Hi-Fi svět

Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích.

L

Nejnovější

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

 

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X

Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích.

Tento web je zaměřen odborně a ke své činnosti často využívá jiných děl, využívání cizích děl je vždy v souladu s příslušnými zákony!

 

  

Autorský zákon   

Zákon č. 121/2000 Sb, zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským atd.

Část první

Právo autorské a práva s ním související

Hlava I: Právo autorské

Oddíl 2: Volná užití a zákonné licence

§ 31 Citace

(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo

  • a) užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle,
  • b) užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem,
  • c) užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu;

Vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.

 

Zdroj: Sbírka zákonů

 

 

 

L

Nejnovější

Copyright © 2024 Hi-FI svět. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

B

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X

Stránky vydává Bohumil Federmann, Kunovice 7, 75644 Loučka, Česká republika, federmann@seznam.cz