Hodnocení uživatelů: 1 / 5

Aktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

 

Úvod

DPA podvod nebo fatální neznalost? právě takovou otázku je třeba položit k zodpovězení několika otazníku nad zesilovači DPA, jejímž vzorem byly topologie Borbelyho a Cordella, později se přidaly i prvky od Selfa. Když jsem se v minulosti zběžně podíval na DPA110, ukázalo se, vis diskuse, že ochrana diakem poněkud nemůže fungovat, následný pohled na DPA330 ukázal velmi špatné výkonové dimenzování a cesta za příčnými proudy a výkonovým přetížení m u DPA dopadla ještě hůře.

 

Srovnávalo se DPA vs. HQQF, a proto že se u HQQF limitace tvarově neřeší, neboť limitace je v Hi-Fi stav naprosto nepřípustný, byla limitace vzpomenuta jen z hlediska bezpečnosti zesilovače, tudíž měla DPA zdánlivě alespoň ve tvaru limitace navrch, na čemž si Pavel Dudek patřičně zakládal a dával vyřešení limitace za světový vzor.

 

 

Tvar limitace

 

Přebuzení +13dB

Přebuzení +13dB je poněkud velké a žádné problémy se při takto velkém přebuzení téměř nedají najít. Snahu o získání HQQF k "testovacím" účelům jsem záměrně přehlížel.

  

 

Nelineární ZV

Nejsem u zesilovačů příznivcem jakékoliv nelineární ZV a u Hi-Fi zesilovačů obzvlášť. Není složité vyrobit, jakýkoliv tvar převodní charakteristiky, jako například u HQQF Indikátoru, ale Hi-Fi je o věrném přenosu a ne o nějakém kompresoru či něčem podobném. Pokud někomu hrozí, že by zesilovač provozoval až do limitace, nechť si pořídí výkonnější, aby k takovému stavu nemohlo dojít či nedocházelo.

Pavel Dudek se však stále a vehementně oháněl, na první pohled nefunkčním řízením zesílení, neboť proud diodami nemohl nikterak velikost zesílení řídit, pouze přetěžoval levou stranu vstupních diferenciálních dvojic a dostával rozkmitový stupeň do hůře definovaných stavů.

 

 

 

 

Kontrola řízení limitace

Pokud si člověk není stoprocentně jistý že jde o naprostý nesmysl, který nemůže fungovat, není nic jednoduššího než se o tom přesvědčit, obzvláště, když jsou k dispozici všechny podklady. DPA110 je již řadu let pro simulace připravené a ostatní DPA jsou v této části téměř identické, takže se dá říci, že všechny DPA se budou chovat obdobně.

 

Frekvenční charakteristika

Jak bylo na minulých testech patrné, je DPA v oblasti 5MHz značně nestabilní.

 

 

Aby byla nestabilita alespoň částečně kontrolována, muselo dojít ke zvýšení zpětnovazebního kondenzátoru s 2,7pF až na 27pF, hrb sice nezmizel, ale byl alespoň částečně potlačen. Zesilovače se naprogramovali dvakráte aby se mohly rovnou porovnávat. Výstup s řízením limitace je označen jako "B" a výstup s neřízenou limitací jako "B1", vše ostatní, je vyjma dvou diod a k ním paralelních kapacit 2,7pF, identické.

 

 

 

Vlastní limitace

Při měření vlastní limitace se u zesilovače s diodami projevovala značná nestabilita již daleko od samotné limitace, ne tak při otvírání a zavírání diod, zesilovač byl silně nestabilní a diody neřešily jeho kmitání, proto již zmíněné zvýšení kapacity v celkové ZV.

 

 

Průběhy 

Po zvýšení kapacit se dalo začít alespoň omezeně simulovat. Pro frekvence jako 10kHz byl stav naprosto neúnosný, proto se simulace omezily pouze na 100Hz a i ty jsou dostatečně vypovídající. Vstupní napětí je krokováno po 100mV v rozmezí 1,8÷2,5V. Na horním grafu jsou vidět oba výstupní signály a zároveň desetinásobek jejich rozdílu, níže jsou zobrazeny proudy diodami. Jak je na první pohled patrné, není vidět velkých rozdílu s řízenou a neřízenou limitací

 

 

Rozdíly výstupního napětí

Podíváme-li se na rozdíly výstupního napětí, pak nám moc nenapoví, je však vidět, že řízená limitace nesnižuje výstupní napětí, jak bylo deklarováno, ale spíše naopak.

 

 

Detaily limitace výstupního napětí

Podíváme-li se na detaily limitace výstupního napětí, zjistíme mnohem více. Pro názornost jsem vybral zápornou půlperiodu, i když jsou obě půlperiody z hlediska průběhů rovnocenné. Je patrné, že přechod diody do vodivého stavu vyvolává nejenom nárůst proudu diodou, ale na výstupním napětí potlačí překmit, vzniklý nevhodnou konstrukcí rozkmitového stupně, kde dochází cca 1,5V pod limitací k jakési hysterezi a téměř skokovému přepínání mezi dvěma průběhy. Průběh samotné limitace se však krom jejího posunu o cca 100mV nikterak nezmění! Žádné několik desetiletí deklarované zaoblování přechodu do limitace se nekoná.

 

  

Obavy o KNOW HAU

"Mistři" mají neustále obavy o KNOW HAU, abych jim náhodou něco neodkoukal a jsou na to patřičně hrdí, ale žádné obavy, jak napsal "Mistr" Pavel Dudek, to opravdu věc kterou nemohu nikdy pochopit.

 

 

Závěr

Jde o další ze série článků Nebuďte negramotní:

Nebuďte negramotní, aneb SPICE Compatibile programy

Nebuďte negramotní podruhé, aneb neznalosti "Mistrů" při výpočtech

Nebuďte negramotní potřetí, aneb výkonová ztráta

Nebuďte negramotní počtvrté, aneb výkony a výkonová ztráta

Nebuďte negramotní popáté, aneb 83 let nepochopená celková zpětná vazba

Nebuďte negramotní pošesté, aneb exploze neznalosti a xenofobie na hifi_slovanetu

Nebuďte negramotní posedmé, aneb proč v hudbě mizí detaily či systematické zabíjení Hi-Fi zvuku

Nebuďte negramotní poosmé, aneb Ještě větší blb než jsme si mysleli, majitelé DPA330 třeste se!!!

Nebuďte negramotní podeváté, aneb Ještě větší blb než jsme si mysleli, pokračování

Nebuďte negramotní podesáté, aneb I MISTŘI se mýlí, či hodina pravdy udeřila

Nebuďte negramotní pojedenácté, aneb DPA podvod

 

Série článků, které jsem zasvětil lidskému poznání. Pointa všech článků je stejná, že pokud si kdokoliv myslí, že za jeho znalostmi je prázdno a nic víc již nemůže existovat, že se hluboce mýlí, tam teprve začíná to co by teprve poznat mohl. Neplatí tedy tolik "Mistry" a jejich příznivci uznávané co neznám to neexistuje!

 

Ve zdejším článku je krásně zadokumentováno, jak se řada lidí dlouhá desetiletí mýlili a vzájemně vodili za nos a přitom stačilo tak málo, daný obvod odsimulovat a zjistit jeho skutečný přínos. Jak se ukazuje, nic moc pozitivního krom bombastického marketingu obvod nepřinesl. Žádná řízená změna zesílení spínáním diod se nekoná, diody nesepnou a nesepnou, pokud se dostanou do vodivého stavu pak změní významně poměry ve vstupních obvodech, ale krom korekce zákmitů o nichž doposud zjevně nikdo ani netušil, neboť doposud používanými měřícími metodami nebyly odhaleny a z originálních materiálu to zřejmě rovněž nikdo nepochopil.

 

Jak se ukazuje, kde se sáhlo ke kontrole deklarovaných elektrických funkcí, parametrů a dimenzování zesilovačů DPA, všechny dopadly podobně, zesilovače DPA trpí příčnými proudy, v jejichž důsledků mohou být výkonové tranzistory mnohonásobně přetěžovány, při běžném provozu tomu není jinak. Žádná řízená limitace se nekoná, navíc obvody k tomu určené mohou být zdrojem nestability. Testy zesilovačů DPA při plném výkonu a deklarovaných frekvencích by bezpečně přežily, ale audiosignál není signál trvalý, ale v čase značně proměnný, jeho střední výkon je jen v řádu jednotek % výkonu maximálního, s čímž si zesilovače DPA ještě poradí.

 

Pokud se podíváme na mechanické zpracovaní, pozlacený design, ten alespoň lahodí oku, když již zvuk je, jaký je. Zarážející na zesilovačích DPA je, že kolem nich vznikla jakási pomyslná AURA spojená až s fetišismem, který je chránil před reálným světem. Zákazník byl konsternován pozlátkem a skutečné elektrické a poslechové vlastnosti se předpokládaly obdobné, ale pravda je zjevně poněkud jinde.

 

 

  

Diskuse

 


Psáno pod čarou

V textu vznikla drobná chyba, proto byl text 21. června 2400 poopraven, na pointě článku, že diody v žádném případě neřeší několik desetiletí deklarovaný a propagovaný tvar limitace se nic nezměnilo, pouze přibylo, že diody řeší spíše konstrukční chybu přední části zesilovače, chybou jinou. K této problematice se na stránkách Hi-Fi světa brzy vrátíme.

 

 

Chlapská nabídka

Pavel Dudek po dlouhém vyhýbání se přímému srovnání zesilovačů, učinil velkým písmem chlapskou nabídku a vyzval všechny k připojení se, bude tak možné srovnat zesilovače poslechově, ale i měřením. Připravím tedy doporučující oblast měření, kde by se měly zesilovače proměřit. Testů se rád zúčastním, ale jen pod podmínkou, že bude sám Pavel Dudek předem souhlasit. Abych hozenou rukavici řádně zvedl, poskytnu na hotový výrobek slevu ve výši 2.000,-Kč

 

Omluva

Neboť Chlapi bývají ješitní, já nejsem výjimkou a u Pavla Dudka to zřejmě není jinak, tak se za v původním textu vzniklou drobnou chybu, týkající se nelinearit cca 1,5V pod limitací Pavlu Dudkovi hluboce omlouvám. Teto problematice se budu v budoucnu věnovat, abych pomohl nalézt pravou příčinu.