Hi-Fi svět

Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích.

L

Nejnovější

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
 

Úvod

Další ze série článků "Nebuďte negramotní" ve kterém se podíváme, jak se dá využít či také zneužít výsledků měření. Ten kdo jim opravdu rozumí, je použije pro nastavení pracovního bodu, ten komu moc neříkají či má předem stanovený cíl jiný, je využije posvém.

Jednotlivé články

 

Měření průběhu

Podívejme se na měření průběhu modulů Hi-Fi zesilovačů na obrázcích můžeme vidět průběhy při různých frekvencích a výkonech.

 

 

 

 

 

Pavel Dudek a hifi.slovanet

Po explozi neznalosti a xenofobie na hifi_slovanetu se jeho ústředním tématem staly modulů Hi-Fi zesilovačů HQQF. Podívejme se, jak komentoval průběhy konkurenčního stroje sám Pavel Dudek.

 

 
  

Co Pavel Dudek neviděl či vidět nechtěl !

Jak je patrné je Pavel Dudek specialista na provoz zesilovačů v limitaci, které zasvětil podstatnou část vývoje svých zesilovačů. Osobně nejsem zastáncem limitace v žádné podobě, vždy jde o stav nežádoucí a spíše havarijní, je mi jedno zda vytvoří takový či onaký les harmonických, ale vždy jich vytvoří.

Podíváme li se hned na první průběh pod limitací při 1kHz. Je patrné, že takto nastavený zesilovač má již náznak přechodového zkreslení. Poněvadž jde o první připojení zkompletovaného zesilovače na osciloskop, je nutné nejdříve nastavit pracovní bod, klidový proud na co nejmenší hodnotu, ale takovou, která ještě přechodové zkreslení dostatečně eliminuje.

Moduly mají pro tento účel dostatečnou rezervu a klidový proud lze plynule nastavit od 0mA/tranzistor až po více jak 1A/tranzistor. Nastavení optimální velikosti klidového proudu je lepší dělat na vyšších frekvencích, například při 100kHz, ale musíme mít na paměti, že moduly mají zabudovaný Boucherotův člen dimenzovaný pouze na 5W!

Další obrázek je na 10kHz, kde je již dokonale znát, že velikost klidového proudu nebyla doposud optimálně nastavena, krom toho je na snímku patrné, že zátěž zesilovače má silnou vazbu se samotným generátorem připojeným na vstup. Vazba může být nesprávným zemněním či elektromagnetickou indukcí, je tak velká, že je to patrné i na měření vstupního signálu, který je již viditelně deformován.

Krom nepřehlédnutelných chyb v připojení zátěže a vstupu zesilovače je další chybou měření trvalým výkonem na takto vysokých kmitočtech, kde je již značně přetěžován Boucherotův člen a je pravděpodobné, že již došlo k jeho poškození.

 

Optimálně nastavení a až pak měření !

Jak je vidět na jiném než Vaňkovém měření, je možné měřit po správném nastavení klidového proudu a nevytvoření školáckých chyb v propojení generátoru, zesilovače, osciloskopu a zátěže i pod limitací na kmitočtech 100kHz, ale ne výkonem trvalým, ale krátkodobým, který by nepoškodil Boucherotův člen.

 

 

 

 

Jak můžeme vidět na měření, tak moduly Hi-Fi zesilovačů při správném nastavení zvládají hravě napětí 120Všš/4Ω, při stejném vstupním napětí si umí poradit i s frekvencí 100kHz.

 

Další serioznější měření

Zde se můžeme podívat na poněkud serioznější měření zkreslení, kde je žlutě znázorněno pozadí a zeleně výstup zesilovače. Je patrné, že moduly Hi-Fi zesilovačů zesilují i šumové pozadí, které je jim přiváděno na vstup.

 

 

 

Závěr

Jak je z měření prezentovaného na hifi_slovanetu patrné, při nesprávném nastavení, nemůžeme čekat správné výsledky, pokud se k tomu přidají i značné chyby ve vzájemném propojování, máme senzaci na světě, lépe řečeno na hifi_slovanetu.

Otázkou zůstává, nakolik se jedná o naprostou neznalost a nakolik se jedná o záměr či projev snad až podlého konkurenčního boje, vždyť ke zmanipulování davu stačí naměřit zkreslení v limitaci při 10kHz a davu neříct, že se v akustickém signále nemůže takto velká amplituda vůbec vyskytnout.

Pokud budou "Mistři" takto manipulovat s přihlížejícím davem, nikdy se nebude vzájemně přibližovat poslechový dojem a měření, neboť se zcela záměrně měří v mezích kde se akustický signál nevyskytuje a aby se chyby ještě podtrhly, úmyslně se měří při nesprávném nastavení.  

Je pozoruhodné kolik úsilí se věnuje  na hifi_slovanetu tomu, aby se vynikající výsledek poslechového testu modulů Hi-Fi zesilovačů ukázal v jiném světle či zvuku, než v jakém jej slyšeli samotní posluchači. Kdyby se stejnou verbou vrhli do vývoje nových strojů, možná by byl výsledek zajímavější. Rozhodně je lidštější něco vlastního stavit než něco cizího bořit, ale zase to není tak České.

 

 


 Vývoj cen a čím jsou také dány 

Poněvadž se jednalo o první moduly, kde se předpokládala jistá technická erudovanost, bylo předpokládáno, že jejich majitel je schopen, alespoň triviálního nastavení dle použitého napájecího zdroje. Klidový proud byl u těchto modulů přednastaven při napájecím napětí ±30V na 20mA/tranzistor a výstupní nesymetrie na 0mV. Konečné nastavení mělo být provedeno až na hotovém stroji.

Jak se ukazuje, nelze spoléhat ani na to, že si nový majitel poradí s optimálním dostavením klidového proudu a výstupního napětí. Jak byly zrušeny stavebnice, tak bylo zavedeno měření modulů při kupujícím udaném napájecím napětí a zatěžovací impedanci. Tento fakt měl však za následek navýšení ceny.

 

Zdroj: Vaněk, Perys

  

Diskuse

 

 

L

Nejnovější

Copyright © 2024 Hi-FI svět. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

B

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X

Stránky vydává Bohumil Federmann, Kunovice 7, 75644 Loučka, Česká republika, federmann@seznam.cz