Hi-Fi svět

Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích.

L

Nejnovější

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

  

Úvod

Nebává zvykem, že bych psal v odborném tisku o pohádkových bytostech, ale tato pohádková bytost se nám postupně dostala do světa nejmodernější techniky a její činnost se od té prapůvodní pohádkové nikterak neliší.  

 

Troll

Nyní se můžeme podívat, jak je Troll popsán v české Wikipedii. Po vlastních zkušenostech právě s Trolly na české Wikipedii, nejsem jejím příliš velkým přívržencem, ale pro účely přiblížení vlastností a místa výskytu Trolla nám může pomoci. Následující část textu je citací z české Wikipedie.

.

 

Troll (severská mytologie)

Troll je bájná postava ze severské mytologie, potomek obrů nebo přímo obr. Trollové nejčastěji žijí v horách, číhají podél cest, anebo se skrývají pod mosty. Jsou velcí, velmi silní, ovládají primitivní škodlivá kouzla a většinou požírají lidi. Troll je jednoduchý až hloupý a rád škodí lidem. V pověstech se od středověku trollové postupně zmenšují, v současnosti je v obecném povědomí známo mnoho druhů od malých potměšilých trpaslíků nebo skřetů až po silné kamenné obry. Ve svých dílech je zmiňují například spisovatelé John Ronald Reuel Tolkien, Terry Pratchett, Henrik Ibsen a řada jiných převážně v žánru fantasy.

 

Troll (internet)

Flamer

Častý účastník flamewars, případě účastník jehož příspěvky flamewar často začínají, bývá označován jako flamer. Na rozdíl od trolla, který především vyhledává konflikt, flameři úporně hájí své názory v tzv. svatých válkách, někdy i přes generace.

 

Troll

Dalším podobným pojmem je troll, pro kterého je typická poťouchlost při zasílání příspěvků. Zatímco flamer může prostě jen agresivně hájit kontroverzní názory, účelem příspěvků trolla je vyvolat reakce online komunity, nebo diskusi nějak rozvrátit. Troll se přitom obvykle s názory ve svém příspěvku vůbec neidentifikuje. Obvyklou formou trollingu je zasílání příspěvků zcela nesouvisejících s tématem diskuse (off-topic), vulgarit, politických sdělení, argumentů s očividnou faktickou chybou a podobně.

 

Trollhunter

Na provokaci trolla obvykle reaguje některý účastník diskuse, který se domnívá, že „toto není možné nechat bez odezvy“. V anglickém prostředí i pro tuto funkci v debatě existuje specifické označení trollhunter – lovec trollů. V horším případě má jeho příspěvek sám podobu flamu a konflikt se může dále rozrůstat.

 

Můj pohled na "Trollovací účty"

Ukaž mi podíl konstruktivní a destruktivní práce a já ti řeknu, kdo jsi.

Jak se pozná „Trollovací účet“? Velmi jednoduše, namísto vlastní tvorby, napadá práci druhých. Dejte si týden prázdniny a vězte, že si nalezne někoho jiného, pokud je "TROLL" závislý jenom na vaší práci, bude bez práce.

 

Svaté války

Svatá válka, jak tento pojem používají hackeři, je intenzivní, často zarputilý a vleklý spor, založený na rozdílech „víry“, hájený se zápalem obdobným ideologickým nebo náboženským konfliktům. Ve věku technologií se tato víra často týká předností té či oné technologie, přičemž rozum poněkud nebo značně ustupuje citům.

Slavné svaté války probíhaly např. mezi příznivci Amigy a PC nebo mezi uživateli Unixu a ITS (jehož příznivci vydali UNIX-HATERS Handbook). Další konflikty jsou „editorové války“ (editor wars) mezi těmi programátory Unixu, kteří k editaci kódu používají vim a těmi, kteří používají emacs.

Konec citace z české Wikipedie.

 

 Troll obecný

Jde o Trolla, u kterého se nedá říci, že je méně nebezpečný než Troll osobní. Většinou se Troll obecný jen baví svým náhodným škozením komukoliv. Jde zřejmě o jistou úchylku, jak zajistit svou seberealizaci, jak si zvýšit hladinu adrenalinu či se jen na něčí účet pobavit a nabýt přitom dopaden.

Jak bývá zvykem, Troll je vždy anonymní, bojí se prozradit svou totožnost, proto často mění svou podobu či identitu. Nezřídka na sebe bere několik podob, které vhodně střídá a vyvolává tak dojem, že jde o několik účastníků se stejným, či podobným názorem.

Aby Troll lépe dosáhl svého cíle, škodit, napadat a rozvracet práci druhých, je možné se setkat i s Trollem, který vezme na sebe současně i protichůdné podoby, pak takový Troll vyčkává, na kterou z jeho podob se napadená osoba chytí.

Troll obecný se stává agresívnějším a agresívnějším a často se vyvine v Trolla osobního, zde jde již o velmi vážnou, často duševní poruchu osobnosti, či závislost na konkrétní osobě.

 

Troll osobní

Trol osobní se většinou vyvine z Trolla obecného, někdy se může vývojová část Trolla obecného velmi výrazně zkrátit. Trol osobní již nemá zcela žádných zábran a je velmi silně vázán na jednu konkrétní osobu, kterou většinou neustále a cílevědomě pronásleduje.

Často se můžeme setkat s pronásledováním, které je dokonale organizováno a děje se ve smečkách či větších skupinách, jak jsme zvyklí u štvaní zvěře psovitými šelmami. Stejně tak se chová organizovaná smečka osobních Trollů, která se snaží uštvat svou oběť všemi možnými způsoby. Někdy jde o pouhý adrenalin či jistou, ale úchylnou a velmi nebezpečnou formu zábavy. Často má však Troll osobní, ke svému chování daleko vážnější důvody.

Jak se můžeme v mytologiích dočíst, Troll není nikterak moc inteligentní a jeho chování je spíše pudové, stejně tak Troll osobní má prapůvod svého chování uložen někde hluboko v podvědomí a sám se chová jen pudově a tudíž velmi primitivně. Jak jsem již zmínil Svaté války, může být důvod chování Trolla osobního ukryt právě v obdobné podstatě. Troll osobní se nedokáže vyrovnat s jiným pojetím světa, technologie či topologie, nemá dostatek pádných argumentů a jeho jedinou a tudíž i přirozenou obranou zůstává jen všemožně škodit.

Troll osobní se pak vyhýbá odborným střetům a ty pouze papouškuje po někom jiném, jeho hlavním cílem se stává rovina osobní, kde se snaží nalézt své spojence, proto často útočí na politickou příslušnost, společenské postavení, zaměstnání a v neposlední míře i rodinu, národnost a mnohé další.

 

Má zkušenost s Trollem osobním

Storm

Tento anonymní uživatel se zaregistroval dne 19 dubna 2009. Jako nový a zdánlivě nezkušený člen fóra si však počínal zcela jinak. Jak se na Trolla sluší a patří, hned napadl citlivé místo, aby směřoval diskuzi zcela jinam.

  .

 

 

Quaska

 

Tento další anonymní uživatel se zaregistroval dne 25 června 2009, aby podpořil svého předchůdce. Jako nový a rovněž zdánlivě nezkušený člen fóra si však počínal ještě agresívněji než Storm.

Jak se na Trolla sluší a patří, hned napadl samotného moderátora, aby rovněž směřoval diskuzi zcela jinam. Protože jde zjevně o mého Trolla osobního, nezapomněl stejně jak jeho předchůdce útočit na mou osobu.

 

Za povšimnutí stojí i vlastní registrace, jak se Quaska představil.

 

 .

 

 

MaKri

Netrvalo dlouho a prostor pro uživatele Storm byl vyčerpán, stejně tak nezbyl velký prostor pro uživatele Quaska, tak bylo nutno zvolit jinou identitu a tou byla právě identita MaKri.

MaKri se zaregistroval 18. Července 2009 a hned navázal na své předchůdce, ale na rozdíl od nich neměl žádnou minulost a do doby než budou jeho názory a znalosti odhaleny si mohl dovolit mnohem více.

Však poučen minulostí se soustředil ještě více na osobní rovinu, kde měl mnohem větší šanci jak v rovině odborné.

 . 

 

Rovina odborná troskotá v samotných počátcích. Dříve nežli si toho všimne větší komunita lidí je nutno svou reputaci okamžitě napravit, jak jinak než v rovině osobní.

 

Identity

Nevím, nakolik jde o tutéž anonymní osobu, beroucí na sebe různé podoby a identity, nebo jde o spolupracující skupinu osob či dokonce na sobě nezávislé osoby. Je však naprosto nepravděpodobné, že by neměly uvedené identity mnoho společného.

Mohl bych rozsáhle pokračovat a nalézt průřez společných vlastností, navazujících textů různých anonymních totožností, zřejmě jedné či několika málo osob, které se zjevně táhnou za mou osobou, ať se pohnu kamkoliv, ale to není účelem tohoto textu, proto jsem uvedl pouze tyto tři. 

   

Závěr

Troll se stal naší nechtěnou součásti života. Ti co mají svého Trolla osobního, jsou na tom trochu hůře, musí být neustále ve střehu, kdy na ně Troll osobní či celá smečka zaútočí.

Velmi špatně se proti takovému skřetu bráníme, není vidět je vždy anonymní a nikdy nevíme, jakou má na sobě současnou podobu.

Svou účast na webu Elektro svět jsem omezil, důvody jsem uvedl a někteří hned pochopili.

 .

 

 

Troll osobní jak se patří

Je škoda, že jakákoliv opatření dopadnou spíše na nevinné účastníky, Troll osobní je proti obraně imunní a jde důmyslně za svým cílem. 

Jak jsem již napsal Troll, jako pohádková bytost není nikdy příliš inteligentní a jeho jednání je spíše pudové. Podíváme-li se na Svaté války, ke kterým mají Trollové osobní velmi blízko a často můžou být příčinnou chování konkrétního Trolla osobního, pak zjistíme, že rozum poněkud nebo značně ustupuje citům.

Ne jinak je to v tomto konkrétním případě. Troll osobní využívá jakoukoliv skulinku a možnost pro zaútočení. Samozřejmě útok není nikdy vedený korektním způsobem, ale vždy se uchyluje k praktikám jemu vlastním.

Troll se vždy snaží napsat něco tak provokativního, aby na jeho lež či urážku nejhrubšího kalibru bylo vždy nutné reagovat. Ne jinak je to i v tomto případě.

 

.

 

 

Obrana proti Trollům

Jedinou možnou obranou proti Trollovi, obzvlášť Trollovi osobnímu je jeho slabá stránka. 
  • Pokud jsem napsal, že Troll není příliš inteligentní a jeho chování je spíše pudové, je nutno se nesnažit jej porazit stejným způsobem.
  • Rovněž je jeho silnou zbraní nehorázná lež, urážka či cokoliv podobného na což se nedá nereagovat.

Chceme-li Trolla porazit, pak musíme strpět jeho nehorázné lži a urážky nejhrubšího kalibru a nereagovat na ně. Zde nepomůže cokoliv vysvětlovat, Troll osobní využije jakoukoliv skulinku a vysvětlováním se dostanete do spirály, která bude Trollovi osobnímu jen dávat větší a větší prostor pro další a další odbočení od tématu tam či jinam a neustále urážení a napadání v jakékoliv podobě.

Vězte, že Troll nepotřebuje jakoukoliv inteligenci či znalosti, aby vám cokoliv vyvrátil. Troll osobní potřebuje pouze prostor v diskuzi, tak mu jej nesmíme dát. Nezbývá než strpět jeho přítomnost a vyčkat času kdy okolí samo dokáže rozpoznat Trolla od ostatních, ať je maskován jakkoliv.

 

 

Diskuze k článku Troll na českém a slovenském internetu  

Diskuze a Obrazy v zrcadle českého a slovenského internetu

 


Psáno pod čarou

Jak jsem uvedl, Troll osobní se nedokáže vyrovnat s jiným pojetím světa, technologie či topologie, nemá dostatek pádných argumentů a jeho jedinou a tudíž i přirozenou obranou zůstává jen všemožně škodit, proto mi Tranzistorový zvuk, včetně článku na Wikipedii a vše spojené s ním nebude nikdy zapomenuto.

 

Trollův konec

Je-li Troll odhalen či jeho odhalení hrozí, můžeme sledovat, jak se Troll osobní pod tlakem okolí bude snažit více či méně maskovat aby byl méně nápadný.

V případě dostatečného tlaku se může Troll osobní přeměnit zpět na Trolla obecného a v lepším případě může ztratit nad svým hostitelem moc úplně, pak Troll umírá na přebytek zdravého rozumu svého hostitele.

Nikdy však není zcela vyloučeno, že oslabené hostitelovo tělo neuchvátí jiný Troll a vše se nebude opakovat.

 

 

 

 

L

Nejnovější

Copyright © 2024 Hi-FI svět. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

B

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X

Stránky vydává Bohumil Federmann, Kunovice 7, 75644 Loučka, Česká republika, federmann@seznam.cz