Hi-Fi svět

Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích.

L

Nejnovější

Historie

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

 EKKAR opět perlí

Dotaz "Elektronka ECC 88." na EB není třeba příliš komentovat, stačí jej citovat a doložit jeho existenci, kdyby takovou paličku měli alchymisté, mohli jsme žít dávno ve zlatě.

EKKAR je prostě EKKAR

 

Citace, jak se EKKARovou metodou vyráběly v ČSSR elektronky:

"Typ E88CC z produkce Tesly je výběrem ze sériový produkce obecnějšího typu ECC88 - vybíraly se pomocí poněkud zvláštní metody, kdy byly elektronky po zahoření v zahořovacím rámu zapojený na vstup nízkofrekvenčního zesilovače, byly stejnosměrně vybuzený na určitej pracovní bod a pak příslušnej pracovník přímo do baňky testovaný elektronky na férovku klepnul malou paličkou. Měřicí přístroj zapojenej na výstup zesilovače indikoval úroveň signálu, kterej testovaná elektronka produkovala následkem mechanickýho chvění svýho systému = vliv vlastnosti zvaný "mikrofoničnost". Čím nižší produkovanej signál, tím kvalitnější kus elektronky. Nízkou mikrofoničnost = co nejmenší ovlivnění funkce elektronky vibracema zvenku vyžadovali zákazníci z oblasti dopravy, ministaerstva vnitra a ministerstva obrany. Elektronky E88CC proto byly často označovaný značkou "zkřížený meče" = znak výrobku přímo určenýho do zakázek MNO a MV."

 

Diskuse

 

 

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

 

Úvod

Hi-Fi_sti celého světa se od věků honí za dokonalostí zvuku, přičemž často ani netuší co vlastně hledají. Hi-Fi anglicky High fidelity, česky vysoká věrnost, od tohoto slovního spojení by se mělo vše odvíjet.

 

Sroll

Zesilovač v cenové kategorii 450tis,-Kč, v článku Zesilovače Sroll vs. HQQF jsem se již zmínil o superzesilovači Sroll, alespoň takto byl mnohými prezentován, tehdy jsem napsal:

"Sroll dává přednost neslyšitelnému zkreslení, podíváme-li se na jeho měření 200 Hz až 20kHz, zjistíme, že zkreslení je sice v závislosti na frekvenci dost stále, ale současně dost velké a co hlavně, je velmi dobře slyšitelné! Užitečný signál je v úrovni -10dB a jeho intermodulační složky v úrovni -85dB, tedy o pouhých 70dB slabší, o síťovém rušení ani nemluvě."

 

Ukázka intermodulačních produktů zesilovač Sroll

 

Dále se můžeme dočíst:

"Celkově z měřených vlastností vyplývá, že jde o pokrokovou konstrukci, která rozhodně není jen nějakou kompilací obecně známých zapojení a konstrukčních pravidel. V mnohých měřitelných vlastnostech předstihuje ostatní špičkové zesilovače. Poslechněte si jej na vlastní uši zhodnoťte jeho přínos pro poslech hudby. Poslechové testy naznačují, že i v těch neměřitelných vlastnostech je vynikající a představuje nové možnosti v reprodukci hudby.

Luděk Šroll"

 

Jak to vypadá v reálu, je patrné z měření intermodulačního zkreslení, kdy zesilovač k základnímu signálu přidá nekonečný les intermodulačních produktů a jeho autor si ještě pochvaluje, jak je to s frekvencí stabilní.

 

 HQQF Topologie Federmann

Řadu let mí odpůrci bojují všemi prostředky proti Topologii Federmann, v článku  Další měření HQQF-55-507 jsem poodkryl další měření této dokonalé topologie, vše vychází ze zcela odlišného pohledu na problematiku zpětné vazby a její pochopení či nepochopení, jak bylo popsáno v článku Hi-Fi zesilovače a milníky jejich topologii.

 

Dva signály bez náznaku vzájemné modulace

 

U zpětnovazebních konstrukcí vychází vše z Dynamické saturace některých obvodů, nejčastěji vstupních, ke které dochází v důsledku nesprávného návrhu a fatálních chyb v topologii, zapříčiněných nepochopením funkce celkové zpětné vazby.

Jen dokonalým pochopením funkce celkové zpětné vazby a všech jejich dopadů, je možno postavit topologii, která je naprosto lineární, na frekvenci nezávislá, ale hlavně na rozdíl od výše vedené nepřidává k základnímu signálu, žádné jiné nežádoucí signály, co do zesilovače přijde, jen to v zesíleném stavu odejde.

 

Slovanet

Slovanet je v současné době web snad s největší koncentrací rádoby elektrotechnických odborníků a expertů na Hi-Fi problematiku v bývalém ČS prostoru, pojďme se tedy podívat, jak na slovanetu vnímají les intermodulačních produktů, které zesilovače Sroll dle naměřených hodnot produkují.

 

Odborník na Hi-Fi zvuk

 

Zde se jasně ukazuje, že zvuk může být velmi příjemný a líbivý, přitom na hony od originálu vzdálen. Topologie Sroll nebyla nikdy zveřejněna, ale výsledky měření mluví za vše, na výstupu zesilovače prales na frekvenci nezávislých intermodulačních produktů, dokonale zabarvuje jakýkoliv zvuk, takový zvuk si rychle najde řadu příznivců, ale s Hi-Fi to nemá nic společného, sic by byla cena sebevyšší.

 

Závěr

Závěr nechť si každý sám udělá, zda chce platit a poslouchat líbivý zvuk či zvuk věrný, či preferuje přístroj produkující řadu intermodulačních produktů, či zesilovač který žádný intermodulační produkt nepřidá.

Hi-Fi je však dle významu toho slova jen jedno a tím i zůstane.

 

Diskuse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

Úvod

Na právě proběhnuvším prvním Workshopu AKEL (AKustika, ELektronika) mělo možnost 60 jeho účastníku se mé maličkosti na cokoliv ať již veřejně či soukromě zeptat, čímž měli možnost nalézt spoustu odpovědí na internetu nezodpovězených či nepochopených, obzvláště v mém pohledu na lokální vs. celkovou zpětnou vazbu, posuzování zesilovače pouze podle rezervy zisku a konečném dopadu jednotlivých řešení do poslouchaného zvuku, včetně mé konstrukce zesilovačů a problematiky násobení výkonových FET tranzistorů a mnohé další.  

 

 

 

Topologie Federmann

Bylo možno posoudit a diskutovat mechanickou konstrukci plošných spojů i hotového zesilovače, mechanické uspořádání a mnohé další, zesilovač byl sice v provedení testovacího prototypu bez konečných popisů a jiných detailů, přesto mohl mnohé zodpovědět. Přítomní měli možnost na vlastní oči vidět a na vlastní uši slyšet HQQF, měli možnost se přesvědčit o obrovském přínosu mé filtrace jak síťového napájení, tak filtrace za usměrňovacím můstkem, kde na zřejmě nejdražších soustavách VMaudio VMA-I XL nebylo ani při bezprostřední blízkosti ucha u kteréhokoliv z reproduktorů bez signálu absolutně nic slyšet.

 

Rovněž měli účastníci možností porovnat zvuk HQQF se zvukem HYPA A400 a dalšími špičkovými stroji. 

 

Poděkování

Zároveň musím poděkovat panu Dr. Bohumilu Sýkorovi za zorganizování této přínosné akce, krom přání k jeho svátku na akci oslavené, mu popřát i hodně síly a chuti do další práce v oblasti zvuku a Hi-Fi.

 

 

 

 

Zesilovač HQQF byl v sestavení

Charakteristika

 • Testovací prototyp
 • Popisy žádné
 • Váha 20kg 

 

Výkonová část 

 

 

 

Napájecí zdroj 

 • Dva síťové filtry HQQF-55-207
 • Dva moduly řízení zdroje střídavý a ss síťový filtr HQQF-55-208
 • Dva síťové stíněné audio transformátory 230V/2x43V/300VA 

 

 

 

 

 

Skříň 

 • Provedení HM/AAA o rozměrech 440x120x400mm 

 

 

 

Parametry každého kanálu 

 • Doporučený střední výkon 1W******** (headroom +24dB)
 • Maximální trvalý výkon ≥ 200W/4Ω (1kHz)
 • Proudové omezení cca ±25A
 • Maximální amplituda ≥ ±50V (1kHz)
 • Opožděné a předčasné odpojování reproduktorů
 • Pomalý náběh při zapnutí
 • Ochrana před ss napětím na výstupu ≤ ± 3,5V
 • Offset ≤ 1mV
 • Symetrický vstup XLR/RCA s možností uzemnění kladného či záporného vstupu.
 • Šířka pásma ≥0÷350kHzpro pokles-3dB
 • Výkonová šířka pásma ≥ 200W/4Ω pro f ≤ 1kHz, dále pokles 6dB/okt.

 

Měření

Měření bylo provedeno ne příliš dobrou zvukovou kartou s odstupem S/N pouhých 109dB a značným okolním rušením, přesto je naměřené zkreslení při 1W v řádu tisícin % s dominantní 2. harmonickou, která je typická pro elektronkové zesilovače

 

 

 

 

Diskuse


 

 

 

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

 

Úvod

Na právě proběhnuvším prvním Workshopu AKEL (AKustika, ELektronika), stejně jak před rokem mělo možnost na 60 jeho účastníku se mé maličkosti na cokoliv ať již veřejně či soukromě zeptat, čímž měli možnost nalézt spoustu odpovědí na internetu nezodpovězených či nepochopených, obzvláště v mém pohledu na pracovní podmínky a stavbu zesilovačů.

 

HQQF

Zsilovač, který bylo možno vidět již v minulém ročníku, jediná změna je s v koncových stupních, kde byly použity stupně z poslední série, tedy řady 507, která má vylepšené napájení OZ a rozkmitového stupně.

 

 

 

 

Poděkování

Zároveň musím poděkovat panu Dr. Bohumilu Sýkorovi s manželkou za zorganizování této přínosné akce, krom přání k jeho svátku na akci oslavené, mu popřát i hodně síly a chuti do další práce v oblasti zvuku a Hi-Fi.

 

 

 

 

Přednášky

Jednou z přednášek, byla i má přednáška Teorie zesilovačů HQQF jež byla vydána i v pdf. podobě.

 

Dále bylo možné vidět

 

 SPaudio

 

SPaudio

 

 

Šroll

 

Šroll

 

Casea

 

Casea

 

HQQF

Přdzesilovač HQQF s precizně nastavitelným zesílením a korekcemi, vybaven měřením úrovně v kanálu, indikátorem špiček a dálkovým ovládáním.

 

HQQF Federmann

 

HQQF Federmann

 

TESTY?

Na škodu celé akce byla skutečnost, že přes k testování dopředu dlouho avizované a přihlášené zesilovače a reproduktorové soustavy, se nakonec testy odehrály zcela jinak, vesměs SPaudio na různých reproduktorových soustavách. Pokud někdo čekal srovnání zesilovačů Šroll, SPaudio, Casea a HQQF, tak se jej nedočkal, dále nemá cenu komentovat, více komentářů hlavně nezúčastněných najdete na slovanetu

 

Diskuse 


 

 

 

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Úvod

Symetrický předzesilovač HQQF-55-512 bez celkové ZV byl již postupně představován v článcích Hybridní zesilovače Federmann, elektronkový předzesilovač a Hybridní zesilovače Federmann, elektronkový předzesilovač podruhé

 

 
  

V článcích je možno sledovat zapojení Topologie Federmann od samotného návrhu, až k hotovému produktu.

 
¨

 

Popis

Zapojení jednoho kanálu je realizováno na jednom plošném spoji, který obsahuje vše od vstupní symetrické svorky, až po výstupní symetrické svorky, včetně všeho potřebného ke žhavení elektronek. Hlavní napájení je realizováno samostatným 400V zdrojem, nejlépe zdrojem HQQF-55-213.

Za výstupní svorky je nutno připojit oddělovací kondenzátory, které v rámci dostatečné variability konstrukce nejsou osazeny na plošném spoji, tím je umožněno použít kondenzátory různých kvalit a ceny. Symetrický předzesilovač HQQF-55-512 je bez celkové ZV, přesto lze mluvit o ultralineárním zapojení, které je dosaženo dokonalou stabilizací pracovních bodů zesilujících elektronek.

HQQF-55-512 lze zapojit jako samostatný předzesilovač, jednoduchým přidáním korekčních prvků jej lze použít i jako RIAA korekční zesilovač či obdobný, ale jeho hlavní předností je možnost jej zapojit jako budič pro HEXFETový konec HQQF-55-514 čímž vznikne dokonalý výkonový zesilovač bez celkové zpětné vazby.  

 

 

 

 

 

L

Nejnovější

Copyright © 2024 Hi-FI svět. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

B

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X

Stránky vydává Bohumil Federmann, Kunovice 7, 75644 Loučka, Česká republika, federmann@seznam.cz