Hi-Fi svět

Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích.

L

Nejnovější

Federmann,

Federmann,

 •  

  Úvod

  Po článcích Hi-Fi předzesilovač HQQF-55-506Kst, Hi-Fi předzesilovač HQQF-55-506Kst pokračování a Hi-Fi předzesilovač HQQF-55-506K pokračování II nezbývá než představit i pohled na přední panel.

   

   

   

   

  Sestava

  Ukázka celkové konstrukce, kde Hi-Fi předzesilovač HQQF-55-506K je namontován přímo na předním panelu, který může být součást výkonového zesilovače.

   

   

   

   

  Diskuse

   

   

   

   

   

 •  

  Úvod

  Po článcích Hi-Fi předzesilovač HQQF-55-506Kst a Hi-Fi předzesilovač HQQF-55-506Kst pokračování, konečně přichází dokončená podoba Hi-Fi předzesilovače, alespoň co se plošného spoje týče, včetně jeho měření.

  Na fotografii je vidět hotový modul Hi-Fi předzesilovače HQQF-55-506K o celkovém rozměru 357x45x60mm (ŠxHxV), před zamontováním do předního panelu. Modul je vybaven vlastním síťovým transformátorem a stabilizátorem symetrického napětí, což mu umožňuje naprostou nezávislost na napájení jiných, například napájení koncového stupně a zároveň vylučuje možnost vzniku nežádoucích zemních smyček.

  Dále je modul vybaven dvěma analogovými V-U metry, sloužícími pro měření a správné nastavení úrovně signálu v obou kanálech, bez čehož nelze dosáhnout optimálního využití excelentních vlastností samotného Hi-Fi stereo předzesilovače HQQF-55-506K, ale i následného koncového stupně.

   

   

   

   

  Precizní nastavení

  Vstupní zesilovač

  Vstupní předzesilovač je navržen pro několik tipů OZ, včetně ultranízkošumových a disponuje krom jiného precizním nastavením frekvenční charakteristiky, což není nic jiného, než proměnná kapacita v celkové ZV, kterou lze frekvenční průběh optimálně nastavit.

   

   

   

   

   

   

  Poněvadž má vstupní předzesilovač plynule nastavitelné zesílení, je nutno proměnnou kapacita v celkové ZV nastavit pro nejpoužívanější vstupní úroveň, potažmo nejpoužívanější zesílení.

  Na následujících je patný rozsah nastavení obdélníkového průběhu o kmitočtu 10kHz. Dále je detail hran, kde je patrný jejich průběh, ale i rychlost přeběhu, která je mezi 30 až 40V/µs.

   

   

   

  Výstupní zesilovač - celek

  Jako další stupen, je použit Baxandalův korektor, k jeho optimálnímu nastavení slouží rovněž kapacitní trimr. Po nastavení korektoru na obdélníkovém kmitočtu 1kHz na rovný průběh, Basy a Výšky, Prezence vypnut.

  Bylo následně provedeno nastavení kapacitního trimru, rovněž při obdélníkovém průběhu o kmitočtu 10kHz. Na fotografiích je patrný obdélníkový průběh i detaily jeho hran včetně rychlosti přeběhu, která je pro celý korektor cca 20V/µs.

   

   

   

   

     

  Korekce - naměřené průběhy

  Jako další následují naměřené přenosové charakteristiky modulu korekčního Hi-Fi předzesilovače HQQF-55-506K. Při rovném nastavení pro pokles pouhých -0,1dB je šířka přenášeného pásma neskutečných 10Hz-100kHz, pro pokles -1dB je šířka přenášeného pásma 4Hz-350kHz a pro pokles -3dB je šířka přenášeného pásma 2Hz-600kHz.

  Dále je z grafu patrný rozsah regulace basů a výšek, pro 20Hz je to ±20dB a na frekvenci 20kHz je naměřený rozsah ±19dB.

   

      

   

  Prezence

  Následuje další naměřená přenosová charakteristiky, která ukazuje přenosové vlastnosti nastavitelného filtru Prezence. Filtr Prezence je pevně nastaven na 3,5kHz, při nulovém nastavení basů a výšek je regulovatelný jeho zisk od 0,0dB do +10dB. Aby neovlivňoval frekvenční charakteristiku při nenulovém nastavení výšek, je vypínatelný.

   

   

    

   

  Závěr

  Závěrem je nutno říci, že jde o naprosto špičkové provedení Hi-Fi stereofonního korekčního předzesilovače, který je krom stereováhy nadstandardně vybaven i regulací vstupní citlivosti.

  Rovněž je nadstandardně vybaven k měření a správnému nastavení úrovně v jednotlivých kanálech dvěma analogovými V-U metry.

  V neposlední míře disponuje neskutečně velkou šířkou pásma a velmi dobrou regulovatelností basů i výšek. Pro potřeby vytáhnutí hlasu či některých nástrojů dopředu, je možno použít filtr Prezence, který je vypínatelný.

  Nejde abych zde nepřipomněl, že uvedené měření, ale i naměřené hodnoty jsou naprosto nadstandardní a nemají v amatérské, ale ani profesionální praxi obdoby.

  V úplném závěru, bych vyzdvihl možnost použití několika druhů OZ, včetně ultranizkošumových, kde je možné se dostat i na naprosto bezkonkurenční vlastnosti šumové, o ultranízkém zkreslení nemluvě.

  V příštím článku se můžete těšit na přední panel či subpanel, do kterého přijde celý stereofonní modul Hi-Fi korekčního předzesilovače HQQF-55-506K vsadit.

   

   

  Diskuse

   

   

 •  

  Úvod

  Hi-Fi předzesilovač HQQF-55-506K_LN je přímým pokračováním řady Hi-Fi předzesilovače HQQF-55-506K popsaném v článcích Hi-Fi předzesilovač HQQF-55-506Kst, Hi-Fi předzesilovač HQQF-55-506Kst pokračování a Hi-Fi předzesilovač HQQF-55-506K pokračování II.

  Koncovka NL neznačí nic jiného než "low noise", tedy konstrukce je zaměřena nejenom na naprosto dokonalé vlastnosti přenosové, minimum zkreslení a maximální šířku pásma, ale v neposlední míře na dosažení co nejmenšího šumu.

  V textu jsou zohledněny články Tónový korektor Baxandall vs. Federmann - srovnání, Tónový korektor Baxandall vs. Federmann - charakteristiky, Tónový korektor Baxandall vs. Federmann - úrovně a Tónový korektor Baxandall vs. Federmann - šum, není opomenut ani článek Fyziologický regulátor hlasitosti.

   

   

   

  Vstupní část

  Vstupní část je obdobná jako u Hi-Fi předzesilovače HQQF-55-506K. Vstupní OZ má pevně nastavené zesílení -10 či -1, a to dle použitého vstupu vyvedeného na zadní panel prostřednictvím konektorů X1 a X2 na desce plošného spoje. Konektor Jack 6,3mm je pevně připojen ke vstupu se zesílením -10 a odpojuje konektory X1 a X2.

   

  Nastavení zesílení

  V signálové cestě druhý OZ slouží k plynule nastavitelnému zesílení a to od -1 do -10. Každý kanál má zesílení nastavitelné samostatně, čímž není zapotřebí ovládacího prvku pro nastavení stereováhy.

   

  Korekční zesilovač

  Korekční zesilovač je opět obdobný jako u Hi-Fi předzesilovače HQQF-55-506K, jen byl samotný návrh a konstrukce provedena s výrazně větším důrazem na minimalizaci prvků a šumové vlastnosti.

   

   

   

  Na grafech je patrný rozsah regulace basů a výšek a to jak pro zdůraznění a potlačení, tak pro současné zdůraznění či potlačení obou pásem. 

  Následují grafy znázorňující míru rezervy zisku a průběh šumového napětí v závislosti na frekvenci a nastavení korektoru.

    

   

   

  Filtr Prezence

  Filtr Prazence je opět obdobný jako u Hi-Fi předzesilovače HQQF-55-506K, jenom je možné regulovat plynule jeho rozsah ± 10dB, při frekvenci v okolí 3kHz, lze tedy hlas jak zdůraznit, tak potlačit.

   

   

  Na grafů je dobře patrný průběh i rozsah regulace zisku filtru Prezence. Na dalším grafu je přesně zadokumentován průběh šumu v závislosti na frekvenci a nastavení filtru, na grafu posledním je vidět šumové vlastnosti při vypnutém filtru a úplné potlačení vlivu jeho nastavení.

   

   

   

   

  Výstupní část

  Výstupní část je téměř totožná s Hi-Fi předzesilovačem HQQF-55-506K. Na předním panelu je jeden Jack 6,3mm jako výstup celého předzesilovače a druhý Jack 6,3mm jako vstup pro následující část za Hi-Fi předzesilovačem, pokud je součástí skříně s výkonovým zesilovačem.

  Pro připojení koncového zesilovače či vyvedení na zadní panel slouží konektory X3 a X4 na desce plošného spoje. Oproti verzi Hi-Fi předzesilovače HQQF-55-506K má však Hi-Fi předzesilovač HQQF-55-506K_LN přidané výstupní OZ103 a OZ203, které tvoří jak invertující tak neinvertující výstup.

  Lze tedy zvolit použití invertujícího či neinvertujícího výstupu, případně zapojit výstup jako symetrický či přímo budit po dvou koncových stupních zapojených do můstku.

   

  Indikátor přebuzení

  Jako další doplnění přibyl indikátor přebuzení, který má na starosti spolu s V-U_metrem hlídání úrovně v kanále. Indikátor přebuzení je sestaven tak, aby reagoval na úroveň, která je blízká limitaci koncového zesilovače při hlasitosti na maximum, je zapojen do stejného místa jako V-U_metr, který měří úroveň v kanále, ale není schopen postřehnout krátké napěťové špičky.

   

  Závěr

  Co říci závěrem, snad jen to, že se v současné době jedná o naprosto bezkonkurenční řešení, které nemá v současné době žádnou obdobu.

  Hi-Fi předzesilovač HQQF-55-506K_NL stejně jak Hi-Fi předzesilovač HQQF-55-506K lze zabudovat do samostatné skříně či do společné skříně s koncovým zesilovačem. Pro různé verze lze objednat i přední panel, který má minimální šířku 360mm, minimální výšku 80mm a sílu 10mm.

  Na následujících obrázcích jsou přední panely pro Hi-Fi předzesilovač HQQF-55-506K a  Hi-Fi předzesilovač HQQF-55-506K_LN o rozměrech 360x100mm.

   

   

   

   

   

  Diskuse

   

   

   

   

   

   

 •  

  Úvod

  V článku Hi-Fi předzesilovač HQQF-55-506Kst byla představena koncepce naprosto špičkového Hi-Fi předzesilovače nebývalých vlastností, krom dvoupásmových korekcí disponuje filtrem Prezenc, ale také plynulým nastavením vstupní citlivosti.

  Bylo použito velmi rychlých nízkošumových OZ, aby bylo možno dokonale jejich vlastnosti využít, ale i vlastností připojeného koncového zesilovače HQQF-55-506W-XX, je nutné nastavit optimální úroveň v přenosovém kanálu, k čemuž nám dopomohou dva analogové měřící přístroje.

   

   

  Mechanické uspořádání

  Mechanické uspořádání bylo velmi velkým rébusem, neboť plošný spoj je přimontován přímo na čelní panel, kde je uchycen za ovládací prvky a Jack konektory.

  Bylo nutno vyřešit všechny konstrukční i výrobní detaily, stejně tak výrobní možnosti, každá byť nepodstatná změna se rázem promítla do podoby plošného spoje i čelního panelu, zdánlivé banality, jako je velikost písma, tak přímo ovlivňovaly možnou vzdálenost ovládacích prvků a samozřejmě i mechanickou konstrukci celého plošného spoje.

   

  Preciznost nastavení

  V zapojení HQQF-55-503W-4-2 bylo pro precizní nastavení přenosové charakteristiky použito kapacitního trimru, což vzbudilo po internetu řadu úšklebků, jak se ukázalo je právě toto jednoduché řešení nejoptimálnější a můžeme se s ním setkat i  u Hi-Fi předzesilovače HQQF-55-506Kst.

  Pro dosažení nejlepších vlastností je nutné každý OZ přesně napěťově vykompenzovat. Mimo již uvedené je plošný spoj navrhnut, tak aby šlo použít hned několik OZ, které se diametrálně liší svou cenou, ale také svými vlastnostmi.

  Bylo přidáno několik kontrolních a měřících bodu, aby bylo možno každý stupeň optimálně nastavit.

   

   

   

  Závěr

  Schéma se od článku Hi-Fi předzesilovač HQQF-55-506Kst nikterak nezměnilo, plošný spoj  o rozměrech 357x45mm je navržen pro smíšenou oboustrannou montáž, pohled na renderovaný obraz, i když na něm chybí potenciometry a Jack konektory, již něco málo napoví.

  Další článek již bude věnován samotnému měření na hotovém modulu, který jistě najde mnoho zájemců, neboť v sobě integruje řadu zajímavých funkcí a obvodů, není zapomenuto ani na zcela samostatné napájení, čímž se tento modul stává naprosto univerzální a připojitelný i k jiným zesilovačům, či zabudování do skříně jako zcela samostatný předzesilovač.

  Rovněž je možné tento modul použít jako základ naprosto špičkového sluchátkového zesilovače.   

   

  Diskuse

   

   

 • Úvod

  Mnoho se toho již o zesilovačích napsalo, konstruktéři se předhání v technických či marketingových údajích, ale běžný zákazník si jen tak jednoduše nedokáže ve změti čísel vybrat ty podstatné, obzvláště, když každý tvrdí, že právě ty jeho jsou ty nejdůležitější. 

  Frekvenční rozsah

  Na téma frekvenčního rozsahu či spektra které je pro věrný přenos potřebný se často názory rozcházejí. Jak jsem popsal v článku Zvuk a Hi-Fi je pro potřeby kvalitního přenosu mít šířku pásma cca od 5Hz až do cca 200kHz.

   

   

  Můžeme také vyjít ze současného standardu a tím je formát DVD_audio, který je 24b/192kHz či dvojnásobek, kde se rovněž dostaneme na hranici cca 200kHz. Nápovědu můžeme hledat i v článku SACD, blíže vinylu?  

  Dynamický rozsah

  Stejně jak nejsou ujednoceny názory na frekvenční rozsah, nejsou jednotné názory ani na dynamický rozsah. Nezbývá než opět vyjít ze současného standardu DVD_audio, který je 24bitový.

  24bitů nám zaručí dynamický rozsah 223:1=8.388.605:1=138,5dB, pro zjednodušení můžeme počítat s hodnotou cca 140dB. Zde nám může byt nápomocný i text Kouzelné Watty a Dynamika. 

  Jak stanovit výkon zesilovače

  Nyní se konečně můžeme dostat k volbě potřebného výkonu zesilovače. Jsme opravdu náruživí Hi-Fi_sti a máme zájem využít možnosti, které nám soudobá technika poskytuje.

  Nechceme však dát na konstruktérsko - marketingové řeči a pokusíme se naleznout optimální řešení, jak nám jej umožňuje nalézt samotná podstata zvuku, vlastnosti záznamů a schopnosti lidského vnímání. Poněvadž je řeč převážně o výkonu, nebudeme tedy řešit frekvenční rozsah, ale jen výkon, u toho však musíme počítat i s dynamickým rozsahem záznamu, ale i s dynamickým rozsahem lidského slyšení. 

  Dynamický rozsah slyšení

  Nejdříve se podívejme na dynamický rozsah slyšení. Podíváme-li se do článku Zvuk, Věřte nevěřte Wikipedii, pak zjistíme:

   

  Práh slyšitelnosti

  Práh slyšitelnosti či slyšení je nejnižší hladina, kterou začíná člověk slyšet, je jim hladina akustického tlaku 0dB, což odpovídá intenzitě zvuku 10-12Wm-2, čemuž odpovídá akustický tlak 2*10-5Pa.

   

  Práh bolesti

  Práh bolesti je již taková hladina zvuku, která vyvolává bolest, je jim hladina akustického tlaku 130dB, což odpovídá intenzitě zvuku 10Wm-2, čemuž odpovídá akustický tlak cca 63Pa, vyšší intenzity akustického tlaku již mohou poškodit sluch, případně i další orgány.

   

  Počítání s intenzitou a akustickým tlakem

  ·         Pro přepočet intenzity zvuku můžeme použít I=10log(I1/I0). Prahu slyšitelnosti I0 odpovídá intenzita zvuku 10-12Wm-2

  ·         Pro přepočet akustického tlaku můžeme použít X=20log(P1/P0). Prahu slyšitelnosti P0 odpovídá akustický tlak 2*10-5Pa.  

   

  Celkový rozsah

  Pro stanovení celkového rozsahu vyjdeme z prahu bolesti a prahu slyšení, kde dostaneme celých 130dB.

   

   

   

  Podíváme-li se na kmitočty nižší jak 1kHz, do oblasti v okolí 100Hz, kde je práh bolesti až o 10dB vyšší jak na kmitočtu 1kHz, pak zjistíme že můžeme celkový rozsah slyšení rozšířit až na hodnotu cca 140dB.

   

  Srovnání dynamického rozsahu slyšení a záznamu

  Pokud provedeme srovnání dynamického rozsahu slyšení a záznamu, pak zjistíme, že rozsah sluchu je až 140dB což plně koresponduje se současným standardem DVD_audio, který je 24bitový s dynamickým rozsahem cca 140dB.

  Pro dokonalé zážitky s Hi-Fi produkce je nutné, aby vlastnosti záznamu bylo ucho co nejlépe schopno využít a to využije jen tehdy, když poslech nebude nad hranicí prahu bolesti, kde by nám poslech mohl působit jisté zdravotní potíže, ale rovněž nebude pod prahem slyšení, kde by se nám část záznamu vytratila a byla by již díky své malé intenzitě neslyšitelná.

   

  Přeměna výkonu na akustický tlak

  Dalším důležitým krokem je samotná přeměna výkonu na akustický tlak. Použijeme-li běžné reproduktorové soustavy s citlivostí 90dB, pak zjistíme, že 1W dodaného výkonu vytvoří akustický tlak v ose reproduktoru a vzdálenosti 1m rovných 90dB.

  Pokud se ještě jednou podíváme do článku Zvuk, Věřte nevěřte Wikipedii, můžeme se na základě vyzařovací charakteristiky reproduktorů a vytvořené intenzity zvuku 10-12Wm-2 v okolním prostoru, dopočítat, že méně než 1% dodané elektrické energie se nám přeměnilo na požadovaný akustický tlak a více jak 99% dodané elektrické energie se nám přeměnilo na nežádoucí teplo.

   

  Sluchem využitelný výkon

  Nyní se konečně dostáváme k samotné problematice potřebného výkonu H-Fi zesilovačů a tím je sluchem využitelný výkon.

  Pokud 1W dodaného elektrického výkonu vytvoří 90dB akustického tlaku a práh bolesti při 1kHz je až na 130dB, pak máme k jejímu dosažení potřebu dodat až o +40dB větší výkon, tedy výkon až 10kW!

  Pro dosažení prahu bolesti v okolí 100Hz máme rezervu od 90dB dokonce +50dB, tedy k jejímu dosažení potřebujeme dodat výkon až 100kW!

   

  Střední výkon a střední akustický tlak

  Pokud se začneme bavit o středním výkonu a středním akustickém tlaku, můžeme se pokusit nejdříve nalézt přijatelnou mez akustického tlaku, kdy je ještě snesitelný a kdy již ne.

   

  Hranice 90dB

  Hranice 90dB představuje již vysokou hladinu akustického tlaku, často definovanou jako zvuk silného motocyklu.

   

  Hranice 100dB

  Hranice 100dB představuje velmi vysokou hladinu akustického tlaku, často definovanou sbíjecím kladivem či velmi silnou hudbou. Nad tuto hranici středního akustického tlaku by se již žádná hudební produkce neměla dostávat!

   

  Střední výkon

  Pokud vyjdeme s hranice dostatečně silného a ještě snesitelného akustického tlaku v rozmezí 90÷100dB, pak takovým hladinám odpovídá dodaný elektrický výkon s použitím reproduktorových soustav s citlivostí 90dB v rozmezí 1÷10W.

  Zjednodušíme-li výpočet na hodnotu akustického tlaku 95dB, pak pro získání takového akustického tlaku postačí pouhé 3W dodaného elektrického výkonu.

   

  Maximální špičkový - hudební výkon

  Stejně jak jsme odvodili střední akustický tlak a střední výkon, můžeme odvodit maximální špičkový - hudební výkon, který potřebujeme k tomu abychom dokázali optimálně využít vlastnosti jak akustického záznamu, tak vlastností lidského sluchu.

  Nebudeme se pohybovat až k hranici prahu bolesti, ale raději o 5dB níže, pak stále dostaneme prostor pro dynamiku nad středním výkonem +45dB což odpovídá dodanému elektrickému výkonu 30kW!

   

  Závěr

  Co říci závěrem, snad jen to, že jakákoliv honba za trvalými středními výkony Hi-Fi zesilovačů, která přesahuje hodnotu 10W je zcela zbytečná. Na straně druhé je patrné, že špičkový - hudební výkon +20dB což odpovídá 1kW je pro opravdu kvalitní poslech zcela nedostatečný, neboť hranice +40dB je stále nedostižně daleko.

  Pokud jsem vycházel ze vzdálenosti 1m a pouze jednoho zdroje akustického tlaku, pak musím vzít do úvahy, že běžné Hi-Fi zesilovače mají kanály dva a vzdálenost reproduktorových soustav běžně 2m. Vzdálenost mi akustický tlak o 3dB sníží a dva rovnocenné zdroje akustického tlaku zase akustický tlak v místě posluchače o 3dB zvýší. Mohu tedy prohlásit, že vše platí i pro dva kanály a vzdálenost 2m.

   

  Rekapitulace

  Poněvadž jsem v úvodu zmínil návod k výběru vhodného Hi-Fi zesilovače s ohledem na jeho výkon, musím se nyní k problematice vrátit. Každý slušný Hi-Fi zesilovač by měl mít hudební výkon co největší, jak se ukazuje ani 500W či 1kW hudebního výkonu na kanál není dostačujících.

  Naopak snaha o provozování, ale také testování na dlouhodobý výkon větší jak 10W/kanál, ba dokonce až na hodnotu středního  výkonu blížícímu se výkonu hudebnímu je spíše scestí a marketingovou demonstrací, než potřebnou podmínkou pro opravdovou věrnost zvuku.

   

  Diskuse

   

   

   

   

 •  

  Úvod

  V minulém článku Hi-Fi zesilovač a opravdu potřebný výkonjsme se bavili o potřebném výkonu pro opravdový Hi-Fi zesilovač. Nyní se podíváme, jak je to s výkonovým dimenzováním jednotlivých komponentů. Samozřejmě jsem grafy sestavil pro Topologie Federmann, Moduly Hi-Fi zesilovačů HQQF-55-506W při provedení na napájecí napětí do ±60V. pro jiné zesilovače by grafy vyšly obdobně.

   

   

   

  Zapojení

  Pro výpočet potřebného dimenzování jednotlivých komponent bylo použito náhradní schéma dle obrázku. Zdroj V2 byl pilovitého průběhu s amplitudou rovnou 0,7 velikosti napájecího napětí.

   

   

   

   

  Zesilovač 150W/8Ω napájení cca ±54V

  Na obrázku je patrné, že pro 150W trvalého výkonu potřebujeme zdroj dimenzovat na cca 260W a chlazení na cca 110W, ale pro běžný hudební signál, při hodnotě středního výkonu 1/10 výkonu maximálního, potřebujeme pro trvalý střední výkon 15W zdroj o výkonu cca 95W, při množství odvedeného tepla chladičem cca 80W.

    

   

    

  Zesilovač 300W/4Ω napájení cca ±54V

  Na obrázku je patrné, že pro 300W trvalého výkonu potřebujeme zdroj dimenzovat na cca 500W a chlazení na cca 200W, ale pro běžný hudební signál, při hodnotě středního výkonu 1/10 výkonu maximálního, potřebujeme pro trvalý střední výkon 30W zdroj o výkonu cca 170W, při množství odvedeného tepla chladičem cca 140W.

   

   

    

  Zesilovač 600W/2Ω napájení cca ±54V

  Na obrázku je patrné, že pro 600W trvalého výkonu potřebujeme zdroj dimenzovat na cca 1000W a chlazení na cca 400W, ale pro běžný hudební signál, při hodnotě středního výkonu 1/10 výkonu maximálního, potřebujeme pro trvalý střední výkon 60W zdroj o výkonu cca 320W, při množství odvedeného tepla chladičem cca 260W.

   

    

    

  Zesilovač 500W/8Ω  napájení cca ± 48V

  Na obrázku je patrné, že dva moduly zapojené do můstku s výstupním výkonem 500W trvalého výkonu potřebují zdroj dimenzovat na cca 800W, chlazení na cca 300W, ale pro běžný hudební signál, při hodnotě středního výkonu 1/10 výkonu maximálního, potřebujeme pro trvalý střední výkon 50W zdroj o výkonu cca 280W, při množství odvedeného tepla chladičem cca 230W.

    

    

   

    

    Zesilovač 1000W/4Ω  napájení cca ± 48V

  Na obrázku je patrné, že dva moduly zapojené do můstku s výstupním výkonem 1000W trvalého výkonu potřebují zdroj dimenzovat na cca 1600W, chlazení na cca 600W, ale pro běžný hudební signál, při hodnotě středního výkonu 1/10 výkonu maximálního, potřebujeme pro trvalý střední výkon 100W zdroj o výkonu cca 500W, při množství odvedeného tepla chladičem cca 400W.

   

   

   

  Transformátor

  Jak je patrné z obou grafů, je honba za trvalým výkonem větším jak 1/10 Pmax zcela zbytečná, klade nároky především na použitý transformátor, nejenom jeho cenu, ale hlavně jeho rozměr a váhu, v neposlední míře na případné stínění rozptylového pole.

   

  Chlazení

  Zcela jinak než s transformátorem je to s velikostí použitého chlazení, kde při 1/10 Pmax již ztrácíme cca 70% maximálně možného tepelného výkonu, přičemž maximum vytvořeného tepla se pohybuje v okolí 75% maximálního výstupního výkonu, je závislé hlavně na podílu klidového proudu koncových a budících tranzistorů.

   

  Závěr

  Co říci závěrem, snad jen to že zbytečné navyšování výkonu transformátoru, nemá opodstatnění ani v případě opravdu náročných Hi-Fi posluchačů a fandů, kde by se měl střední výkon spíše od maximálního více vzdalovat, ale kdo chce dimenzovat na výkon větší je to jen a jen jeho svobodná volba.

  Chlazení není nikdy dostatek, je vždy lépe do jeho činnosti zapojit celou skříň, než chladič zavřít do skříně a následně se snažit větrat nuceně za cenu rušivého hluku ventilátoru a nuceného proudění vzduchu.

  Je nutno také podotknout, že dimenzování zdroje a chladiče na hodnotu středního výkonu pod 1/10 výkonu maximálního již nenese své ovoce, výkon nám klesá s mocninou, kdežto nároky na zdroj a chlazení lineárně, ne však k nule, ale ke klidovému odběru. Pod hodnotu středního výkonu 1/20 Pmax je zcela zbytečné se snažit dostat, osobně považuji za optimální poměr 1/10.

   


  Psáno pod čarou

  Článek Hi-Fi zesilovač a jeho výkonové dimenzování bylo nutné napsat, neboť neznalost mnohých je naprosto tragická! Neustálé tápaní co a jak je do výkonu nutné započítat, neustálé dotazy na modul zesilovače HQQF-55-506W-5-1 topologie Federmann, hlavně na výkon hotového zesilovače, který zatím není v nabídce, mne vedly k napsání článku, který by alespoň některým mohl napovědět jak navrhnout zesilovač jako celek, jaká je potřeba proporcí jednotlivých komponent.

    

  Diskuze

   

   

 •   

  Úvod

  Po textu Hi-Fi zesilovač HQQFa zveřejnění zesilovače HQQF jako celku, se někteří tázali na detaily, které si můžeme přiblížit.

   

  HM/AAA

  Technologie konstrukce skříně, jako jednoho velkého chladiče, byla popsána v textu HM/AAA aneb Heavy Metal Audio Analog Amplifier, ale dodnes je pro mnohé nepochopitelná, proto snad ještě dvě fotografie ukazující tepelné připojení spodního a horního panelu k nosníkům odvádějícím teplo od výkonových prvků.

     

   

  Na další fotografii je patrné spojení nosníků odvádějícím teplo od výkonových prvků s chladiči - bočnicemi a spojení bočnic s předním a zadním panelem, které je realizováno vždy dvěma šrouby M6, procházejícími napříč bočnicí do hloubi panelu.

   

   

  Zakončení masívních vík

  Některým jedincům nebylo zcela jasné zakončení jednotlivých vík. Masívní víka jsou uchyceny pomocí čtyř zapuštěných šroubů M4 přímo do nosníků odvádějících teplo od výkonových prvků.

    

   

   

   

   

  Víka jsou dostatečné odvětrány, mezi panelem a víkem je další 4mm větrací mezera, na těchto stranách, jak je patrné z detailů jsou hrany vík sraženy.

   

  Závěr

  Závěrem je nutno vyzdvihnout značnou jednoduchost a vzdušnost celé konstrukce. Ke spojení bočnic a obou panelů je zapotřebí jen 8 šroubů M6, stejný počet šroubů M6 je zapotřebí k uchycení dvou modulů zesilovače HQQF-55-506W-5-1, stejně tak k uchycení vrchního a spodního víka je zapotřebí pouze 8 šroubů M4.

  Přes malý počet spojovacích prvků disponuje skříň HQQF značnou pevností a vynikající tepelnou vodivostí v konečném důsledku velmi malým tepelným odporem, nižším jak 0,05 °C/W.

  Aby bylo možno dosáhnout takto vynikajících vlastností a současně takto jednoduché konstrukce skříně, bylo nutno mít o to precizněji propracovaný návrh a to nejenom skříně, ale i samotných modulů zesilovače HQQF-55-506W-5-1 a modulu předzesilovače HQQF-55-506K.

    

  Diskuse

   

   

 •  

  Úvod

  Napsal jsem mnoho článků o zesilovačích a jejich konstrukčních chybách, například I MISTŘI se mýlí, aneb 50let slepé cesty. Texty byly často brány jako kritika či spíše útok na konstruktéry a jejich topologie zesilovačů, přestože články jako Vliv rezervy zisku na zkreslení ukazovaly zcela jasně v čem se konstruktéři dopouštěli a dopouští chyb.

  Podívejme se tedy blíže na jedny z nejvýznamnějších milníků ve vývoji topologií zesilovačů, které následovaly hned po samotném objevu elektronky a sestavení prvních zesilovačů.

   

  Harold Stephen Black

  Jeden z velkých milníku v topologiích zesilovačů přinesl Harold Stephen Black, když patentoval Celkovou zpětnou vazbu, která není mnohými dodnes pochopena.

  Harold Stephen Black podal svůj vynález na Americký Patentový úřad již 8. srpna  1928. Myšlenka však byla natolik novátorská a v rozporu s tehdejšími zvyklostmi a uznávanými standardy, že "Mistři" úředníci nebyli vůbec schopni pochopit samotnou podstatu a proto patent z počátku striktně odmítali.

  Teprve po pěti letech se  H.S. Blackovi podařilo, že byl 22. dubna 1932 patent US Patentovým úřadem přijat, zveřejněn byl o dalších pět let později 21. prosince 1937 pod číslem 2 102 671. Od zrodu myšlenky k jejímu patentování, tak uplynulo neuvěřitelných 9 let!

  Zde je k nalezení a nahlédnutí Blackův patent č. 2102671 z roku 1928 a zde je Blackův text z června 1934 vydaný v BELL laboratořích.

  Robert R. Cordell

  Další z velkých milníku v topologiích zesilovačů přinesl Robert R. Cordell, často vystupující pod jménem Bob Cordell. Zde si musíme uvědomit, že jeho práce vznikaly kolem roku 1980, kde nebyly běžně k dispozici simulační programy a součástková základna byla poplatná tehdejší době.

  Robert R. Cordell se ve svých pracích věnovaných TIM část I. část II zaměřil na stabilitu zesilovačů a hledání podstaty zkreslení. Aby byl zesilovač vůbec použitelný, byla jeho stabilita brána jako prvotní.

  Z doložených průběhů a textů TIM část I je velmi dobře patrné, že se konstruktéři na přelomu 80. a 90. let vyhýbali více zlomům na charakteristice tím, že zaváděli lokální ZV, které průběh zesílení linearizovaly za cenu snížení zesílení.

  V téže době sílí rovněž snahy o zvyšování rychlosti přeběhu, vývoj se tak trochu motá v bludném kruhu, neboť lokální ZV šířku pásma snižují a tím omezují i rychlost přeběhu. V konečném výsledku se konstruktéři blíží k řešení, kdy zesilovače jsou dostatečně rychlé, ale pracují na horním konci přenášeného pásma téměř bez rezervy zisku, čímž celková ZV pozbývá na významu. 

  Chybová korekce

  Počátkem roku 1984 přichází Robert R. Cordell s řešením popsaném v textu A MOSFET PowerAmplifier with Error Correction*, kde jde o chybovou korekci.

  Tato chybová korekce nemá za úkol nic jiného, než zpět navrátit význam celkové ZV. Účelem je nejenom vrátit rozdílové - chybové napětí z výstupu zesilovače zpět na vstup, ale navíc jej ještě zesílit aby byl vliv větší. Jinými slovy co lokální ZV v celkovém zesílení zabily, je třeba se pokusit obnovit.

  Topologie z přelomu 80. a 90. let a Chybová korekce se staly vzorem pro ČS konstruktéra Pavla Dudka viz text Pavel Dudek vzestup a pád?. Jak jsem uvedl v úvodu, že "Texty byly často brány jako kritika či spíše útok na konstruktéry a jejich topologie zesilovačů", pak to zde platí dvojnásob, neboť článek popisující kus historie, vyvolal u některých doslova  hysterickou reakci, viz článek Jaromír Merhaut naprostý zoufalec či křivák k pohledání ?.

  Lokální ZV

  Tak se od přelomu 80. a 90. let  stalo, že zesilovačům začaly dominovat Lokální ZV. Konstruktéři neuměje řešit stabilitu zesilovače jinak než za cenu nízké rezervy zesílení, doslova zatloukali většinu stupňů zpětnovazebními kapacitami a stupňů tak přibývalo. Zesilovače s takovými topologiemi měly výkon, měly velkou rychlost přeběhu často značenou jako SR a měly na měřících přístrojích i male měřitelné zkreslení, jen ten zvuk zněl a stále ještě zní jako Tranzistorový zvuk.

  CD a šířka pásma

  Na přelomu 80. a 90. let vstoupil na scénu ještě jeden fenomén a tím je záznam na CD. V roce 1974 se o něm začalo uvažovat, aby v roce 1978 společnost Philips představila svůj standard, který významně zasáhl i do topologii a vývoje zesilovačů. CD bylo frekvenčně omezeno jen do 20kHz a tím se i vývoj zesilovačů a jejich topologii začal více či méně omezovat rovněž jen na oblast do 20kHz.

  Bohumil Federmann

  Další z velkých milníku v topologiích zesilovačů přinesla má maličkost a nyní mne mohou mnozí napadnout, že psát sám o sobě není atd. atd., ale zpět k topologiím a jejich milníkům.  Hlavní milníky jsou zejména v postavení ZV, zda celková ZV či lokální ZV, nebo jakási dodatečná ZV opravující chyby způsobené lokálními ZV a doplňující celkovou ZV v podobě chybové korekce.

   

  B Federmann se nikdy od Blackova pojetí celkové ZV neodchýlil a považoval ji za stěžejní. V materiálu Federmann Bohumil. Tranzistorový zvuk a počítačové simulace příčin jeho vzniku. In Perspektivy elektroniky 2009 : 26. 3. 2009. Rožnov pod Radhoštěm : SŠIEŘ R.p.R., 2009, s. 19-25. ISBN 978-80-254-4052-0. popsal Dynamickou saturaci, jako konečný důsledek nedostatečné rezervy zisku. V textu SACD, blíže vinylu? se zabýval hodnotami akustického signálu, závislostí možné velikosti amplitudy na frekvenci a v článku Vliv rezervy zisku na zkreslení popsal velmi přesně přímý dopad nedostatku rezervy zisku v závislosti na frekvenci na zkreslení akustického signálu.

   

  Rezerva zisku v závislosti na frekvenci

  Rezerva zisku je pro B Federmanna dnes rozhodujícím parametrem Hi-Fi zesilovačů, určuje velikost zkreslení i poslechové vlastnosti zesilovače, které s rezervou zisku přímo korelují. Pokud se konstruktéři z přelomu 80. a 90. let snažili dostat charakteristiku zesílení zesilovače v otevřené smyčce stlačením směrem dolů a doleva co nejlineárnější, pak B Federmann se ji snažil vždy posunout co nejvíce nahoru a doprava, tedy snažil se dosáhnout pravý opak!

  Stabilitu dosahoval a dosahuje velmi silnou celkovou ZV a obvodovou i prostorovou minimalizací. Obvodová a prostorová minimalizace je dle B. Federmanna velmi důležitý parametr, kdy při jeho podcenění a nezvládnutí není vůbec možné takový typ zesilovače realizovat. Takový zesilovač disponuje mnohonásobně větším zesílením v mnohem větší šířce pásma, kde se každá návrhová chyba nesčetněkrát více dokáže zúročit.

  Z jednotlivých grafů můžeme odečíst rezervu zisku při 100kHz pro topologie z přelomu 80. a 90. let a jejich odvozeniny je to cca 20dB, kdežto topologie Federmann má podmínku více jak 40dB a dosahuje v tomto provedeníaž 70dB. Ve výsledku je to až 50dB rozdíl ve prospěch topologií Federmann, což s Blackovou celkovou ZV znamená 3.160x menší odchylku od původního signálu.

  Závěr

  Článek pojednává o významných osobnostech a milnících v historii a vývoji ZV ať již celkové či lokální o jejím správném či nesprávném použití a dopadech do věrnosti signálu.

  Diskuse

 • Úvod

  Topologie Federmann byla řadu let zatracovaná, "Mistři" se předháněli v její hanění a vyvracení, přitom šlo o jednoduché zapojení na stránkách dokonale popsané, přesto bylo zapojení natolik složité, že bylo nad mentální možnosti "Mistrů" jej pochopit.

   

  Publikace o Topologii Federmann

  Počátkem roku 2017 vyšel v Praktické elektronice první článek ze série článků popisující Topologii Federmann, když předtím již byl zveřejněn poslechový test HQQF na Hi-Fi Voice. Na stránkách Praktické elektroniky se již objevila titulní strana dalšího čísla se zesilovači III. tisíciletí založených na Topologii Federmann. 

   

   

  Procitání?

  V článku Atomový dudy se na slovanetu rozjelo zajímavé vlákno o dokonalém zesilovači, Ing. Václav Daněček objevuje fantastické zapojení, které má, jak sám píše: "zkreslení, pro někoho je důležité, tak to je nula, nula, nic" dále uvádí: "Průchod jednotkovým zesílením je s fázovou rezervou přes 60° kolem 3MHz, zesílení ve smyčce kolem 80dB na 10kHz, 100dB na 1kHz".

   

  Klon HQQF 55-506

   

   

   

  Historické fakta

  Podíváme-li se na zapojení Ing. Václava Daněčka blíže, pak zjistíme že jde jen o velké a ne zrovna šťastné kopírování tolik zavrhované Topologie Federmann, zapojení HQQF-55-506, s řadou chyb a nedořešených detailů, omluvou však zůstává naprosté nepochopení Topologie Federmann, která je postavena na několika základních odlišnostech, jednou z nich je zesílení otevřené smyčky přes 200dB, kterým v současné době pokud se nepletu, nedisponuje krom HQQF žádný zesilovač na zeměkouli.

  Ing. Václav Daněček sice uvádí, že jde o variaci na Radio, Fernsehen, Elektronik č. 14/77, přitom dokládá AR-B/4/78 str. 135÷137, stačilo se však podívat na mé staré texty, kde je patrné, že obdobné zapojení bylo nejenom v NDR, ale o něco dříve v Sovětském svazu, a to jak symetrické tak nesymetrické.  

   

   

   

  Základy mého zapojení vznikaly kolem roku 1972, tedy o něco dříve jak byly publikovány v Německu či Sovětském svazu, naopak Ing. Václav Daněček měl z čeho čerpat. Otázkou je proč "Mistři" natolik otočili, proč po desetiletém popírání slušné funkčnosti HQQF-55-506 Topologie Federmann, se rázem z naprostého propadáku stává zázračný zesilovač, že by reakce na články o zesilovačích III. tisíciletí v praktické elektronice?

   

   

   Články v Praktické elektronice AR

  1. Hi-Fi zesilovače III. tisíciletí, vymezení hranic
  2. Hi-Fi zesilovače III. tisíciletí, obvodové detaily
  3. HQQF-55-507 2párová verze v Praktické elektronice
  4. HQQF-55-507 5párová verze v Praktické elektronice

   

  Národní Technická knihovna

  Diskuze

   

   

   

 • AR-2/2017, Hi-Fi zesilovače III. tisíciletí: Hledání cesty k dokonalosti 

  Jak bylo nenápadně již avizováno, od února 2017 začíná vycházet v Praktické elektronice - Amatérském Radiu série článků věnovaných Topologii Federmann,  topologie se všemi svými výhodami a nevýhodami, kořeny topologie sahají až před práce Harolda Stephena Blacka a 8. srpen 1928 a Celkovou zpětnou vazbu popsanou v patentu, celkovou zpětnou vazbu která je základem všeho zpětnovazebního, proto je i v základu titulky. 

   

   

   

  Končí 50let slepé cesty, nastává čas procitání a nic na tom nezmění ani Trollové na českém a slovenském internetu na které nehodlám reagovat, neboť na špínu a lži je nejlepší reakce, věnovat se něčemu smysluplnějšímu.

   

   

   Články v Praktické elektronice AR

  1. Hi-Fi zesilovače III. tisíciletí, vymezení hranic
  2. Hi-Fi zesilovače III. tisíciletí, obvodové detaily
  3. HQQF-55-507 2párová verze v Praktické elektronice
  4. HQQF-55-507 5párová verze v Praktické elektronice

   

  Národní Technická knihovna

  Diskuze

   

   

   

   

 •  

  Úvod

  Hi-Fi_sti celého světa se od věků honí za dokonalostí zvuku, přičemž často ani netuší co vlastně hledají. Hi-Fi anglicky High fidelity, česky vysoká věrnost, od tohoto slovního spojení by se mělo vše odvíjet.

   

  Sroll

  Zesilovač v cenové kategorii 450tis,-Kč, v článku Zesilovače Sroll vs. HQQF jsem se již zmínil o superzesilovači Sroll, alespoň takto byl mnohými prezentován, tehdy jsem napsal:

  "Sroll dává přednost neslyšitelnému zkreslení, podíváme-li se na jeho měření 200 Hz až 20kHz, zjistíme, že zkreslení je sice v závislosti na frekvenci dost stále, ale současně dost velké a co hlavně, je velmi dobře slyšitelné! Užitečný signál je v úrovni -10dB a jeho intermodulační složky v úrovni -85dB, tedy o pouhých 70dB slabší, o síťovém rušení ani nemluvě."

   

  Ukázka intermodulačních produktů zesilovač Sroll

   

  Dále se můžeme dočíst:

  "Celkově z měřených vlastností vyplývá, že jde o pokrokovou konstrukci, která rozhodně není jen nějakou kompilací obecně známých zapojení a konstrukčních pravidel. V mnohých měřitelných vlastnostech předstihuje ostatní špičkové zesilovače. Poslechněte si jej na vlastní uši zhodnoťte jeho přínos pro poslech hudby. Poslechové testy naznačují, že i v těch neměřitelných vlastnostech je vynikající a představuje nové možnosti v reprodukci hudby.

  Luděk Šroll"

   

  Jak to vypadá v reálu, je patrné z měření intermodulačního zkreslení, kdy zesilovač k základnímu signálu přidá nekonečný les intermodulačních produktů a jeho autor si ještě pochvaluje, jak je to s frekvencí stabilní.

   

   HQQF Topologie Federmann

  Řadu let mí odpůrci bojují všemi prostředky proti Topologii Federmann, v článku  Další měření HQQF-55-507 jsem poodkryl další měření této dokonalé topologie, vše vychází ze zcela odlišného pohledu na problematiku zpětné vazby a její pochopení či nepochopení, jak bylo popsáno v článku Hi-Fi zesilovače a milníky jejich topologii.

   

  Dva signály bez náznaku vzájemné modulace

   

  U zpětnovazebních konstrukcí vychází vše z Dynamické saturace některých obvodů, nejčastěji vstupních, ke které dochází v důsledku nesprávného návrhu a fatálních chyb v topologii, zapříčiněných nepochopením funkce celkové zpětné vazby.

  Jen dokonalým pochopením funkce celkové zpětné vazby a všech jejich dopadů, je možno postavit topologii, která je naprosto lineární, na frekvenci nezávislá, ale hlavně na rozdíl od výše vedené nepřidává k základnímu signálu, žádné jiné nežádoucí signály, co do zesilovače přijde, jen to v zesíleném stavu odejde.

   

  Slovanet

  Slovanet je v současné době web snad s největší koncentrací rádoby elektrotechnických odborníků a expertů na Hi-Fi problematiku v bývalém ČS prostoru, pojďme se tedy podívat, jak na slovanetu vnímají les intermodulačních produktů, které zesilovače Sroll dle naměřených hodnot produkují.

   

  Odborník na Hi-Fi zvuk

   

  Zde se jasně ukazuje, že zvuk může být velmi příjemný a líbivý, přitom na hony od originálu vzdálen. Topologie Sroll nebyla nikdy zveřejněna, ale výsledky měření mluví za vše, na výstupu zesilovače prales na frekvenci nezávislých intermodulačních produktů, dokonale zabarvuje jakýkoliv zvuk, takový zvuk si rychle najde řadu příznivců, ale s Hi-Fi to nemá nic společného, sic by byla cena sebevyšší.

   

  Závěr

  Závěr nechť si každý sám udělá, zda chce platit a poslouchat líbivý zvuk či zvuk věrný, či preferuje přístroj produkující řadu intermodulačních produktů, či zesilovač který žádný intermodulační produkt nepřidá.

  Hi-Fi je však dle významu toho slova jen jedno a tím i zůstane.

   

  Diskuse

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  

   

  Úvod

  HM/AAA je vlastní název pro mé těžké kovové konstrukce, vycházející z požadavků na Topologii Federmann, neboť do topologie patří nejenom obvodové zapojení, ale i mechanické uspořádání skříně.

   

  Kritéria skříně HM/AAA

  Skříň jako celek plní funkci dokonalého chladiče, proto musí být jednotlivé díly vyrobeny z dostatečně robustního materiálu, který zaručuje nejenom dobré vedení tepla, ale zároveň dostatečnou tepelnou setrvačnost, odtud název HM/AAA  aneb Heavy Metal Audio Analog Amplifier.

   

   

  Kriteria zapojení HM/AAA

  Zapojení výkonové části a jeho mechanická konstrukce musí byt uzpůsobeno k tomu, aby bylo možno odvádět teplo do celé skříně, krom toho musí být výkonové prvky pro dosažení maximální spolehlivosti a životnosti dostatečně předimenzovány. Provedení HM/AAA je, jak samotný název napovídá, předurčeno pro Analogové výkonové zesilovače té nejvyšší kvality.

   

   

   

  Ukázkovým řešením jsou Moduly zesilovače HQQF-55-506W-5-1_GE, které jsou postaveny na zlacených Cu hranolech. Hlavní odvod tepla je plochou částí do chladiče a boční hranou do spodního či horního víka skříně.

   

   

   

   

  Závěr

  Řešení stylem HM/AAA (Heavy Metal Audio Analog Amplifier) je naprosto bezkonkurenční. Skříň jako celek zaručuje dostatečný odvod tepla, nejsou použity žádné pohyblivé prvky, které by vydávaly sebemenší hluky a tím jakkoliv rušivě působily při poslechu.

  Mohutná a masívní skříň HM/AAA je zárukou dostatečného stínění a potlačení rušivých polí, zároveň působí velmi esteticky, při minimalizaci spojovacích prvků a jednotlivých dílu, které jsou precizně vymyšleny, řemeslně zpracovány a sestaveny.

   

  Diskuse

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  

  Úvod

  Po článku HQQF V-U metr nezbývá než zveřejnit i HQQF Indikátor, který má na starosti hlídání špiček, které by hrozily limitací zesilovače a tím zhoršení kvality zvuku.

   

  Zapojení

  Zapojení je opět velmi jednoduché, kde první OZ slouží jako komparátor, zjišťující zda je signál ještě ve vymezené oblasti či nikoliv. Druhý OZ je navázán přes R-C člen, který nese paměťovou informaci o stavu signálu a v případě výskytu signálu mimo vymezenou oblast vytvoří dostatečně dlouhou informaci, která je zobrazena prostřednictvím LED diody na jeho výstupu.

   

   

   

  Grafy

  Důležité napěťové a časové průběhy jsou zobrazeny v grafu, je patrná nastavená hranice pro limitaci signálu, stejně tak je patrná prodleva po kterou se rozsvítí LED dioda na výstupu.

   

  Důležité nastavení

  HQQF Indikátor stejně jak HQQF V-U metr se připojují na výstup předzesilovače, před regulátor hlasitosti za nímž následuje výkonový zesilovač. Jen takto můžeme nastavit  optimální úroveň v přenosové cestě a víme zcela přesně kam se dostane výkonový zesilovač při přidání hlasitosti na maximum.

  Je nanejvýš vhodné nastavit limitaci předzesilovače a limitaci výkonového zesilovače, tak aby nastávala při maximální hlasitosti současně, jen tak se dá využít nejlepších vlastností celé přenosové cesty.

   

   

   

    

  Závěr

  HQQF V-U metr a HQQF Indikátor se tak stávají dalšími prvky ve výbavě zesilovačů HQQF, které přispívají k vymezení pracovního prostoru každého zesilovače, čímž významně přispívají k dokonalosti zvuku a jen tak je u konkurence nenalezneme

   

  Diskuse

   

   

 • Úvod

  Na právě proběhnuvším prvním Workshopu AKEL (AKustika, ELektronika) mělo možnost 60 jeho účastníku se mé maličkosti na cokoliv ať již veřejně či soukromě zeptat, čímž měli možnost nalézt spoustu odpovědí na internetu nezodpovězených či nepochopených, obzvláště v mém pohledu na lokální vs. celkovou zpětnou vazbu, posuzování zesilovače pouze podle rezervy zisku a konečném dopadu jednotlivých řešení do poslouchaného zvuku, včetně mé konstrukce zesilovačů a problematiky násobení výkonových FET tranzistorů a mnohé další.  

   

   

   

  Topologie Federmann

  Bylo možno posoudit a diskutovat mechanickou konstrukci plošných spojů i hotového zesilovače, mechanické uspořádání a mnohé další, zesilovač byl sice v provedení testovacího prototypu bez konečných popisů a jiných detailů, přesto mohl mnohé zodpovědět. Přítomní měli možnost na vlastní oči vidět a na vlastní uši slyšet HQQF, měli možnost se přesvědčit o obrovském přínosu mé filtrace jak síťového napájení, tak filtrace za usměrňovacím můstkem, kde na zřejmě nejdražších soustavách VMaudio VMA-I XL nebylo ani při bezprostřední blízkosti ucha u kteréhokoliv z reproduktorů bez signálu absolutně nic slyšet.

   

  Rovněž měli účastníci možností porovnat zvuk HQQF se zvukem HYPA A400 a dalšími špičkovými stroji. 

   

  Poděkování

  Zároveň musím poděkovat panu Dr. Bohumilu Sýkorovi za zorganizování této přínosné akce, krom přání k jeho svátku na akci oslavené, mu popřát i hodně síly a chuti do další práce v oblasti zvuku a Hi-Fi.

   

   

   

   

  Zesilovač HQQF byl v sestavení

  Charakteristika

  • Testovací prototyp
  • Popisy žádné
  • Váha 20kg 

   

  Výkonová část 

   

   

   

  Napájecí zdroj 

  • Dva síťové filtry HQQF-55-207
  • Dva moduly řízení zdroje střídavý a ss síťový filtr HQQF-55-208
  • Dva síťové stíněné audio transformátory 230V/2x43V/300VA 

   

   

   

   

   

  Skříň 

  • Provedení HM/AAA o rozměrech 440x120x400mm 

   

   

   

  Parametry každého kanálu 

  • Doporučený střední výkon 1W******** (headroom +24dB)
  • Maximální trvalý výkon ≥ 200W/4Ω (1kHz)
  • Proudové omezení cca ±25A
  • Maximální amplituda ≥ ±50V (1kHz)
  • Opožděné a předčasné odpojování reproduktorů
  • Pomalý náběh při zapnutí
  • Ochrana před ss napětím na výstupu ≤ ± 3,5V
  • Offset ≤ 1mV
  • Symetrický vstup XLR/RCA s možností uzemnění kladného či záporného vstupu.
  • Šířka pásma ≥0÷350kHzpro pokles-3dB
  • Výkonová šířka pásma ≥ 200W/4Ω pro f ≤ 1kHz, dále pokles 6dB/okt.

   

  Měření

  Měření bylo provedeno ne příliš dobrou zvukovou kartou s odstupem S/N pouhých 109dB a značným okolním rušením, přesto je naměřené zkreslení při 1W v řádu tisícin % s dominantní 2. harmonickou, která je typická pro elektronkové zesilovače

   

   

   

   

  Diskuse


   

   

   

 •  

  Úvod

  Na právě proběhnuvším prvním Workshopu AKEL (AKustika, ELektronika), stejně jak před rokem mělo možnost na 60 jeho účastníku se mé maličkosti na cokoliv ať již veřejně či soukromě zeptat, čímž měli možnost nalézt spoustu odpovědí na internetu nezodpovězených či nepochopených, obzvláště v mém pohledu na pracovní podmínky a stavbu zesilovačů.

   

  HQQF

  Zsilovač, který bylo možno vidět již v minulém ročníku, jediná změna je s v koncových stupních, kde byly použity stupně z poslední série, tedy řady 507, která má vylepšené napájení OZ a rozkmitového stupně.

   

   

   

   

  Poděkování

  Zároveň musím poděkovat panu Dr. Bohumilu Sýkorovi s manželkou za zorganizování této přínosné akce, krom přání k jeho svátku na akci oslavené, mu popřát i hodně síly a chuti do další práce v oblasti zvuku a Hi-Fi.

   

   

   

   

  Přednášky

  Jednou z přednášek, byla i má přednáška Teorie zesilovačů HQQF jež byla vydána i v pdf. podobě.

   

  Dále bylo možné vidět

   

   SPaudio

   

  SPaudio

   

   

  Šroll

   

  Šroll

   

  Casea

   

  Casea

   

  HQQF

  Přdzesilovač HQQF s precizně nastavitelným zesílením a korekcemi, vybaven měřením úrovně v kanálu, indikátorem špiček a dálkovým ovládáním.

   

  HQQF Federmann

   

  HQQF Federmann

   

  TESTY?

  Na škodu celé akce byla skutečnost, že přes k testování dopředu dlouho avizované a přihlášené zesilovače a reproduktorové soustavy, se nakonec testy odehrály zcela jinak, vesměs SPaudio na různých reproduktorových soustavách. Pokud někdo čekal srovnání zesilovačů Šroll, SPaudio, Casea a HQQF, tak se jej nedočkal, dále nemá cenu komentovat, více komentářů hlavně nezúčastněných najdete na slovanetu

   

  Diskuse 


   

   

   

 •  

  Úvod

  Stalo se již módní záležitostí vybavovat zesilovače ochranou reproduktorů proti ss napětí, k tomu nejčastěji slouží obvod ovládající výkonové relé a reproduktor je při poruše zesilovače odpojen. Odpojením reproduktoru však nikterak nechráníme samotný zesilovač, který nám případná porucha dále destruuje!

   

   

   

  HQQF řešení

  Zesilovače HQQF jsou pro tyto případy chráněny významně lépe. Obvod pro snímání ss napětí je sice obdobný jako jsou konkurenční obvody, ale samotné odpojení reproduktoru nestačí, navíc každé vložené sic výkonové relé do výkonové signálové cesty nese řadu rizik, přidává zkreslení, kontakty se opalují a výsledkem je dříve či poději významné zhoršení kvality zvuku.

  V případě přítomnosti ss složky v Modulu zesilovače HQQF-55-506W-5-1dojde k jejímu vyhodnocení, následně se uvede prostřednictvím optočlenu v činnost tyristor T1 v modulu  HQQF-55-200 inteligentního řízení napájení.

   

   

   

   

  Tyristor sepne relé K2, prostřednictvím něhož odpojí napájení hlavního transformátoru, následně se zpožděním několika ms prostřednictvím OK1 a OK2 zajisti zkratování napájení koncového stupně, čímž zajistí nejenom ochranu připojených reproduktorů, ale i ochranu koncového stupně.

   

  Grafy a měření

  Na grafu je patrné vypínání, kdy vypínací proud měřeného tyristoru přiváděný z optočlenu, spíná tyristor T1 pod hranicí 60µA.

  Optočlen zabudovaný v HQQF koncovém stupni má dvě diody, proto je měřena kladná i záporná ss složka. Graf je sestaven pro oba kanály Hi-Fi zesilovače HQQF.

   

   

   

  Závěr

  Z grafů je patrné, že k odpojení a zkratování napájení dojde při výskytu ss složky do cca 3V. Tato ochrana se dá využít i pro hlídání například teploty důležitých částí či jiných veličin a funkcí, kdy chceme zařízení rychle a bezpečně odpojit.

  HQQF ochrany nejenom že nedegradují akustický signál, chrání reproduktory a zesilovač před poruchou a ss složkou, navíc mohou chránit proti přetížení či přehřátí. Jedině u HQQF ochran se můžete setkat s měřením vypínacích napětí a jejich charakteristik.

   

   

  Diskuse

   

   

 •  

   

  Úvod

  Další velmi významnou odlišností zesilovačů řady HQQF od konkurenčních je  V-U metr, který se stal jejich nutnou součástí. Slouží pro optimální nastavení úrovně před regulátorem hlasitosti.

   

   

   

  Zapojení

  Zapojení HQQF V-U metru je realizováno pomocí logaritmického zesilovače a lineárního analogového ručičkového měřidla.  U logaritmického zesilovače byla snaha se co nejvíce přiblížit logaritmickému převodu, jehož výsledek je patrný z grafu.

   

   

  Závěr

  HQQF V-U metr dovoluje zobrazovat úrovně v rozsahu až 60dB, není již problém udělat stupnici od -50dB a s přebuditelností +10dB, stejně tak není problém použít měřící přístroje různé velikosti a tvarů, vždy je třeba mít na paměti, že pro každý požadavek a přístroj je nutná tvorba vlastní stupnice a předního panelu.

   

  Diskuse

   

   

 •  

  Úvod

  Po článcích ,  Hi-Fi zvuk vs. líbivost zvukuDalší měření HQQF-55-507 je čas přiblížit některé detaily Topologie Federmann, pohledy na hotový stroj zůstanou zachovány a postupně si tu a tam něco originálního, výjimečného přiblížíme.

   

  Pohled na zesilovač

   

  Pohled na zesilovačPohled na zesilovač

   

  Skříň

  Nemalý podíl na celkovém hodnocení má samotná skříň, která není levnou záležitostí, dořešit a zajistit výrobu jednotlivých dílů je v tržním hospodářství nemalý oříšek. Podívejme se na některé detaily, kterými jsou skříně Topologie Federmann výjimečné.

   HQQF detail

   

  Zásadní odlišnost najdeme na zadním panelu, kde nenajdeme přehršel šroubků, nýbrž úhledně zapuštěné prvky, které jsou vesměs uchyceny z vnitřní strany skříně.

   

   

   

   

   

 •  

  Úvod

  Po článcích Hi-Fi zvuk vs. líbivost zvukuDalší měření HQQF-55-507 je čas představit jednu z finálních verzí zesilovače

   

  Pohled na zesilovač

   

  Pohled na zesilovačPohled na zesilovač

   

  Skříň

  Nemalý podíl na celkovém hodnocení má samotná skříň, která není levnou záležitostí, dořešit a zajistit výrobu jednotlivých dílů je v tržním hospodářství nemalý oříšek.

   

  Dva signály bez náznaku vzájemné modulace

   

   Zvuk

  Mnoho otázek, které se probírají stále dokola, dokonalost v každém tónu či jaký zvukový svatý grál to vlastně hledáme, nebo snad jaký naměřený svatý grál to vlastně hledáme? Měl bych snad odpovědět Topologie Federmann cesta k dokonalosti?

   

   

   

   

 •  

   

  Modul HQQF-55-200 inteligentního řízení napájení

  Osazený a oživený modul inteligentního řízení napájení HQQF-55-200 pro zesilovače HQQF-55-506W topologie Federmann o velikosti jednostranného, potisklého, maskou potaženého plošného spoje 92x60mm. Celkový rozměr modulu 92x60x42mm (D x Š x V), rozteč děr 79x47mm pro uchycení čtyřmi šrouby M3. Modul je navržen v souladu s ČSN EN 60950 a splňuje požadavky na Třídu ochrany I. Záruční doba 24 měsíců.

  Modul je dodávám včetně manuálu, všech potřebných konektorů a čtyř upevňovacích distančních položek a šroubů M3.

     Podrobnosti dodávky je možno předem dohodnout a specifikace se mohou nepatrně lišit.

   

  {simplecaddy code=0001}

   

   

   


   

  Dva moduly HQQF-55-200, inteligentního řízení napájení

  Pár osazených a oživených modulů inteligentního řízení napájení HQQF-55-200 pro zesilovače HQQF-55-506W topologie Federmann o velikosti jednostranného, potisklého, maskou potaženého plošného spoje 92x60mm. Celkový rozměr modulu 92x60x42mm (D x Š x V), rozteč děr 79x47mm pro uchycení čtyřmi šrouby M3. Modul je navržen v souladu s ČSN EN 60950 a splňuje požadavky na Třídu ochrany I. Záruční doba 24 měsíců.

  Modul je dodávám včetně manuálu, všech potřebných konektorů a čtyř upevňovacích distančních položek a šroubů M3.

      

  Podrobnosti dodávky je možno předem dohodnout a specifikace se mohou nepatrně lišit.


   

  {simplecaddy code=0002}

   


   

  O vlastnostech a možnostech modulů vice v článcích:

  Drobné změny vyhrazeny.

  Diskuse

   

   


   

   

 •  

   

  Významnou a naprosto nepostradatelnou položkou v Ceníku HQQF je Síťový filtr HQQF-55-207a pro hi-fi zesilovače, který jako jediný produkt na trhu umožňuje nebývalé zlepšení kvality a vlastností vašeho zesilovače.

   

  Již nemusíte vyhazovat horentní sumy za různé síťové pračky, které vám stejně od rušení vlastního zdroje zesilovače nemohou pomoci. Síťový filtr HQQF-55-207a pro hi-fi zesilovače se tak stává naprosto nepostradatelným doplňkem každého zesilovače o němž se jeho majitel domnívá, že by měl patřit do kategorie Hi-Fi. Více viz nabídka.

   

   

   

   

   

 •  

   

  Další významnou položkou v Ceníku HQQF je Stabilizovaný zdroj HQQF-55-213, která má nebývalý rozsah použití, lze jej sestavit jako zdroj malého napětí od jednotek Voltů až po zdroj napětí pro elektronkové zesilovače či obdobné aplikace s potřebným napětím až 1kV. Více viz nabídka.

   

   

   

   

   

   

 • HQQF-55-507 10párová verze v Praktické elektronice AR 06/2017

  V červnovém čísle Praktické elektroniky AR vychází dlouho očekávaná konstrukce 10párové verze HQQF-55-507 Topologie Federmann, na předchozí čísla a 2 a 5párovou verzi již reagoval i květnový Ceník,  již lze koupit samotný spoje či stavebnice.

   

   

  Pohled na renderovanou podobu 10párové verze HQQF-55-507 

   

   

   

   

   Články v Praktické elektronice AR

  1. Hi-Fi zesilovače III. tisíciletí, vymezení hranic
  2. Hi-Fi zesilovače III. tisíciletí, obvodové detaily
  3. HQQF-55-507 2párová verze v Praktické elektronice
  4. HQQF-55-507 5párová verze v Praktické elektronice
  5. HQQF-55-507 10párová verze v Praktické elektronice

   

   Národní Technická knihovna

   

   

   

 • HQQF-55-507 2párová verze v Praktické elektronice AR 04/2017

  V dubnovém čísle Praktické elektroniky AR vyšla dlouho očekávaná konstrukce 2párové verze HQQF-55-507 Topologie Federmann, na tento fakt reagoval i dubnový Ceník, neboť lze již koupit samotný spoj či stavebnici.

   

   

  Pohled na renderovanou podobu 2párové verze HQQF-55-507 

    

   

   

   Články v Praktické elektronice AR

  1. Hi-Fi zesilovače III. tisíciletí, vymezení hranic
  2. Hi-Fi zesilovače III. tisíciletí, obvodové detaily
  3. HQQF-55-507 2párová verze v Praktické elektronice
  4. HQQF-55-507 5párová verze v Praktické elektronice

   

  Národní Technická knihovna

   

   

   

   

   

   

 • HQQF-55-507 5párová verze v Praktické elektronice AR 05/2017

  V květnovém čísle Praktické elektroniky AR vychází dlouho očekávaná konstrukce 5párové verze HQQF-55-507 Topologie Federmann, na předchozí číslo a 2párovou verzi již reagoval i dubnový Ceník,  již lze koupit samotný spoje či stavebnice.

   

   

  Pohled na renderovanou podobu 5párové verze HQQF-55-507 

   

   

   

   

   Články v Praktické elektronice AR

  1. Hi-Fi zesilovače III. tisíciletí, vymezení hranic
  2. Hi-Fi zesilovače III. tisíciletí, obvodové detaily
  3. HQQF-55-507 2párová verze v Praktické elektronice
  4. HQQF-55-507 5párová verze v Praktické elektronice

   

   Národní Technická knihovna

   

   

   

   

 •  

   

  Úvod

  Jak již bylo napsáno v článku HQQF-55-507W nejvyšší řada zesilovačů Topologie Federmann, "zesilovače řady HQQF-55-506W se již staly základem mnoha špičkových Hi-Fi sestav vybraných Hi-Fi příznivců a posluchačů kvalitního zvuku a věrné hudby. Konec světa s koncem Mayského kalendáře nenastal, naopak byla představena koncepceHQQF-55-506W_SULN, aneb ultra rychlé a nízko šumové provedení zesilovače řady HQQF-55-506W.

   

  Součástková základna pro Hi-Fi zařízení se nevyvíjí příliš rychle, přesto lze vždy nějaký posun zaznamenat a není tomu jinak ani na počátku roku 2013. Prvky Topologie HQQF-55-506W_SULN posloužily ke vzniku dalšího kvalitativního kroku k dokonalosti, jímž je nepochybně Topologie Federmann v provedení řady HQQF-55-507W"

   

  Tento článek bude zaměřen na další detaily Topologie Federmann, na její možnosti a hlavně přednosti, budou prozrazeny detaily o kterých se konkurenci ani nesnilo.

   

   

   

  Napájení

  Jak již bylo zmíněno v článku HQQF-55-507W nejvyšší řada zesilovačů Topologie Federmann je výkonová část co se týče zapojení totožná s řadou 506, změny zapojení se dotkly jen všech napájení.

   

  OZ má v napájení namísto odporů a zenerových diod, konstantní zdroje proudu a schunt regulátory, což krom lepší stabilizace umožňuje dodat potřebné napětí pro OZ již při výrazně nižším napájecím napětí, čímž se zvýši rozsah pracovních napětí a hlavně zlepší stabilita při zapnutí a vypnutí zesilovače, krom toho lze napětí nastavit zcela libovolně od 2,5V výše, přičemž kladné a záporné napětí nemusí být stejné, stejně jak proudy protékající konstantními zdroji proudů. Výkonové a napěťové dimenzování polovodičů umožňuje nebývalý rozsah použitých hodnot a jejich nastavení.

   

    

   

  V napájení rozkmitového stupně přibyl pro mnohé velmi těžce pochopitelný LC filtr, popsaný v článku Topologie Federmann část XIV, aneb napájecí zdroje pro Hi-Fi přístroje, čímž se výrazně zlepší odstup od síťových složek, je vhodné přidat filtr popsaný v článku http://www.federmann.cz/index.php/zdroje/57-zdroje/508-siovy-filtr-hqqf-55-207a-pro-hi-fi-zesilovae.html i do hlavního napájení.

   

  Použitý OZ

  Řadu 507 bude možnost osadit OZ OPA132, LT1028 ale i LMH6624 nebo jinými. Právě dosud nezveřejněná varianta s OZ LMH6624, jehož šířka pásma je neuvěřitelných 1,5GHz při šumovém napětí pod 0,92nV/√Hz skýtá další nebývalé možnosti, více bylo napsáno v článku Vliv rezervy zisku na zkreslení.

   

  Výkonové tranzistory včetně IXYS MegaMOSTMFET

  Další významná změna je v použitých tranzistorech, typicky je použit komplementární pár HEXFETů IRF240/IRF9240, což jsou tranzistory se závěrným napětím 200V a povoleným ztrátovým výkonem 150W. Nově je možno zajistit i tranzistory se závěrným napětím 500V a povoleným ztrátovým výkonem 300W IXTH21N50/IXTH11P50.

   

   

   

   

  Plošný spoj

  Plošný spoj doznal nepatrných změn, krom již popsaných změn nutných v napájení OZ a rozkmitového stupně, byl zvětšen prostor pro kondenzátory v napájení, kde původně bylo možno v řadě 506 osadit kondenzátory o průměru 18mm, v řadě 507 je možno osadit kondenzátory o průměru 19mm, které se poslední rok objevily v nabídce společností vyrábějící kondenzátory. Další změnou řady 507 je možnost osadit výkonové tranzistory jak seshora tak zespoda plošného spoje, když řada 506 byla předurčena pro osazení tranzistorů jen zespoda plošného spoje.

   

   

   

   

   

   

  2-5-10párová verze

  Plošné spoje budou vyráběny pro 2-5-10párovou verzi, což umožní osadit téměř libovolný počet párů výkonových tranzistorů. Výkonově od 1páru 150W tranzistorů až po 10párů 300W tranzistorů, tedy výkonové dimenzování tranzistorů od 300W až po neuvěřitelných 6kW, vše pro dimenzování napájecího napětí do 200V (±100V) či do 500V (±250V), za tímto účelem bylo nutné i zvětšit izolační mezery na plošném spoji, který má rozměry 320x50mm pro 10párovou verzi, 220x50mm pro 5párovou verzi a 160x50mm pro 2párovou verzi.

   

   

   

   

  Závěr

  Moduly zesilovačů HQQF-55-507W, nejvyšší řady zesilovačů Topologie Federmann, jsou svou konstrukcí naprosto unikátní a vykrývají celý prostor od jednopárových zesilovačů až k zesilovačům s 10páry výkonových tranzistorů, které nemají na trhu žádnou obdobu ani konkurenci, obzvláště pokud se použijí jako výkonové tranzistory, 300Wattové IXYS MegaMOSTMFETy.

   

  Moduly zesilovačů HQQF-55-507W jsou naprostým technicky dosažitelným vrcholem zesilovačů se zpětnou vazbou, stejně jak je tomu u zesilovačů bez zpětné vazby, kde je naprostým technickým vrcholem hybridní zesilovač tvořený elektronkovým předzesilovačem a HEXFETovým konecem.

   

  Diskuse

   

   

   

   

   

   

 • .  

  Úvod

  Po článku HQQF-55-507W nejvyšší řada zesilovačů Topologie Federmann s IXYS MegaMOSFETy je načase představit některé detaily.

  .

  .
  .

  Síťový filtr

  V článku Síťový filtr HQQF-55-207a pro hi-fi zesilovače byl představen filtr Topologie Federmann, který je použit v řadě zesilovačů HQQF-55-507W, je ve dvoustupňovém provedení předřazen hlavnímu napájení, ale také jako jednostupňový vřazen do rozkmitového stupně.

  .

  .

  V animovaném grafu je dostatečně patrný účinek filtrace napájení rozkmitového stupně, měřeno zvukovou kartou v programu ARTA. Žlutě znázorněno pozadí bez připojeného napětí, zeleně pak měření bez vybuzení koncového stupně před filtrem a za filtrem.

  Naměřené hodnoty nenechají nikoho na pochybách, neboť z animace je zřejmá značná účinnost potlačení vyšších harmonických.

  .

   

  Dokončení brzy

 • .

  Úvod

  Po článku HQQF-55-507W v detailech a HQQF-55-507W nejvyšší řada zesilovačů Topologie Federmann s IXYS MegaMOSFETy je načase představit další detaily.

  .

  .

  Pohled na frekvenční charakteristiku

  .

  Několik pohledů na dvou párový modul

   

  .

  .

  .

  Měření zvlnění před filtrem, amplituda 38mV

   

  .

  Měření zvlnění za filtrem, amplituda 10mV

  Na naměřeném průběhu je znatelné potlačení vyšších harmonických, zůstává dominantní 100Hz základní harmonická.

  .

  .

  Spektrální analýza zvlnění před a za filtrem

  Na animovaném měření spektra napájení rozkmitového stupně, je dobře znatelné potlačení o cca 10dB celkem, výrazně více je to u vyšších harmonických se kterými si každý zesilovač hůře poradí, na 5. harmonické, tedy 500Hz je to již o 30dB, zůstává dominantní základní harmonická 100Hz, jejichž potlačení zesilovačům nečiní větších potíží. O použitém filtru Federmann se dá dlouze diskutovat, ale naměřené výsledky jsou pro zesilovače znatelným přínosem a jsou tak neoddiskutovatelné.

  .

   

   

   

   

  .

  Závěr

  Co říci závěrem, snad jenom to, že zesilovače Topologie Federmann řady HQQF-55-507W  jsou vrcholem zesilovačů s celkovou zpětnou vazbou, jako jediné řeší dostatečnou rezervu zisku a tím i malé zkreslení, fázové poměry a potlačení rušivých napětí, jako jediné mají řešeno proudové omezení pro každý tranzistor samostatně, disponují symetrickým vstupem a hlídáním stejnosměrného napětí na výstupu, použitím MOS technologie se velmi blíží zvuku elektronek, což se pozná ve výškách, které nejsou plechové a ostré jako u konkurenčních zesilovačů, na rozdíl od elektronkových zesilovačů mají však dostatek energie i při nejnižších kmitočtech. Poslechový vjem je nepopsatelný, prostě se musí zažít, zesilovače Topologie Federmann řady HQQF-55-507W  se musí slyšet. 

   

   

   

   

   

  Diskuse

   

 •  

  Úvod

  Název článku " Hradiště 2016 jubilejný 10.ročník" jsem přebral ze slovanetu. Před nějakou dobou se o dřívější akci psalo v článku Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, Hradiste pod Vratnom, nyní mi nedá abych na tuto novou akci uzavřené komunity supervybraných ČS superHi-Fistů nereagoval.

   

  Ach ten slovanet

   Prokazatelně slyší ultrazvuk?

  Mnoho jsem toho o slyšení a vnímání Infrazvuku napsal, připomeňme článek Vnímáme infra a ultra zvuk? Připomeňme i článek PA300SSE zesilovač od BVaudiove kterém ČS Hi-Fisti nejenom na slovanetu striktně popírali existenci signálů nad 16 či 20kHz.

  Ach ten slovanet

   

  Mnoho jsem toho napsal, před 10roky celá ČS Hi-Fi komunita striktně popírala, byť i možnost přítomnosti vyšších harmonických, postupem času byli nuceni přiznat, že je tomu trochu jinak. Člověk slyší cca 20Hz-20kHz či 16Hz-16kHz, můžeme o tom polemizovat, ale vnímá jak Infrazvuk, tak Ultrazvuk, tedy pásmo pod slyšitelnými, ale i nad slyšitelnými  frekvencemi, nejde však o slyšení, ale o vnímání, něco jsem o tom napsal v článku SACD, blíže vinylu?

  Hi-Fislovanet však přichází s naprosto převratným pokrokem ve slyšení, naprosto prokazatelně, naprosto neskutečných 32kHz bylo slyšeno na jubilejním ročníku supervybranými superHi-Fisty v  Hradišti, taková "BLBOST" se však musí náležitě komentovat či vysvětlit. 

  Člověk není přírodou konstruován tak, aby mohl frekvence nad 20kHz slyšet, tím jej příroda ochránila před tím, aby v noci nemohl spát, neboť by jej ze spánku budili netopýři, v dnešní době by navíc slyšel řadu pískajících pulsních zdrojů, byl by plašen plašiči na hlodavce, pískali by na něj pejskaři  a v přehršli těchto ultrazvuků dnešní doby by se musel zbláznit. Stačí když si dříve narození vzpomenou, jak bylo pro mnohé nepříjemné, slyšet frekvenci 15625Hz, kterou vydávaly televizní VN zdroje.

  Zkreslení!?

  Zkreslení, to je ta správná odpověď pro supervybrané ČS superHi-Fisty z Hradiště, popletli si či vůbec nerozeznali čistý tón od zkreslení a intermodulace, zřejmě měl zesilovač krásný a líbivý zvuk,  ve skutečnosti jen slušné intermodulační zkreslení, ve výsledku moduloval frekvenci 32kHz spolu s 50 či 100Hz rušením od zdroje a vylezl les či dokonce prales harmonických, který pak někdo prokazatelně slyšel.

  Závěr

  Jde o krásný příklad toho, kam mnohé ČS Hi-Fi weby spějí, odbornost žádná, ale drží basu, blbost nad blbost, ale za slovem si stojí, kdo je proti, tak se z komunity vyloučí, stopy po něm zamažou a upraví, aby byli IN a jednotní.

   

   

 •  

  Úvod

  Zdálo-by se, že elektronky jsou minulostí, ale stále mají co říci, stále je dost těch, kteří mají o elektronkové zesilovače nemalý zájem, nemalý zájem je rovněž o zesilovače hybridní, nedostatek textů k tomuto tématu by měl vyplnit Hybridní zesilovač HQQF-55-511W.

   

   

  .

   

   

   

  Diskuse

   dokončení brzy

   

   

   

   

   

   

 •  

   

  Úvod

  Po článku Hybridní zesilovač HQQF-55-511W přichází jeho pokračování a to již v konkrétnější podobě, v podobě schématu i plošného spoje.

   

   

   

   

   

   

  Dokončení brzy 

   

  Diskuse

   

   

   

 •  

   

  Úvod

  Po článcích Hybridní zesilovač HQQF-55-511W a Hybridní zesilovač HQQF-55-511W pokračovánípřichází konkrétní podoba hybridního zesilovače.

    

   

   

   

  Zapojení

  Zapojení již bylo zveřejněno v předchozích textech. Signál je přiváděn přes vstupní konektor a kondenzátor na první mřížku první elektronky, zapojené se společnou katodou, z jejíž anody je dále veden přes vazební kapacitu na první mřížku druhé elektronky, rovněž zapojené se společnou katodou, jejíž anoda budí mřížky výkonových HEXFETů, mezi mřížkami je tranzistor zajišťující nastavení klidového proudu. Výkonové HEXFETy jsou zapojeny jako emitorový sledovač, výstupní signál je odebírán z jejich emitorů oddělených malými odpory, sloužícími pro přesné omezení výstupního proudu a výstupní kondenzátor. Z výstupu je zavedena do katody první elektronky silná záporná zpětná vazba.

   

   

   

   

   

  Měření a poslech

  Hybridní zesilovač HQQF-55-511W dle konkrétního sestavení má šířku pásma od méně jak 10Hz do daleko přes 1MHz, nabízí přednosti elektronek s využitím výhod tranzistorů. Použitím výkonových HEXFETů, nejsou degradovány vlastnosti elektronky, naopak výkonové HEXFETy se pro větší výkony chovají příznivěji jako transformátorový konec s elektronkami.

   

   

   

    

  Zvuk je naprosto čistý, teplý a příjemný, limitace excelentní a sinusovka při 1MHz stále čistá, nikde ani stopy po zkreslení, jak tomu často bývá u zesilovačů s Bi-polárními tranzistory, o příčném proudu ani nemluvě.

   

  Sestavení a montáž

  Jak je již v Topologiích Federmann zvykem, opět jde o smíšenou montáž, kde je část prvků osazená v bezvývodovém provedení SMD a část prvků v klasickém vývodovém pouzdře. Výkonové tranzistory jsou opět pod plošným spojem, uchyceny šroubem přístupným přes otvor v plošném spoji. Kompaktní plošný spoj o rozměrech 82,5x115mm je uchycen na čtyřech distančních sloupcích, je na něm pro funkci zesilovače vše potřebné, jsou tam tři usměrňovací můstky s potřebnými filtračními kapacitami. Ke zprovoznění stačí pomocí Faston konektorů připojit síťový transformátor.

   

  Závěr

  Hybridní zesilovač HQQF-55-511W vykrývá značnou díru na poli výkonových zesilovačů, která dlouhodobě setrvává. Skloubením elektronky a výkonových HEXFETů vzniklo velmi kvalitní zapojení, umožňující pracovat ve třídě A-B, ale také v čisté třídě A. Zapojení bylo měřeno s transformátorem 21V, což neskýtalo ani 30V napájecího napětí pro výkonové HEXFETy, přesto byl rozkmit výstupního napětí až 27V! Typické napájecí napětí je doporučeno 35V, tedy 48V stejnosměrných s rozkmitem výstupního napětí přes 40V.

   

  Diskuse

   

   

 •  

  Úvod

  Ohlédneme-li se do minulosti, která započala zesilovači elektronkovými, jež byly posléze vytlačený zesilovači tranzistorovými a dále integrovanými, nedá se si nepovšimnout, že elektronky mají zvuku co říci i v dnešní době. Konstruktéři se neustále předhání, kdo vytvoří dokonalejší konstrukci s ještě dokonalejším zvukem, přičemž dochází k řadě střetů mezi jednotlivými teoriemi, konečným měřítkem pak zůstává a navždy zřejmě zůstane samotný zvuk.

   

  Zcela samostatnou kategorii dnes zůstávají zesilovače hybridní, kde se neustále hledá spojení polovodičů a elektronek či spojení elektronek a polovodičů. Značná část konstrukcí je založena na zkušenostech a praxi, je jen na škodu věci, že jenom nepatrný zlomek konstrukcí je postaven na řádném teoretickém základu, od kterého se dá konstrukce dále rozvíjet a zdokonalovat.

   

  Hybridní zesilovač Ernyho Borbelyho

  V časopise Audio Electronics 4/1998 a Glass Audio 10 /1998 byla zveřejněna konstrukce hybridního zesilovače Ernyho Borbelyho. Jedná se o konstrukci, která oběhla celý svět a zřejmě napálila nejvíce příznivců Hi-Fi Audio elektrotechniky.

   

   

  Web Svet elektro jej zveřejňuje pod bombastickým názvem "Kvalitný 100W HiFi zosilovač pre audiofilov", stejně tak je zapojení superlatizováno na řadě nejenom ČR-SR stránkách a fórech, aby se neznalí konstruktéři na vlastní kůži o hořící tranzistory a reproduktory spálili. Málokterý konstruktér je natolik zdatný, aby si sám ještě před samotnou stavbou prošel celou funkci a mohl se tak vystříhat všem nástrahám, které mu to či ono zapojení může připravit, ne jinak je tomu bylo u zapojení Hybridního zesilovač Ernyho Borbelyho, které si nejsem jist bylo původně pro tento účel zamýšleno.

   

  Koncové tranzistory jsou v čisté třídě "A", pro 100W výstupního výkonu by musel být klidový proud až 10A, čímž se okamžitě dostáváme daleko za povolenou výkonovou ztrátu, o možnostech uchlazení 350W na pouzdře TO220 ani nemluvě, pak již vůbec nemusíme uvažovat o tom, že by tento tranzistor byl schopen dodat obdobný proud do zátěže a tekl jím proud až 20A tedy 700W výkonové ztráty.

   

  Další nástraha na konstruktéra či stavitele číhá v podobě stejnosměrného vázání elektronky a koncových tranzistorů. Elektronce chvíli trvá než se její vlákna nažhaví a parametry dostatečně stabilizují kdežto tranzistory jsou poněkud uspěchanější a jejich parametry se nastavují téměř okamžitě. Spodní tranzistor je zapojen jako zdroj konstantního proudu a pokud elektronkou ještě neteče patřičný proud, je vrchní tranzistor zavřen a proudu proudového zdroje si moc nevšímá, ten je nucen téci celý do reproduktoru a to i několik sekund či desítek sekund, je jen otázkou zda dojde dříve k ustálení poměrů na elektronce či zničení značným stejnosměrným proudem drahé reproduktorové soustavy.

   

  Aby toto zapojení neohrožovalo samo sebe a reproduktorovou soustavu či samotnou peněženku konstruktéra, muselo by mít patřičně dimenzované prvky a připojování reproduktorů až ve skutečně ustáleném a definovaném stavu, ale i přes to by se do kategorie Fi-Fi nemohlo ani podívat, neboť pracovní bod elektronky není zrovna v dostatečně lineární oblasti a ani celková ZV tomu moc nepomůže.

   

  Hybridní zesilovač Shinichi Kamijo

  Další pozoruhodné zapojení hybridního zesilovače je od Japonského autora Shinichiho Kamijo.

   

   

  Zapojení hybridního zesilovače Shinichiho Kamijo na rozdíl od konstrukce hybridního zesilovače Ernyho Borbelyho bude plně funkční. Konstrukce Ernyho Borbelyho nahrazuje elektronky ve výkonové části, kdežto konstrukce Shinichiho Kamijo, nahrazuje elektronky v části vstupní, obě konstrukce mají celkovou ZV.

   

  Hybridní zesilovač Bohumila Federmanna

  Konstrukce Hybridního zesilovač HQQF-55-511W Bohumila Federmanna nahrazuje elektronky ve výkonové části a rovněž má celkovou ZV, ale na rozdíl od obou předchozích konstrukcí má v signálové cestě hned několik kondenzátorů, což umožnilo ji velmi zjednodušit a zvýšit její spolehlivost a použitelnost, bez čekání na ustálení poměrů na elektronkách.

   

   

   

   

  Opravdový Hi-Fi Hybridní zesilovač

  Věčnou otázkou zůstává, jak postavit opravdový Hi-Fi Hybridní zesilovač? Jak je z cíleně vybraných předchozích  konstrukcí patrné, cest k dosažení výsledků může být a je mnoho. Snahou je spojit polovodiče a elektronky v jedem dokonalý celek, či jen marketingový trik.

   

  Zkreslení je většinou zapříčiněné vstupními obvody zesilovače, tento fakt je o to důležitější  si uvědomit, pokud použijeme celkovou ZV, naopak pokud budeme konstruovat zesilovač bez celkové ZV, pak každý stupeň vystupuje sám za sebe a zesilovač má vlastnosti toho nejhoršího.

   

  Další část komplikací v samotném výkonovém stupni způsobuje u elektronek značné teplo, potřebný výkon a výstupní transformátor, ale nemůžeme nahradit vstupní a výstupní elektronky neboť bychom získali zesilovač tranzistorový, nikoliv hybridní. Otázkou zůstává, kterou část elektronkového zesilovače vlastně tranzistorovat a proč?

   

  Osobně zastávám názor, že charakteristiku zvuku udávají vstupní obvody a hlavně ZV. Mnoho o tom bylo napsáno v článcích Topologie Federmann, část III. Celková vs. lokální zpětná vazba, Vliv rezervy zisku na zkreslení - "Hi-Fi svět" federmann.cz a dalších. Tyto odborné články však byly zaměřeny právě na zesilovače s celkovou ZV, na druhém konstrukčním konci však stojí zesilovače bez ZV, kterými se téměř nikdo nezabývá.

   

  Představené zapojení hybridního zesilovače Ernyho Borbelyho, Shinichiho Kamijo i mé vlastní zapojení má totiž celkovou ZV, která vždy nějakým způsobem do signálu zasahuje. Většina konstruktérů, hlavně tranzistorových zapojení  se snaží svá zapojení všelijak lokálně zpětnými vazbami linearizovat a vylepšovat, aby je v konečném důsledku ještě celkovou ZV znemožnili.

   

  Podívejme se na možnosti zapojení zesilovače bez celkové ZV, která by nám do zvuku jakkoliv zasahovala a zapojení degradovala na podobnou úroveň. Pokud chceme zapojení realizovat bez celkové ZV, je zapotřebí navrhnout takové zapojení, které by bylo ultralineární, alespoň v oblasti ve které jej chceme používat. Pro elektronky to znamená, použít vhodné zapojení a zároveň značné napájecí napětí, aby změna pracovního bodu při jejich činnosti byla nevýznamná, osadit jimi vstupní obvody, které vytvoří dostatečné napětí pro buzení výkonového stupně.

   

  Bipolární tranzistory se rázem stávají nepoužitelné, naopak tranzistory MOS lze použít jako výkonové elektronky, vhodným zapojením lze realizovat nebývalé výkony a to při velmi slušných vlastnostech, nepatrné zkreslení a šířkou pásma řádu desítek MHz. Pro spojení obou stupňů však zůstává stále kondenzátor, sic jediný nutný v signálové cestě, jinak by bylo nutné čekat desítky minut na ustálení parametrů elektronek a dořešit jejich dlouhodobou stabilitu, ve výsledku by to byla vždy větší újma na zvuku, jak použití kvalitního kondenzátoru.

   

  Připravovaný Hybridní zesilovač bez celové ZV

  Pro začátek mohu snad prozradit, že zapojení bude několikadeskové, krom precizních zdrojů bude obsahovat elektronkový plně symetrický ultralineární předzesilovač (12 elektronek) a  HEXFETový plně symetrický ultralineární konec (10párů HEXFETů), jak předzesilovač tak samotný konec je koncipován jako jednokanál a je bez celkové ZV, ve výsledku bude disponovat výkonem až 1000W na kanál a svou konstrukcí a hlavně kvalitami nebude mít a nemá ve světě obdoby.

   

   

   

   

   

   

  Závěr

  Připravovaný Hybridní zesilovač je dalším krokem v mozaice k dokonalosti zvuku, dalším krokem ve využití možností součástkové základny a dokonalostí návrhu Topologií Federmann.

    

  Diskuse

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  

   

  Úvod

   

  Po necelém roku od vydání článku Hybridní zesilovače Federmann, elektronkový předzesilovač je načase poodhalit další detaily této dokonalé a neobvyklé a originální konstrukce.

   

  Pohled na čtveřici SMD osazených spojů

   

   

   

  Šumové vlastnosti

   

  Jedním z důležitých parametrů jsou šumové vlastnosti zesilovače, které předurčují jeho použití, podívejme se nyní na několik detailů šumových vlastností.

   

  Přepočtené vstupní šumové napětí

   

   

  Výstupní šumové napětí

   

   

  Šumový výkon

   

   

  Frekvenční charakteristika

   

   

  Závěr

  Přepočtené vstupní šumové napětí dost pod 6 nV/√Hz je lepší než vynikající, při zesílení cca 24dB se na výstupu pohybuje šumové napětí na úrovni 80 nV/√Hz. Stále jsou to čísla, které mnohým moc nenapoví.  

  Pokud provedeme součet přes akustické pásmo, dostaneme výstupní šumové napětí, které dosáhne k 11µV. Jde o předzesilovač, který má výstupní napětí větší jak 66V, odtud dostaneme odstup S/N 20*log(66V/11µV) roven 135dB což je naprosto bezkonkurenční.  

  Přepočtené vstupní šumové napětí 6 nV/√Hz řadí tento elektronkový plně symetrický předzesilovač mezi špičkové produkty. Lze jej použít nejenom jako budič koncových tranzistorů, ale také jako vysoce kvalitní předzesilovač či pasivní korekční předzesilovač.

   

   

   

   

   

   

   

 •  

   

  Úvod

  Po článcích Hybridní zesilovač HQQF-55-511W a Hybridní zesilovače Federmann, elektronkový předzesilovač v němž byla nastíněna koncepce zesilovače ultralineárního bez zpětné vazby, jehož plně symetrická vstupní část je tvořena 12 elektronkami, je načase představit plně symetrickou výkonovou část, která je tvořena 10 páry HEXFETů.

   

   

   

   

  Zapojení

  Zapojení vychází s osvědčené koncepce Zesilovače HQQF-55-506W. Pro ty jimž by se zdálo HEXFETů na obrázku málo, namísto 10 párů jen párů 5, je vysvětlení vcelku jednoduché, plně symetrická 12 elektronková vstupní část, má vstup i výstup symetrický, na tuto část navazuje jeden či dva HEXFETové moduly, čímž vznikne nesymetrický či symetrický výstup s výkonem 500 či 1000W. Za povšimnutí stojí jak šířka pásma tohoto HEXFETového modulu, tak porovnání vstupního a výstupního napětí.

   

   

   

    

  Ještě mohu prozradit, že HEXFETové moduly jsou navázány ne elektronkový předek přes kondenzátory, které nejsou na žádném plošném spoji, čímž vzniká možnost použití vazebních kondenzátorů v ceně řádu desetikorun, ale také řádu desetitisíců korun, aniž by se muselo do konstrukce jakkoliv zasahovat.

    

  Závěr

  Závěrem je nutno říci, že k hotové a ucelené koncepci ještě chybí představit výkonový zdroj a také předzesilovač FETový, čímž sice vznikne možnost sestavení zesilovače plně tranzistorového, ale stále zůstane bez zpětné vazby a zájemce si může vybrat mezi zesilovačem hybridním a tranzistorovým.

   

  Diskuse 

   

   

   

   

 •  

  Úvod

  Konstrukce HQQF jsou vesměs zveřejňovány, čímž se stávají soustavným terčem kritiky. Dnes se podíváme na některé konkurenční zapojení, jak je to vlastně s veřejností či neveřejností mnoha prodávaných výrobků. Najdou se i takoví, co by chtěli své výrobky prodávat, ale jejich schéma tajit, dokonce i pro ty kteří by si výrobek koupili jako stavebnici a sami sestavili.

   

  Pro tyto případy si neumí představit oživování libovolného zapojení, když sestavitel ani neví co sestavil a nemá tak žádnou možnost výrobek řádně překontrolovat či proměřit. Jedním z takových výrobků je i HYPA300SE či její stavebnice. 

   

   

  Původ zapojení

  Když jsem psal článek Nebuďte negramotní počtvrté, aneb výkony a výkonová ztráta přesněji jeho část

  "Reinkarnovaná Dudek Pavel Audio do podoby HYPA

  Pavel Dudek se dlouhé roky hřál na výsluní příznivců Hi-Fi, kde neměl žádnou konkurenci, zájem však o zesilovače DPA dávno opadl a prodeje rovněž, není divu že příchod Topologie Federmann řady HQQF-55-506 v době kdy se snaží své DPA reinkarnovat do podoby řady zesilovačů HYPA není nikterak vítán."

   

  ani jsem netušil, jak přesně jsem se v odhadu trefil, většina zapojení nese silné znaky DPA, přesněji řečeno původního zapojení Borbelyho a Cordella, které jen byly předlohou pro jejich DPA klony.

   

   

  HYPA konstruktéři se dnes snaží říci, že DPA je již dávno překonáno a jejich zapojení, sic podobné jako vejce vejci DPA či  spíše Borbelymu je zcela jiná třída, má přece zcela jinak nastavené pracovní body. Zapomínají však říci, že pracovní body vychází z Topologie Federmann. V samotném manuálu uvádí "V HYPA300SE jsou použity zkušenosti předních světových konstruktérů  E.Borbelyho, J.Curla a dalších. Ve vstupním diferenciálním zesilovači jsou použity tranzistory JFET s optimalizovaným proudem přes jednotlivé tranzistory. Dále jsou pak upraveny kompenzace, nastavení klidového proudu, zdroj."

   

   

    

  Dnes je opravdu těžké postavit cokoliv originálního, neboť škála zapojení je natolik velká, že jen velmi obtížně někdo dokáže přidat cokoliv vlastního, pak nezbývá než kombinovat z již známého a punc originality dodat tajností zapojení, jak to známe od BV_Audio či CustomWorks.

   

  Punc originálnosti

  Punc originálnosti je defakto skryt pouze pod rouškou tajného zapojení výrobku, který je veřejně dostupný a aby se tento pomyslný, falešný punc originality co nejdéle udržel, je třeba jakýkoliv náznak jeho vyzrazení nemilosrdně potírat, ne jinak tomu bylo ani při zaBANování dalšího z řady uživatelů na slovanetu.

   

   

  NET_Stihomam

  Doslova NET_Stihomam musí pronásledovat několik jedinců na internetových fórech, kteří mají stále větší strach, aby nebylo odhaleno či prozrazeno že například PA300SSE zesilovač od BVaudio bylo po vzoru Topologie Federmann zrychleno použitím rychlejších tranzistorů, stejně tak řada zesilovačů DPA či upraveny pracovní body HYPA300SE od CustomWorks.

   

   

  Závěr

  Předzesilovač HYPA300SE je prezentován společností  CustomWorks jako DIY projekt. Jak se dívat na samotné slovo DIY (Do it yourself) česky či slovensky Udělej či Urob si sám. Je vůbec možné či přijatelné, aby si mohl někdo sám něco sestavit, aniž by měl k dané stavebnici schéma?

   

  Jak je vidět ano. Česko-Slovenští konstruktéři či spíše jen stavitelé, nechci napsat "cvičené opice", jsou ochotni se spokojit pouze s osazovacím plánem, aniž by vůbec znali schéma, aniž by vůbec věděli, jak věci fungují a ještě tento stav budou vehementně bránit. Pokud se vyskytne kdokoliv kdo má jen nepatrně odlišný názor, či by chtěl o problematice vědět více, je okamžitě smeten zaBANován a označen za mou další identitu.

   

  Odtud vyvstává naléhavá otázka, kde se poděly zlaté české ručičky, kde se poděla vzdělanost českého národa? Opravdu se chceme chovat pouze jako cvičené opice, zde něco zapájet, nevědět co a na nic se neptat? Přitom slepě papouškovat, že ta či ona topologie je dokonalá či naopak zavrženíhodná a přitom neumět přečíst jakékoliv schéma? Předzesilovač HYPA300SE je prezentován společností  CustomWorks jako DIY projekt, ale jeho manuál HYPA300SE je bez schematu pouze návodem pro cvičené opice.

   

  Diskuse

   

   

   

   

   

   

 • Úvod

  Již přibližně před deseti jsem napsal článek I MISTŘI se mýlí, aneb 50let slepé cesty, který ukazoval řadu chybných či méně vhodných směrů ve vývoje audio zesilovačů, čas běžel a vývoj běžel svou cestou, stejně jak internetové diskuse.

  Hi-Fi zesilovače III. tisíciletí

  Před dvěma roky započala vycházet nejrozsáhlejší série článků o audio zesilovačích Hi-Fi zesilovače III. tisíciletí, dalo by se předpokládat, že se kultura a znalosti za deset let kultivovaly a posunuly k lepšímu, spíše opak je však pravdou. Jak jsem napsal v článku Ochrana zesilovače, veškeré odkazy na vše co souvisí s mou maličkostí se mistrně mažou, jen tu a tam si někdo "rýpne",ale jen tak aby nemohl nikdo v tématu pokračovat.

  Nejenom Audioweb Guru-Mistr uvádí, že budič by neměl pracovat ve třídě "A", přitom zřejmě ani netuší, že pokud pracuje budič ve třídě "B", musí jeho proud zanikat, tedy procházet nulou a jakýkoliv stav kdy proud zaniká a dosahuje nulové hodnoty či se jí jen blíží, je špatně kontrolovatelný, nehledě na fakt, že šířka pásma je přímo úměrná velikosti proudu, a při proudu blízkém nule se stává budič značně pomalý, v neposlední míře při přebírání signálu dochází ke změně polarity proudu, což je snad nejhůře kontrolovatelný stav zesilovače, v konečném důsledku je takový zvuk mnohem hůře poslouchatelný, jako zvuk tvořený čistou třídou "A":

  Jak je vidět v Praktické Elektronice - Amatérském Radiu 3/2017 "Obrázek 2. Principiální zapojení řady 507W Topologie Federmann" budič je současně rozkmitový stupeň či spíše naopak, rozkmitový stupeň tvoří současně budič a to vše v čisté třídě "A", včetně použitého OZ, který rovněž posunut do čisté třídy "A", a to vše jen proto aby výsledné zvukové vlastnosti byly blíže dokonalosti.

  Závěr

  Co říci závěrem, jen snad to, že jsme svědky značného úpadku vzdělanosti a to nejenom v oboru audio, který je pro mnohé spíše koníčkem, ale úpadkem obecným, jehož příčinou je i nevhodné využívání internetu, kde se do čela různých komunit staví zdatní manipulátoři, kteří se tváří jako znalí či všeho znalí a vedou stádo, které jim často bezhlavě věří, čímž se vzdávají svého názoru a postupně se zbavují i cesty k poznání, neboť jen papouškují a papouškují, aniž by často věděli či tušili co papouškují.

   

 •   

  Úvod

  O původním článku "I MISTŘI se mýlí, aneb 50let slepé cesty" se můžete dočíst v textu Zesilovače a fakta o jejich konstruktérech, ale dnes již není důvodu se k původnímu textu vracet, spíše je třeba pokročit dále a podívat se na celou audio problematiku modernějším pohledem, postaveným na nejnovějších poznatcích a zkušenostech.

   

  Měření vs. poslech

  Ať se mnozí snaží sebevíc, stale se nedaří nalézt jasnou souvislost mezi měřením a poslechem. Za poslední roky se v této oblasti dostala dále snad jen Topologie Federmann, kde autor dostatečně jasně popsal Vliv rezervy zisku na zkreslení a jeho další text SACD, blíže vinylu?, kde je jasně deklarovaná potřebná šířka přenášeného pásma.

  Známe-li potřebnou šířku pásma a požadované zkreslení, pak nám zbývá znát ještě šumové vlastnosti, těmto se autor věnoval v mnoha článcích, například v textu Tónový korektor Baxandall vs. Federmann - šum.

   

  Kriteria Topologie Federmann

  Podívejme se na kriteria Topologie Federmann, které mají zaručit ty nejlepší poslechové vlastnosti a dle autora poslechové testy přímo korelují s měřením:

  1. 1.       Odstup signál/šum by měl být dle možností od střední hodnoty výkonu větší jak 90dB.
  2. 2.       Šířka pásma ve které hodnotíme zkreslení je minimálně 100kHz a přenášená šířka pásma více jak 200kHz.
  3. 3.       Zkreslení je samostatný oříšek, zde je třeba zaručit dobré vlastnosti až do 100kHz, kterých se běžně může v audiosignále vyskytovat. Připustíme-li odchylku od původního signálu 1%, pak musíme dosáhnout rezervu zisku při 100kHz alespoň 40dB.

   

   

   

  Fialovou čarou je vyznačená pomyslná přenosová charakteristika použitelného OZ, jehož charakteristika by se měla dle možností nacházet nad vyznačeným prostorem.

  Červená charakteristika vyznačuje přenos +20dB s vykompenzovanou ZV, šířku pásma lze dále celkovou ZV zmenšit.

   

  Konkurenční hledání cesty

  Jak již samostatný název článku I MISTŘI se mýlí, aneb 50let slepé cesty napovídá, že se nejedná se o žádnou demonstraci předností Topologie Federmann, ale spíše srovnání s konkurenčnímu trendy.

  Těch 50 let je příznačných, neboť některé trendy se pomalu ale jistě dostávají či již dávno dostaly do slepé uličky, někteří konstruktéři to však ještě neví a jiní si to neumí připustit.

   

  Slovanet

  Na Slovanetu právě probíhá Operace Operáky, která má zaručit za pomocí poslechových testů výběr těch nejlepších Operačních Zesilovačů vhodných pro audio.

  Myšlenka je to velmi dobrá, ale dopředu se dá mnohé zjistit z vlastností jednotlivých OZ, které jsou pro test zamýšleny.

   

   

   

  Zkreslení a šířka pásma

  Zkreslení jde ruku v ruce s šířkou pásma, proto je nutné se pro slušné Hi-Fi dostat ke 40dB na 100kHz, při běžném zesílení +20dB je pak požadovaný zisk +60dB, jak je vidět na grafu výše, takové podmínky splní jen OZ, které mají šířku pásma až ke 100MHz.

   

  Šumové vlastnosti

  Šumové vlastnosti jsou vcelku jednoduché, je třeba preventivně vybírat OZ s šumovým číslem pod 1nV/√Hz, když se již řadu let vyrábí, tímto se nám však výběr OZ extrémně zúží.

   

  OPA140

  OPA140 je pro zamýšlený účel naprosto nepoužitelný OZ, neboť na 100kHz má zesílení jen 40dB a rezerva zisku při nastavením zesílení +20dB by byla jen 20dB, tedy odchylka od signálu by činila již neuvěřitelných 10%.

   

   

   

   

   

  Podíváme-li se na šumové vlastnosti, pak ani šumové napětí 5,1nV/√Hz není nikterak přesvědčivé.

   

  OPA627

  Další zamýšlený OZ je OPA627, šumové napětí  4,5nV/√Hz není o moc lepší a do hodnoty pod 1nV/√Hz má setsakramentsky daleko.

   

   

   

  Zesílení na 100KHz není o mnoho větší jak 40dB, rovněž se jedná pro Hi-Fi o nepoužitelný OZ, jak je z grafů patrné z hlediska zesílení a tím i zkreslení by na tom byl výrazně lépe OPA637, ale ten není mezi zamýšlenými OZ.

   

  Actidamp

  Další aktivitou Slovanetu je Actidamp, pozoruhodné zapojení s řadou chyb. OZ na prvním místě, je NE5532, s šířkou pásma ubohých 10MHz a obrovským šumovým napětím 5nV/√Hz, zachránit to mají dva předřazené J_FETy 2SK170, které zvednou zesílení a snad i šířku pásma a sníží šumové napětí k jejich hodnotám 2x1nV/√Hz.

   

   

  Podíváme-li se na OZ4, pak je tam použit LT1028 s šumovým napětím pouhých 0,85nV/√Hz a šířkou pásma větší jak 70MHz, konstruktér zjevně při návrhu nevěděl vůbec která bije, jinak by použití a řazení OZ bylo naprosto jiné.

  Přitom stačí si udělat jasno v prioritách, vědět, že na vstupu je signál s nejmenší úrovní a proto musíme použít prvky s nejnižším šumovým napětím, ale samotné prvky moc neřeší, ještě musíme vhodně nastavit pracovní body, abychom skvělých vlastností dokázali využít, což se konstruktérovi u Actidampu zjevně nepovedlo.

   

  Závěr

  Elektrotechnika, je velmi náročný obor, kde je nutné mít značný technologický přehled a dostatek zkušeností, ale také otevřené oči a dar umění naslouchat jiným.

  Texty zaměřené na Topologii Federmann, přináší do poznání mnoho nového, kriteria Topologie Federmann jsou velmi jednoduchá a jasná, ale hranice jsou velmi přísné, výsledek však jako jedinný dokonale koresponduje s poslechovými testy.

   

   

   

  Ne všem je však dáno, aby těmto textům rozuměli a jejich vlastní ješitnost jim nedovolí se zeptat a již vůbec ne tyto kriteria přijmout, proto budeme ještě dlouho svědky různých naprosto zbytečných testů a měření, jaké můžeme právě vidět na Slovanetu.

   


  Psáno pod čarou

   

   

   

  Charakteristiky OZ a poslechové testy

  Některým jsou mé texty příliš vzdáleny, proto těm technicky méně zdatným mohu napovědět pohledem na měřítko charakteristik různých OZ.

  Vhodné a použitelné OZ by měly mít svou charakteristiku vpravo nad fialovou čarou, naopak charakteristiky nevhodných a nepoužitelných OZ se budou nacházet vlevo pod touto čarou, čím více budou charakteristiky pomyslné čáře vzdáleny, tím budou poslechové vlastnosti výsledných zapojení horší.

   

   

   

  Závěr?

  Po dostatečném vysvětlení vlivu šumového napětí a rezervy zisku použitého OZ, při Hi-Fi snaze dosáhnout maximální věrnosti původního signálu, text "Původní myšlenku jsem u něj sice neobjevil" je dostatečně vypovídající o naprostém neorientování se v problematice návrhu zapojení a výběru vhodných prvků. Co více ještě dodat, snad jen jak napovídá nadpis I MISTŘI se mýlí, aneb 50let slepé cesty...

   

  Diskuse

   

   

   

 • Ilustrativní ES Prohlášení o shodě

  HQQF zesilovač duben 2016 Reaguje na Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. (Směrnice Rady 2014/35/EU)

 • Realita dnešních dnů

  Od února 2018 vychází zesilovače III. tisíciletí, zesilovače bez celkové zpětné vazby, první čísla byly zaměřeny na  Elektronkový předzesilovač HQQF-55-510, který je jak s rovnou přenosovou charakteristikou, jak bylo zveřejněno v PE-AR 02/2018, ale jde také osadit s přenosovou charakteristikou RIAA, zveřejněno v následujících číslech.

   

  Veřejné nadšeníněkterých příznivců je opravdu pozoruhodné.

  Nadšení pokračuje i v měsíci lásky, zapojení sice moc nerozumí, zato se tváří jako všehoznalý či spíše všehoschopný mistr světa, chrlící zmatenou všeoborovou radu za radou, jen připomenu článek RIAA dnešních dnů vs. Actidamp, který není třeba nikterak komentovat.

  Ještěže mám přehršel NE-Internetových reakcí, které jsou mnohem fundovanější.

  EKKAR jako Homo Destruktor?

  Namísto technického hodnocení toho či onoho článku, namísto hledání kladů a záporů té či oné konstrukce či topologie, namísto posouvání lidského poznání kupředu jen ničení a destrukce cizí práce, i takový je obraz dnešního internetového prostředí, kde EKKAR jako jeden z posledních bojujících mohykánů chodí a snaží se neustále proti článkům, nechci říci podle či uboze, ale spíše všemožně bojovat, často i v přestrojení.

  EKKAR

  EKKAR

   

  EKKAR

  Je-li jeho snaha marná, což je již téměř trvalý a mnohým známý stav, snaží se do této činnosti zapojit další a další, snaží se vyvolat obecný dojem, že je ubližováno všem a vším co jsem kdy publikoval, on sám je vyvolený SPASITEL Světa se svátým posláním svět zachránit, což je vlastně obecným obrazem jeho všeoborových a všeznalých příspěvků na řadě fór.

  EKKAR

   Závěr

  Jakýkoliv další komentář je zde zcela zbytečný.

   Aktualizováno

  Diskuze

   

   

   

 •    
     

   

  Úvod

  Často se setkáváme s pošetilým názorem, že zesilovače musí dodat trvalý maximální výkon v celé šířce přenášeného pásma a nejsou ani názorové výjimky, že Hi-Fi zesilovač musí být schopen pracovat v celé šířce pásma při trvalé limitaci +3 či dokonce +6dB!

  Abychom si udělali v pracovní oblasti zesilovače trochu jasno, musíme přesně definovat rozsah vstupních signálu a tím i oblast, kde chceme a budeme parametry zesilovače měřit, tak aby měření alespoň částečně korespondovalo s poslechovými vlastnostmi zesilovače a nejenom s marketingovými záměry jeho konstruktéra či prodejce.

   

  Limitace a Hi-Fi

  Žádný zesilovač a Hi-Fi již vůbec ne by se neměl do limitace vůbec dostat či dokonce opakovaně dostávat! Jak již bylo zmíněno v článku Hi-Fi zesilovače a výkony, ale i v článku Fyziologický regulátor hlasitosti, každý zesilovač si musí umět poradit se středním výkonem, ale i s výkonem špičkovým a přitom si zachovat dostatečný odstup od šumu, při co největší věrnosti k původnímu signálu, odtud i název Hi-Fi tedy High Fidelity, česky vysoká věrnost! 

  Jakákoliv limitace je jev nežádoucí a v kategorii Hi-Fi naprosto nepřípustná, proto je nutné konstruovat zesilovače s opravdu velkými špičkovými, krátkodobými výkony, často značenými jako hudební. Jak vyplývá z následujícího textu, je maximální - špičkový, krátkodobý, hudební výkon největší slabinou většiny Hi-Fi zesilovačů, je často maskován zbytečnou a zavádějící marketingovou honbou za velkým výkonem trvalým, středním. Podívejme se však na samotné úrovně a jejich rozsah.

   

  Energie zvuku

  Zvuk je mechanické vlnění, které je vyvoláno energii, stále platí zákon o zachování energie a zánik zvuku, mechanického vlnění nastává odevzdáním mechanické energie a přeměnou na energii jinou.

   

  Práh slyšení

  Práh slyšitelnosti či slyšení je nejnižší hladina, kterou začíná člověk slyšet, je jim hladina akustického tlaku 0dB, což odpovídá intenzitě zvuku 10-12Wm-2, čemuž odpovídá akustický tlak 2*10-5Pa.

   

  Práh bolesti

  Práh bolesti je již taková hladina zvuku, která vyvolává bolest, je jim hladina akustického tlaku 130dB, což odpovídá intenzitě zvuku 10Wm-2, čemuž odpovídá akustický tlak cca 63Pa, vyšší intenzity akustického tlaku již mohou poškodit sluch, případně i další orgány.

   

  Počítání s intenzitou a akustickým tlakem

  Pro přepočet intenzity zvuku můžeme použít I=10log(I1/I0). Prahu slyšitelnosti I0 odpovídá intenzita zvuku 10-12Wm-2

  Pro přepočet akustického tlaku můžeme použít X=20log(P1/P0). Prahu slyšitelnosti P0 odpovídá akustický tlak 2*10-5Pa." 

   

  Úrovně při reprodukci

  Abychom se mihli co nejvíce přiblížit původnímu, nahrávanému zvuku, musí být úrovně při reprodukci totožné s úrovněmi při záznamu.

  Střední úroveň akustického tlaku nastavíme na hranici 90dB, tedy hlasitost 90fónů, elektroakustický řetězec musí být schopen s dynamického rozsahu +26dB nad střední úroveň hlasitosti, tedy zvládá akustické špičky na úrovni 116dB! 

   

  Výkonové poměry

  Podívejme se jaké budou panovat výkonové poměry. Máme rovnostranný trojúhelník o straně 1,4m, kde ve dvou rozích máme reproduktorové soustavy a ve třetím, zbývajícím rohu je posluchač. Reproduktorové soustavy mají citlivost 90dB a vytvoří při výkonu 2x1W akustický tlak v místě posluchače 90dB.

  Pro zvládnutí dynamického rozsahu +26dB nad střední úroveň výkonu 2x1W, potřebujeme zesilovač, který disponuje minimálním hudebním či špičkovým výkonem minimálně 2x400W! Například dva Moduly zesilovače HQQF-55-506W-5-1.

   

   

   

   

  Zrychlení hmotného bodu

  Zrychlení hmotného bodu jako parametr? Ano a=Δv/Δt, i když se to nezdá a nikdo to zatím takto neuvádí, ale všichni s ním vědomě či podvědomě pracují, právě zrychlení je jedním z velmi důležitých elektroakustických parametrů, který má své nezastupitelné místo v signálu akustickém, ale i v signálu elektrickém.  

   

  Energie zvuku

  Zvuk je mechanické vlnění vyvoláno energii a nejde o nic jiného než mechanickou energii, která pohybuje hmotným bodem. Vyjdeme-li ze samotné podstaty vzniku jakéhokoliv zvuku, kde na hlasivky, strunu či jakýkoliv jiný hmotný bod působí síla, pak tato síla vyvolá zrychlení hmotného bodu, které je úměrné síle a nepřímoúměrné hmotnosti hmotného bodu.

   

  Amplituda zvukové vlny

  Z výše popsaného je patrné, že při konstantní síle působící na hmotný bod, dosáhneme konstantního zrychlení hmotného bodu. Pokud však zvýšíme frekvenci, změníme směr působení síly na hmotný bod častěji, bude frekvence kmitání hmotného bodu vyšší, ale současně bude amplituda kmitání hmotného bodu nižší.

   

   

  Závislost amplitudy na frekvenci

  Vyjádřením mezní síly působící na hmotný bod, dostaneme i mezní zrychlení hmotného bodu, odtud získáme i závislost amplitudy na frekvenci a zjistíme, že akustické signály s frekvencí slábnou, stejné zjištění se prokázalo u vývoje SACD a DVDaudia, stejné mechanismy platí při záznamu na Vinyl, viz text SACD, blíže vinylu?.

   

   

   

  SACD realita

  SACD jednobitový převodník byl vyvinut právě na základě poznatků, že amplituda akustického signálu s frekvencí klesá. SACD jednobitový převodník ctí velmi přesně mezní konstantní zrychlení hmotného bodu a výsledkem je, že mezní výstupní napětí je nepřímo úměrné frekvenci. SACD převodník vzorkován frekvencí 2,8MHZ má na vykreslení 1/4 10Hz periody 2.800.000/4/10=70.000kroků, na vykreslení 1/4 1kHz periody již jenom 700kroku a na vykreslení 1/4 100kHz periody pouhých 7kroků.

   

   

  Podíváme-li se na rozbor záznamu SACD, jak jej pořídil Pavel Macura na slovanetu, pak vidíme, že vpravo nahoře je nedosažitelná oblast. Oblast kde se nikdy nemůže ani teoreticky signál vyskytovat a je zcela pošetilé abychom právě na takové pásmo zesilovač dimenzovali, ne tak v této oblasti seriozně měřili.

   

   

  Tabulky frekvencí, amplitud a potřebných rychlostí přeběhu

  Hodnoty pro výstupní amplitudu 50V a zlomovou frekvenci 1kHz

   

  frekvence

  amplituda

  strmost

  1,00E+03

  5,00E+01

  3,14E+05

  2,00E+03

  2,50E+01

  3,14E+05

  4,00E+03

  1,25E+01

  3,14E+05

  8,00E+03

  6,25E+00

  3,14E+05

  1,60E+04

  3,13E+00

  3,14E+05

  3,20E+04

  1,56E+00

  3,14E+05

  6,40E+04

  7,81E-01

  3,14E+05

  1,28E+05

  3,91E-01

  3,14E+05

  2,56E+05

  1,95E-01

  3,14E+05

   

  Jak je patrné pro výstupní amplitudu 50V a zlomovou frekvenci 1kHz nepřekročí rychlost přeběhu, SR 314mV/µs, při frekvenci 100kHz bude výstupní amplituda pouhých 500mV

   

   

  Hodnoty pro výstupní amplitudu 50V a zlomovou frekvenci 10kHz

   

  frekvence

  amplituda

  strmost

  1,00E+04

  5,00E+01

  3,14E+06

  2,00E+04

  2,50E+01

  3,14E+06

  4,00E+04

  1,25E+01

  3,14E+06

  8,00E+04

  6,25E+00

  3,14E+06

  1,60E+05

  3,13E+00

  3,14E+06

  3,20E+05

  1,56E+00

  3,14E+06

  6,40E+05

  7,81E-01

  3,14E+06

  1,28E+06

  3,91E-01

  3,14E+06

  2,56E+06

  1,95E-01

  3,14E+06

   

  Jak je patrné pro výstupní amplitudu 50V a zlomovou frekvenci 10kHz nepřekročí rychlost přeběhu, SR 3,2V/µs, při frekvenci 1MHz bude výstupní amplituda pouhých 500mV, což přesně koresponduje s Měřením zesilovače HQQF-55-506W_ULN pro vysoké frekvence.

   

  Závěr

  Závěrem je nutno říci, že každý zesilovač má svůj mezní, hudební výkon, měl by bezpečně přežít jeho překročení, například limitací, ale není povinen jej trvale dodávat, proto se může například odpojit, stejně jak při jakékoliv jiné poruše. Každý zesilovač však při provozu běžně dodává střední výkon, který je pouhým zlomkem výkonu hudebního, maximálního.

   

  Dále je nutno napsat, že každý zesilovač má mít dostatečnou šířku pásma, která by měla být větší jak 200kHz a není na závadu mnohem více. Reálný provoz však nikdy nenavodí stav, kdy by na výstupu byla při vysokých frekvencích plná amplituda, proto postačí měření na 100kHz při 1% hudebního výkonu. Každý zesilovač takové měření musí bezpečně zvládnout, třeba i do řádu několika MHz, které se mohou kdykoliv v řádu mV naindukovat na vedení, aby nedošlo k panice, jak tomu bylo u Aldax SPV 250P či jak dodnes elweb pošetilé popírá šířku pásma nad 20kHz a dynamický rozsah hudby nad 6dB!

   

  Je třeba vždy mít na paměti, že zesilovač od cca 5÷10Hz do cca 200÷500Hz je často namáhán plným výkonem, který by měl krátkodobě zvládat až k hranici limitace, reálný provoz stejně jak měření je nutno dále provádět za s frekvencí snižujícího se výkonu, vždy tak aby nedošlo k poškození zesilovače a měření obsáhlo všechny možné v provozu vyskytnuvší se stavy. Pro seriozní měření postačí od 10kHz snižovat úměrně výkon až za mezní kmitočet.

   

   

  Diskuse

   

   

   

   

   

   

 •    

  Úvod

  V dnešní přetechnizované době je stále více možností jak se přiblížit skutečné podobě budoucího výrobku, aniž bychom jej museli pracně vyrábět, jinými slovy je často řeč o virtuální realitě, není tomu jinak a ni ve zde popsaném EAGLE 3D.

  Jde vlastně o spojení či spolupráci tří programů, které musíme mít nainstalovány a vhodně nakonfigurovány:

  • EAGLE, v našem případě již verze 5.2.0, program pro kresbu zapojení a návrh desky plošného sloje.
  • EAGLE 3D, je o program, který slouží k doplnění EAGLU o knihovny vzhledů prvků a spojů, a převod plošného spoje do textové podoby potřebné pro generování skutečného obrazu plošného spoje.
  • POV-Rray v3.6, program pro převod textového souboru na budoucí obraz plošného spoje.

   

  EAGLE 5.2.0

  Volně šířitelný program, který lze používat ve volné verzi s jistým velikostním omezením. Spustíme instalaci a potvrdíme či změníme nabídnutou cestu kam chceme program nainstalovat, nejčastější uložení programu bývá „C:\Program Files\EAGLE-5.2.0“, samozřejmě můžeme nabídnutou cestu změnit. Pozor u 64bit OS je cesta většinou "C:\Program Files (x86)\EAGLE-5.2.0".

  Po spuštění nainstalovaného programu zvolíme verzi volnou, pokud  již nejsme vlastníky licence. Tím máme program pro kresbu zapojení a návrh plošného spoje připravený k používání a práci.

   

  Eagle 3D 1.02

  Rovněž tento program nainstalujeme, verze programu je samozřejmě volná, zde již musíme dbát na to kam jme uložili vlastní EAGLE-5.2.0, neboť EAGLE 3D se instaluje jako součást EAGLE. Tedy v našem případě upravíme cestu pro instalaci na „C:\Program Files (x86)\EAGLE-5.2.0\ulp\Eagle3D“, instalaci dokončíme a jsme hotovi.

  .

   

   

  Tímto se nám nikterak nezměnila činnost našeho EAGLE, kromě toho, že se nám rozšířila nabídka pod tlačítkem ulp o Eagle3D, tato nabídka nám dovoluje převézt náš plošný spoj do textového souboru. Vytvořený textový soubor slouží jako zdroj dat pro tvorbu obrazu. Pro Eagle 4.10 a vyšší použijeme možnost 3d41ulp, pro Eagle 4.09 a nižší použijeme možnost 3d40ulp, viz obrázek.

  .

   

     

  Poklepem na patřičnou ikonu spustíme vlastní převod do textového souboru, pouze zvolíme námi požadované parametry budoucího zobrazení. Zde si musíme uvědomit, že knihovny jsou mnohem menší, vždy jen jedno pouzdro a ne všechny pouzdra jsou napsány, taktéž nám nemusí souhlasit názvy pouzder. Nesmíme zde zapomnět kam jsme takto vytvořený soubor uložili!

  .

  .

  .

   

   

  Přiřazení pouzder a Náhled 3D knihoven

  Pokud napoprvé 3D Eagle nenalezne sám potřebné pouzdra, označte políčka "Unknown Parts" a "User Assignent Models" a přiřaďte pouzdra sami, můžete použít Náhled 3D knihoven, který je zapotřebí stáhnou a rozbalit, pak můžete prohlížet budoucí prvky, včetně jejich správných názvů.

  Náhled 3D knihoven nejsou knihovny, jen pohled na vygenerované pouzdra s názvy.

   

  POV-Ray for Windows v3.6

  Taktéž zde spustíme instalaci, kterou dokončíme, opět se jedná o volnou verzi programu. Jak jsme Eagle 3D instalovali, pro správnou činnost, jako součást EAGLE-5.2.0, nyní nám POV-Ray stojí zcela samostatně. Pro správnou funkci musíme nastavit cestu do námi vytvořeného 3D Eaglu, cestu zapíšeme přidáním řádku na správné místo viz obrázek.

  .

   

   

  C:\Program Files\POV-Ray for Windows v3.6\renderer, a v „quickres“ místo kde napíšeme naši cestu (platí jenom pokud jsme programy neuložili jinam). Výsledný tvar bude následovný:

   

  Library_Path="C:\Program Files (x86)\EAGLE-5.2.0\ulp\Eagle3D\povray"

   

  [160x120, No AA]

  Width=160

  Height=120

  Antialias=Off

   

  [320x200, No AA]

  Width=320

  Height=200

  Antialias=Off

  Tím zaručíme spoluprácí všech tří programů jako celku a jsme hotovi. Ještě odzkoušíme otevřít v programu POV-Ray, námi vytvořený textový soubor v Eagle 3D a pak spustíme vlastní renderování obrazu.

   

  3D Eagle  -  Eagle 5.2.0  -  Pov Ray

  Pokud není funkční originál odkaz, využijte jeho zálohu

  Záloha Eagle3D

  ________________________________________________________________________________

  Náhled 3D knihoven

  Pokud není funkční originál odkaz, využijte jeho zálohu

  Záloha 3D náhledů knihoven

   .

   

   

  Zdroj: Elcad, Eagle 3D, Pov Ray

   

  Diskuse 

  Články s podobnou tématikou

  Jak na 3D Eagle

  Jak na 3D Eagle podruhé

  Jak na 3D Eagle, animace

  Jak na 3D Eagle počtvrté

   

   

   

   

   

 • Předmluva

  Na internetu se objevil zajímavý článek Investiční neúspěchy slavných i sto let starý „tunel“. Zajímavé příběhy ze světa financí, připomínající mi mou nedávnou historii,  částečně popsanou v článku Konkurzní a Exekutorské zločiny či další vlna privatizace?  a článcích dalších věnovaných problematice organizovaného vykrádání lidí za účasti státní moci. 

  Část odkazovaného textu věnovanou mému jménu a zřejmě i mým předkům jsem si dovolil přetisknout:

  Nepokoušej bankéře

  Významný bankéřský rod Welserů z bavorského města Augsburg se rovněž významnou měrou zapsal do dobývání, respektive objevování Jižní Ameriky. 

  Začalo to tím, že poskytovali veliké úvěry Habsburkům. Když pak německý císař a španělský král Karel V. nebyl schopen tyto úvěry splácet, získali od něj Welserové právo na kolonizaci území na území dnešní Venezuely. Získali dokonce právo zde „navěky“ jmenovat svého místodržícího.

  Po roce 1528 proto mohli vysílat expedice do povodí řeky Amazonky a do Kordilér (And). Měli v plánu zde zavést důlní těžbu zlata, tento drahý kov rovněž získávali od domorodců. Jako „vedlejší produkt“ jejich obchodů také rozšiřovali zeměpisné znalosti o oblasti, ve které působili. Zmíněné obchody Welserů ovšem nakonec byly neúspěšné.

  Pro dokreslení této činnosti Welserů považuji za nutné popsat také jejich soud s Němcem Nikolausem Federmannem (1500–1542), který do Venezuely přišel v jejich službách v roce 1530. Žalovali jej za porušení smlouvy a za zatajení získaných fondů, respektive předmětů z drahých kovů, získaných od domorodců. Soud probíhal v Gentu a ve Valladolidu.

  Federmann se ovšem aktivně bránil – na Welsery podal i protižalobu na vyhýbání se placení daní a poškozování zájmů španělského krále.

  Dne 19. srpna 1540 byl však Federmann okolnostmi donucen souhlasit s finančním vyrovnáním s Welsery. Jako luterán se ovšem dostal do rukou španělské inkvizice a v únoru 1542 zemřel ve vězení ve Valladolidu. Zjednodušeně řečeno, jenom blázen nebo sebevrah se soudí s mocnými bankéři (neboť „s bankéři se nežertuje“).

  Závěr

  Co dodat závěrem, snad jen odkazy na některé související články

  1. LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
  2. Soudci aneb nikým nekontrolovatelná Justiční Mafie
  3. Konkurzní a Exekutorské zločiny či další vlna privatizace?
  4. Libor Petřek a První záruční
  5. Libor Petřek a SAT & FOJT
  6. Libor Petřek a Malus Trade
  7. Libor Petřek, Apollon a Delasko
  8. Libor Petřek Valašský zloděj či mecenáš
  9. Zastřel si svého soudce?
  10. Ústavní soud ČR hrobařem lidských práv
  11. Soudy ve službách organizovaného zločinu?
  12. Otevřený dopis Mgr. Karolíně Peake
  13. Zastřel si svého státního zástupce? pokračování
  14. Zastřel si svého státního zástupce?
  15. Zastřel si svého soudce?
  16. Ústavní soud ČR hrobařem lidských práv, podruhé

   

 • Již 21. článek

  v

  Praktické elektronice AR 10/2018

  Pohled na již známé obálky PE-AR s HIi-Fi zesilovači III. tisíciletí, Topologie Federmann.

   Úvod, vymezení hranic a mantinelů, 

  některé obvodové detaily

   

  Konstrukce zesilovačů

  s celkovou zpětnou vazbou

   

   

    

   

   

  Konstrukce zesilovačů

  bez celkové zpětné vazby

    

  Konstrukce zesilovačů s celkovou zpětnou vazbou

  1. Modul 2párové verze HQQF-55-507 
  2. Modul 5párové verze HQQF-55-507 
  3. Modul 10párové verze HQQF-55-507 
  4. Modul připojování reproduktorů HQQF-55-220 
  5. Modul filtru napájecího napětí HQQF-55-207
  6. Modul napájení HQQF-55-208
  7. Modul dálkového ovládání HQQF-55-900
  8. Modul symetrického vstupu a měření úrovně signálu HQQF-55-558
  9. Modul symetrického a korekčního zesilovačeHQQF-55-550K
  10. Skříň v provedení HM/AAA a konečné sestavení zesilovače HQQF
  11. PF 2018, Ďábel je ukryt v detailu

   

  Konstrukce zesilovačů bez celkové zpětné vazby

  1. Modul hybridního předzesilovače HQQF-55-510 s lineární charakteristikou
  2. Modul hybridního předzesilovače HQQF-55-510 s charakteristikou RIAA
  3. Modul výkonového sledovače s nesymetrickým napájením HQQF-55-510W
  4. Modul výkonového sledovače se symetrickým napájením HQQF-55-514
  5. Modul korekčního předzesilovače HQQF-55-558K
  6. Modul napájení HQQF-55-209
  7. Modul připojování vstupů HQQF-55-902
  8. Předzesilovač RIAA (Hybrid)
  9. Zesilovač 2x100W (Hybrid)

   

   

    Články v Praktické elektronice AR

  1. Hi-Fi zesilovače III. tisíciletí, vymezení hranic
  2. Hi-Fi zesilovače III. tisíciletí, obvodové detaily
  3. HQQF-55-507 2párová verze v Praktické elektronice
  4. HQQF-55-507 5párová verze v Praktické elektronice
  5. HQQF-55-507 10párová verze v Praktické elektronice
  6. 6. článek v Praktické elektronice AR 07/2017
  7. 7. článek v Praktické elektronice AR 08/2017
  8. 8. článek v Praktické elektronice AR 09/2017 
  9. 9. článek v Praktické elektronice AR 10/2017
  10. 10.článek v Praktické elektronice AR 11/2017
  11. 11.článek v Praktické elektronice AR 12/2017
  12. 12. výroční článek v Praktické elektronice AR 01/2018
  13. 13. jubilejní článek v Praktické elektronice AR 02/2018
  14. 14. článek v Praktické elektronice AR 03/2018
  15. 15. článek v Praktické elektronice AR 04/2018
  16. 16. článek v Praktické elektronice AR 05/2018
  17. 17. článek v Praktické elektronice AR 06/2018
  18. 18. článek v Praktické elektronice AR 07/2018
  19. 19. článek v Praktické elektronice AR 08/2018
  20. Jubilejní 20. článek v Praktické elektronice AR 09/2018
  21. Již 21. článek v Praktické elektronice AR 10/2018

  Texty  o zesilovačích III. tisíciletí již mají celkem 73 stran, jsou nejrozsáhlejší sérii článků o zesilovačích zveřejněných v PE-AR a jejich předchůdcích, pokračování textů o zesilovačích III. tisícletí, zesilovačích bez celkové zpětné vazby, v článcích je postupně poodhalována řada originálních detailů Topologie Federmann a doposud nikým nepublikovaných.

   

  Národní Technická knihovna

   

   

   

 • Již 22. článek

  v

  Praktické elektronice AR 11/2018

  Pohled na již známé obálky PE-AR s HIi-Fi zesilovači III. tisíciletí, Topologie Federmann.

   Úvod, vymezení hranic a mantinelů, 

  některé obvodové detaily

   

  Konstrukce zesilovačů

  s celkovou zpětnou vazbou

   

   

    

   

   

  Konstrukce zesilovačů

  bez celkové zpětné vazby

    

  Konstrukce zesilovačů s celkovou zpětnou vazbou

  1. Modul 2párové verze HQQF-55-507 
  2. Modul 5párové verze HQQF-55-507 
  3. Modul 10párové verze HQQF-55-507 
  4. Modul připojování reproduktorů HQQF-55-220 
  5. Modul filtru napájecího napětí HQQF-55-207
  6. Modul napájení HQQF-55-208
  7. Modul dálkového ovládání HQQF-55-900
  8. Modul symetrického vstupu a měření úrovně signálu HQQF-55-558
  9. Modul symetrického a korekčního zesilovačeHQQF-55-550K
  10. Skříň v provedení HM/AAA a konečné sestavení zesilovače HQQF
  11. PF 2018, Ďábel je ukryt v detailu

   

  Konstrukce zesilovačů bez celkové zpětné vazby

  1. Modul hybridního předzesilovače HQQF-55-510 s lineární charakteristikou
  2. Modul hybridního předzesilovače HQQF-55-510 s charakteristikou RIAA
  3. Modul výkonového sledovače s nesymetrickým napájením HQQF-55-510W
  4. Modul výkonového sledovače se symetrickým napájením HQQF-55-514
  5. Modul korekčního předzesilovače HQQF-55-558K
  6. Modul napájení HQQF-55-209
  7. Modul připojování vstupů HQQF-55-902
  8. Předzesilovač RIAA (Hybrid)
  9. Zesilovač 2x100W (Hybrid)
  10. Zesilovač - monoblok 1x1000W (Hybrid)

   

   

    Články v Praktické elektronice AR

  1. Hi-Fi zesilovače III. tisíciletí, vymezení hranic
  2. Hi-Fi zesilovače III. tisíciletí, obvodové detaily
  3. HQQF-55-507 2párová verze v Praktické elektronice
  4. HQQF-55-507 5párová verze v Praktické elektronice
  5. HQQF-55-507 10párová verze v Praktické elektronice
  6. 6. článek v Praktické elektronice AR 07/2017
  7. 7. článek v Praktické elektronice AR 08/2017
  8. 8. článek v Praktické elektronice AR 09/2017 
  9. 9. článek v Praktické elektronice AR 10/2017
  10. 10.článek v Praktické elektronice AR 11/2017
  11. 11.článek v Praktické elektronice AR 12/2017
  12. 12. výroční článek v Praktické elektronice AR 01/2018
  13. 13. jubilejní článek v Praktické elektronice AR 02/2018
  14. 14. článek v Praktické elektronice AR 03/2018
  15. 15. článek v Praktické elektronice AR 04/2018
  16. 16. článek v Praktické elektronice AR 05/2018
  17. 17. článek v Praktické elektronice AR 06/2018
  18. 18. článek v Praktické elektronice AR 07/2018
  19. 19. článek v Praktické elektronice AR 08/2018
  20. Jubilejní 20. článek v Praktické elektronice AR 09/2018
  21. Již 21. článek v Praktické elektronice AR 10/2018
  22. Již 22. článek v Praktické elektronice AR 11/2018

  Texty  o zesilovačích III. tisíciletí již mají celkem 76 stran, jsou nejrozsáhlejší sérii článků o zesilovačích zveřejněných v PE-AR a jejich předchůdcích, pokračování textů o zesilovačích III. tisícletí, zesilovačích bez celkové zpětné vazby, v článcích je postupně poodhalována řada originálních detailů Topologie Federmann a doposud nikým nepublikovaných.

   

  Národní Technická knihovna

   

   

   

 • Jubilejní 20. článek

  v

  Praktické elektronice AR 09/2018

  Pohled na již známé obálky PE-AR s HIi-Fi zesilovači III. tisíciletí, Topologie Federmann.

   Úvod, vymezení hranic a mantinelů, 

  některé obvodové detaily

   

  Konstrukce zesilovačů

  s celkovou zpětnou vazbou

   

   

    

   

   

  Konstrukce zesilovačů

  bez celkové zpětné vazby

    

  Konstrukce zesilovačů s celkovou zpětnou vazbou

  1. Modul 2párové verze HQQF-55-507 
  2. Modul 5párové verze HQQF-55-507 
  3. Modul 10párové verze HQQF-55-507 
  4. Modul připojování reproduktorů HQQF-55-220 
  5. Modul filtru napájecího napětí HQQF-55-207
  6. Modul napájení HQQF-55-208
  7. Modul dálkového ovládání HQQF-55-900
  8. Modul symetrického vstupu a měření úrovně signálu HQQF-55-558
  9. Modul symetrického a korekčního zesilovačeHQQF-55-550K
  10. Skříň v provedení HM/AAA a konečné sestavení zesilovače HQQF
  11. PF 2018, Ďábel je ukryt v detailu

   

  Konstrukce zesilovačů bez celkové zpětné vazby

  1. Modul hybridního předzesilovače HQQF-55-510 s lineární charakteristikou
  2. Modul hybridního předzesilovače HQQF-55-510 s charakteristikou RIAA
  3. Modul výkonového sledovače s nesymetrickým napájením HQQF-55-510W
  4. Modul výkonového sledovače se symetrickým napájením HQQF-55-514
  5. Modul korekčního předzesilovače HQQF-55-558K
  6. Modul napájení HQQF-55-209
  7. Modul připojování vstupů HQQF-55-902
  8. Předzesilovač RIAA (Hybrid)

   

   

    Články v Praktické elektronice AR

  1. Hi-Fi zesilovače III. tisíciletí, vymezení hranic
  2. Hi-Fi zesilovače III. tisíciletí, obvodové detaily
  3. HQQF-55-507 2párová verze v Praktické elektronice
  4. HQQF-55-507 5párová verze v Praktické elektronice
  5. HQQF-55-507 10párová verze v Praktické elektronice
  6. 6. článek v Praktické elektronice AR 07/2017
  7. 7. článek v Praktické elektronice AR 08/2017
  8. 8. článek v Praktické elektronice AR 09/2017 
  9. 9. článek v Praktické elektronice AR 10/2017
  10. 10.článek v Praktické elektronice AR 11/2017
  11. 11.článek v Praktické elektronice AR 12/2017
  12. 12. výroční článek v Praktické elektronice AR 01/2018
  13. 13. jubilejní článek v Praktické elektronice AR 02/2018
  14. 14. článek v Praktické elektronice AR 03/2018
  15. 15. článek v Praktické elektronice AR 04/2018
  16. 16. článek v Praktické elektronice AR 05/2018
  17. 17. článek v Praktické elektronice AR 06/2018
  18. 18. článek v Praktické elektronice AR 07/2018
  19. 19. článek v Praktické elektronice AR 08/2018
  20. Jubilejní 20. článek v Praktické elektronice AR 09/2018

  Texty  o zesilovačích III. tisíciletí již mají celkem 71 stran, jsou nejrozsáhlejší sérii článků o zesilovačích zveřejněných v PE-AR a jejich předchůdcích, pokračování textů o zesilovačích III. tisícletí, zesilovačích bez celkové zpětné vazby, v článcích je postupně poodhalována řada originálních detailů Topologie Federmann a doposud nikým nepublikovaných.

   

  Národní Technická knihovna

   

   

   

 • Úvod

  Hi-Fi svět, Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích se zabývá různými tématy, tu a tam se poohlédne po něčem opravdu zajímavém, aby byl i obraz dění kol a kolem, pozoruhodné bylo i dění kol kamery do automobilu Novatek 96658, prostě taky něco "převážně vážně ".

   Rozumné návrhy jsou na EB zjevně nepřijatelné

  Rozumné návrhy jsou na EB zjevně nepřijatelné 

  Vše co není od vyvolených musí pryč?

  Hledáni rušení či demonstrace nesmyslů?

  Návrhy na rozumné řešení problému jakonějaké fakta, čím a kde kamera rušíse rázem staly nevěrohodné, naproti tomu se jako spásné jevily EKKARovy návrhy:"tak bych ho vyměnit asi dokázal, ale spíš bych ho vyřadil úplně a stejně dimenzovanej měnič bych dal do stíněný škatule a napájel bych ho přes kombinovanej filtr"

  EKKAROvo řešení, zřejmě nejlíp zatavit kameru do železa? 

  EKKAROvo řešení, řeší vše jen ne pravý důvod

  EKKAR radí: "musí se to kuchnout" a spoustu dalších originalit, nedalo mi a kameru jsem koupil.

  Fakta o rušení

  Rušení se nepotvrdilo, žádné rušení a již vůbec ne v oblasti VKV frekvencí, načež tak rušivých frekvencí s frekvenční modulací, prostě takový nesmysl se jen tak vymyslet nedá. Skutečnost, že by rušení vyřešil právě náš originalista a ne někdo jiný ze statisíců či snad miliónů spokojených zákazníků, kteří si již tuto kameru koupilo, nelze předpokládat.

  Kamera Novatek 96658 má uvnitř instalovaný Wi-Fi modul Realtek RTL8189ES, jehož vyzářený výkon zjevně přebudil vstupní obvody autorádia či antény k němu připojené a tam je třeba hledat problém.

   

  Diskuse

   

   

   

 • Nostalgické ohlédnutí

  Jak bývá na přelomu roku zvykem, po mnoha letech internetových útoků na mou maličkost a mou vlastní topologii, je čas na malé bilancování. Elektrotechnice a elektronice se věnuji od roku 1968, Nf technice obzvláště, postupem času se mé konstrukce rychle odchýlily od módních trendu a uznávaných standardů, prostě šel jsem si svou vlastní cestou.

  Ve třetím tisíciletí, ničeho netuše, jsem se  stal terčem nespočetných útoků na mé pojetí mých zesilovačů a Nf techniky, byly, a jsou to vesměs útoky lidí, kteří nebyli a nejsou schopni pochopit či v praxi užít ani ohmův zákon, přitom se shlukli do honící smečky, ktera mou maličkost  všemožně pronásleduje a poškozuje. 

   

  Úvod

  Sprostá internetová honící a mou maličkost pronásledující smečka, aniž by to sama chtěla, jako vedlejší produkt své sprosté a hloupé činnosti zapříčinila, že mi známé vlastní teorie, podložené desetiletími mé praxe, nebyly až tak dotaženy v teoretické rovině, kterou jsem za poslední roky popostrčil o malý kousek dále.

  Vznikl zcela nový pojem Dynamická saturace a Fázové zkreslení,odlišnosti mé topologie  jsem popsal v článku Hi-Fi zesilovače a milníky jejich topologii  a v článcích I MISTŘI se mýlí, aneb 50let slepé cesty, podruhé  jsem uzavřel jistou oblast odlišností vývoje topologii Nf zesilovačů. 

   

  50let slepé cesty ?

  Jak název 50let slepé cesty prozrazuje, jde ne ani tak o přesných 50let, jako spíše o dlouhodobost stavu kdy si komunita namlouvala, že topologie odvozené od Roberta R. Cordella jsou věčné, konečné a nejlepší na zeměkouli, přitom však tato komunita nepochopila ani celkovou zpětnou vazbu, popsanou a patentovanou o mnoho let dříve Haroldem Stephenem Blackem.

   

   

   

  Budoucnost

  Pokrok nelze zastavit, stejně tak ani  topologie odvozené od Roberta R. Cordella nejsou konečné a je čas si přiznat, že i Topologie Federmann, jak je patrné z Poslechový test HQQF na HiFi Voice, mají světu co říci.

  Řadu let na internetových fórech moc nevystupuji, má maličkost byla v rámci umlčení konkurence sprostě bez jakéhokoliv porušení pravidel zablokována, kdo se odvážil s mou maličkostí souhlasit, byl označen za mou další identitu a taky pro jistotu zaBANován a děje se tak dodnes.

  Nepíši tento text abych rozpoutával další kolo nenávistného štvaní, kterého jsem neustále svědkem, stačil článek o HQQF zesilovači na HiFi Voice a již jsem měl na krku udání a ČOI, no jsme stále v Čechách a češství je češství. Pravda je však neumlčitelná, proto jsem se při bilancování rozhodl, udělat v mých textech trochu pořádek a přesně za měsíc zveřejnit první část, jak jsem již avizoval na FB.

   

  Postupně budu 50 let slepé cesty svými články bourat, bourat tak dlouho až bude jasno, že i topologie Federmann má světu co říci, až bude jasno, že jsou i jiné topologie, každá z nich je postavena na nějaké ideji, na nějaké představě zhmotněné v konečný zesilovač s konkrétním zvukem.

  Zvuk zesilovače HQQF je vesměs charakterizován, nepočítaje pomatence co jej nikdy neslyšeli ani neviděli, jako něco mezi třídou A a elektronkami s neuvěřitelným množstvím detailu, nikdo však zatím objektivně neprokázal, který či jaký zvuk je vlastně blíže originálu, který zvuk je věrnější, měření intermodulačního zkreslení či fázového zkreslení je však nekompromisně ve prospěch HQQF.

   

  Diskuze

   

   

 • Úvod

  Jak již bylo napsáno v předchozích článcích, Topologie Federmann byla řadu let zatracovaná, "Mistři" se předháněli v její hanění a vyvracení, přitom šlo o jednoduché zapojení na stránkách dokonale popsané, přesto bylo zapojení natolik složité, že bylo nad mentální možnosti "Mistrů" jej pochopit.

  Publikace o Topologii Federmann

  Další publikace na stránkách Praktické elektroniky se zesilovači III. tisíciletí založených na Topologii Federmann se objevila na veřejnosti, v tomto čísle je již  konstrukce dvoupárové verze HQQF-55-507.

  Elektro Bastlírna dnešních dnů

  Po vyjití čtvrtého čísla Praktické elektroniky 2017 se opět na Elektro Bastlírně spustila několika nechápajícími a závistlivými jedinci, dokonce některými moderátory podporovaná, další organizovaná lavina špíny, kterou nemá cenu blíže komentovat.

   

   

  Internetové manipulace

  Dnešní doba je poznamenána trvalými internetovými manipulacemi, stačí aby moderátor tu a tam něčí příspěvek, vymazal, umazal, přesunul či jinak upravil a hned je význam diskuze zcela jiný.

  Řada článků se v minulosti věnovala právě této problematice, problematice, kdy je nutno pořídit fotografii obrazovky jako důkaz toho co v té době na ní bylo, neboť následně je text účelově upraven tak, aby byl význam zcela odlišný.

  Pokud něco vyjde v tištěné podobě, pak možnost manipulace mizí a to mnohým nepřekonatelně vadí, zde již nelze nic manipulovat, nic vysvětlovat jinak, majitel výtisku si může ten či onen fakt kdykoliv nezávisle konfrontovat. Proto taky tolik povyku, neboť články Praktické elektroniky které vyšly, již upravovat a přepisovat, jak byli někteří organizátoři zvyklí na internetu, prostě nejdou.

   

  Tisk nelze zmanipulovat jako internetové diskuse a to je problém

   

  Články na podobné téma

  1. Končí 50let slepé cesty
  2. Končí 50let slepé cesty, procitání
  3. Končí 50let slepé cesty, procitání podruhé
  4. Končí 50let slepé cesty, lidská zlost a nenávist

   

  Diskuse

   

   

   

   

   

 •  

  Úvod

  V článku Předzesilovač „zapojení Federmann“  jsem uvedl velmi slušné zapojení pro MM přenosku, které bylo mnohokráte realizováno a vyšlo z mé dílny v minulém století či tisíciletí.

  S příchodem nového milénia, se  nejenom změnilo číslování s QQF na HQQF, tedy High Quality Quantity Federmann, jak jsem uvedl v článku Ohlédnutí za zesilovači řady QQF-55-500, ale byl dovyvinut velmi slušný Modul HI-Fi zesilovače HQQF-55-506W-5-1a Hi-Fi předzesilovač HQQF-55-506K.

  Nastal čas se vrátit k předzesilovači pro  MM a MC gramofonovou přenosku. Dříve než se tak stane, je zapotřebí si udělat jasno, jaké požadavky boudou na tento naprosto špičkový produkt kladeny, jak se vlastně jednotlivé nahrávky pořizovaly či pořizují a jakou zvolit cestu k obnovení zaznamenaného zvuku.

  Není nahrávka na Vinylu jako nahrávka, nahrávky se liší jednotlivými interprety, žánry, materiálem, ale také různými standardy kterými byly zaznamenány.

   

  Volba zesilovače

  Korekční zesilovač či zesilovače, které jsem použil pro demonstraci konkrétních záznamových norem a standardů, ještě neodpovídají konečné podobě korekčního zesilovače pro MC a MM přenosku, mají spíše sloužit k jednoduchému pochopení vlastností korekčního zesilovače.

  V zapojení se naplno zúročují mé zkušenosti shrnuté a objasněné v článku  Vliv rezervy zisku na zkreslení. Zde je jasně ukázáno, že požadované zesílení 40 více dB je nutno rozdělit na dva samostatné na sebe navazující zesilovače. Požadovaná rezerva zisku je snadno kontrolovaná, jak jsem již mnohokráte napsal a je důležitá při frekvenci 100kHz. Jde o jednoduchý kontrolní bod a je vhodná cca  40dB a více, což je požadavek velmi tvrdý!

  Jednotlivé zesilovače je nutno zapojit jako invertující, aby se potlačil vliv souhlasného signálu, navíc se jednotlivé R-C filtry chovají jako zapojené proti zemi a nedochází k jejich nežádoucímu ovlivňování.

  Tucet různých norem

  Tucet různých norem a nyní si musíme vybrat která je ta pravá. Podíváme-li se jak která norma vznikala a kde byla používána, pak zjistíme že jsou stále platné všechny a pro opravdu věrnou reprodukci musíme pro tu či onu nahrávku použít tu správnou korekční křivku, poplatnou správné normě.

   

  Tucet různých norem seřazených do tabulky, včetně časových konstant v µs

   

   

  Tucet různých norem seřazených do jednoho grafu

   

   

   

  Evropská charakteristika "250"

  Jde o starou evropskou charakteristiku používanou pro nahrávky na šelakových deskách 78ot. HMV N78 (His Masters Voice), Columbia N78 produced by E.M.I., England, CETRA N78, Italy, English Parlophone, Brunswick a další, časová konstanta 636µs (250Hz).    

   

   

  Evropská charakteristika "500"

  Jde o starou evropskou charakteristiku používanou pro nahrávky na šelakových deskách 78ot. před rokem 1950, kterou používalo i mnoho amerických společností, s výjimkou RCA Victor a Columbia, časová konstanta 318µs (500Hz). 

   

    

   

  Columbia N78

  Americká norma používaná pro nahrávky na šelakových deskách 78ot. Columbia N78 s časovými konstantami 530µs (300Hz) a 100µs (1.590Hz).

      

   

  Columbia LP M33

  Norma pro LP desky s rychlostí 33 1/3ot. Anglická HMV M33, Vanguard, Bach Guild, Cetra M33, a Vox s časovými konstantami 1.590µs (100Hz), 318µs (500Hz), a 100µs (1.590Hz). 

   

   

  NAB

  NAB (National Association of Broadcasters) norma pro LP desky s rychlostí 33 1/3ot. s časovými konstantami 318µs (500Hz) a 100µs (1.590Hz). 

   

     

   

  NARTB

  NARTB (National Association of Radio  and  TV  Broadcasters) norma pro LP desky s rychlostí 33 1/3ot. užívaná v uměleckých kruzích Capitol, MGM a Westminster s časovými konstantami 2.720µs (60Hz), 318µs (500Hz), a 100µs (1.590Hz). 

   

    

  AES

  AES (Audio Engineering Society) norma pro LP desky s rychlostí 33 1/3ot zavedená v roce 1951 kompatibilní se standardy používanými převážně v USA s časovými konstantami 398µs (400Hz) a 64µs (2.500Hz).  

   

   

  London

  London (London Gramophone Corporation) London M33 a M45, norma pro LP desky s rychlostí 33 1/3ot i SP 45ot. s časovými konstantami 1.590µs (100Hz), 318µs (500Hz), a 57µs (2.800 Hz).

   

   

  CCIR

  Doporučení Plenárního  shromáždění CCIR pro LP desky s rychlostí 33 1/3ot. č. 134 z roku 1953 DGG 33, Německo 1952-1955 s časovými konstantami 450µs (350Hz)  a 50µs (3.180Hz). 

   

   

  IEC 

  IEC doporučení z roku 1955 pro N78, desky 78ot.  B.S. (British Standard) No. 128 s časovými konstantami 3.180µs (50Hz), 450µs (350Hz) a 50µs (3.180Hz). 

   

   

  RCA Victor & IEC No.98

  Nový Orthophonic standard z roku 1952, doporučení NARTB  z roku 1953, IEC No.98 z roku 1955 a světový standard BS Č. 128 od roku 1967 s časovými konstantami 3.180µs (50Hz), 318µs (500Hz) a 75µs (2.120Hz). 

     

   

  TELDEC

  Společnost Telefunken a Decca založil nahrávací společnost, která používá charakteristiky DIN z července 1957, DIN45533, DIN45536, DIN45537 s časovými konstantami 3.180µs (50Hz), 318µs (500Hz) a 50µs (3.180Hz). 

   

   

  Závěr

  Tento článek je pouhým průřezem používanými standardy záznamu na gramofonových deskách a potřebných charakteristik předzesilovačů pro MM a MC gramofonové přenosky. Zároveň bude sloužit jako základ návrhu opravdového Hi-Fi předzesilovače pro MM a MC gramofonové přenosky.

   

  Diskuse

   

   

L

Nejnovější

Copyright © 2020 Hi-FI svět. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

B

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X

Stránky vydává Bohumil Federmann, Kunovice 7, 75644 Loučka, Česká republika, federmann@seznam.cz