Rok 2007

Odpůrci AMD by mohli jásat, americká společnost Advanced Micro Devices, vykázala za uplynulý rok, neuvěřitelnou ztrátu ve výši 3,379 mld. USD, což představuje 56,19% její roční tržby!

 

Účetní období

2007

2006

2005

Celkový příjem

6.013.000   

5.649.000   

5.847.577   

Přímé náklady

3.751.000   

2.856.000   

3.455.812   

Hrubý zisk

2.262.000   

2.793.000   

2.391.765

Provozní zisk

-2.865.000

-47.000

231.655

Čistý zisk

-3.379.000

-166.000

165.483

Náklady na vývoj

1.847.000

1.205.000

1.144.025

hodnoty v tis. USD

 

Ceny akcí se od počátku roku 2006 hluboce propadly a stále propadaly, zlé jazyky, ale i někteří prognostici vyvozují všemožné závěry, dalo by se říci, že má AMD vážné problémy.

.

 

Podívejme se blíže na hospodaření AMD za uplynulý rok:

  • Nárůst příjmů mezi prvním a posledním kvartálem činil 43,55%.
  • Výdaje na vývoj a výzkum byly 30,72% tržeb, tedy 81,65% hrubého zisku společnosti!
  • Podíl na trhu se nepatrně, ale stále zvyšuje.

Účetní období

4. Q. 2007

3. Q. 2007

2. Q. 2007

1. Q. 2007

Celkový příjem

1.770.000  

1.632.000  

1.378.000  

1.233.000  

Přímé náklady

985.000  

963.000  

917.000  

886.000  

Hrubý zisk

785.000  

669.000  

461.000  

347.000 

Provozní zisk

-1.678.000

-226.000

-457.000

-504.000

Čistý zisk

-1.772.000

-396.000

-600.000

-611.000

Náklady na vývoj

473.000

467.000

475.000

432.000

hodnoty v tis. USD

 

Nedá se říci, že společnost s problémy a v útlumu může investovat neskutečné prostředky do vývoje, navyšovat tržby a současně zvyšovat podíl na trhu. Účetnictví je zajímavá oblast lidské činnosti a nemusí vždy dávat aktuální obraz společnosti, hlavně pokud se jedná o krátkodobý pohled.

Jak se projevilo sloučení AMD s ATI, rekonstrukce Fab 30 na 45nm a 32nm výrobní proces a rušení účetně neodepsaných strojů, budov a zařízení na celkovém hospodářském výsledku AMD nebudu zdlouhavě rozebírat a dávat podnět k dalším dohadům, ale právě zde je ukryt klíč k chování a účetnímu obrazu společnosti AMD.

.

 

1. Q. 2008

Společnost Advanced Micro Devices již zveřejnila finanční výsledky za 1. Q. 2008, celkový příjem činil 1,505 mld. USD, tedy meziroční nárůst o 22%, ale pokles vůči 4. Q. 2007 o 15%, jaký bude podíl na trhu, vývoj cen akcii a další zajímavosti, zde naleznete hned, jak dotčené organizace dospějí k výsledkům. Bude zajímavé sledovat podíl na trhu a hlavně zúročení prostředků, které končí ve vývoji.

.

 Zdroj: AMD. UK Finance