Hi-Fi svět

Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích.

L

Nejnovější

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

 

 

Úvod

V dalším pokračování Měření zesilovače HQQF-55-503W-4-2 se ohlédneme za články  Fázová charakteristika vs. Rychlost přeběhu  a  THD a SR, zapomeňte! abychom se mohli podívat na měření převodní charakteristiky zesilovače, která nám napoví o jeho vlastnostech více, než by se dalo čekat.

 

 

 

Měření převodní charakteristiky

Jak jsem v uvedených článcích již předeslal, jedna z možností měření vlastností zesilovače je měření jeho převodní charakteristiky.

Stejnosměrná převodní charakteristika nám mnoho neprozradí, proto se budeme věnovat převodní charakteristice dynamické na konkrétním kmitočtu. Pro můj účel se jeví jako nejvhodnější kmitočet 100kHz.

 

 

 

Měření je při 100kHz, optimálně nastavené celkové zpětné vazbě pomocí kapacitního trimru, se zátěži 4Ω, na které výkon dosahoval 50W. K zátěži je připojen i buscherotuv člen tvořený odporem 2,2Ω a kapacitou 100nF, na němž vzniká rovněž nezanedbatelný tepelný výkon a měřeni muselo být časově limitováno.

Klidový proud čtveřice koncových tranzistorů je nastaven na cca 80mA, tedy 20mA na jeden výkonový Unipolární tranzistor.

 

 

 

 

Ukázka obdélníkového průběhu, výkon dodávaný koncovými tranzistory při kmitočtu 100kHz přesahoval 100W, Busscherotův člen již měl značné tepelné problémy.

Na průběhu je patrný rozdíl kapacit a hlavně rychlostí vodivosti "P" a "N".

 

 

Poslední grafy ukazují vliv nastavení zpětné vazby na frekvenční charakteristiku. Pokud je mezní kmitočet snížen, plocha převodní charakteristiky se zvětšuje.

Naopak pokud zpětnovazební kondenzátor zmenšujeme, pak mezní kmitočet roste a plocha převodní charakteristiky se úměrně zmenšuje. Zvyšování mezní frekvence sebou nese potřebu nabíjení vlastních kapacit aktivních prvků a kratší dobu a větším proudem.

Nedostatečný prou budičem a nedostatečný klidový proud se nám projeví deformací převodní charakteristiky, což je na posledním obrázku pěkně patrné.

 

Závěr

Převodní charakteristika je naprosto ideálním nástrojem, nejenom pro kontrolu vlastností zesilovače, ale i pro jeho optimální nastavení.

  • 1.       Na obdélníkovém průběhu nastavíme zpětnovazební kapacitu, tak aby nevznikal překmit ani patrné zaoblení.
  • 2.       Na horizontální osu osciloskopu připojíme vstupní signál zesilovače, měřený vždy za vstupním R-C členem. Na vertikální osu připojíme výstupní signál zesilovače, měřený vždy před výstupním L členem.
  • 3.       Překontrolujeme plynulost převodní charakteristiky, případně nastavíme velikost klidového proudu tak, aby nebyl patrný defekt převodní charakteristiky.
  • 4.       Při frekvenci 100kHz musíme mít na paměti výkonové poměry zesilovače i jeho zátěže včetně Boucherotova členu.

 

 

Dovětek

Dle Elwebu, Audiowebu, HiFi_Slovanetu a dalších webů nejsou zesilovače typu Aldax a DPA na takové frekvence stavěny (Vnímáme infra a ultra zvuk?, Kouzelné Watty a Dynamika, VIP a AudioWeb). Měření a provozování zesilovačů Aldax a DPA pod 20Hz a nad 20kHz pouze na vlastní nebezpečí. Zde popsané platí výhradně pro zesilovače QQF či HQQF.

 

Diskuse 

 

 

 

 

L

Nejnovější

Copyright © 2021 Hi-FI svět. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

B

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X

Stránky vydává Bohumil Federmann, Kunovice 7, 75644 Loučka, Česká republika, federmann@seznam.cz