dovolal mé nesvéprávnosti, přesněji nedostatku legitimity a soud mou žalobu zamítl, přesto v odůvodnění 40Cm132/2003-25 Krajského soudu v Ostravě ze dne 25.05.2005 napsal, že je nutno na pohledávku řádně uplatnit u příslušného soudu a nelze na ni vést po skončení konkurzu exekuci!

 

 

 

Okresní soud ve Valašském Meziříčí

Okresní soud ve Valašském Meziříčí však na uvedenou smyšlenou ničím nedoloženou pohledávku, aniž by nařídil jednáni, aniž by si cokoliv prověřil, nařídil exekuci.

 

Odvolací Krajský soud v Ostravě

Odvolací Krajský soud v Ostravě pod č.j. 10Co1019/9009-25 nařízenou exekuci potvrdil. Krajský soud neměl žádný problém s dokumentem jako LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD s odůvodněním, že jsem nic nového nedoložil a věc nelze věcně projednat.

Domníval jsem se, že Krajský soud v Ostravě přehlídl mých cca 40stran textu a doplňujících dokumentů, které dokazovaly věrohodnost navrhovatele, ale také poukazovaly na neexistenci petitu, tedy vykonatelnosti exekuce pro její bezdůvodnost a nedoloženost, jak již potvrdil Krajský soud v Ostravě dne 25.05.2005 pod č.j. 40Cm132/2003-25, kde zcela jasně napsal, že je nutno pohledávku řádně uplatnit u příslušného soudu a nelze na ni vést po skončení konkurzu exekuci!

Odvolací Krajský soud v Ostravě pod č.j. 10Co1019/9009-25 nejenom že nařízenou exekuci potvrdil, ale zároveň z pro mne nepochopitelných či snad jiných, nebo snad dokonce zjištných důvodů zakázal dovolání!

 

Žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost 14Cmo348-2010

Za dané situace mi nezbylo než podat Žalobu na obnovu řízení a pro zmatečnost a opakovaně se domáhat svých práv.

Soud prvního stupně, stejně jak odvolací soud stupně druhého se však žalobou vůbec nezabýval, neboť jak uvedli "dovolatel neuvedl žádné skutečnosti, jež jsou rozhodné pro nařízení výkonu rozhodnutí, nařízení exekuce a pověření exekutora jejím provedením a že k jiným okolnostem nesmí odvolací soud přihlédnout"

 

 

 

Státem organizovaný zločin aneb Justiční Mafie

Za této situace mi nezbývá než, abych celou situaci viděl, jako jeden velký Státem organizovaný zločin Justiční Mafie, kde si soudci soudí, jak se jim zachce, nechci napsat, jak kdo zaplatí, na to nemám a zajisté nezískám žádné důkazy.

 

Proto mi nezbývá než abych se zeptal:

1.       Co víc může být "rozhodnou skutečnosti pro nařízení výkonu rozhodnutí, nařízení exekuce a pověření exekutora jejím provedením" než samotné č.j. 40Cm132/2003-25 Krajského soudu v Ostravě ze dne 25.05.2005, ve kterém se uvádí „Na druhou stranu by však dle názoru soudu nenastaly účinky uvedené v ust. § 45 odst. 2 z. k. v., tedy, že na základě seznamu přihlášek lze pro zjištěnou pohledávku, kterou úpadce výslovně nepopřel , po zrušení konkursu vést výkon rozhodnutí na úpadcovo jmění. Dle názoru soudu by po skončení konkursu byli věřitelé bývalého úpadce nuceni vymáhat své tvrzené vykonatelné pohledávky za úpadcem podáním žaloby.“

2.       České právo to vidí naprosto jasně, stejně tak Krajský soud v Ostravě ve svém č.j. 40Cm132/2003-25. Jak je tedy možné, že Soudce Okresního soudu ve Valašském Meziříčí rozhodne jinak, rozhodne jen tak bez jakékoliv existence pohledávky?

3.       Jak je vůbec možné, že odvolací soud vůbec nezajímá České právo ani právní názor svých kolegů?

4.       Jak je možné, že týž Krajský soud v Žalobě na obnovu řízení a pro zmatečnost 14Cmo348-2010 vůbec nečtou spis a spokojí se s "lživým" výkladem svých kolegů, že "dovolatel neuvedl žádné skutečnosti, jež jsou rozhodné pro nařízení výkonu rozhodnutí, nařízení exekuce a pověření exekutora jejím provedením ". Namísto řádného a veřejného soudu jen konstatují "že k jiným okolnostem nesmí odvolací soud přihlédnout" a řádnému jednání se mistrně vyhnou!

Mohl bych se ještě tázat, proč Okresní Státní zastupitelství odmítá věc řešit že jí nepřísluší se zabývat činností soudců a právníků, nebo tvrdí že kauzu řešilo 10let před jejím vznikem! Mohl bych se ještě tázat proč Ministerstvo Spravedlnosti hraje mrtvého brouka s právním výkladem, že mu nepřísluší přezkoumávat jakékoliv rozhodnutí soudců a tím zasahovat do jejich NEZÁVISLOSTI.

 

Závěr

Co říci závěrem, snad jen to že nejsem žádná výjimka. Soudci aneb nikým nekontrolovatelná Justiční Mafie se neustále rozrůstá a počet okradených roste geometrickou řadou, někdo to výstižně nazval Třetí vlnou privatizace.

Zůstává otázkou, jak dlouho ještě potrvá, než se to vládní garnituře podaří změnit, nebo také, jak dlouho si to ještě nechají jidé líbit!

Měl bych zde nastíněnou zvůli soudců a exekutorů, dát do kontextu s dokumentem zvaným LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD, pak teprve by mnohým došlo, že jsme národ či stát, kde tato listina neplatí, lidská práva jsou hrubě pošlapávána a náš právní řád je často v příkrém rozporu s Listinou základních lidských práv a svobod, ale o tom snad příště.

  

Diskuze

 

 

 

 

 

 

L

Nejnovější

Copyright © 2024 Hi-FI svět. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

B

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X

Stránky vydává Bohumil Federmann, Kunovice 7, 75644 Loučka, Česká republika, federmann@seznam.cz