Úvod

Vděčné téma, ale většinou plné polopravd založených na HW neznalostech. Mr. Obermaier napsal v článku Jak na přetaktování

Článek kolem přetaktování sic pěkný ale se spoustou chyb, na které jsem Mr. samozřejmě v diskusi upozornil. Diskuse je významně moderována, aby výsledkem byly pouze chvalozpěvy, proto byl příspěvek brzy smazán.

 

Jak taktovat procesory AMD

Na toto téma jsem před mnoha lety psal v článku Něco málo o RAM. Základem je dosáhnout co nejvyššího taktu oscilátoru na základní desce při nižším násobiči.

Takt procesoru udává jeho výpočetní výkon, ale ten se musí ještě odkomunikovat a to směrem do procesoru z procesoru a obousměrně s a do RAM. Rychlost komunikace je závislá právě na taktu řadiče.

 

Jaké použít RAM

Obecně je zažito, čím rychlejší tím lepší, ale není to pravda tak docela. Rychlost RAM se nám dnes projeví nejvíce na peněžence, ale na výkonu výrazně méně či vůbec.

Musíme si uvědomit, že propustnost RAM se dá velmi lehce spočítat, dnes se dá sehnat již DDR III s taktem cca 2,2GHz, každý modul je 64bitový, celková propustnost potom bude 64b*2,2GHz=140,8Gb/s, tedy 17,6GB/s pro jeden modul pro moduly dva pak 35,2GB/s, ale takový datový tok nám žádný procesor nedokáže vytvořit.

Pokud se podívám na svůj stařičký AMD Opteron 144@1,8GHz a Adata 500MHz, pak jsem dosáhl po přetaktování na AMD Opteron 144@3GHz a Adata 666MHz. Jednalo se sice jen o paměti DDR I, ale jejich datová propustnost se dostala přes 10GB/s, která je zatím stále pro mnoho procesorů i s DDR III nedostižná.

Ve většině případů postačí stále DDR II @ 800MHz, které mají propustnost 0,8GHZ*8B*2=12,8GB/s a jejich cenová relace je velmi přívětivá.

 

Násobiče

Jak vyplynulo z měření propustností u K8, je nejvhodnější násobič pro CPU 9-10 a násobič pro RAM úměrně k DDR II 800MHz, pro vysoce taktované úměrně k DDR II 1066MHz.

 

Procesory

Nemusíme se honit za procesorem vysokým taktem či odemčeným násobičem, ale mají dopředu zaručenější výsledky při přijatelné ceně. Pokud použijeme procesor s taktem 3,0GHz, je lepší nastavit násobič pouze na 10x a hodiny na základní desce na 300MHz, výsledkem bude takt procesoru 3,0GHz.

Paměti musíme nastavit na 666MHz, ve výsledku dostaneme 999Mhz, nebo 500MHz pak dosáhneme skutečného taktu 750MHz. Více v článku v článku Něco málo o RAM.

 

Mr. Obermaier

Když vzpomenu původní text Mr. Obermaiera, tak se značně mýlil v patentu na zpracování více vláken, tato technika zpracovávaní více vláken, není u AMD nikterak nová AMD patent květen 1996. Mr. Obermaier namísto toho aby článek doplnil a upravil, za příspěvek slušně poděkoval, choval se, jak se choval.

 

Článek nese pohled na výsledky různých taktování, ale není příliš přínosný a ke skutečným taktovacím metám se nemůžete bez mnohých znalostí vůbec přiblížit.

Před mnoha a mnoha lety jsem Mr.  Obermaierovi pracně vysvětloval, jak mít absolutní kontrolu nad procesorem, ale zřejmě nedával pozor, proto opět uvádí že „v BIOSu nastavit frekvence samostatně nelze“

 

WPCREDIT a WPCRSET

Podívejme se nyní na dva nenápadné prográmky WPCREDIT a WPCRSET z minulého tisíciletí, pak se nám otevřou nebývalé možnosti. Co všechno dokážeme vyčíst, ale i ovládat se dočteme v dokumentaci pro jednotlivé procesory pod názvem „BIOS and Kernel“. Co jsme mohli již na stařičkých PC 286, můžeme i na nejnovějších procesorech.

  

 

 

Víc než BIOS

Pokud se rozhodnete použít programy WPCREDIT a WPCRSET, které slouží pro čtení nastavení procesoru, jeho editaci a jeho nastavení při startu počítače, pak si musíte být vědomi toho, že máte absolutní moc, není nad vámi již žádný kontrolní mechanismus. Každá i ta nejdokonalejší a nejvybavenější základní deska využívá prostřednictvím BIOSu jen zlomek možností, které nyní můžete využít vy.

Potud ta příjemnější část, ta méně příjemná je že, můžete nastavit téměř cokoliv, můžete znefunkčnit procesor či ztratit data, což je stále věc pouze softwarová a při restartu je vše v původní poloze.

Máte možnost nastavit vysoký takt, ale také vysoké napětí, mnohem vyšší jak by dovolila samotná deska, proto je třeba každý krok dokonale zvážit a nejdříve dostatečně nastudovat „BIOS and Kernel“. Máte absolutní moc nad nejenom procesorem, ale celou sestavou, proto své kroky důkladně važte, vy jste ti co můžete dosáhnout vynikajících výsledků, ale i zničit libovolnou část svého PC.

   

 

Zdroj: AMD dokumentace, BIOS and Kernel, WPCREDIT a WPCRSET 

 

Diskuse