Hi-Fi svět

Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích.

L

Nejnovější

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

 

Předmluva

O výrobě polovodičů v bývalém Československu, ale i o celém východním bloku kolovalo, ale stále ještě koluje mnoho bludů a nepravd, které vychází z naprosté technické neznalosti.

K napsání tohoto textu mne přiměla situace na stránkách Žive.cz, konkrétně na jeho diskusním fóru. Upozornil jsem pisatele, že píše naprosté nesmysly a nepravdy, ale jde o známého moderujícího bastlíře EKKARa, který se sám pasoval do role, jak jsem již napsal v diskusním fóru Hi-Fi světa EKKAR – samovládce a spasitel!?.

.

 

Moderující bastlíř EKKAR samozřejmě veškeré jemu nepohodlné texty systematicky likviduje, tak aby vytvořil dojem, že on je ten znalý a fakta překrucuje k obrazu svému. Web je navštěvovaný mnohými mladými lidmi, jejichž myšlení a znalosti se takto systematicky deformují, upozornil jsem na tuto skutečnost zodpovědné a vedení Živě .cz, zatím však bez výraznějšího výsledeku.

 

Úvod

Jakožto člověku, který několik let stál v čele jediné výroby fotolitografických masek v bývalém Československu, kde jsem kupoval, přebíral a stavěl technologickou linku společnosti Balzers s množstvím, v té době světově unikátních zařízení na měření prašnosti, netěsnosti, rovinosti, defektů a dalších.

Po textu napsaném moderujícím bastlířem EKKARem mi nedalo, než abych na takové nesmysly nereagoval.

.

 

Moderující bastlíř Živě.cz

Moderující bastlíř EKKAR, si však za svými výmysly a nesmysly smrtelně vážně stojí a přidává kuriózní příhodu s Kačerem Donaldem, za kterou může sklidit velký úspěch.

Historka jako vtip mezi odborníky je jistě velmi zábavná, ale pokud ji vezme naprostý laik a neznalek, někdo jako EKKAR za fakt, pak muže mít v myšlení lidí nedozírné následky.

 

Atomová bruska za 50mil USD

Někdo přidává zaručeně ověřenou informaci o brusce za 50mil USD, která se měla pro takové účely používat.

Normálně myslící člověk, který má jen špetku strojařské inteligence, si však dokáže velmi jednoduše spočítat, že když se na konci starého režimu dokázali výrobci polovodičů vyrábět detaily do rozměru 1µm, jejichž síla se pohybovala v řádu 10nm, musela by být schopna taková bruska odbrousit vrstvičku menší než 1nm (cca 3 atomy)!

Světe div se, dodnes takové brusky stále nejsou a nm brousit nelze a nikdy ani nepůjde. Na ubírání takto malých tloušťek jsou naprosto jiné technologie.

 .

 

Moderující bastlíř Živě cz, stále po svém

Moderující bastlíř EKKAR, si však za svými výmysly a nesmysly stojí ještě vážněji, fakt, že tým odborníků, který navrhoval polovodiče již od samotného počátku od roku 1957, má kontinuální historii a probíhá v něm pouze přirozená obměna pracovníku, viz následná citace:

 

"VÝROBA ČIPŮ

Historie

Elektrotechnická výroba v Rožnově má dlouhou tradici - již v roce 1949 zde byla založena společnost Tesla vyrábějící elektronky. Nástup polovodičových technologií však nepromeškala a např. byla schopna vyrobit v roce 1957 první germaniové diody a transistory, v roce 1959 první křemíkové transistory a vytvořila tak základnu rozvoje tehdejší čs. elektroniky. Od konce šedesátých let již byly vyráběny jednoduché integrované obvody a v průběhu 70. a 80. let byl osvojen široký sortiment bipolárních technologií. Úskalím privatizace prošel složitě ale úspěšně podnik bez přerušení výroby k počátku spolupráce s firmou Motorola v roce 1992. Její nástupce firma ON Semiconductor rozvíjí rožnovskou výrobu čipů dodnes."

 

Tento fakt, že dodnes jsou základem tohoto týmu lidé, kteří navrhovali obvody již před více, jak 20 roky nedokázal EKKAR pochopit. Ne že jen nedokázal pochopit, ale zcela záměrně tyto informace filtroval a znevažoval tak práci tisíců lidí, kteří se o rozvoj našeho průmyslu zasloužili, ale i dnes zasluhují.

Na podporu svého tvrzení přidal mnoho dalších technologii, o využití kterých zjevně nemá rovněž ani ponětí. Tím jen vršil jeden nesmysl na druhý, ale díky složitým odborným názvům se mohlo jeho působení na fóru jevit jako zasvěcené, opak však byl a je pravdou.

 .

 

  

Troll jak má být

Samozřejmě na podporu svých odborných tvrzení nevynechal Moderující bastlíř Živě.cz EKKAR ani různá politická hesla a výkřiky, přesně jak jsem popsal v článku Troll na českém a slovenském internetu.

Ono to možná vypadá pro mnohé nezasvěcené jako náramná sranda, někoho urazit pošpinit, mladí se rádi takovým způsobem baví, obzvláště anonymně a ještě raději se přidávají, ale Živě.cz, není nějaký soukromý Blog neznámého pisálka, ale je často považován za seriozní web. Takové postupy na serióznosti Živě.cz však moc nepřidají.  

 

Rekapitulace

Masky

Vyrábět fotolitografické masky pomocí odbrušování předlohy je stejně pošetilé, jako by někdo chtěl odbrušovat povrch staré fotografie mladé super_slečny a podle takto získaných výsledků sestavit fotografii novou či dokonce tu slečnu.

Navíc by dotyčný tvrdil, že dle složení jednotlivých vrstev zjistí technologii výroby dané fotografie, či značku jejího opalovacího krému.

Značku krému již zjistit nelze, ale výroba fotografii byla známa každému prodavači v drogerii a navíc popsaná na každém ustalovači a vývojce, včetně složení. 

Fotolitografické masky se na celém světě dělají stejnou metodou, jejich obrazec se generuje generátorem obrazců či se krokuje krokovací kamerou, materiál jsou kovy a jejich sloučeniny ať již Fe, či Cr.

 

Čipy

Čipy se na křemíkových deskách na celém světě vyrábí, pomocí difuze, implantace či epitaxního růstu, dopanty a jejich koncentrace jsou dány technologii. Pryč jsou průkopnické doby v Bell Telephone Laboratories kde sestrojili výzkumníci John Bardeen (1908 - 1991), William Bradford Shockley (1910 - 1989) a Walter Houser Brattain (1902 - 1987) 16. prosince 1947 první tranzistor. 

.

 

Odbroušením jakékoliv vrstvy a následným rozborem by se nezískal žádný použitelný výsledek. Osobně jsem byl několikrát s vynikající osobností v této problematice Prof. Ing. Danielem Donovalem, DrSc. na ŠTUBA, kde mají dvě velmi pěkné pracoviště.

  • První pracoviště je destruktivní. Velmi přesným odstřelováním PN přechodu  (atom po atomu) iontovým dělem, počítáním odstřelených částic a původních urychlených iontů, se v počítači vytvoří kompletní prostorový model, takto destruovaného přechodu.
  • Druhá, nedestruktivní metoda spočívá v odstřelování PN přechodu pomocí elektronů, ty se vstřelují na předem určené místo a vybudí elektrony odstřeleného atomu, kde vyhodí poslední elektron na vyšší valenční vrstvu. Tento stav je nestabilní a elektron se musí vrátit do nižší hladiny. Energie jednotlivých hladin mají konstantní hodnotu a při návratu se uvolní přesný rozdíl energie, která PN přechod opustí ve formě fotonu s konstantní vlnovou délkou. Takto se dá přesně zjistit komu, jakému atomu elektron patřil. Opět se tvoří kompletní prostorový model.

Obě metody vytvoří kompletní model PN přechodu, ale na jeho sestavení je zapotřebí několik dní, pokud by se měl takto analyzovat obvod se stovkami PN přechodů, bylo by na to zapotřebí desítek až stovek dní, pro tisíce až miliardy PN přechodu úměrně více.

  

Závěr

Nedá se říci, že by v bývalém Československu, ale i východním bloku nebyly vyráběny i obdoby zahraničních obvodů. Záměrně píši obdoby, neboť vnitřní zapojení každého obvodu je zveřejňováno a není nikterak tajné, stejně jak kolo u automobilu, je vždy kulaté a pokud kdokoliv vyrobí podobné, či stejné nemá s tím žádný problém.

Aby to zase nebylo tak jednoduché, byly některé nové obvodové části či technologie patentově chráněny a k jejich realizaci bylo nutno příslušné práva zakoupit, či záležitost vyřešit jinak.

 

Návrhy

Dá se říci, že každý návrh obvodu byl a je vždy originál a každý konstruktér či tým jej musel od základu postavit znovu a po svém. Návrh a výrobu polovodičů popíši v samostatném článku.

Pokud se jednalo o pouhou náhradu, měl ve většině případů konstruktér mnohem složitější pozici než konstruktér obvodu, jehož náhrada se takovou cestou realizovala, byl svázán stejnými parametry a blokován řadou patentů.

 

Technologie

Pokud se jedná o výrobní technologie a postupy, byli jsme stejně jak východní blok ve značné míře samostatní. Technologie 80. let se však stávaly stále více globálními a již převažovaly celosvětové standardy, například Švýcarská společnost Balzers, která měla značný podíl technologii v tenkých vrstvách a fotolitografických maskách, měla značné aktivity jak v bývalém SSSR, ale i v USA.

 

Vyspělost

Rozhodně se nadá říci, že by naše Tesla Rožnov, nějak výrazně zaostávala a vyráběly se jen levné kopie západních výrobku, o vyspělosti svědčí i plynulý a nepřerušený přechod pod nové vlastníky a zachována výroba.

O kvalitách tehdejší výroby mluví i fakt, že řada tehdy špičkových výrobních zařízení slouží dobře i dnes, po více jak 20 letech svého provozu.

Pokud bych vzal další Tesly, které vyráběly například kondenzátory a další, dospěl bych ke stejnému závěru. Každá zná jistě kauzu radaru Tamara. Moderující bastlíř Živě.cz EKKAR by měl dostat vlastní rubriku, ne na Živě.cz, ale ve Valašském Vyškeřáku, zde by mu však naopak chyběl humor a vtip, neboť ani zde to není, jak říká název jen o Vyškéřání sa někomu či něčemu.

.

 

 

 

Diskuse

 


Pokračování pod čarou

 

Po napsání článku jsem přidal část textu poukazující na nepravdivost tvrzení Moderujícího bastlíře Živě.cz EKKARa, netrvalo dlouho a příspěvek se beze stopy ztratil, originál podoby vlákna jsem však uchoval.

.

 

 

Mnozí, včetně EKKARa, nedokážou správně zapojit obvod a hlavně jeho zemně a pak se vymlouvají na vlastnosti obvodu a jeho konstruktéry. Ne jinak tomu bylo i v tomto případě a kolik špíny se dokázalo naházet na všechny a všechno kolem a přitom by stačilo jen trochu dobré vůle a snášenlivosti.

 

Pokračování

Po čase se můj vyhozený příspěvek objevil, ale jen čirou náhodou ve zcela jiném vlákně, Moderující bastlíř Živě.cz EKKAR samozřejmě můj text vysvětluje zase po svém. Slovo „ČÁSTEČNĚ“, neznamená, že bych nenapsal pravdu, jak to všem hned Moderující bastlíř Živě.cz vysvětlil.

.

 

 

  1. Kdyby pozorně četl, tak by se dočetl, že tento článek je věnován pouze a pouze nesmyslům kolem návrhu integrovaných obvodů, jejich rozborům a metodám zkoumání, které Moderující bastlíř Živě.cz v původním článku zmínil a stále ponechal. Já jsem pouze velmi povrchně poukázal na skutečné metody a některá fakta.
  2. Ve výše uvedeném textu jsem rovněž uvedl: „Návrh a výrobu polovodičů popíši v samostatném článku“ a to je pravý význam mnou použitého slova „ČÁSTEČNĚ“! Nepovažoval jsem za vhodné do vyvracení takové snůšky mýtů, nesmyslů a lží ještě zamíchat výklad skutečného návrhu a výroby integrovaných obvodů.

  

Podoba současného internetu a Živě.cz

Je patrné, že je Moderující bastlíř Živě.cz EKKAR je úplně mimo, o složitosti problematiky, která sahá až k podobě a rozměrům atomů a jejích prostorovému uspořádání, dokonce často záleží, zda elektron obíhá tím či jiným směrem, o značném rozsahu této problematiky ani netuší!

Moderující bastlíř Živě.cz EKKAR má však tu moc, aby diskuzi moderoval ne na základě slušnosti, faktů a poznatků dnešní doby, ale naopak pouze a pouze k obrazu svému, s heslem CO NEZNÁM, TO NEEXISTUJE! Tak tuto moc dokonale využívá!

 

 

 

 

L

Nejnovější

Copyright © 2024 Hi-FI svět. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

B

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X

Stránky vydává Bohumil Federmann, Kunovice 7, 75644 Loučka, Česká republika, federmann@seznam.cz