Hi-Fi svět

Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích.

L

Nejnovější

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

 

QQF-55 KS 500W, závěr

Na obrázku 10, je pohled ze strany součástek, shodný s potiskem. Jedinou odlišností od potisku je fakt, že výkonové transistory jsou pod plošným spojem nikoliv nahoře.

 

 

Zvětšit

 

10.1-Rozložení součástek vrchní strana

Zvětšit

 

Na obrázku 11 je pohled na plošný spoj, zde je vhodné připomnět jeho rozměr 24x65mm. Proč právě takový rozměr? Hlavní důvody jsou dva:

Minimální délka spojů dovoluje zajistit největší odolnost proti rušení a tím i stabilitu, nesmíme opomnět, že vlastně Nf koncový stupeň má Vf vlastnosti!!!

Jako druhý důvod by mohla být ekonomika, ale je jím hlavně možnost umístit tento výkonový stupeň do libovolné mezery v libovolném chladiči. Tomuto jsou pak uzpůsobeny všechny jeho konstrukce.

 

 

11-Pohled na plošný spoj

 

Na obrázku 12 je renderovaný obraz, tudíž 3D obraz vytvořeny pomocí prostředí 3D EAGLU. Ne všechny prvky jsou zobrazeny správně (konektory) a koncové transistory jsem nezobrazoval (omezení knihovnami).

 

 

12-Renderovaný pohled

Zvětšit

 

Na obrázku 13 je fotografie konkrétního koncového stupně, verze bez konektorů. S obrázku je zřejmá možnost uchycení výkonových transistorů a tím i celého plošného spoje.

 

Uchycení

Je použit šroub M3 přes plošný spoj, následuje isolační podložka otočená směrem do matice M4, pak Matice M4 a druhá isolační podložka otočená do výkonového transistoru. Dále jde šroub přes isolační slídovou podložku pod transistorem a končí přišroubován v chladiči.

 

Důležité

Pájení výkonových transistorů je vhodné až po sešroubování s plošným spojem, bez chladiče. Po sešroubování překontrolujeme a případně opravíme rovinu obou transistorů. Ohyb vývodů je cca 3mm od transistoru, opačným směrem, nahoru!!!

Musíme si uvědomit, že pokud nebudou oba transistory v rovině, pak po jejich přišroubování bude plošný spoj deformován, nebo nebude transistor řádně přitlačen k chladiči.

Teprve poté výkonové transistory, jejich vývody zakrátíme a připájíme. Naposled zapájíme konektor, který je nad transistorem. Pro oživování můžeme šrouby ponechat.

 

 

13-Pohled na uchycení transistoru

 

Pro doplnění uvádím skutečnou frekvenční charakteristiku znázorněnou na obrázku 14. Naměřenou měřicími přístroji HP, ovládanými z počítačového prostředí VEE. Je zde zřejmé, že pro pokles -3dB, tj. výstupní napětí, cca7V, odvozených od cca 10V na frekvenci 1kHz, je frekvenční rozsah od 4Hz až po 500kHz.

 

14- Naměřená frekvenční charakteristika

Zvětšit

  

 

Seznam součástek

Kondenzátory:

 • C1       10u/35V
 • C2       15p
 • C3       47u/35V
 • C4       M1
 • C5       M1

Diody:

 • D1       4148
 • D2       4148
 • D3       4148
 • D4       4148
 • D5       4148
 • D6       4148
 • D8       MBR 1645
 • D9       MBR 1645
 • LED      R 3mm (1,6V)

Odpory:

 • R1       27k
 • R2       680
 • R3       680
 • R4       1k
 • R5       15k
 • R6       470
 • R7       390
 • R8       68R
 • R9       3k3, dle textu „volba zesílení“
 • R10      68R
 • R11      10R
 • R12      10R
 • R13      27k
 • R14      27k

Konektory:

 • SL1  PSH02-06P
 • SL2  PSH02-02P
 • SL3  PSH02-02P

Tranzistory:

 • T1       BC639, (BF420)**
 • T2       BC639, (BF420)**
 • T3       BC639, (BF420)**
 • T4       BC639, (BF420)**
 • T5       BC639, (BF420)**
 • T6       BC640, (BF421)**
 • T7       TIP142 (120V/10A), BDW83D (120V/15A), BDV67D (160V/16A), BDV65C (120V/12A), BDX66C* (120V/15A), MJ11015* (120V/30A), MJ11032* (120V/50A), (dle textu)
 • T8       BC640, (BF421)**
 • T9       TIP147 (120V/10A), BDW84D(120V/15A), BDV66D (160V/16A), BDV64C (120V/15A), BDX67C* (120V/15A), MJ11016* (120V/30A), MJ11033* (120V/50A), (dle textu)

* Pouzdro TO3, ** Použít při napájení nad 2x35V

 

Diskuse 

Plošné spoje 

QQF-55-500W první část

QQF-55-500W druhá část

QQF-55-500W třetí část

Stavíme zesilovač

Oživujeme zesilovač

 

 

 

L

Nejnovější

Copyright © 2024 Hi-FI svět. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

B

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X

Stránky vydává Bohumil Federmann, Kunovice 7, 75644 Loučka, Česká republika, federmann@seznam.cz