Hi-Fi svět

Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích.

L

Nejnovější

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
 

Úvod

Po sérii článků Libor Petřek a SAT & FOJT, Libor Petřek a Malus Trade, Libor Petřek, Apollon a Delasko a Libor Petřek Valašský zloděj či mecenáš se dostáváme pomalu do finále a poslední společností, které se Ing. Libor Petřek zbavil je společnost První záruční.

 

Libor Petřek vs David Copperfield

David Copperfield umí nechat předměty zmizet, Libor Petřek naopak umí vyčarovat peníze a sám David Copperfield by se mohl od něj učit.

Podíváme-li se na hospodaření společnosti První záruční, která byla evidentně jediným zdrojem příjmů Ing. Libora Petřeka, pak se nestačíme divit. Na spokojený a velmi bohatý život majitele společnosti postačí ekonomická ztráta několik set tis Kč ročně.

Takový přeúspěšný podnikatel si dokáže ještě ušetřit a nějaký ten mil Kč, každoročně své společnosti půjčit. Alespoň takové čísla se můžeme dočíst s dokumentů uložených u Resjstříkového Soudu.

 

 

 

 

Otakar Lehner nový vlastník První záruční

Osobně jsem se snažil pana Otakara Lehnera na jeho adrese vedené u Rejstříkového Soudu navštívit, ale zrovna nebyl doma.Abych byl přesnější, na uvedené adrese nebydlí a ani se tam neukázal již od roku 2003, alespoň tolik jsem se dozvěděl od nájemníků domu.

 

 

Nedalo mi a kontaktoval jsem i sídlo společnosti První záruční, Praha 10, Vršovice, Sportovní 825/10. Na této adrese se však nikdy společnost První záruční nevyskytovala a nevyskytuje, alespoň tolik dle telefonického rozhovoru se společností „Martin Kosík, Stěhování a vyklízení bytů a firem. Zajištění odvozů na skládku“, která na uvedené adrese sídlí.

 

 

Ohlédnutí za činností První záruční

Pokud se ohlédneme za činností První záruční, pak můžeme nabýt dojmu, že poskytovala úvěry či půjčky, jak jinak než bez bankovní licence.

O cíleném sepisování podvodných smluv jsem psal již v článku Libor Petřek Valašský zloděj či mecenáš, nyní můžeme vidět i smluvní pokutu, která mnohonásobně převyšuje upsanou částku.

 

 

Libor Petřek s První záruční a nejenom s ní připravil pravděpodobně dlouhou řadu podobných osudu, možná i několik set. Soudy soudí spravedlivě, dle listinných důkazů jim panem Ing. Liborem Petřekem důkladně připravených a předložených. Je zarážející, že Soudy ke svému rozhodnutí nepotřebují žádné doklady, kdy a kolik bylo půjčeno a Státní Zastupitelství zůstává netečné, nikdo ani netuší o těch, ostatních.

Předpokládám, že účetnictví toho moc neprozradí, vždyť mezi seriózními lidmi jde vše bez jakýchkoliv dokladů, které by v budoucnu mohly dokázat kolik peněz, kde bylo půjčeno či vráceno. Finanční úřady při stěhování společností poněkud ztrácí přehled i možnost účinné kontroly.

 

Úloha soudů ?

Ten kdo zobrazil bohyni představující spravedlnost Justicii, jako ženu se zavázanými očima, neměl na mysli zřejmě její jasnozřivost, ale něco opačného. Soudy rozhodují dle toho, co je psáno a ani náznak podezření v nich nevzbudí do očí bijící pochybné transakce.

Soudy v těchto případech rozhodují na něčí návrh a vůbec se nezatěžují možností výslechů protistran či dokonce nařízením jednání, kde by se mohlo vše zbytečně zkomplikovat, pak by soudy musely konečně soudit a ne potvrzovat dobře napsané návrhy podvodníků.

 

Úloha Státního Zastupitelství ?

Aby vše nezůstalo jen na Soudech, je zde ještě institut Státního Zastupitelství, který má dbát nad zákonností a mnohé občany chránit, ale nějak se jejich poslání míjí účinkem. I v tomto případě Státního Zastupitelství věc odložilo, jako projednanou o 10 let dříve než se stala a o 10 let dříve, jak jsem ji oznámil.

  

Závěr

Tyto články nejsou míněny jako obecné znevážení práce Soudů a Státního Zastupitelství, ale mají poukázat na drobné mezery a nedostatky, které by bylo možno napravit, dříve než přerostou v gigantické rozměry.

Pro Soudy a Státní Zastupitelství to může být řádově jen několik procent případů, neboť mají mnoho jiných, ale pro takto poškozené strany je to často celoživotní likvidace, bez možnosti sjednání nápravy.

Jen připomenu, že ne vždy je dodržováno:

  1. Čl. 36 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv právo na spravedlivý proces.
  2. Čl. 36 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv, právo na soudní ochranu.
  3. Čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv, právo na účinný právní prostředek.
  4. Čl. 14 Úmluvy o ochraně lidských práv, zákaz diskriminace.
  5. Čl. 96 Ústavy České republiky, všichni účastníci mají před soudem stejná práva.
 

Většinou se však jedná o lidi, kteří se nedokážou účinně bránit, nemají prostředky na právního zástupce a pokud o něj požádají, soud o něm často nerozhodne, či dokonce je jim právní zástupce odmítnut s odůvodněním, že je mala pravděpodobnost jejich úspěšnosti, následně je jejich podání odmítnuto pro právní nedostatky. Tomu se říká opravdu „spravedlivý proces“.

 

 

Diskuse

 

Články s podobnou tématikou.   

 

 

L

Nejnovější

Copyright © 2024 Hi-FI svět. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

B

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X

Stránky vydává Bohumil Federmann, Kunovice 7, 75644 Loučka, Česká republika, federmann@seznam.cz