Hi-Fi svět

Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích.

L

Nejnovější

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
 

Úvod

Tento článek je pokračováním Nf zesilovače Federmann HQQF-55-506, kde byla představena odlišná koncepce od řady 505.

Řada 506 již není postavena výhradně na diskrétních součástkách, jak řady s nižším číslem, ale jejím základem je špičkový OZ a ještě špičkovější budič popsaný v Topologie Federmann, část XIII. Stejný rozdíl jak řada 55 a 56 v minulém tisíciletí.

 

Popis zapojení

Jak jsem již uvedl základem je špičkový budič popsaný v Topologie Federmann, část XIII, který je velmi lineární a jeho zesílení je přibližně poměrem výstupního odporu a odporu mezi dvěma emitory prvních dvou tranzistorů.

Nastavení pracovního bodu výkonových tranzistorů a jejich spojování bylo dostatečně popsáno v předchozích článcích Topologie Federmann a není zapotřebí se více tímto tématem zabývat.

 

Vstupní impedance výkonových tranzistorů

Za povšimnutí stojí, chování výkonových tranzistorů vzhledem k budiči, čímž jsou značně ovlivněny vlastnosti rozkmitového stupně, hlavně jeho parametr napěťového zesílení.

V následujícím grafu je vynesen průběh impedance v závislosti na frekvenci, kde je patrné, že chování je v širokém rozmezí ryze kapacitního charakteru.

 

 

 

Zesílení

Jak se mění vstupní impedance výkonových tranzistoru, stejně tak se mění zesílení rozkmitového stupně. Důležitými body jsou výstupní napětí OZ, mezní frekvence a maximální rozkmit výstupního napětí.

Uvažujeme-li rozkmit výstupního napětí OZ ±5V od klidového stavu a rozkmit výstupního napětí budiče ±100V od klidového stavu, musíme zaručit na mezní frekvenci zesílení ještě 26dB, více již vyčteme z následujících grafů.

  • ·         Průběh zesílení rozkmitového stupně znázorněno světle modrou čarou.
  • ·         Průběh zesílení OZ znázorněno žlutou čarou
  • ·         Průběh zesílení zesilovače s otevřenou smyčkou ZV znázorněno fialovou čarou
  • ·         Průběh zesílení zesilovače s uzavřenou smyčkou ZV znázorněno zelenou čarou

 

 

 

Pod grafy jsou patrné hodnoty při 1kHz a 100kHz. Odpověď v grafech najdou i takoví, co se jim nepozdávala skutečnost, že by měla křivka zesílení zesilovače s uzavřenou smyčkou ZV protínat hodnotu 0dB se strmostí větší jak 20dB/dek, v tomto případě plných 40dB/dek, je prostým součtem dvou na sebe navazujících zesilovačů a to OZ a rozkmitového stupně, kde mají oba pokles zesílení 20dB/dek. Pokud bych dále snížil mezní kmitočet za pomocí kapacity v uzavřené smyčce ZV, přidal bych dalších 20dB/dek a mohl bych se dostat na strmost o 20dB/dek větší, tedy na 60dB/dek.

 

Rezerva zesílení zesilovače s otevřenou smyčkou ZV je při 100kHz úctyhodných 60dB, při frekvenci 1kHz je to neskutečných 136dB. Zesílení zesilovače s otevřenou smyčkou ZV v tomto zapojení a osazení dosahuje při 10Hz naprosto bezkonkurenčních 200dB s rezervou zisku 180dB.

 

Zkreslení

Pro výpočet zkreslení lze vycházet z článku Vliv rezervy zisku na zkreslení, kde je možno vyjádřit poměr užitečného a nežádoucího napětí přibližně ve velikosti rezervy zesílení zesilovače s otevřenou smyčkou ZV, pro poměr výkonu jde o mocniny napětí, tedy dvojnásobky hodnot rezervy zesílení zesilovače s otevřenou smyčkou ZV vyjádřených v dB.

 

Závěr

Jak je patrné jde o naprosto bezkonkurenční zapojení, kde je možno upravit pracovní body jednotlivých prvků tak, aby odpovídaly požadavkům na výsledné vlastnosti zesilovače.

Vše je postaveno na značných praktických zkušenostech s dostatečnou podporou teoretických znalostí, o čemž jsem již psal v článcích Nebuďte negramotní!, Nebuďte negramotní, podruhé, Nebuďte negramotní, potřetí.

 

Diskuse

Hotový modul či stavebnice

 

L

Nejnovější

Copyright © 2024 Hi-FI svět. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

B

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X

Stránky vydává Bohumil Federmann, Kunovice 7, 75644 Loučka, Česká republika, federmann@seznam.cz