Hi-Fi svět

Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích.

L

Nejnovější

Hodnocení uživatelů: 3 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Úvod

Nedalo mi abych nenapsal další článek "Ostrý poslechový test HQQF na Hi-Fi Voice potřetí". První článek Ostrý poslechový test HQQF na Hi-Fi Voice byl věnován spíše upoutávce na testy předchozí a hlavně jak si zesilovač HQQF Topologie Federmann vedl v testech popsaných na stránkách Hi-Fi Voice, 

Ve druhém článku Ostrý poslechový test HQQF na Hi-Fi Voice podruhé bylo více o samotném zesilovači, jako reakce na zmatené tlachání na konkurenčních webech. Musím zde pomnout i článek Kurňa, co to je? Český špicl a práskač?,  který byl nastaveným zrcadlem práskačstvím zdobené české povaze.

 

Dokonalá detailnost a věrnost zvuku HQQF

Nejenom v testech na Hi-Fi Voice, se ukazuje jistá odlišnost zvuku HQQF od běžných zesilovačů, jak již bylo napsáno:

Dopad velkého Udif do zvuku

Zesilovače s malou rezervou zisku, produkující výrazně větší množství intermodulačních produktů, přitom mohou navozovat dojem lepší lokalizace nástrojů, neboť lidský sluch reaguje velmi citlivě na zkreslení, které lokalizuje.

Větší zkreslení je způsobeno hlavně nástupem toho či onoho nástroje, lidský mozek si to automaticky s tímto nástrojem spojí, čímž dochází k dokonalému ošálení lidských smyslů, které známe z minulosti od úplné logiky SQ dekóderů, integrované v obvodech MC1312P, MC1314P a MC1315P  společností Motorola z počátků 80. let.

Zesilovače s malou rezervou zisku, produkují výrazně větší množství zkreslení a intermodulačních produktů, jak je patrné na prvním obrázku,  budou zároveň rozmazávat až úplně rušit řadu nepatrných detailů jako jsou různé ambientní zvuky, ruchy a odrazy, které se v nahrávce až úplně vytratí, naopak nám přidají spoustu tónů chórového charakteru, čímž se zvuk může jevit plnější a líbivější.

Zachovat tyto nejjemnější detaily zvuku, jako ambientní zvuky, ruchy, tep či tlukot srdce, dýchání, polknutí či tikot hodinek, odrazy, šustot oděvu a mnohé další muže však velmi dobře zesilovač se značnou rezervou zisku, zesilovač Topologie Federmann a zesilovače od této topologie odvozené, nepřidají intermodulační produkty, viz druhý obrázek, nepřidají nádech chóru, prostě jsou jen více věrné originálu, bez ohledu na to jaký je. 

 

Intermodulačních produktů prosté měření zesilovače HQQF.

 

Běžný zesilovač zatížený lesem intermodulačních produktů

 

"Fázové zkreslení"

Tímto zavádím do Hi-Fi Nf terminologie další pojem "Fázové zkreslení", pojem známý z VF techniky, kdy Fázová frekvenční charakteristika vyjadřuje průběh fáze konkrétního signálu v závislosti na frekvenci. Špatný přenos fáze signálu má vliv na tvarové zkreslení procházejícího signálu. Pro fázově věrný přenos je nutné, aby fázová charakteristika byla lineární funkcí frekvence. Frekvenční charakteristika skupinového zpoždění je vyjádřením fázových vlastností konkrétního zařízení. Skupinové zpoždění je doba vyjadřující skutečné zpoždění jednotlivých frekvenčních složek signálu při jeho průchodu obvodem. Pro věrný přenos je nutné, aby tato charakteristika byla v pásmu přenášených frekvencí konstantní. To znamená, že všechny složky signálů s různými frekvencemi jsou zpožďovány stejně a nenastává žádné tvarové zkreslení signálu.

Nulové či nenulové Fázové zkreslení má další dopad do zvuku, U různých zesilovačů lze nalézt různý průběh frekvenční charakteristiky, obzvláště pro nízké, ale i pro vysoké kmitočty. Zesilovače Topologie Federmann řady HQQF-55-507 jsou vázány stejnosměrně, proto jsou schopny přenášet i stejnosměrnou složku a kmitočty již od nulové frekvence, čímž je přenášené pásmo bezkonkurenční, hlavně nedochází k natáčení nízkých kmitočtů a tím i změně barvy těchto nejnižších tónů a zvuků, lze zde pozorovat nulové Fázové zkreslení.

Na grafech jsou červeně zobrazeny charakteristiky běžných zesilovačů a modře zesilovače Topologie Federmann řady HQQF-55-507, kde je patrné, že běžné zesilovače krom změny fáze na vysokých kmitočtech trpí i změnou fáze na kmitočtech nízkých, takže trpí značným Fázovým zkreslením, které je v konečném důsledku slyšitelné.

V  horní části grafů je zobrazen fázový přenos zesilovačů, běžný zesilovač natáčí kmitočty o frekvenci 20Hz i kmitočty 20kHz o více jak 15°, nízké kmitočty se předbíhají a vysoké naopak zpožďují, zesilovače Topologie Federmann řady HQQF-55-507, do nízkých kmitočtů nikterak fázově nezasahují a na kmitočtech vysokých zasahují spíše nevýznamně, na kmitočtu 20kHz otáčí fázi pouze o pouhé 2°! Fázové zkreslení je tak mnohonásobně menší a navíc pouze na kmitočtech vysokých.

 

V horní části grafu je patrná odchylka fáze od fáze nulové, která je přímým obrazem Fázového zkreslení toho či onoho zesilovače, opět modře zesilovače Topologie Federmann řady HQQF-55-507, červeně zesilovače ostatní, vše v jednom grafu je mnohem vypovídající.

Ve spodní části grafů jsou zobrazeny frekvenční charakteristiky zesilovačů, běžný zesilovač má pásmo omezené s obou stran, kdežto zesilovače Topologie Federmann řady HQQF-55-507 jsou omezeny pouze na kmitočtech vysokých a to mnohem méně než zesilovače běžné.

Závěr 

Co říci či napsat závěrem, snad jenom to, že  zesilovače Topologie Federmann řady HQQF-55-507, jsou na tom ve srovnání se zesilovači běžnými velmi dobře, nejenom co se týče zkreslení, obzvláště intermodulačního, ale i Fázového zkreslení, dále mají významně větší odstup od šumu a různých rušivých napětí, přitom disponují dostatečným výkonem, čímž se zvuk stává věrnější a dokonalejší.

Na takto věrný zvuk však nemusí být, posluchači zvyklí na běžné zesilovače, připraveni, pak se jim může zvuk zdát odlišný a on opravdu odlišný je, jinak by byla celá práce na Topologii Federmann řady HQQF-55-507 zbytečná, pochopení odlišnosti a vyšší věrnosti  jim může různě dlouho trvat. Mohou se najít i takoví, že se jim naprosto věrný zvuk Topologie Federmann řady zesilovačů HQQF-55-507 může zdát málo barevný a plný, sami dají přednost zesilovačům produkujícím prales intermodulačních produktů a zvuk různě fázově rozhozen na které jsou řadu let již zvyklí.

Zesilovače Topologie Federmann řady HQQF-55-507 jsou mnohem, mnohem věrnější a tím i detailnější než většina běžných H-Fi zesilovačů i té nejvyšší ceny, takto většinou vyplývá nejenom zvukové hodnocení této řady zesilovačů, ale v jejich prospěch nyní již mluví i řada měření, jehož metodiku bylo nutno patřičně dopracovat, neboť doposud používané standardy o kvalitě zvuku moc nevypovídaly. Na tomto faktu nic nezmění ani minulost zatížená mimo jiné i několika podvrhy Mistrů, snažící se HQQF všemožně zdiskreditovat.

 

Vánoční dovětek

Vánoce jsou svátky klidu, ale i bilancování a předsevzetí, Topologie Federmann se již dostatečně do podvědomí i vědomí Hi-Fi komunity zapsala, věrnost zvuku je neoddiskutovatelná, je postavena na výrazně menším intermodulačním zkreslení, výrazně lepším odstupu šumu a rušivých napětí, v neposlední míře na nesrovnatelně menším Fázovým zkreslením čehož se dá dosáhnout pouze dostatečnou rezervou zisku a stejnosměrnou vazbou, prostě zesilovače se 100dB v otevřené smyčce si proti Topologii Federmann s 200dB v otevřené smyčce ani neškrtnou, přinos napájecích filtru nepočítaje.

Topologie Federmann je často nad možnosti chápání slavné ČS Hi-Fi komunity, proto přichází čas i na předsevzetí, kterým může být i lepši popularizace Topologie Federmann, vysvětlení nevzdělaným, jak má zesilovač III. tisíciletí vlastně vypadat, připomenutí textu Hi-Fi zesilovače a milníky jejich topologii, by neznali alespoň někteří konečně pochopili, jak to vlastně, Harold Stephen Black když podal svůj vynález na Americký Patentový úřad 8. srpna  1928 vlastně, myslel, když ani po 90 létech je mnohonásobně více neznalých podstaty celkové zpětné vazby jako znalých.

 

 Diskuse

 

L

Nejnovější

Copyright © 2021 Hi-FI svět. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

B

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X

Stránky vydává Bohumil Federmann, Kunovice 7, 75644 Loučka, Česká republika, federmann@seznam.cz