Hi-Fi svět

Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích.

L

Nejnovější

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

  

Úvod

Tento text vás provede oživováním libovolného elektronického zařízení, nyní pokračujeme ve  stavbě a oživování zesilovače QQF-55-500W, kde si názorně ukážeme některé z možných oživovacích postupu.

 .

 

Původní text

Samotnému oživení QQF-55-500W jsem při jeho popisu věnoval pozornost pouze v rozsahu, kdy je výstupní napěťová nesymetrie do ±100mV, pokud je nesymetrie větší, považuji modul za špatný a je třeba jej opravit.

Zapojení QQF-55-500W je naprosto univerzální a lze použít velké množství tranzistorů, proto jsem se více přesné nastavení nerozebíral a považoval jsem za samozřejmé, že kdo si umí správně vybrat tranzistory, bude umět i správně dostavit pracovní body.

 

Rozšíření zapojení

Zapojení se nejdříve šířilo pouze v okruhu mých známých a nebyl žádný problém komukoliv cokoliv vysvětlit či poradit, změna nastala když bylo zapojení zveřejněno, jak na mém webu, tak v Electusu.

Naprostou katastrofou byly "odborné" úpravy "odborníků" , kteří nepochopili ani zapojení, ani nutnost frekvenčního a dynamického rozsahu, o příčinách vzniku Tranzistorového zvuku nemluvě. 

 

Rozptyl tranzistorů

Rozptyl hodnot použitých tranzistorů může být velmi velký, ať již z důvodu použití jiných tranzistorů, které pro stavbu doporučuji, ale také z důvodů, že jeden typ tranzistorů vyrábí více výrobců.

Výsledkem naprosto odlišných vlastností použitých tranzistorů je pak, že některé konstrukce vyžadují R-C člen (Boucherotův člen) na výstupu a u jiných nesmí být použit, ale dochází i k odlišnému nastavení proudových zdrojů a vstupního diferenciálního stupně.

 

Měření při napájení ±5V 

Pokud máme jakékoliv pochyby o správnosti hodnot, či jsme naměřili na výstupu při napájení ±5V ss napětí 100mV a více, nezbývá než začít měřit. Nejlépe je si vytisknou zapojení a přímo do něj si dělat poznámky. Nesmíme zapomenout, že při prvních oživovacích krocích si vystačíme s napájením ±5V a proudem do 50mA.

Větší napětí by nám mohlo modul v případě jeho chyby, nevratně poškodit.Jako testovací vzorek jsem osadil čtyři moduly, použil jsem tranzistory BF720/BF421 a BDV66D/BDV67D, všechny moduly byly funkční na první pokus, ale měly stejnou chybu, výstupní napěťová nesymetrie -165mV ÷ -178mV.

 .

Zvětšit 

 

Správné nastavení

Pokud není na výstupu ss napětí menší jak 100mV, je nutné toto ss napětí dostavit. Nesahat do diferenciálního stupně a nelaborovat stylem pokus omyl jak to doporučují "odborné" úpravy "odborníků"! Nejde o žádnou chybu zapojení, ale o odlišné parametry tranzistorů a tedy musí být nastaven odlišně i proudový zdroj, pro náš případ zcela postačí dostavit proudový zdroj podepírající diferenciální stupeň.

Ve většině případů je výstupní napěťová nesymetrie minusová a postačí zmenšit hodnotu odporu R7, tedy zvětšit proud tak aby se výstupní napěťová nesymetrie posunula ke kladnějším hodnotám.Paralelně k odporu R7 připojíme potenciometr a nastavíme výstupní ss napětí blízké nule, pak změříme velikost odporu potenciometru a nejbližší hodnotu v řadě připojíme paralelně k odporu R7, můžeme rovněž změřit kombinaci R7 s potenciometrem a odpor R7 vyměnit.

Po výměně R7, což považuji za elegantnější způsob, by měla být výstupní napěťová nesymetrie blízká nule, postačí však když bude cca do 50mV. Samozřejmě plošný spoj opět umyjeme lihem, aby byla zachována i estetická úroveň.

.

 

Zvětšit 

 

Výměna R7

Po nastavení výstupní nesymetrie +8mV, jsem změřil potenciometr a naměřil jsem hodnotu 814Ω, výsledná impedance R7 je tedy nejvhodnější 270Ω, výsledné měření po výměně je na obrázku.

Nastavení je naprosto originální a v případě potřeby jej musí provést každý samostatně, nejlépe na každém modulu. Jediným kladem je skutečnost, že v mém případě nastavení platilo pro všechny čtyři moduly, neboť byly použity tranzistory ze stejné výrobní série.

Diskuse

pokřačování brzy...

 

QQF-55-500W první část

QQF-55-500W druhá část

QQF-55-500W třetí část

Stavíme zesilovač

Oživujeme zesilovač

 

 

 

 

L

Nejnovější

Copyright © 2024 Hi-FI svět. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

B

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X

Stránky vydává Bohumil Federmann, Kunovice 7, 75644 Loučka, Česká republika, federmann@seznam.cz