Hi-Fi svět

Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích.

L

Nejnovější

Federmann,

Federmann,

 •  

   

  Úvod

  Jak se stalo poslední měsíce zvykem, zesilovač HQQF Topologie Federmann je postupně podrobován řadě srovnání s jinými více či méně věhlasnými stroji a přístroji. Srovnávání vyvolává stále více otázek, na které mnozí marně hledají odpovědi, obzvláště když doposud nebyli schopni pochopit dle schématu ani jeho funkci a vůbec netuší za jakých podmínek je zesilovač provozován, aby mohl být za obdobných podmínek rovněž měřen.

   

  .

   

  Vysvětlování problematiky bylo věnováno hodně času a textů, ale výsledek se míjel a stále míjí účinkem. Zesilovače se však dělají proto, aby se poslouchaly a proto se dále věnujme spíše poslechu.

   

   

    

   

  Horn Studio

  Součástí éry různých srovnání zesilovače HQQF, nesmělo být opomenuto ani Horn Studio, které je zaměřeno převážně na Horny poháněné elektronkovými zesilovači. Mnohými jsou elektronkové zesilovače považovány za vrchol dokonalosti a zesilovač HQQF se ani v takovém prostřední nepropadl.

   

  zesilovač HQQF Topologie Federmann

   

    

  Historie článků Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí

   

   

  Závěr

  Dlouhá série poslechových testů zesilovačů HQQF topologie Federmann je stále na počátku, srovnání bude přibývat a otázek rovněž, dále záleží na tom kdo bude chtít odpovědi slyšet a kdo ne a zůstane u tvrzení, když tomu nerozumím tak to nemůže chodit!

   

  Diskuse 

   

   

 •  

  Úvod

  Po loňském veleúspěšném tažení zesilovače HQQF Českou a Slovenskou republikou, kde si HQQF vedl lépe jak dobře, je čas se poohlédnout po dalších potenciálních konkurentech HQQF. Texty Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, rekapitulace posledního srpnového týdne, Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, poslední srpnový týden a Tranzistorový zvuk, čas otázek a odpovědí, první záříový týden popisují řadu neveřejných, soukromých srovnání, vyjma jednoho provedeného panem. Křečkem u kterého zůstal viset otazník, proč byl zvuk na dvou různých reprobednách diametrálně odlišný, zda šlo o pochybení pana Křečka či dokonce záměr test vyhodnotit s předem určeným výsledkem či jen shodu náhod. Test pana Křečka jako jediný diametrálně vybočil z řady a díky jeho nekomunikaci a nehledání možných příčin, zůstane zřejmě navždy zahalen rouškou tajemství.

   

   

  HQQF na Ante Supersonic One?

  Měl jsem snahu zesilovač HQQF posoudit na tolik vychvalovaných a hlavně drahých reproduktorových soustavách Ante Supersonic One, když jak již bylo zmíněno v článku Ante Audio Integra Standard One nedokončený Dudkův sen se nedočkaly Dudkova zesilovače Ante Audio Integra Standard One. Několikráte jsem oslovil společnost AnteAudio i společnost MediaControl, abych se nic nedozvěděl.

   

   

  Společnost AnteAudio i společnost MediaControl, prostě nekomunikuje, odpovědi jsem se nedočkal, otázkou zůstává proč? Jedna z možností nekomunikace je příliš velké sousto pro konkurenční HQQF přepustit mu úspěch předurčen pro nedokončený Dudkův sen Ante Audio Integra Standard One, obzvláště když byl dopředu prezentován slovy hlavního konstruktéra Pavla Dudka "Emoce, síla, kontrola, prožitek. Integrovaný zesilovač Integra Standard One je doslova esencí nejmodernější techniky a emotivního vnímání hudby. Je navržen tak, aby zprostředkoval delikátnost hudebního okamžiku, aby podtrhnul naléhavost každé vteřiny hudebního díla. Dostatečná výkonová rezerva zaručuje plynulý, ničím nerušený poslech, soustředíte se pouze..." a rázem by kraloval konkurenční Federmannův HQQF.

   

   

  Testovací prototyp Federmannova HQQF nemá dokonale simulované tvary jako Dudkův sen Ante Audio Integra Standard One, ale je reálný sestaven z opravdu masívního kovu a stejně pevně a dokonale kontroluje pohyb reproduktorových membrán.

   

   

   

   

  .
  .

   

   

  Federmannův HQQF

  Federmannův HQQF je sestaven z opravdu masívního kovu a stejně pevně a dokonale kontroluje pohyb reproduktorových membrán, zájemci o jeho poslech či o srovnání s tím co jim hraje doma jsou tímto vyzýváni, aby nenechali nic náhodě a sami se ozvali, dohodli se na poslechovém tesu a pak jeho výsledek navždy uchovali v tajemství či zveřejnili.

   

  Ne jinak tomu bylo tento víkend, kde si prototyp HQQF připsal další skalpy, kdy hravě přehrál další zesilovače ve stejné cenové kategorii. Dalo by se slovy popisovat nepopsatelné, ale popisovat prožitky a pocity je poněkud neohrabané a každý si je musí prožít a procítit sám, proto neváhejte a poslouchejte, HQQF je vždy připraven.

   

  Diskuse

   

   

   

 •  

  Úvod

  S podzimem roku 2013 přichází i ukončení prodeje celé řady modulů zesilovačů HQQF-55-506W. Ne že by se jednalo o produkt, který by neměl co nabídnout, jde o produkt který nemá na ČS trhu žádnou konkurenci, přesto jsem se rozhodl jej definitivně nahradit řadou novější, řadou HQQF-55-507W

   

   

  Poslední dodávky modulů HQQF-55-506W

  Ještě detailní pohled na moduly posledních dodávek HQQF-55-506W

   

   

   

   

   

   

   

  Nástup prodeje HQQF-55-507W

  Jedna modelová řada končí a další přichází, řada HQQF-55-507W Topologie Federmann má oproti řadě HQQF-55-506W vylepšené napájení vstupní části a rozkmitového stupně, napájení výkonové části se předpokládá přes HQQF-55-207a Síťový filtr pro hi-fi zesilovače.

  Další vylepšení řady HQQF-55-507W Topologie Federmann je v samotném provedení plošného spoje. Byla zvětšena rozteč výkonových tranzistorů, což umožňuje osadit i kondenzátory s Ø19mm. Hlavní změnou je zvětšení izolačních mezer a hlavně ukončení používání lomených čar a k úplnému návratu k oblým spojům, čímž se zmenšilo riziko vyzařování na ostrých hranách, které byly často i hůře kryty maskou.

   

   

   

   

  Provedené změny byly podmínkou  pro možnost jít na napájecí napětí koncových stupňů vyšší jak ±100V. Není tedy již žádný problém, postavit 1kW nemůstkový zesilovač i pro impedance větší jak 4Ω. HQQF-55-507W nejvyšší řada zesilovačů Topologie Federmann je možno osadit i IXYS MegaMOSFETy, již jsou ve výrobě 2 párové, 5 párové i 10 párové plošné spoje, čímž lze v nejvyšší Hi-Fi třídě sestavit jakýkoliv zesilovač.

   

  Diskuse

   

   

   

 •  

  Úvod

  Jak bylo popsáno v článku Ultra nízko šumové provedení zesilovače HQQF-55-506W, je možné osadit Moduly zesilovače HQQF-55-506W-5-1 na přání i OZ LT1028, který zaručí značnou rezervu zisku, velmi nízký šum, ale i možnost nastavení velké šířky pásma řádu několik a MHz.

   

  Zesilovač HQQF

   

   

   

  Šířka pásma a rychlost přeběhu

  Stalo se zvykem honit se za velkou rychlostí přeběhu a vydávat ji za směrodatný parametr zesilovače, jak si však ukážeme jde o naprosto zavádějící parametr, který moc nekoresponduje s kvalitou a věrností zvuku.

  Stejně tak je velmi zavádějící šířka pásma, kterou lze nastavit až k charakteristice mezního kmitočtu. Pro kvalitní zesilovač je však mnohem důležitější rezerva zesílení při 100kHz, od které se odvíjí jak zkreslení, tak fázové poměry zesilovače, které na rozdíl od rychlosti přeběhu a šířky pásma přímo korespondují s kvalitou a věrností zvuku.

   

   

  Na grafech je patrný průběh zesílení v otevřené smyčce zpětné vazby, který na nízkých kmitočtech sahá daleko přes 200dB. Při kmitočtech 100kHz má zapojení zesílení stále daleko přes 80dB, čímž hravě zaručí při nastaveném zesílení 20dB, požadovanou rezervu zisku daleko větší jak 40dB.

  Dále je dobře patrná dosažitelná šířka pásma, která je až 5MHz, čímž se stává zapojení naprosto výjimečné. Pro reálný provoz nám postačí celkovou ZV nastavit zesílení 20dB s šířkou pásma omezit na nepatrně více jak 200kHz.

   

   

  Skutečně potřebná rychlost přeběhu

   

  V článku SACD, blíže vinylu? byl popsán samotný vývoj SACD a DVDaudia, byly popsány akustické podklady ze kterých vývoj vycházel. Bylo konstatováno, že hudba jako taková má velmi velký podíl složek nad slyšitelným pásmem, ale zároveň bylo konstatováno, že s frekvencí amplituda úměrně klesá.

   

   

   

  Od tohoto byl přímo odvozen jednobitový převodník pro SACD. Stejné omezení najdeme při výrobě gramofonových desek, kde je možná výchylka úměrná meznímu gravitačnímu zrychlení řezacího nástroje a amplitudě.

  Jak je patrné z grafu je pokles úrovně oproti nízkým frekvencím při 50kHz o cca -50dB, což odpovídá napěťovému poklesu 316:1. Zesilovač s výstupní amplitudou 50V nebude nikdy mít při akustických signálech na frekvencích 50 či 100kHz amplitudu větší jak 1V!

  Sinusový průběh s frekvenci 1kHz a amplitudou 50V má největší strmost 0,16V/µs, při 10kHz to bude 1,6V/µs. Při sinusovém průběhu s frekvenci 100kHz a amplitudou 5V to bude rovněž 1,6V/µs. Odtud je patrné, že honba za desítkami voltů na µs je zcela zbytečná.

   

   

  Diskuse

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Závěrečný 23. článek

  v

  Praktické elektronice AR 12/2018

  Pohled na již známé obálky PE-AR s HIi-Fi zesilovači III. tisíciletí, Topologie Federmann.

   Úvod, vymezení hranic a mantinelů, 

  některé obvodové detaily

   

  Konstrukce zesilovačů

  s celkovou zpětnou vazbou

   

     

    

  Konstrukce zesilovačů

  bez celkové zpětné vazby

    

  Konstrukce zesilovačů s celkovou zpětnou vazbou

  1. Modul 2párové verze HQQF-55-507 
  2. Modul 5párové verze HQQF-55-507 
  3. Modul 10párové verze HQQF-55-507 
  4. Modul připojování reproduktorů HQQF-55-220 
  5. Modul filtru napájecího napětí HQQF-55-207
  6. Modul napájení HQQF-55-208
  7. Modul dálkového ovládání HQQF-55-900
  8. Modul symetrického vstupu a měření úrovně signálu HQQF-55-558
  9. Modul symetrického a korekčního zesilovačeHQQF-55-550K
  10. Skříň v provedení HM/AAA a konečné sestavení zesilovače HQQF
  11. PF 2018, Ďábel je ukryt v detailu

   

  Konstrukce zesilovačů bez celkové zpětné vazby

  1. Modul hybridního předzesilovače HQQF-55-510 s lineární charakteristikou
  2. Modul hybridního předzesilovače HQQF-55-510 s charakteristikou RIAA
  3. Modul výkonového sledovače s nesymetrickým napájením HQQF-55-510W
  4. Modul výkonového sledovače se symetrickým napájením HQQF-55-514
  5. Modul korekčního předzesilovače HQQF-55-558K
  6. Modul napájení HQQF-55-209
  7. Modul připojování vstupů HQQF-55-902
  8. Předzesilovač RIAA (Hybrid)
  9. Zesilovač 2x100W (Hybrid)
  10. Zesilovač - monoblok 1x1000W (Hybrid)
  11. Modul předzesilovače HQQF-55-5016-RIAA

   

   

    Články v Praktické elektronice AR

  1. Hi-Fi zesilovače III. tisíciletí, vymezení hranic
  2. Hi-Fi zesilovače III. tisíciletí, obvodové detaily
  3. HQQF-55-507 2párová verze v Praktické elektronice
  4. HQQF-55-507 5párová verze v Praktické elektronice
  5. HQQF-55-507 10párová verze v Praktické elektronice
  6. 6. článek v Praktické elektronice AR 07/2017
  7. 7. článek v Praktické elektronice AR 08/2017
  8. 8. článek v Praktické elektronice AR 09/2017 
  9. 9. článek v Praktické elektronice AR 10/2017
  10. 10.článek v Praktické elektronice AR 11/2017
  11. 11.článek v Praktické elektronice AR 12/2017
  12. 12. výroční článek v Praktické elektronice AR 01/2018
  13. 13. jubilejní článek v Praktické elektronice AR 02/2018
  14. 14. článek v Praktické elektronice AR 03/2018
  15. 15. článek v Praktické elektronice AR 04/2018
  16. 16. článek v Praktické elektronice AR 05/2018
  17. 17. článek v Praktické elektronice AR 06/2018
  18. 18. článek v Praktické elektronice AR 07/2018
  19. 19. článek v Praktické elektronice AR 08/2018
  20. Jubilejní 20. článek v Praktické elektronice AR 09/2018
  21. Již 21. článek v Praktické elektronice AR 10/2018
  22. Již 22. článek v Praktické elektronice AR 11/2018
  23. Závěrečný 23. článek v Praktické elektronice AR 12/2018

  Závěr

  Co dodat závěrem, snad jen velký dík stovkám příznivců za podnětné a podpůrné emaily, ale také díky několika zoufalcům za reklamu zápornou. Po spíše teoretickém rozboru problematiky a připomenutí si kořenů v čísle prvním, následovaly dvě jedenáctičíselné série článků, první věnována spíše zesilovačům s celkovou zpětnou vazbou a druhá věnována spíše zesilovačům bez celkové zpětné vazby.


  Texty  o zesilovačích III. tisíciletí dosáhly celkem 80 stran, jsou nejrozsáhlejší sérii článků o zesilovačích zveřejněných v PE-AR a jejich předchůdcích, pokračování textů o zesilovačích III. tisícletí, zesilovačích bez celkové zpětné vazby, v článcích je postupně poodhalována řada originálních detailů Topologie Federmann a doposud nikým nepublikovaných.

   

  Národní Technická knihovna

   

   

   

 •  

   

  Úvod

  Text 12 březen 2011   Zesilovače HQQF-55-506W-XX. Zesilovače HQQF-55-506W-5xx již má kus aktivního života za sebou, jeho jak v názvu napovídá poslední číslice, pěti párové verze se více než osvědčily. Optimální pro tuto 5párovou verzi je napájecí napětí 2x43VAC, tedy napětí nepřesahující ±63V na kondenzátorech 2m2/63V či 3m3/63V. Stále větší zájem budí možnost větších napájecích napětí a výkonů, zde se nabízí možnost kondenzátorů 1m/100V a HQQF-55-250 baterie filtračních kondenzátorů.

   

  5párová verze je však určena spíše pro výkony do 500W, tedy se nabízí 500W/8Ω, nebo verze můstková. Pro značný zájem zákazníku, kteří upřednostňují verzi jednodeskovou, nemůstkovou je v záloze od samotného počátku nachystána verze 10párová.

   

   

   

   

  HQQF-55-506W-10xx

  10párová verze zesilovačů řady HQQF-55-506W na jejichž řadu měření, ale i simulací a vzájemného souladu se můžeme podívat v článcích:

   

    

  5párová verze zesilovačů řady HQQF-55-506W je špičkovým výrobkem, značně přesahující svými vlastnostmi a zvukem konkurenty ve své třídě s dokonalými vlastnostmi a dobrou reprodukovatelností. Pro precizní a nutný výběr součástek, není určena ve formě stavebnic pro širší veřejnost, krom toho je řada použitých součástek na českém trhy špatně dostupných či vůbec nedostupných. Proto se zesilovače řady HQQF-55-506W dodávají pouze jako osazené moduly či jako součást hotového zesilovače.

    

  Zapojení HQQF-55-506W-10

  Zapojení 10párové verze zesilovačů řady HQQF-55-506W je téměř identické s 5párovou verzí zesilovačů řady HQQF-55-506W. Drobné úpravy nastaly jen ve vypuštění diody na výstupu OZ, neboť parametry navazujících tranzistorů podléhají přísnému výběru a v současné době tuto ochranu nevyžadují. Další elektricky nevýznamnou změnou je změna připojovacích výkonových konektorů a oddálení pomocného transformátoru od kondenzátorů pomocného napětí, ke které jsem přistoupil z důvodu možnosti použít výkonnější pomocný transformátor, který podepírá napájecí napětí pro budič, budící ne 5 ale 10párů tranzistorů a jehož tepelná ztráta je větší.

   

   

   

  Závěr

  10párová verze zesilovačů řady HQQF-55-506W s typickým výkonem 100W/pár skýtá možnost výkonu 1kW a pro můstkové zapojení 2kW. Jen připomenu že jde o zesilovače, které je možno zapojit jak se vstupem nesymetrickým, v inverzním či neinverzním režimu, ale také se vstupem symetrickým. Zesilovače řady HQQF-55-506W stačí doplnit o transformátor a můstek, umístit do vhodné skříně, přidat vstupní a výstupní konektory a získáme plně funkční hotový zesilovač.

   

  Zesilovače řady HQQF-55-506W je vhodné doplnit o modul HQQF-55-200 inteligentního řízení napájení, případně o Řízené připojování a odpojování reproduktorů HQQF-55-220. Zesilovače HQQF-55-506W-10 se svým typickým výkonem 1000W/4Ω a v můstku až 2000W/4Ω či 2000W/8Ω se stávají nejenom v prostoru střední Evropy naprosto nedostižnými, bez jakékoliv konkurence v cenové kategorii pod půl mil Kč.

    

   

  Diskuse

   

   

   

   

 •  

   

   

   

  Petrodolar

  US dolar se stal počátkem 80. let univerzální světovou měnou. Ibrahim Oweiss  profesor ekonomie na univerzitě v Georgetownu v roce 1973 použil prvně pojmenování Petrodolar, pochopil, že nastal čas zavést nový pojem vystihující stav vzniklý v zemích OPECu. Tento stav umožnil téměř neomezený tisk Petrodolarů, závislý pouze na expanzi světového kapitálu. Amerika se tak stala bájnou zemí, která na tom pohádkově bohatla. Bájné zisky tiskařů Petrodolaru jsou však podmíněny poslušností zbytku planety platit Petrodolary, neustálým ekonomickým růstem a neustálým hromaděním bezcenného papíru s potiskem Petrodolaru. Jakákoliv neposlušnost při zkupování Petrodolarů se tak stává potenciální hrozbou, jednu z nich představoval třeba Irák v čele s Husajnem a jak dopadl. 

   

  Euro

  Evropská unie se tváří jako konkurence USA, ale ve skutečnosti k tomu nemá příliš odvahy a v neposlední míře ani síly, má dostatek vlastních problému a když jich není dost, tak si nějaké sama vytvoří. Jeden z hlavních problémů EU je fakt, že se snaží vše škatulkovat a usměrňovat, ale obchodovat ve vlastní měně? EU nemá dostatek vlastních energii, aby mohla tyto obchodovat ve své měně, proto poslušně papouškuje USA, aby se obchodovalo výhradně v Petrodolarech.

   

  Yuan

  Čína se již dávno stala nejvyspělejší ekonomikou světa, a jenom díky podhodnocenému Yuanu se USA již dávno nepropadly hlouběji. Čína rovněž nemá dostatek vlastních energii, aby s nimi mohla obchodovat ve vlastní měně, ale závislost na Petrodolaru a neustále dělání na USA ji rovněž dlouhodobě nevyhovuje.Čína však v září 2013 předstihla Spojené státy v dovozu ropy, čímž se stala jejím největším světovým dovozcem. Předseda SHFE Yang Maijun řekl na průmyslové konferenci, že „Čína je jedinou zemí na světě, která je velkým producentem ropy, spotřebitelem a zároveň i dovozcem. Tím má všechny nezbytné podmínky k úspěšnému zavedení kontraktů na ropné futures (investice do komodit),“.

  V listopadu 2013 se objevily zprávy, že futures (investice do komodit) do ropy na šanghajské burze by se mohly oceňovat a kontraktovat v Yuanech, a burza spěchá s přípravnými pracemi, aby zajistila schválení regulátora, což je v souladu s čínskou strategií dovážet měsíčně na 100 tun ryzího zlata, což se mnohým jeví jako příprava na zlatem podloženou měnu.

   

  Zlatý Rubl (Červoněc)

  USA v čele skupiny G8 dnes po vyloučení Ruska, již zase jen skupiny G7, se stále staví se svým svět zotročujícím Petrodolarem jako světový vůdce a Čínou a Ruskem zbavování se US dluhopisů v uplynulém roce nemohlo nechat bez povšimnutí. Další zbavování se US dluhopisů by mohlo vážně postavení Petrodolaru ohrozit, proto bylo nutno řádně zakročit a jak jinak než vymyslet past, jak Rusko mezinárodně izolovat. 

   

   

   

  Ukrajina

  Ideálním řešením této vzniklé situace bylo vtažení Ruska do konfliktu, nezbylo než takový konflikt důmyslně připravit a vyvolat. Ukrajina se tak stala jen obětí USA mocenských snah o záchranu Petrodolaru. Fingovaný převrat k EU demokracii, byl defakto jen návratem slávy a podpory fašistického vůdce Stepana Andrijoviče Bandery v kombinaci se zákazem Ruštiny jako úředním jazykem, měl návrat fašismu se zákazem ruštiny dohnat Putina k nějaké vyhrocené záchranné vojenské akci. 

   

  New York, 19. 12. 1966 Mezinárodní pakt …

  Dne 19. 12. 1966 byl v New Yorku podepsán Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech.

  Státy, smluvní strany tohoto Paktu, majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě OSN, uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv všech členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, uznávajíce, že tato práva se odvozují od přirozené důstojnosti lidské osobnosti, uznávajíce, že podle Všeobecné deklarace lidských práv, ideálu svobodné lidské bytosti, osvobozené od strachu a nouze je možno dosáhnout jen tehdy, jestliže budou vytvořeny takové podmínky, v nichž bude moci každý požívat svých hospodářských, sociálních a kulturních práv, jakož i svých práv občanských a politických, majíce na zřeteli závazek států vyplývající z Charty Organizace spojených národů podporovat všeobecnou úctu k lidským právům a svobodám a k jejich zachovávání, uvědomujíce si, že jednotlivec, mající povinnosti k druhým a ke společenství, ke kterému přísluší, je povinen usilovat o rozvíjení a dodržování práv uznaných v tomto Paktu, ujednávají tímto, jak dále stanoveno: 

  Část I.

  Čl. 1.1. Všechny národy mají právo na sebeurčení. Na základě tohoto práva svobodně určují svůj politický statut a svobodně uskutečňují svůj hospodářský, sociální a kulturní vývoj.“

   

  Propaganda ve stylu Paula Josepha Goebbelse

  Naše media jsou plné propagandy ve stylu Paula Josepha Goebbelse, o Ukrajině se lže, seč může, popíráme OSN zaručené právo na sebeurčení, z banditů a fašistů děláme osvoboditele a z bránících se občanů děláme teroristy, referendem zvolenou samostatnost popíráme a neuznáváme, Americké žoldáky, Banderovce a fašisty necháváme zabíjet bezbranné děti a lidi, přičemž tvrdíme, že je to jen proto, že mají Putinovu podporu, ale neměli by mít i naši podporu? Neměli bychom okamžitě zastavit vraždění, neměli bychom hájit právo na rodný jazyk a mnohé další?

   

  Ukrajinské řešení

  V současné napjaté situaci, kdy západní snaha o záchranu Petrodolaru je vykupována stále více životy zcela nevinných lidí a často i dětí, Putin hraje mrtvého brouka a sleduje, jak se situace posouvá stále dále do již nevratného bodu, který již byl dávno překonán, a jediným východiskem pro Ukrajinu jsou jednotlivá referenda pro každou její oblast, aby si sami občané svobodně o své budoucnosti rozhodli, aby použili svého práva na sebeurčení deklarovaného dne 19. 12. 1966 v Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech.

   

   

  Zlatý Rubl (Červoněc) světovou měnou nejen pro skupinu států BRICS?

  Rusko v čele s Putinem, je zdánlivě hnáno US v čele s Obamou zcela cíleně, bezdůvodně a účelově do mezinárodní izolace, přitom se bez jeho zdrojů nemůže Evropa obejít. Výsledkem takové politické křeči nemůže být nic jiného než fakt, že se musí Rusko z této nové bojové pozice západu poučit a napravit chyby při zániku Sovětského svazu a Varšavské smlouvy, kde byl dohodnut zánik obou vojenských bloků, tedy i NATO, ale ústní dohody platí jen pro slušné lidi, tak se stalo, že NATO nezaniklo a dále se rozšiřuje k Ruským hranicím. 

  Čína pomalu skoupila a ovládla podstatnou část nejenom Afriky a její ekonomický potenciál je nezastavitelný, Indie skrývá potenciál podobný, Rusko, ať se nám to líbí nebo ne, je stále a navždy velmocí zůstane, jež jenom pro jeho rozlohu a surovinové zdroje. Tyto tři země jsou základem uskupení BRICS, navíc jde o jaderné mocnosti, které nejsou ochotny být v neustálém područí a diktátu Amerického Petrodolaru. Brazílie a Jižní Afrika jen doplňuje země uskupení BRICS hledající odklon od Petrodolaru.

   

   

  Putin pod soustavným US mediálním tlakem a nesmyslnými Obamovými výkřiky již rozhodl o spuštění ražby Zlatého Rublu z roku 1897, který nikdy nepřestal platit a tu a tam se jako platidlo používal a používá. Právě Zlatý Rubl by se mohl stát hrobařem papírového, ničím nekrytého, všechny okrádajícího Amerického Petrodolaru. Předpokládám, že by Ruské obchodní transakce prováděné v této měně měly rychle vytlačit cca 25% světových Petrodolarů, se všemi důsledky přebytku této nekryté měny. Obchodování v zemích BRICS ve Zlatých Rublech, by se tak mohlo stát brzy realitou, včetně vzniku Banky s velkým „B“, která by mohla brzy atakovat pozici současné světové banky a financovat nejenom Africké a Jihoamerické rozvojové projekty.

   

  Diskuse

   

   

L

Nejnovější

Copyright © 2020 Hi-FI svět. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

B

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X

Stránky vydává Bohumil Federmann, Kunovice 7, 75644 Loučka, Česká republika, federmann@seznam.cz