Hi-Fi svět

Web převážně vážně nejen o zesilovačích a počítačích.

L

Nejnovější

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

 

Úvod

Měřili jsme zesilovač Aldax SPV 250P. Zatím bez velkých úspěchů, při pokusu o proměření frekvenční charakteristiky při výstupním výkonu cca 1W, shořel při výstupním výkonu daleko menším jak 1W, odporové zátěži 4Ω a krokované frekvenci 2Hz÷300kHz.

.

Postup měření

 • Pro účely oživování, byl namísto transformátoru použit stabilizovaný zdroj 2x30V/1A.
 • K zesilovači byla připojena odporová zátěž 4 Ω.
 • Zesilovač byl řádně nastaven a ofset byl cca +7mV.
 • Na vstup zesilovače bylo přivedeno střídavé napětí 1kHz/100mV.
 • Napětí 100mV bylo použito pro všechna měření a vstupní citlivost zesilovače se neměnila.
 • Sinusové napětí 1kHz, Uš=6,3V na výstupu již vykazovalo nesymetrii -64mV.
 • Obdélníkové napětí 1kHz vykazovalo překmit a jistou neustálenost v rovné části.
 • Sinusové napětí 20kHz, Uš=6,3V, nebylo příliš odlišné od 1kHz.
 • U obdélníkového průběhu je zřejmá snaha o kmitání na kmitočtech 200 ÷300kHz.

.

 

 

Měření frekvenční charakteristiky

 • Následovalo měření  frekvenční charakteristiky.

 • Na vstupu zesilovače bylo konstantní napětí 100mV.

 • Na výstupu zesilovače bylo napětí při 1kHz cca 6,3V.

 • Krok mezi jednotlivými měřeními byl 1s.
 • Naměřená charakteristika byla obdobná jako u zesilovače Aldax SPV 100, který byl rovněž měřen při 100mV na vstupu, při zisku cca 23dB bylo na výstupu 1,4V/4Ω=0,5W.
 • Před koncem měření se však z koncových tranzistorů na pravé straně zesilovače nepatrně zakouřilo a charakteristika se nedoměřila.

 

Bod destrukce Aldax SPV 250P

Při cca 200kHz je u zesilovače Aldax SPV 100 pokles zesílení cca 9dB. Při konstantním vstupním napětí to odpovídá výstupnímu výkonu pod 0,7W! U zesilovače Aldax SPV 250P byl průběh obdobný.

 

 

Závěr

Je zarážející, že zesilovač Aldax SPV 250P, který je dimenzovaný na trvalý výstupní výkon 250Wattů, nepřežil krátkodobé měření frekvenční charakteristiky při výkonu 5W.

 

Příčinou destrukce koncových tranzistorů byla zřejmě jedna či více konstrukčních vad, které jsou patrné z obdélníkových průběhu a frekvenční charakteristiky. Na frekvenční  charakteristice se  vada projeví jako značné převýšení při cca 240kHz.

 

Charakteristika

 1. Aldax SPV 250P je postaven na poměrně drahých prvcích a materiálech.
 2. Plošný spoj je pěkně uspořádán, ale pro udávané výkony má značně poddimenzované vodivé cesty.
 3. Černý povrch působí velmi esteticky, ale značně znesnadňuje případné hledání závad a opravy.
 4. Vysoká vstupní citlivost, pevně nastaven zisk zesilovače 34dB.
 5. Nevhodně vyřešené nastavování vstupní citlivosti.
 6. Frekvenční charakteristika stěží do 100kHz.

Jaká by byla reakce koncových tranzistorů při plném napájecím napětí 2x65V a relativně tvrdém 600VA transformátoru zůstává neznámou. 

 

Diskuse

 

 

 

 

L

Nejnovější

Copyright © 2024 Hi-FI svět. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.

B

Hi-Fi svět - ISSN 1803-733X

Stránky vydává Bohumil Federmann, Kunovice 7, 75644 Loučka, Česká republika, federmann@seznam.cz