Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

  

Zarytí odpůrci, kteří zpochybňující topologii zapojení i její výkon sami měřili! 

Měření bylo prováděno při napájení ±35Volt a typické zátěži 4Ω s tranzistory TIP 142/TIP 147(120V/10A), které již nejsou pro napájení nad ±25Volt příliš vhodné.

Pro napájení 2 x 35volt by lépe vyhovovaly výkonnější tranzistory jako BDW83D/ BDW84D (120V/15A) či BDV67D/BDV66D (160V/16A), které jsou ve stejné cenové kategorii.

 

Konkrétní průběhy malé amplitudy výstupního napětí

 

 

 

Autor měření nezměřil viditelné přechodové zkreslení při malé amplitudě a frekvenci 20kHz.

 

Konkrétní průběhy při limitaci

 

 

 

Hodnoty výstupního napětí dosahovaly běžně hodnoty cca ± 32Volt, čímž se špičkový výstupní výkon přiblížil tolik diskutované hodnotě 125Wattu.

 

Konkrétní průběhy při buzení obdélníkovým signálem

 

 

Naměřené obdélníkové průběhy již není nutno nikterak komentovat.

 

Zdroj: Audioweb

 

Diskuze nejenom na toto téma

 

Měřené zapojení